רשימת מאמרים וכתבות ברתם לפי א"ב של שם המחבר הראשון

רׂתֶם 

שער הכריכה של רתם 14 (פברואר 1985)

רתם הוא כתב עת לנושאי שדה בוטניים בישראל שהופיע בשנים 1989-1981 מטעם רת"ם – רשת תצפיות ומידע בוטני שפעלה בחברה להגנת הטבע ובאוניברסיטה העברית בירושלים – המחלקה לבוטניקה.
עורכי כתב העת גדי פולק ואבי שמידע. חברי המערכת: דן איזיקוביץ, עזריה אלון, אמוץ דפני, יעקב חיימוביץ, מרדכי כסלו, חיים קיגל.

המאמרים המלאים יקושרו בהמשך בהדרגה אל כותרות המאמרים והכתבות, כקבצים הניתנים להורדה. ניתן לחפש מאמרים לפי שמות מחברים נוספים, לפי שם צמח ולפי נושא בעזרת הפונקציה "מצא"  (find) בדפדפנים.


אגמי, מ. 1984. אקופיסיולוגיה של ניידת החוף .(Najas marina L) בישראל. רתם 12: 47-33

אהרונסון, א. 1985. דודונאה דביקה (Dodonaea viscosa) צמח פליט תרבות חדש בנגב. רתם 16: 40-33

אהרונסון, א. ודוכס, ר. 1985. רבועה שרועה (תרד ניו-זילנדי – צמח גר פליט תרבות בחוף הים. רתם 14: 68-64

אור, נ. 1987. פריחת מלון והאבקתו על ידי דבורת הדבש בערבה. רתם 25: 75-60

אורטל, ר. 1985. תפוצת שיטה מלבינה בארץ בעבר וכיום. רתם 14: 62-49

איג, א. 1926 (נמסר ע"י יהודית אילון ב-1985). נוסטלגיה בוטנית – תיאור הצמחייה של ביצת הכברה. רתם 17: 74-73

איזיקוביץ, ד. 1983. בעיות בהאבקת פתילת המדבר הגדולה .Calotropis procera (Ait.) Ait. F. רתם 10: 54-45

איזיקוביץ, ד. 1984. יחסי פרחים-חרקים – דוגמא יוצאת דופן ליחסי טורף-נטרף. רתם 12: 53-48

איזיקוביץ, ד. 1984. על פעלו של פרופ' יעקב גליל. רתם 12: 9-6

איזיקוביץ, ד. 1984. על צמחי ישראל בספרות המדעית – תפוצה והאבקה של פרגה צהובה בחופי ישראל (מעובד מאנגלית). רתם 11: 75-74

איזיקוביץ, ד. ולזר,צ. 1986. משמעות הצבע בפרחי נר-הלילה החופי. רתם 21: 18-13

אייג, א. (מתוך ספר מאגנס, תרח"ץ). רתם 13: 20-7

אייזנבנד, ד. 1986. בני כלאיים בין סחלב פרפרני וסחלב מצויר. רתם 19: 117-105

אלון, ע. 1981. עם הופעת רתם. רתם 2: 3

אלון, ע. 1987. עולם הצומח של התנ"ך. רתם 22/חלמיש 5: 5-4

אליאב, א. 1981. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – על שימוש באלונים באזור הגלעד והשומרון. רתם 2: 30

אליאב, א. 1983. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – על השימוש בצמחים להכנת מטאטאים. רתם 6: 63-60

אליאב, א. 1983. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – על עשבים רעים בעמק בית-שאן. רתם 9: 56-54.

אליאב, א. 1985. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – שימוש בבלוטי אלון התבור למאכל. רתם 14: 73-72

אריאלי, א., אריאלי, ר. ולב-ידון, ש. 1986. היחס המספרי בין זכרים לנקבות בעצי ערבה לאורך יובלי הדן. רתם 21: 48-39

אתרים בוטניים בארץ – אתרים בהר הנגב הגבוה, בעקבות השתלמות רת"ם. 34-31

בגין, ב. 1986. אגם הלשון ומשמעותו האקלימית. רתם 20: 50-31

בן-יעקב, ר. ופולק, ג. 1984. צומח וצמחייה בגבעות הכורכר של ארז – ניר-עם. רתם 13: 130-119

בן-מנחם, ע. ועברי,י. 1983. אתרים בוטניים בארץ – אחו גונן. רתם 6: 59-52 (מפה בעמודים 39-38)

