רשימת ספרות בעברית על הצמחייה והצומח של ישראל

רשימת כל המקורות בעברית שצוטטו במאמרים ובכתבות בכלנית עד ל-31.12.2019 – ספרים, מאמרים, סקירות, רשימות ודו"חות. הרשימה כוללת רק חלק קטן מהספרות הבוטנית שהתפרסמה בארץ בעברית. בהדרגה יתווספו פריטים לרשימה במגמה לעשותה מלאה עד כמה שניתן.

אביאל ש שפירא א ופולק ג 2015 ניתוח דגמי פריחה בגלבוע. כלנית 2.

אביגדורי א (עורך) 1976 כנס הר-הנגב, הכנס השנתי של החברה להגנת-הטבע תשל"ו, הוצאת החברה להגנת-הטבע. [קובץ מאמרים]

אביעם מ ושמידע א 2016 הצומח של גבעת יודפת העתיקה, שדה החצבים Drimia  ועצי הלבנה הרפואי Styrax officinalis. כתב-עת כלנית, מספר 3. . https://www.kalanit.org.il/yodfat

אביעם מ ושמידע א 2016 חצבי תל-יודפת: שדה החצבים הגדול בישראל? . "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר 3. https://www.kalanit.org.il/tel-yodfat

אביעם מ 1999 יודפת – חשיפתה של עיר יהודית בגליל מימי הבית השני והמרד הגדול. קדמוניות לב: 92 – 101 .

אביעם מ 2005  יודפת, מקרה מבחן להתפתחות היישוב היהודי בגליל בתקופת הבית השני והמרד הגדול. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר-אילן.

אביצור ש 1965 עשיית הפחם בארץ. טבע וארץ ז (9): 375 – 379.

אביצור ש 1965 עבודות היער. טבע וארץ ז (10): 426 – 436.

אביצור  ש 1976 אדם ועמלו – אטלס לתולדות כלי העבודה  ומתקני יצור בארץ-ישראל, ירושלים, עמ: 130-128.

אבישי מ 1971 האלון בארץ. טבע וארץ, י"ג (5): 256-248.

אבישי מ 1975 קבוצת האונקוציקלוס של הסוג איריס בישראל. שמירת הטבע בישראל: 1: 16-11. רשות שמורות הטבע.

אבישי מ 1982 אלון תבור. ב"החי והצומח של ארץ ישראל" 10: 26. ההוצאה לאור – משרד הביטחון.

אבישי מ 1982 אלון חרמוני, בכרך 10: צמחים בעלי פרחים א', ב"החי והצומח של ארץ ישראל." החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון – ההוצאה לאור, תל אביב.

אבישי מ 2016 אלון חרמוני – מין ייחודי לחרמון. כלנית 3. https://www.kalanit.org.il/quercus-look/

אבן-ארי מ 1977  אהרון אהרונסון כאיש מדע.  מדע כ"א: 17-14.

אבן-ארי מ שנן ל ותדמור נ 1980 הנגב – מלחמת קיום במדבר. מוסד ביאליק, ירושלים.

אבני צ 2006-2003. מסמכי ישיבות בנושא – מדיניות שתילת ינבוט על ידי הקרן-הקיימת.

אגרא ה נאמן ג 2009 צמחים מעוצים כמעצבי נוף והשפעתם על הצמחייה העשבונית בחורש הים תיכוני בהר מירון. יער, כתב עת ליער, חורש וסביבה, גיליון מס' 11.

אגרונט מו”פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית https://www.agronet.co.il

אדוריאן א 2013 על אחד ההרים, הוצאה לא ידועה. 111 עמ'.

אהרנסון א 1940 צמח מערב הירדן. בתוך: עזבון אהרנסון-שורת כתבים היוצאת לאור מאת אלכס ורבקה אהרנסון. אופנהיימר ה ואבן-ארי מ (עורכים). הוצאת קרן אהרנסון , זכרון-יעקב.

אהרנסון ר 1999 האיש, החיטה והחידה. עת-מול 24 (4): 23-22.

אוירבך פ ואזרחי (קרישבסקי) מ 1930 ילקוט צמחים (עברית-לטינית-אנגלית-גרמנית-צרפתית-רוסית). ועד הלשון העברית, תל-אביב עמ' 161–172, 266–274, 380–395.

אופנהיימר ה ר (עורך) 1931 צמח עבר הירדן, מפקד בקורת לצמחים אשר נאספו ומקצתם הוגדרו על ידי אהרן אהרנסון במשך מסעותיו (1904 – 1908) בעבר הירדן ובערבה, פרסום I מעיזבון אהרנסון, הוצאת בית אהרנסון.

אופנהיימר ה 1970 חיטי בר וחיטים תרבותיות – קובץ מאמרים ומחקרים על מוצא החיטה.  הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס, האוניברסיטה העברית.

אור י לשנר ה רון מ שמידע א ופולק ג 2015 השתלמות  כלנית במקווי מים בגולן ובעמק החולה  24.6.2015. כלנית 2.  השתלמות כלנית במקווי מים בגולן ובעמק החולה 24.6.2015

אור י מלמד י ושמידע א 2018 בקיה ארוכת-עוקץ  Vicia articulata  מין חדש לישראל וחשיבותו לשמירת , צמחי מורשת, כתב-עת "כלנית", 6

אורון ט 2001 השפעתה של רעיית מקנה על שימור מגוון הגיאופיטים בחברות צומח עשבוניות ים-תיכוניות. עבודת גמר לתואר "מוסמך" בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. האוניברסיטה העברית בירושלים.