בקע ים המלח – רקע: רתם 20: 7-5

בקר, ר., איזיקוביץ, ד. ודפני, א. 1988. שמנים אתריים באזוב מצוי כגורם זיהוי ומשיכה למאביקים. רתם 26: 61-37

ברג'ס, ט.ל. ושמידע, א. 1988. משמעות הסוקולנטיות בסביבות יובשניות. רתם 28: 33-19

ברוך, א. 1985. שינויי צומח באזור הכנרת ב-5500 השנה האחרונות על סמך העדות הפלינו לוגית. רתם 16: 26-14

ברוך, א. 1986. שינויי אקלים באיזור הבקע ברבעון המאוחר לאור המחקר הפלינולוגי (מאספי גרגירי אבקה). רתם 20: 139-135

ברוך, א. 1987. עדות פלינולוגית להשפעת האדם על הצומח באיזור הכנרת ב-4000 השנים האחרונות. רתם 22/חלמיש 5: 20-18

בר-יוסף, ע. 1986. מוצאן וראשיתן של חברות חקלאיות בעמק הירדן. רתם 20: 157-150

גוטרמן, י. 1983. השפעות פעילות הדורבנים על אוכלוסיות הגיאופיטים וההמיקריפטופיטים הנאכלים על ידם בהר הנגב. רתם 10: 104-92

גורדון, נ. 1982. התפוצה, האקולוגיה והביולוגיה של צמחי ים טבולים. רתם 3: 61-56

גורן, נ. 1986. "הראשונים כבני אדם" – עובדיה וגשר בנות יעקב, האתרים הפרהיסטוריים הקדומים. רתם 20: 149-140

גליל, י. 1982. מלחמת הקיום של בן החצב הסתווני והכדן קטן-פרחים על גבעת כורכר בצפון תל-אביב. רתם 4: 24-18.

גליל, י. 1984. בצל הנרקיס. רתם 11: 15-5

גליל, י. 1984. מחיי הגיאופיטים באדמות הקלות אשר במישור החוף. רתם 13: 79-69

גרפונקל, צ. 1986. הגיאולוגיה של בקע ים-המלח (בקע הירדן). רתם 20: 30-8

דגן, י. ומיכאלי, ח. 1984. על אלות אטלנטיות באזורי בית גוברין ועדולם. רתם 11: 71-70

דודאי, נ., פוטיבסקי, א., רביד, ע. וורקר, א. 1988. בלוטות שמן אתרי בצמחים ארומטיים ממשפחת השפתניים. רתם 28: 18-5

דוכס, ר. 1984. סחלבי הכרמיזן. רתם 11: 73-72

דוכס, ר. 1985. יעילותם וחשיבותם של מאביקי מסרק איברי (סוככיים) – סיכום ותצפיות ראשונות. רתם 17: 17-7

דוכס, ר. 1987. התנהגות איסוף המזון של שלושה מיני דבורים במערכת של רמייה בהאבקה: פרחי נקבה המחקים פרחי זכר בירוקת החמור. רתם 25: 45-28

דוכס, ר. ודפני, א. 1985. האבקת רוח וחרקים בחצב מצוי. רתם 17: 39-30

דוכס, ר. ושמידע, א. 1986. השפע של חרקים במשך השנה באיזור הר-גילה – סיכום שנת תצפית ראשונה. רתם 21: 26-19

דוכס, ר. ושמידע, א. 1987. שוני בגודל דבורים בודדות בין האביב לקיץ והקשר שלו לגודל פרחי דבורים של משפחת השפתניים. רתם 24-23: 126-93

דן, י. 1984. קרקעות מישור החוף. רתם 13: 55-31

דנין, א. 1982. מובלעת ים-תיכונית נדירה לחופי ים המלח. רתם 4: 31-28

דפני, א. 1982. מגדיר חדש לסחלביים (Orchidaceae) בישראל. רתם 2: 22-11

דפני, א. 1982. החלפת שמות מי ומדוע? – להבהרת שמות הסחלביים בארץ. רתם 3: 63-62

דפני, א. 1983. רמיה, מימיקרי ופרזיטיות בהאבקה. רתם 10: 91-65

דפני, א. 1985. החורש הים-תיכוני כסביבת האבקה. רתם 18: 56-34

דפני, א. 1986. דקטילוריזה רומאית – ממצא חדש ממרגלות החרמון. רתם 19: 24-20

דפני, א. 1986. האבקה בסוגים סחלב ודבורנית – אבולוציה מגמול לרמיה. רתם 19: 104-87

דפני, א., גרינבוים, ס וכהנא, י. 1987. תצפיות בהאבקת פרחי ראווה אדומים ובהתנהגות מאביקיהם. רתם 25: 27-5

דפני, א., טלמון, א וגרטמן, י. 1985. רשימה עדכנית של הסחלביים בישראל. רתם 19: 19-5

דפני, א., כהן, ד. ונוי-מאיר, ע. 1984. מחזורי אגירה בגיאופיטים. 32-20

דפני, א., שמידע, א., גרטמן, י. ושיפמן, א. 1986. תפוצת הסחלביים בישראל. רתם 19: 78-25

דרור, א. 1984. עוזרר חד-גלעיני ועוזררים בני כלאיים בגליל. רתם 11: 62-59

הורוויץ, א. ואבישי, מ. 1989. שינויים המלווים את ביות הרקפת ולוע הארי. רתם 29: 59-49

היימן, ר. 1987. חברות הצומח במורדות הגולן. רתם 24-23: 83-71

הירשברג, ד. 1986. סחלביי בר בישראל – יומן צילומים. רתם 19: 128-119

הראובני ח. וא. 1988. יין-ישן – לחקירת עונות הצמחים בארץ-ישראל. רתם 26: 96-89

הראובני, נ. 1987. יעיד עליו רעו – זיהוי צמחי ספרתנו העתיקה באמצעות הכרת הצמחיה העכשוית של ארץ-ישראל. רתם 22/חלמיש5:66-57

הרטמן, מ. 1982. אתרים בוטניים בארץ – מסלול טיול בוטני במערב השומרון. רתם 3: 73-71

הרטמן, מ. 1984. חרוצים צפון – כתם הצומח הטבעי הגדול ביותר של חמרה ששרד בשרון. רתם 13: 105-99

ויינשטיין א. 1985. השפעת דילול וגיזום על התפתחות חורש טבעי של אלון מצוי בכרמל. רתם 18: 92-79

זבולוני, ע. ואיזיקוביץ, ד. 1985. משמעות הצבע האדום בפרחים המאבקים ע"י ציפרים. רתם 14: 29-14

זהבי, ע. 1985. בן-חורש גדול בעין גדי (סיכום ביקור). רתם 17: 29-27

זהבי א. וזהבי א 1996, טווסים, אלטרואיזם ועקרון ההכבדה. הוצאת החברה להגנת הטבע, תל-אביב.

זהרוני, א. 1986. על צמחים גרים בעמק יזרעאל ובעמק בית שאן. רתם 21: 71-57

זהרי, מ. והרטמן, מ. 1983. יחידות הצומח העצי של מערב השומרון. רתם 9: 36-30

חדשות רתם – משתלת צמחי הבר. רתם 2: 37-36.

חדשי, ד. 1986. על שמורת כחליל הקדד ברמות מנשה. רתם 21: 89-88

חן, ק. 1987. הסוג צפרני-חתול בארץ ובעולם (הדגמה למחקר סיסטמטי-אבולציוני). רתם 24-23: 32-5

חן, ק. 1987. תגובות והערות – על שמות הצמחים. רתם 24-23: 155-153

טלמון, א. 1986. פרחים "כפולים" ו"משולשים" בסוד דבורנית. רתם 19: 118

יפה, ע. 1983. צמחים נדירים – על הסוג גריזית (Phyllitis Hill) בארץ. רתם 7: 55-48

כהן, ד. 1985. האם ייצור זרעים בצמחים מוגבל ע"י מחסור בהאבקה? – האבולוציה של אטרקטיביות של פרחים למאביקיהם. רתם 16: 13-5

כהן, ד. ושמידע, א. 1987. פרסומת לעומת תגמול בפרחים. רתם 25: 113-107

כהן, ע. 1986. התורמוס שתפס "טרמפ" עם הצבא הסורי. רתם 21: 87-86

כהן, ע. 1987. אתרים בוטניים – אחו נוב בדרום הגולן. רתם 24-23: 149-139

כהן, ע. 1987. צמחים נדירים בארץ – אירוס הביצות. רתם 24-23: 135-127

כהן, ע. וליסטון, א. 1986. חידושים בצמחיית הארץ – חסה שיכנית. רתם 21: 78-72

כהן, ע. ושמידע, א. 1988. מסרק דרומי Scandix australis. רתם 28: 78-73

כהן, ע. ושמידע, א. אתרים בוטניים – מסלולי סיור בוטניים בספר מדבר יהודה. רתם 26: 85-73