אורון ט ולביא ר 2017 פרק ב' – הצומח העשבוני. בתוך: השפעה של רעיית בקר על בית הגידול של החורש באזור הר מירון. דו"ח מחקרים של רשות הטבע והגנים מחוז צפון.

אורון ט מזר ש 2019 תצפית בשני מיני שנית לא מוכרים מהארץ. אתר צמחיית ישראל ברשת.

אורטל ר 1975 אדמונית החורש. שמירת טבע בישראל, מחקרים וסקרים, דוח מס' 1. 17 – 33. הוצאת רשות שמורות הטבע.

אורטל ר 1990 זואוגיאוגרפיה של המים היבשתיים בישראל. עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אורשן ג שמידע א ונוי-מאיר ע 1975 סקר מרעה טבעי בשומרון המזרחי. חוברת המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

אטינגר ע 1945 עם חקלאים עברים בארצנו, עם עובד, ספריה "לדור".

אטלס הכורכרים. 2014 מכון דש"א, קרן קימת לישראל, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע.

איג א זהרי מ ופינברון נ 1965-1948 המגדיר לצמחי ארץ-ישראל. חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית.

איג א 1935 מחקר היסטורי-פיטוסוציולוגי של יערות האלון Quercus aegilops בא”י בהווה ובעבר. הטבע והארץ ג’: 115 – 127; 209 – 215; 328 – 334; 388 – 393; 444 – 448.

איג א 1938 סקירה על הצומח של חבל הקרקעות הקלים של שפלת הים. ספר מגנס, ירושלים.

איג א זהרי מ ופינברון נ 1953 מגדיר לצמחי ארץ-ישראל, הדפסה שניה מתוקנת, הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מגנס, האוניברסיטה העברית והוצאת "העתון לבוטניקה", ירושלים.

איג א זהרי מ ופינברון נ 1965. מגדיר לצמחי ארץ-ישראל. מהדורה שלישית. הוצאת המגדיר ירושלים תשכ"ה.

איזיקוביץ ד 1965 אקולוגיה של ההאבקה בשקמה (.Ficus sycomorus L). עבודת גמר אוניברסיטת תל-אביב.

איזיקוביץ ד 1970 האקולוגיה של האבקה בצומח החוף בישראל. עבודת דוקטורט, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל-אביב.

איזיקוביץ ד 1972 יחסי הגומלין בין פרחי פתילת המדבר ובין דבורי עץ בארץ. "מדע" כרך ל"ג מספר 5.

איזיקוביץ ד 1974 חבצלת החוף, טבע וארץ, ט"ז (5): 239.

איזיקוביץ ד 1977 פרגה צהובה בקיסריה. טבע וארץ 19:  179- 200.

איזיקוביץ ד ולזר צ 1986 משמעות שינוי צבע בפרחי נר-הלילה החופי.  רתם 21: 18-13.

אילני ג 1979 סקר זואוגיאוגרפי ואקולוגי של טורפים. שמירת טבע בישראל. מחקרים וסקרים דו"ח מס' 3.

איסר א וגוברין י 1991 שינויים אקלימיים ומדבור הנגב בסוף התקופה הביזנטית. קתדרה 61, ספטמבר 1991, הוצאת יד בן צבי.

איסר א ש 2012 אדם, סלע, מים, מדבר – המאבק המתמיד נגד המדבר במזרח התיכון. הוצאת כרמל, ירושלים 195 עמ.

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה – 2005.

אלון ג 2015 איסוף אבקה של אלון מצוי על ידי דבורים, כלנית, 2.

אלון ע 1969 ישראל – טבע ונוף. בית ההוצאה הירושלמי – ירושלים.

אלון ע ובוכמן י 1981 הר הגלבוע. החברה להגנת הטבע.

אלון ע שמידע א וברלינר ר 1981 נגלה מחדש את הצמחים הנדירים במישור החוף: רשימת הצמחים האנדמיים והאקסקלוסיביים למישור החוף. "טבע וארץ", כ"ג: 3 עמ' 101-100. 

אלון ע וויזל י 1984 הצומח של הגלבוע. בתוך: החי והצומח של ארץ-ישראל, כרך 8 (עורך: ויזל י): הצומח של ארץ ישראל. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון. עמ' 171-168.

אלון ע 1985 החי והצומח של ארץ-ישראל, אנציקלופדיה שימושית מאוירת. הוצאת משרד הביטחון.

אלוני ע 2014  התיישבות צמחים בחוף חדש שנחשף בים המלח. כלנית 1

אלוני ע ופרגמן-ספיר א 2015 פעמונית הדורה – מין בסכנת הכחדה בטבע המשגשג בגנים הבוטניים ובגינות. כתב-עת כלנית 2.

אלוני ע 2016 כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus – תת-מין אדום הפורח בחוף הכרמל (דצמבר 2016), פורחי החודש, כתב-עת "כלנית" מספר 3.

אלוני ר 1969 צומח הגליל התחתון, עבודת גמר, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

אליאב א 1981 על שימוש באלונים בבורסקאות ושאר שימושים באלונים. רותם 2: 30.

אליאב א 1985 שימוש בבלוטי אלון התבור למאכל. רותם 14: 72 – 73.

אלמגור ל 2013  גן של איש אחד.  טבע הדברים חוב. 213  יולי.  עמ' 48 – 54.

אסם י שטרנברג מ פרבולוצקי א וקיגל ח 1998 השפעת רעיית כבשים על שפע והרכב מאגר הזרעים והצומח החד-שנתי בנגב הצפוני. האוניברסיטה העברית, מכון וולקני.

אסם י ברנד ד טאובר י פרבולוצקי א וצורף ח 2014 תורת ניהול היער בישראל – מדיניות והנחיות לתכנון ולממשק היער. הקרן הקיימת לישראל.

ארז מ ושמידע א 2019 החצב drimia maritima התחיל לפרוח והקיץ בעיצומו. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר 6. https://www.kalanit.org.il/drimia_maritima_august_2019

ארבל ש ושקדי י 2010 תחזוקת נחלים ותעלות ניקוז מתוך היבטים אקולוגיים. התחנה לחקר הסחף.

אשכנזי ש 1994 בנק גנים של צמחים – שימור מאגרים גנטיים ממקור צמחי. אקולוגיה וסביבה, כרך 1 (2): 84-77.

אשכנזי ש 1995 עצי שיטה בנגב ובערבה. סקר בעקבות תופעת ההתייבשות והתמותה. הקרן-הקיימת לישראל, מנהל פיתוח הקרקע.

אשכנזי א 2013 שרידות עצי פרי בבוסתנים בדווים נטושים בהר הנגב המרכזי והשפעת הגורמים הגיאולוגיים, הגיאוגרפיים והאנתרופולוגיים עליה. עבודת דוקטור, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אשל ע ומלמד ד 2009 מיון הצמחים בעידן הביולוגיה המודרנית, אתר צמח השדה.

אתר המינים בסכנת הכחדה, רשות הטבע והגנים 2019 –  https://redlist.parks.org.il/

באר ח 1992 מעכת יחסי גומלין עגנון, ברנר, ביאליק – גם אהבתם גם שנאתם. עם-עובד. ת"א.

בוגין ר וול ד ושמידע א 1997 יחס הזוויגים בעצי אלה ושכיחות העפצים בהם. אקולוגיה וסביבה 4: 9-3.

בונה ע והראל ר 2015 יער אלון התבור של השרון חי ובועט. יער 15: 71-64.

בונה ע 2016 עצי תפארת: אלוני תבור במרום הגליל. "יער", גליון 16: 72.

בוכמן י 1988 עץ ושוק על אם-הדרך. טבע וארץ ל' (6): 39-36.

בוסתנאי – עתון התאחדות האכרים ביהודה ושומרון 1930 גליון מ"ז מרס 1930.

ביילי י ודנין א 1975 צמחי מדבר בחיי הבדווים. הוצאת מדרשת שדה בוקר.

ביין א 1954 תולדות ההתישבות הציונית. מסדה, תל-אביב.

בלכר מ 2005 הפצת עצים אקזוטיים על ידי בעלי חיים בחבל ים המלח ובמדבר יהודה. בתוך: פלישות ביולוגיות במערכות אקולוגיות בישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: 29-28.

בלכר מ ובלכר א 2010 צמחי בר במטעי התמרים של חבל ים המלח: עושר המינים והרכב הצמחייה. מחקרי ים-המלח והערבה 2: 38-21.

בלכר מ 2010 המשימה: השבת עצי עין גדי. בשביל הארץ, 36: 28-26.

בלכר א ובלכר מ 2010 חבלבל מדברי, צמח שהוכרז כנכחד בישראל, נמצא בעין גדי. אקולוגיה וסביבה 3: 12-11.

בלקינד י 1927 ארץ ישראל: ספר למוד גיוגרפיה של ארצנו, הוצאת "המאיר".

בן-אריה י 1970 ארץ ישראל במאה ה-י"ט. גילויה מחדש. כרטא והחברה לחקירת א”י ועתיקותיה.

בן-אריה י 1992  צייריה וציוריה של ארץ ישראל במאה התשע-עשרה. יד בן צבי. ירושלים.

בן-דוד ח 1985 תולדות יער הר תבור. החברה להגנת הטבע, משרד החינוך והתרבות – אגף הנוער, ירושלים.

בן-יהודה א 1948 מלון הלשון העברית הישנה והחדשה. בן יהודה הוצאה לאור, ירושלים.

בן-יהודה ה סיפור חייה של Maria Sibylla Merian אתר הספריה הלאומית.

בן יוסף ס 2001 מדריך ישראל החדש, כרך 4. כתר, ידיעות אחרונות ומשרד הביטחון, תל אביב.

בן מימון מ 1969 ביאור שמות התרופות (ערך מוטר ז) מוסד הרב קוק, ירושלים.

בן-יעקב א 1992 רפואה עממית של יהודי בבל. הוצאת "יריד הספרים", ירושלים.

בן-יעקב ר ופולק ג 1984 צומח וצמחייה בגבעות הכורכר של ארז – ניר-עם. רתם 13: 130-119.

בן-נתן ד גולן ע דדון ש מור א וחובריהם 2015 מיני האחילוף בישראל: סיכום הידע וחידושים. כלנית 2,  https://www.kalanit.org.il/?p=5103

בן-שחר ש 2007 הפלישה הצהובה, טבע הדברים 146 : 54 – 60.

בקי ר 1963 אוכלוסיית הארץ עד 1948. האנצקלופדיה העברית (6): 331 – 357. מסדה. ר"ג.

בקרמן ש ופרגמן-ספיר א 2008 החלמונית הזעירה פורחת מתחת לקרקע! עולם הפרח ינואר 2008: 63-62.

בר (קותיאל) פ 2007 מינים אקזוטיים של ינבוט בישראל – בעיות השפעות והמלצות לממשק מונע התפשטות. דו"ח מוגש לקק"ל, אזור הדרום.