כהן, ע., הלר, ד. ואור, י. 1988. חידושים בצמחיית הארץ – אליאריה שומית Alliaria petiolata מין חדש בארץ- מהגולן. רתם 28: 72-65

כח, י. 1982. ברוש מצוי – העץ ועצה. רתם 4: 27-25

כח, י. 1983. על הסוג אחילוף בישראל. רתם 6: 47-44

כח, י. 1984. דרכי ההגנה במהלך הרביה של לופיי ישראל. רתם 12: 19-13

כח, י. 1988. הלופיים בישראל. רתם 26: 36-5

כח, י. וגליל, י. 1987. השריית הפריה עצמית בלופית מצויה על ידי חרקים נקיים מאבקה. רתם 25: 59-46

כסלו מ. 1989. החקלאות במזרח התיכון באלף השמיני לפסה"נ. רתם 29: 81-70

כסלו, מ. 1983. על הזון המשכר (.Lolium temulentum L) בחפירות ארכיאולוגיות. רתם 7: 38-24.

כסלו, מ. 1987. הזיזים שבעדשים, היתושים שבכליסים והתולעת שבתמרים ושבגרוגרות. רתם 22/חלמיש 5: 99-90

כסלו, מ. 1987. התייחסות לעצי האלה בשמות גיאוגרפיים במזרח הקרוב. רתם 22/חלמיש 5: 106-100

כסלו, מ. 1988. אורן הגלעין בתרבות ובמסורת. רתם 28: 50-34

כסלו, מ. 1989. טופח תרבותי כצמח מאכל רעיל. רתם 29: 48-36

כסלו, מ. 1989. מוצא חקלאות החיטה. רתם 29: 27-7

כסלו, ע. ובר-יוסף, ע. 1989. האם היו הקטניות תבואות החורף הראשונות במזרח הקרוב? רתם 29; 69-60

לב-ידון ש. 1986. תצפיות בוטניות – אוכלוסיה של חרצית עטורה מהזן הבהיר מתל מיכל. רתם 21: 85-83

לב-ידון ש. 1987. ברוש מצוי – עץ בר ועץ תרבות במזרח הים התיכון. רתם 24-23:  40-33

לב-ידון, ש. 1987. טבעות שנתיות בעצים כמודד לעוצמתם של שינויים אקלימיים שהתחוללו באזורנו בעבר. רתם 22/חלמיש 5: 17-6

לב-ידון, ש. 1987. פעילות הקמביום והפלוגן בברוש מצוי. רתם 24-23: 70-41

לב-ידון, ש. 1988. התחדשות טבעית של ברוש מצוי בישראל. רתם 28: 64-61

לבנה, מ. 1983. הפצת זרעים בזרמי מים. רתם 7: 42-38.

לבנה, מ. 1984. על הכרכום החלמוני Crocus vitellinus. רתם 11: 58-57

לבנה, מ. 1986. שמותיהם של צמחים – עובדות היסטוריות והרהורים אישיים. רתם 21: 34-27

לדיז'ינסקי, ג. 1989. עדשים בארצנו. רתם 29: 35-28

להב, ח. 1986. אתרי סחלביים בכרמל. רתם 19: 86

ליסטון, א. 1985. חידושים בצמחיית ארץ-ישראל – צמחים חדשים לארץ מן החרמון וצפון-הגולן. רתם 16: 45-41

ליסטון, א. 1985. חידושים בצמחיית הארץ – צמחים חדשים ומשמעותם. רתם 17: 53-49

ליסטון, א. 1986. אתרים בוטניים בארץ – חרבת כנוב בספר יהודה. רתם 21: 82-70

ליסטון, א. ושמידע, א. 1985. חידושים בצמחיית ישראל – צמחים חדשים לארץ מן הגולן. רתם 14: 71-69

ליפשיץ, נ. 1987. נופי הצומח ותנאי האקלים ביהודה ושומרון בעת העתיקה. רתם 22/חלמיש 5: 26-21