בר-מטיוס מ 2019 שינויי האקלים בארץ במאות אלפי השנים האחרונות – בסיס להערכת שינויי אקלים בעשורים הבאים. מצגת להרצאתה של מרים בר-מטיוס, המכון הגיאולוגי

בר-ניר ד 2000 מיון החיידקים לפי מוצאם האבולוציוני ותכונותיהם הפיסיולוגיות. נספח לקורס "עולם החיידקים", האוניברסיטה הפתוחה.

בר-ניר ד 2016 חיידקים קושרי חנקן. זווית – סוכנות ידיעות למדע וסביבה  www.zavit.org.il

ברא, צמחי מרפא  www. bara.co.il

ברג'ס ט ושמידע א 1988 משמעות הסוקולנטיות בסביבות יובשניות. רתם 28: 33-19.

ברור מ 2011  אטלס פיסי מדיני וכלכלי, הוצאת יבנה בע"מ, תל אביב.

ברכה א וחובריו 2014 תכנית אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון. הוצאת חוף השרון מועצה אזורית.

ברלינר ר 1970 הצומח של הסלעים הוולקניים הפוסט-איאוקניים בגליל. עבודת מסטר, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

ברלינר ר 1972 צומח הסלעים הוולקניים בגליל. טבע וארץ ט"ו (א):, 21-19.

ברקוביץ א 2017  הטעם שבטבע – המדריך לליקוט צמחי בר למאכל ולמרפא בישראל.

בר-שי נ 1995 אחוז חנטה והאבקה בשקד מצוי. עבודת גמר, המחלקה לאקולוגיה, סיסטמטיקה ואבולוציה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

בר-שי נ שמידע א ובלוך ג 2013 השפעת דבורים ממין בומבוס האדמה על אוכלוסיות הצמחים והדבורים בהרי יהודה. אקולוגיה וסביבה 4, 283–284.

ג'ארוויס ק ס 1943 שבטי ערב (תרגום זאב שרף). עמ' 65 – 66.

גבירצמן ג 1974 לשאלת אקלים תקופת הקרח האחרונה בלבנט לאור מציאץ שרידי עיצוב קרחוני בחרמון ובסיני. המכון הגיאולוגי, ירושלים.

גבירצמן ח 2002 משאבי מים בישראל. הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.

גוטמן מ פרבולוצקי א יונתן ר וגוטמן ר 2001 רעיית בקר ככלי בממשק למניעת שריפות בשטחים פתוחים, פארק רמת הנדיב (1990-1999). אקולוגיה וסביבה, כרך 6 (3-4): 247-239.

גוטרמן י 1983 החי והצומח של ארץ ישראל, משרד הביטחון, תל אביב. כרך 11: 107.

גוטרמן י 1983 השפעות פעילות הדורבנים על אוכלוסיות הגיאופיטים וההמיקרפטופיטים רתם , 10: 104-92.

גולן ע משיח ע ויאיר י 2014 אבולוציה והנדסה של הצלקות בפרחי האמברוסיה המכונסת. פוסטר. המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.

גולן ע ושמידע א 2014 על טוריים צרי-עלים בישראל: מין גר מזדמן ואולי פולש עתידי ? כלנית 1.   https://www.kalanit.org.il p=633

גולן ע 2017 דורבנית שעירה Delphinium ambiguum – מין חדש לישראל התגלה באזור פתחת שלום בנגב המערבי

גופנא ר 1969 הגיאוגרפיה היישובית בתקופת הברונזה הקדומה במישור החוף, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל-אביב.

גופר א ועבו ש 2016 ביות הצמחים וראשית החקלאות במזרח הקרוב. הוצאת רסלינג, תל אביב.

גזית א 1982 שלוליות חורף- מקום חיות בסכנת הכחדה, טבע וארץ כ"ה 1.

גזית א 2006 סקר אקולוגי "שקע הרצליה" (הבאסה), עיריית הרצליה.

גטקר מ ארבל ש פרחי ר ואשבל ר 2003 אטלס מפות גשם לצורך תכנון וביצוע פעולות ייעור ושימור קרקע יערנים במרחב הדרום. התחנה לחקר הסחף, קק"ל ותחנת נסיונות ערבה.

גיחון מ 1974 אטלס כרטא לתולדות א"י מביתר ועד תל חי. מפה 53.

גלון י ובן-שחר י 2011 עצי ארצנו – מדריך לזיהוי עצים. הוצאת שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

גליל י 1952 ההפריה בצמחים, הוצאת הקיבוץ המאוחד. חרקים – עולם קטן בגדול  http://www.insectour.com/

גליל  י 1959 תפרחת הלוף – מלכודת לחרקים. מדע, 3: 44-41.

גליל י 1961 קינאטיקה של גיאופיטים הוצאת הקיבוץ המאוחד.

גליל י 1962 האבקת השיזף המצוי. טבע וארץ  כרך ב'.

גליל י 1963 חיי דבורת-הפרג הקטנה והצמחים המלווים אותם. טבע וארץ ה(1): 22-9.

גליל י 1970 חילופי עונות השנה והפריחה בארץ ישראל. בתוך: פז ע פרחי בר מנגב עד חרמון. מסדה. ר"ג.

גליל י 1984 מחיי הגיאופיטים באדמות הקלות אשר במישור החוף. רתם 13. עמ' 79-69.

גליל י 1985 הפיקוס עץ בר ועץ נוי. החברה להגנת הטבע.

גליקסמן א 2007 בחינת השימוש ברסק אקליפטוס ככלי ידידותי לסביבה בהדברת עשבים. עבודת גמר, האוניברסיטה העברית בירושלים.

www.gamnon.net גמנון צמחים ומרפא

גפן מ ויצחק ג 1992 ספר הכנרת, הוצאת משרד הבטחון.

גרבל א 1963 ורד. אנציקלופדיה עברית ט"ז: 494-490.

גרנות י ברנד ס ושחק מ 2012  שינויים בגודל האוכלוסייה של טחבן המדבר כסמן להשפעת שינויים במשטר הגשמים על מערכות אקולוגיות בנגב. "אקולוגיה וסביבה" 2: 181 – 186.

גרנות י 2014 צמחי הנגב ברפואה האסלמית הקדומה וברפואה העממית הבדואית. הוצאת אופיר.

גרנות י 2015 צמחי הנגב ברפואה הערבית, האסלאמית הקדומה וברפואה העממית הבדואית. המרכז הבין-תחומי – מדרשת שדה בוקר. הוצאת אופיר ביכורים.

דבוסקין ש 1969 מערכות ריבוי בכמה מינים במשפחת העופריתיים בישראל. ע' גמר, אוניברסיטת. תל אביב.

דגני א גרוסמן ד 1990 השרון בין ירקון לכרמל. הוצאת משרד הביטחון.

דה מלאך נ 2017 היפותזת אסימטריות האור ודחיקה תחרותית של צמחים בעקבות דישון: תוצאות מניסוי בגן לאומי בית גוברין  כלנית 4.

דו"ח מצב הטבע 2010

דו"ח מצב הטבע 2016

דוח מס.GSI/22/02, המכון הגיאולוגי. משרד התשתיות הלאומיות, ירושלים.

דוכס ר ושמידע א 1986 השפע של חרקים ומאביקים במשך השנה באיזור הר- גילה סיכום שנת תצפית ראשונה. רתם 21: 26-19.

דוכס ר ודפני א 1985 האבקת רוח וחרקים בחצב מצוי. רתם, 17: 39-30.

דוכס ר 1984 סחלבי הכרמיזן. רתם 11: 73-72.

דולב א 1961 נפתוליו של נח נפתולסקי . מעריב, 13.1.1961.

דופור-דרור ז מ 2009 פלישת אמברוסיה מכונסת בגדות נחל אלכסנדר: ניסיון לפיתוח שיטת טיפול ביולוגי מבוססת על שיקום צמחיית גדות נחלים. מחקר ראשון: יולי 2008 – יולי 2009, דו"ח סופי. אוגוסט 2009: 29.

דופור-דרור ז מ 2010 הצמחים הפולשים בישראל. העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה. ירושלים, 186 עמודים.

דופור-דרור ז מ 2010 סקר אתרי טבע עירוני פוטנציאליים בראשון לציון במסגרת תוכנית מתאר מקומית ראשון לציון 2030.

דופור-דרור ז מ 2012 אמברוסיה מכונסת בנחל קנה ובנחל תרצה: תפוצה, מאפייני הפלישה ותכנית טיפול. רשות הטבע והגנים הלאומיים: 36.

דופור-דרור זמ 2012 רשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל. המשרד להגנת הסביבה  https://www.netanya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFilesSecure/haklaut1.pdf

דופור-דרור ז מ ויעקבי ט 2013 אמברוסיה מכונסת. עלון מידע, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים הלאומיים, השירותים להגנת הצומח: 7.

דופור-דרור ז מ פרגמן-ספיר א  קגן ס יעקבי ט וחובריהם 2013 צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל. המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות.

דופור-דרור ז מ ושמידע א 2014 על מיני הינבוט הפולשים בישראל: ינבוט המסקיטו – עץ פולש מסוכן בישראל ובירדן. כתב-יד.

דופור-דרור ז מ 2014 אמברוסיה מכונסת – צמח גר פולש בישראל.  כלנית 1   https://www.kalanit.org.il/?p=1408

דופור-דרור ז מ 2015 צמחים פולשים בבתי גידול לחים בישראל – סקר ארצי והצעה לסדר קדימויות לטיפול. רשות הטבע והשנים הלאומיים.

דופור-דרור ז מ 2015 הגדרת צמחים פולשים והתייחסות למעמדו של אקליפטוס המקור כפולש אפשרי בישראל. כלנית כתב עת לצמחי ישראל . https://www.kalanit.org.il

דופור-דרור ז' מ 2015 פלישת חמציץ נטוי בשטחים טבעיים: האם החל שלב הפלישה המואצת? כלנית 2  https://www.kalanit.org.il/index.php/2175/

דופור-דרור ז מ 2015 צחר כחלחל – האם מתחיל לפלוש בישראל? כלנית 2. https://www.kalanit.org.il/index.php/4103/

דורצ'ין נ 2018 קמפוס טבע אוניברסיטת תל אביב:   www.campusteva.tau.ac.il

דן י 1965 השפעת התבליט על התהוותן ותפוצתן של קרקאות בארץ, מכון וולקני לחקר החקלאות, בולטין מס.100.

דן י ורז צ 1970 מפת חבורות הקרקעות של ישראל. משרד החלאות/ מכון וולקני.

דן י ויעלון  ד 1976 דרך ההיווצרות ותפוצה של הקרקעות ונוף בפלשת. מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל 9: 74-36.

דן י 1984 קרקעות מישור החוף. רתם 13: 55-31.

דן י 1993 קרקעות הגולן והחרמון. עמ' 112-93 ב"ארץ הגולן והחרמון". עורכים: א׳ דגני ומ׳ ענבר. ארץ – מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב ומשרד הביטחון, רמת אביב.

דן י וקותיאל פ 1994 נוף וקרקע באזור פארק השרון. אקולוגיה וסביבה 1: 94-87.

דנין א 1963 הצומח במישור ימין, טבע וארץ, כרך ו': 76-70.