ליפשיץ, נ. 1987. תרומת מחקרים ארכיאובוטניים לידע על צומח העץ בצפון ובמרכז הגולן בעבר. רתם 24-23: 92-84

ליפשיץ, נ., ביגר, ג ולב-ידון, ש. 1988. השימוש בעץ בבנין הבתים הראשונים במקווה-ישראל. רתם 26: 72-62

ליפשיץ, נ., לב-ידון, ש. וגופנא, ר. 1985. שלטון האלון המצוי באזור מישור החוף המרכזי בישראל בעת העתיקה על פי עדויות דנדרוארכיאולוגיות. רתם 17: 48-40

לשם, י. 1986. בקע ים המלח – ציר בין-יבשתי בנדידת עופות דואים. רתם 20: 134-118

מיניס, ה. 1982. חידושים בצמחיית ישראל – אנודה מצוייצת – מין חדש לישראל. רתם 3: 67-64

מערכת רתם (1985). על צמחי ישראל בספרות המדעית: אוכם מצרי – דוגמה לצמח מלחה אובליגטורי (מעובד לפי עמרם אשל) רתם 17: 77-75

מרטה, י. 1987. תצפיות בוטניות – מלחית הבורית בעמק זבולון. רתם 24-23: 150-152

מרטה, י. ודפני, א. 1987. ניקנדרה דמוית בוען – צמח גר וחדש בישראל. רתם 24-23: 138-136

נאוה, ז. 1985. הקלימאקס של החורש הים-תיכוני – דמיון או מציאות? רתם 18: 33-14

נוי-מאיר ע. 1983. אוכלי עשב (הרביוורים) וצמחים: מלחמה והתאמה. רתם 10: 110-105

עברי, י. 1983. האבקה בסוג צלף Capparis בארץ. רתם 10: 64-55

עברי, י. 1985. תצפיות בהאבקת פרחי ראוה אדומים. רתם 14: 13-5

עברי, י. 1988. כף-הצפרדע בישראל. רתם 18: 60-51

עברי, י., ועדיה, ד. וועדיה, י. 1986. שמורת הסחלביים בחורשת טל. רתם 19: 85079

עברי, י., היימן , ר., שמידע, א. ופולק, ג. 1984. אתרים בוטניים בארץ – מסיל עסנייה, מקווה מים מעניין בגולן. רתם 11: 67-63

עופר, י. 1982. השפעת הנמלים על הרכב הצמחייה בשטחי מרעה. רתם 3: 51-48

עזרא א. 1981. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – הפקת צבעים לצביעת צמר לפי מסורת מעיראק. רתם 2: 29

עינב, ר. 1983. תפוצת מיני עדעד בחופי ישראל. רתם 6: 43-32

ערמוני, ח. ושמידע, א. 1987. סקר עצים קשישים בשומרון ובארץ בנימין. רתם 22/חלמיש 5: 56-27

פולק, ג. 1981. צמחים נדירים בארץ – געדה קיפחת. רתם 2: 28-26

פולק, ג. 1982. קוכיה הודית מרחיבה את תפוצתה. רתם 3: 55-54

פולק, ג. 1983. אוג קוצני בישראל. רתם 6: 31-17.

פולק, ג. 1983. הפרשת מלחים בצמחי הארץ – היבטים אקולוגיים ואבולוציוניים. רתם 7: 23-5

פולק, ג. 1983. מינים נדירים בארץ – אזוביון דגול .Lavandula stoechas L. רתם 9: 53-46

פולק, ג. 1984. אתרי צומח ברכס הכורכר השני בשרון – הרצליה ב' ויקום. רתם 13: 98-96

פולק, ג. 1984. אתרי צומח וצמחייה טבעיים על חמרה וכורכר בפלשת. רתם 13: 110-106

פולק, ג. 1984. הבעיות האקולוגיות של מיני הצמחים הנדירים על חמרה וכורכר והדרכים לשימורם. רתם 13: 68-56

פולק, ג. 1984. חורשת האלונים במרכז פרדס חנה. רתם 13: 87-86

פולק, ג. 1984. מבחר צמחים אופיניים לחמרה וכורכר: בוצין בירותי, גולנית ערבית, געדה קיפחת, חומעת האוירון, מקור החסידה תמים-העלים, פעמונית גפורה, פשתנית יפו, פשתנית ריסנית, קיטה סוככנית, רכפה מזרחית, שמשונית הטפין, תלת-מלען ארוך. תלתן דו-גוני (דוד הלר), תלתן ארץ-ישראלי (דוד הלר), תלתן פלשתי (דוד הלר). רתם 13: 156-131