דנין א 1970 מונוגרפיה פיטוסוציולוגית – איקולוגית של הנגב הצפוני. חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

דנין א 1970 הצתת אש בשדה ללא גפרורים. נאות קדומים – העלון העונתי 29: 5-1.

דנין א 1976 צמחים הגדלים בחוף הים ובחולות. לדעת 10-9: 26-23.

דנין א 1977 הצומח בנגב מצפון לנחל פארן. ספרית הפועלים ויחדיו: 100- 102.

דנין א 1979 החרוב המצוי בהר-הנגב – שריד מתקופות גשומות. טבע וארץ, כ"א (3): 123-122.

דנין א 1981 הצומח בסביבות קיסריה וייחודו. קרדום 18: 120-115.

דנין א 1983 לענה חד-זרעית. בתוך: החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 11 צמחים בעלי פרחים ב' (עורכים מיכה לבנה ודוד הלר). משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

דנין א 1983 מדחול דוקרני. בתוך: החי והצומח של ארץ-ישראל, כרך 11 – צמחים בעלי פרחים ב'. עורכים: לבנה מ והלר ד. משרד הבטחון, ההוצאה לאור.

דנין א 1983 האלה האטלנטית מהגליל עד המדבר. מגני הארץ ונופיה- צמחית ישראל ברשת http://flora.huji.ac.il

דנין א 1983 אטד החוף, אטד אירופי. בתוך: אלון ע (עורך). החי והצומח של ארץ-ישראל, כרך 11 – צמחים בעלי פרחים ב'. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון – ההוצאה לאור.

דנין א ופליטמן ע 1990 עיון מחודש בחבלי הצמחייה של ישראל וסיני. טבע וארץ לא/3.

דנין א 1994 התאמת צמחים לחולות המדבר. אקולוגיה וסביבה 2: 11-3.

דנין א 1998 צמחי-הבר בארץ ישראל ותפוצתם – כרך משלים למגדיר לצמחי בר בארץ-ישראל. כרטא.

דנין א 2011 (עידכון: 2014). לענה חד-זרעית ופעילותה. מתוך: הצומח בישראל ובשכנותיה  http://flora.org.il/books/israel-flora/chap4/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%934

דנין א צמחיית ישראל ברשת  www.flora.org.il

דפני א 1970 מחקר ביוסיסטמטי בסוג זהבית בישראל ובאזורים סמוכים. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך למדעי הטבע. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

דפני א 1973 זהביות בישראל. טבע וארץ י"ז: 72-67.

דפני א 1975 האקולוגיה של ינבוט השדה בישראל. עבודת דוקטורט, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

דפני א שמידע א ואבישי מ 1975 הפריחה של מבשרי הגשם בצמחיית א"י. "טבע וארץ", י"ז :6, 269-268.

דפני א 1981 הסחלבים בישראל, הוצאת מסדה בע"מ, תל אביב.

דפני א 1982 הגה מצוי. בתוך: החי והצומח של ארץ-ישראל כרך 10 – צמחים בעלי פרחים א'. עורכים: דוד הלר ומיכה לבנה. עורך ראשי: עזריה אלון. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון – ההוצאה לאור.

דפני א 1982 ינבוט השדה. בתוך: הלר ד ולבנה מ (עורכים, עורך ראשי – אלון ע): החי והצומח של ארץ ישראל כרך 10 – צמחים בעלי פרחים א'.

דפני א 1982 צחנן מבאיש. בתוך: החי והצומח של ארץ-ישראל, כרך 10 – צמחים בעלי פרחים א': 153-152.

דפני א 1983 קורנית מקורקפת. בתוך: החי והצומח של ארץ-ישראל, כרך 11 – צמחים בעלי פרחים ב'. עורכים: מיכה לבנה ודוד הלר. משרד הבטחון- ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע.

דפני א וורקר א 1983 אקולוגיה של האבקה בחלמונית גדולה, שפירית 3-2 , 75-69.

דפני א 1984 צמחי בר ראויים למאכל. החברה להגנת הטבע ומשרד החינוך והתרבות.

דפני א 1985 החורש הים-תיכוני כסביבת האבקה. רתם 18: 56-34.

דפני א 1986 האבקה בסוגים סחלב ודבורנית – אבולוציה מגמול לרמיה. רתם 19: 104-87.

דפני א טלמון א וגרטמן י. 1986 רשימה עדכנית של הסחלבים בישראל, רתם 19 : 7-6.

דפני א (עורך) 1986 סחלביים בישראל – מחקרים חדשים. רותם: כתב עת לנושאי שדה  בוטניים בארץ ישראל, מס. 19: 94-90.

דפני א 1991 פרחים, סגולות ואגדות. משרד הבטחון ההוצאה לאור. כרמל ירושלים.

דפני א ושמידע א. 1992 (כתב-יד)  טיפוס מיניות "דו-מיני וזכרי" בפרחי הסוג סתוונית.

דפני א 2010 עצים מקודשים בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון לחקר מדיניות קרקעית, ירושלים.

דפני א 2012 צמחי ישו ומרים, אתר האינטרנט "צמח השדה"  http://www.wildflowers.co.il/hebrew/tiulimReadMore.asp?ID=500

דפני א 2016 האבקה בלילות ירח או חלף עם הרוח? – האבקה בסוג שרביטן, כתב-עת "כלנית" מספר 3.

דפני א וח'אטיב ס ע 2017 צמחים, שדים ונפלאות. צמחי ארץ ישראל בפולקלור. הוצאת עולם חדש. תל-אביב.

דפני א ועביצל נ 2018 מכותרת ועד צמרת – 200 מילים על 200 צמחים, הוצאת פרדס, חיפה.

דר ש וטפר י 1993 ישובי החרמון – סקירה ארכיאולוגית . בתוך: ארץ הגולן והחרמון, א'-ב'. א' דגני ומ' ענבר (עורכים), בעמודים  339-321.

דרורי ר ודן ה 2016 בתוך: דו"ח מצב הטבע ישראל 2016, המארג. עורכים: מיכל שורק ואבי פרבולוצקי.

הארכיון הציוני המרכזי בירושלים. מסמכים ומכתבים שונים.

הדני ע 1955 ההתיישבות בגליל התחתון – 50 שנות קורותיה. הוצאת מסדה, תל אביב.

הורוויץ א עברי י ולבנה מ 1988 האדומים, צבעי הכלניות. טבע וארץ, ל (6): 20 – 24.

הורוויץ א 2015 מקטעים מתוך מאגר הגנים של כלנית מצויה. פוסטר אשר הוצג בכנס החברה החקלאית.

היימן ר 1980 הצומח של בתי גידול לחים באגן נחל משושים (רמת הגולן). עבודת גמר, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

היימן ר 1997 הצומח של הגולן והחרמון. מתוך: ארץ הגולן והחרמון (עורכים:א.דגני ומ.ענבר), כרך א' , הוצאת משרד הביטחון.

הכהן א 1978 אהבת פרחי הארץ בנוסח המאה שעברה. טבע וארץ כרך כ' גיליון 2.

הלוי ג 1970 אאוטאקולוגיה של שלושה מיני שיטה בנגב ובסיני. חיבור לקבלת תואר מוסמך למדעי הטבע,  המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

הלוי ג 1974 שיטים בנגב ובסיני – אלמנט סודני באזור מדברי. טבע וארץ ט"ז, 3: 132-129.

הלר א 2009  לו הייתי נרקיס או רקפת. בית ונוי חוב. 105  מרץ – אפריל  עמ' 128 – 132.

הלר ד ולבנה מ (עורכים) 1982 צמחים בעלי פרחים א'. כרך 10, החי והצומח של ארץ-ישראל – אנציקלופדיה שימושית מאויירת (עורך: ע. אלון). החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון.

הלר ד ולבנה מ (עורכים) 1983 צמחים בעלי פרחים ב'. כרך 11, החי והצומח של ארץ-ישראל – אנציקלופדיה שימושית מאויירת (עורך: ע. אלון). החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון.

הלר ד  ודפני א 1983 צמחי בר גרים בישראל. החברה להגנת הטבע.

המכון הגיאולוגי. אקלים העבר ושינויים גלובליים. אתר המכון הגיאולוגי.

הנקין ז גוטמן מ פרבולוצקי א ברוש א והררי י ללא תאריך. משק מודל לבקר לבשר בחורש טבעי בגליל המערבי (00-0172-596). מחקרי מו"פ צפון. mop-zafon.org.il/sites/default/files/uploads/pdf-files/…/0029_0.pdf

הר נ זינגר א ריוב י ושש א 2000 מסלע וקרקע כגורם אקולוגי ביער אלון התבור באזור אלונים-שפרעםאקולוגיה וסביבה, 6 (1): 42-25.

הר נ 2008 מבנה מערכת הסלע והקרקע והדינמיקה של משק המים בבית הגידול כגורמים אקולוגיים עיקריים בתפוצת אלון התבור והאלון המצוי באזור אלונים-מנשה. חיבור לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

הר נ 2008 סיור בסינקלינת אלונים מנשה. כנס החברה הגאולוגית.

הר נ ריוב י ושני א 2015 מערך הצומח באזור אלונים-מנשה בהתאמה למבנה המרחבי של מערכת הסלע–קרקע ותכונות בתי הגידול . אקולוגיה וסביבה 6: 52-40.

הר נ צוק א סבג ש פרידמן א טרגין ש ובונה ע 2016 מורד נחל לבנים – סופו של בית-גידול ייחודי. יער: 16: 25-17.

הר נ שני א וריוב י 2016 הדינמיקה של משק המים במערכת הסלע–קרקע–עץ ביער–פארק של אלון התבור ובחורש של אלון מצוי. אקולוגיה וסביבה 52: 52-64.

הראובני א 1929 תגלית מדעית חשובה ע"י פועל בארץ ישראל. עיתון דבר, 27.12.1929.

הראובני א 1930 צמחי רפואות וסגולות אצל הערבים בא'י. הרפואה 4.

הראובני נ 1982 לא היא חבצלת ולא היא שושנה? גן ונוף ל"ז(ז): 363-360.

הראובני נ 1987 זיהוי צמחי ספרותנו העתיקה באמצעות הצמחיה העכשווית של ארץ ישראל. רתם 22: 66-57.

הרטמן מ 1984 חרוצים צפון – כתם הצומח הטבעי הגדול ביותר על חמרה ששרד בשרון. רתם 13: 105-99.

הרי מ 1975 בת ירושלים הקטנה. הוצאת בית לבינסון, תל אביב עמ' 42- 44; 144.

השירות המטאורולוגי בישראל, 2015 שינויים אקלימיים בישראל – ממצאי השירות המטאורולוגי.

השרות המטאורולוגי אטלס אקלימי https://ims.gov.il/he/climateAtlas 27.10.2020

השירות המטאורולוגי הישראלי  https://ims.data.gov.il/

וואלך י 1972 אטלס כרטא לתולדות א"י תש"ח-תש"ך. מפה 133 מבצע עובדה.

וול ד 1997 כנימות יוצרות עפצים על עצי אלה בחורש הטבעי. אקולוגיה וסביבה 4: 172-163.

וולף ל אריאלי א וברנס ג ושמידע א 1995  טיפוסי מיניות והאבקה ברכפתן מדברי. אקולוגיה וסביבה 2: 78-71.

וולצ'אק מ ואנגרט נ 2012 טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש תשתיות אורכיות. רשות הטבע והגנים.

ויזל י וליפשיץ נ 1971 צמחי מים בישראל. רשות שמורות הטבע.

ויזל י ליטב ואגמי מ 1974 צמחי חוף הים בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה, המחלקה לבוטניקה אוניברסיטת ת"א.

ויזל י פולק ג וכהן י 1978 אקולוגיה של הצומח בא"י. הוצאת המדור לאקולוגיה אוניברסיטת ת"א.

ויזל י ועזריה א 1978 עצי בר בישראל. מדור לאקולוגיה והחברה להגנת הטבע.

ויזל י ואגמי מ 1979 צמחי מלחה בישראל. אוניברסיטת ת"א.

ויזל י 1983 לבנונית ימית. בתוך: אלון ע (עורך ראשי),  כרך 11 – צמחים בעלי פרחים ב'. עורכים: לבנה מ והלר ד. משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

ויזל י ואגמי מ 1984 בתי גידול לחים וצמחי מים. בתוך אלון ע החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 8. הצומח של ארץ ישראל. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון:  119-103.

ויזל י פולק ג וכהן י 1985 אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. אוניברסיטת ת"א.

וילנאי ז 1950 אגדות ארץ-ישראל. "קרית ספר". ירושלים.

ויינשטיין א זהר י זהר וברנד ד 2011 האקליפטוס מצמרתו ומעלה. אקליפטופ בע"מ, פתח תקווה.

וייץ י 1940 אילו עובדות ומסקנות לעבודת היעור של הקרן הקימת לישראל. השדה כ', חוברת ג', עמ' 108 – 120.

וייץ י 1970 היער והיעור בישראל. הוצאת מסדה רמת-גן.

וינוגרד א 2016 דינאמיקה של חברת צמחים במכלאות צאן נטושות וסביבתן: תהליכים וממשק (עבודת דוקטורט)

וויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C 27.10.2020

וקיל ל ופולק ג 2015 הצמח האדום זמזומית ורבורג – גילוי חדש באחו עיינות בפלשת. כלנית 2

ורד ש 2018 זלזלת מנוצה – צמח חודש סיוון תשע"ח, כלנית- כתב עת לצמחי ארץ-ישראל תשע"ח.

וקס ד אילני ש ומינסטר צ 2011 מבט חדש על הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה בגליל העליון המערבי, המכון הגיאולוגי, דו"ח מס'  GSI/12/2011.

ורד ש 2017 סתוונית ירושלים Colchicum hierosolymitanum – צמח חודש חשוון תשע"ח, צמח החודש העברי, כתב-עת "כלנית" מספר 4.

ושיץ י 1947 הערבים בארץ-ישראל – כלכלה וחברה, תרבות ומדיניות. ספרית פועלים. 400 עמ.

זבולוני ע ואיזיקוביץ ד 1985 משמעות הצבע האדום בפרחים המואבקים ע"י ציפורים. רותם 14 החברה להגנת הטבע עמ. 29-14.

זהבי ע 2013 דבר אליי בפרחים, בשביל הארץ 57, 43-42.

זהבי ע 2013 העושר היחידי של הארץ הקדושה הענייה, עת-מול, גיליון 227.

זהבי ע 2014  אלבומי הפרחים המיובשים כמזכרות לתיירים. אתר "צמח השדה", נבדק לאחרונה 11.1.2016.

זהרי מ 1938 אלכסנדר אֵיג ומפעלו המדעי. עיתון "דבר", 29 לאוגוסט 1938.

זהרי מ 1955 גיאובוטניקה, ספריית פועלים מענית, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה, 590 עמ'.

זהרי מ 1959 גיאובוטניקה (מהדורה שניה) ספרית פועלים, תל אביב.

זהרי מ וווד ה 1972 זר פרחי בר מוגנים. רשות שמורות הטבע.

זהרי מ דנין א ושמידע א 1972 על הצומח והצמחייה של החרמון: רשימת צמחי החרמון החדשים לישראל. סלעית כרך א', 3: 113-110.

זהרי מ 1973 כל עולם הצמחים. הוצאת עם עובד.

זהרי מ 1976 מגדיר חדש לצמחי ישראל. עם עובד, תל אביב.

זהרי מ 1980 נופי הצומח של הארץ. עם עובד.

זהרי מ 1989 מגדיר חדש לצמחי ישראל, מהדורה שנייה מורחבת, הוצאת עם עובד.

זיו א 2015 הצופן הנוצרי באמנות. כנרת, זמורה-ביתן, דביר. ישראל.

זיו י 1960 השרון. תרבות וחינוך. תל אביב.

זיו י 1980 בשביל המטיילים, ביקורים בשמורות טבע. הוצאת משרד הביטחון. מהדורה שלישית.

זילברמן ע אידלמן ע אבני י וגינת ח 2011 הגיאולוגיה והתפתחות הנוף בנגב. המכון הגיאולוגי, מועצה אזורית רמת הנגב, העמותה לשמירת טבע במזה"ת, המשרד להגנת הסביבה, ורשות הטבע והגנים.

זילברשטיין צ 1956 על השושן הצחור. מדע(א): 32-31.

זינגר א וחובריו 2016 אתרים חדשים לאגרוסטמת השדות בישראל – האם אלו אוכלוסיות בר מקומיות או