פולק, ג. 1984. מצב הצומח הטבעי של חמרה וכורכר כיום לעומת מצבו בשנות השלושים. רתם 13: 30-21

פולק, ג. 1984. צומח וצמחייה באילנות. רתם 13: 89-88

פולק, ג. 1985. אתרים בוטניים בארץ – גבעות ירחיב במערב השומרון. רתם 14: 81-74

פולק, ג. 1988. תצפיות בוטניות – געדה קיפחת בתל זרור ליד חדרה. רתם 28: 81-79

פולק, ג. אתרי צומח וצמחייה טבעיים על חמרה וכורכר בשרון. רתם 13: 83-78

פולק, ג. והרטמן מ. 1984. תל-יצחק דרום – אתר צומח ברכס הכורכר השלישי בשרון. רתם 13: 95-94

פולק, ג. ומדור-חיים, י. 1984. גבעת זיתא – כתם צומח טבעי מדרום לחדרה. רתם 13: 86-84

פולק, ג. ושמידע, א. 1982. אתרים בוטניים בארץ – פסגות הגליל העליון, בעקבות השתלמות רת"ם. רתם 4: 53-48

פולק, ג. ושמידע, א. 1983. אתרים בוטניים בארץ – אתרים במזרח הגליל העליון. רתם 7: 61-56

פולק, ג., מדור-חיים י. וגליל, י. 1985. צמחים נדירים בארץ – נרקיס אפיל .Narcissus serotinus L. רתם 16: 54-46

פור, ד. 1986. בעלי חיים בגופי המים של עמק הירדן ומוצאם המשוער. רתם 20: 117-112

פלמ"ח, ד. ופורת, ד. 1986. בוצין סיני בהר הנגב.  רתם 21: 56-49

פרידמן, י, 1986. אללופתיה ורעילות עצמית באזורים צחיחים. רתם 21: 12-5

צ'רנוב, א. 1986. ההיסטוריה של החי בבקע ים-המלח ומשמעותו הביוגיאוגרפית. רתם 20: 75-51

קולמן, פ. 1985. הסוג שום בישראל. רתם 15: 131 עמודים

קפלן, א. 1984. שמורת הדסים – סיפורה של שמורת טבע בשרון. רתם 13: 93-90

קריספיל, נ. 1982. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – הפיגם, הלענה והשבר הלבן ברפואה העממית של עדות ישראל. רתם 4: 45-40

קריספיל, נ. 1983. מסורות ושימושים בצמחי הארץ – צמחי מלחה כמרכיב חשוב בהפקת הסודה. 66-62

קריספיל, נ. 1985. השום והבצל – היסטוריה ופולקלור. רתם 16: 32-27.

קרשון, ר. 1983. בידי מי ומתי הושמדו יערות אלון התבור בשרון הדרומי? 39-37

רבינוביץ, א. 1984. תצפיות בוטניות – מציאות בהר שיפון. רתם 11: 69-68

רבינוביץ, א. 1985. יחידות צומח העץ בחבל הים-תיכוני של הארץ. רתם 18: 3-5

רוזנסון, י. 1987. שישה עצים במקורות – רמזים לגבי התפוצה וסביבות הגידול. רתם 22/חלמיש 5: 89-67

שומר-אילן א. 1982. מסלולים פוטוסינתטיים בצמחי הארץ וחשיבותם כדרך הסתגלות לבית הגידול, חלק א: צמחי 4C והסתגלותם ליובש. רתם 4: 17-5

שומר-אילן, א. 1983. מסלולים פוטוסינתטיים בצמחי הארץ וחשיבותם כדרך הסתגלות לבית גידול. ב. הדגניים והסלקיים בארץ. רתם 6: 16-5

שילר, ג. 1985. אורן ירושלים טבעי: תפוצה וקשרים גנטיים. רתם 18: 78-69

שלמון, ב. 1982. נביטה והתבססות של צמחים חד-שנתיים באיזור אילת – מאזן עדין בין מים וטפרטורה. רתם 3: 53-52

שמידע, א. 1982. מינים נדירים בארץ – צלף רותמי. רתם 3: 70-67

שמידע א. 1986. כללי נתינת שם עברי לצמחים. רתם  21: 38-35

שמידע, א. 1981. החטמית. רתם 1: 14-5

שמידע, א. 1981. על קבוצת קיקסית הקנוקנות. רתם 2: 25-23

שמידע, א. 1981. צורות החיים של צמחי הסלעים בחבל הים-תיכוני בארץ. רתם 2: 10-4

שמידע, א. 1982. הצמחים האנדמיים בישראל. רתם 3: 47-3

שמידע, א. 1982. חידושים בצמחיית ישראל – כלך הרמון Ferula ramonensis – מין חדש למדע מאיזור הר הנגב הגבוה. רתם 4: 39-32

שמידע, א. 1983. הצומח הים-תיכוני בקליפורניה ובישראל – דמיון ושוני. רתם 9: 29-5

שמידע, א. 1984. מדוע לזרעים מסויימים במשפחת המורכבים זרעון בעל ציצית נשירה. רתם 12: 64-54

שמידע, א. 1984. רשימת המינים האנדמיים למישור החוף הגדלים על חמרה וכורכר. רתם 13: 157

שמידע, א. 1985. ממדף הספרים – מונוגרפיה על הסוג תלתן בעולם מאת מיכאל זהרי ודוד הלר. רתם 17: 72-54

שמידע, א. 1985. עושר המינים והאבולוציה של הצמחים החד-שנתיי בחורש הים-תיכוני. רתם 18: 68-57

שמידע, א. 1986. הצמחיה הסודנית – פלישה חדשה או שריד מיוקני קדום. רתם 20: 111-76

שמידע, א. 1988. ביוגיאוגרפיה של צומח המדבריות רתם 27: 88-5

שמידע, א. ואהרונסון, א. 1984. מבט אקולוגי על צמחי מזון, תבלין, רפואה, בושם ורעל. רתם 11: 56-16

שמידע, א. ואור, י. (ערך: עוזי פז) 1983. הצמחיה הסודנית בישראל. 150 עמודים. חלק א   חלק ב   חלק ג

שמידע, א. וארונסון, א. 1983. פירות בר עסיסיים בצמחיית ארץ-ישראל והתאמתם להפצה על ידי בעלי-חיים. רתם 10: 44-5

שמידע, א. ודוכס, ר. 1987. צבע ומבנה פרחי מצליבים בהתאמה להאבקה באזור מדברי ובאזור ים-תיכוני. רתם 25: 106-76

שמידע, א. וכהן, ע. 1988. צמחים נדירים בארץ – פשתנית ריסנית. רתם 26: 88-86

שמידע, א. ולב-ארי, י. (ערך: גד פולק) 1982. הצומח והיערות של דרום לבנון. רתם 5: 100 עמודים

שמידע, א. וליסטון, א. 1984. צמחים נדירים בארץ: אגרוסטמת השדות – גילוי מחדש. רתם 12: 68-65

שמידע, א. וליסטון, א. 1985. על קבוצת ניסנית כינורית. רתם 14: 48-30

שמידע, א. ופולק, ג. 1983. בהשתלמויות רת"ם – חוף הגליל המערבי. 69-64

שמידע, א. ופולק, ג. 1984. אתרים בוטניים בארץ – מסיל ע'סניה. רתם 11 19-13

שמידע, א. ורון, מ. 1983. שקד ערבי – מין חדש לארץ-ישראל המערבית. רתם 6: 51-48

שמידע, א. ורונטל ב. 1985. צמחים רליקטיים מחוף הים התיכון בעיינות צוק הצינים. רתם 17: 26-18

שמידע, א., שמיר, צ ועזרא, א. 1983. חידושים בצמחיית הארץ: בולנתוס דק-גבעול – מין חדש לארץ-ישראל המערבית. רתם 9: 45-40

שמיר, צ. 1985. דינמיקה של התפתחות חורש אלון מצוי בהרי ירושלים – צמיחה, התחדשות ויבול בלוטים. רתם 18: 112-03

שקולניק, י. 1983. דגם התפוצה של מלוח קיפח בקו החוף של ארץ ישראל. רתם7: 47-43

שקולניק, י. 1984. הצומח בגבעות הכורכר של בית עובד. רתם 13: 118-111

 

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: כתב-עת "כלנית" מספר 3.

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית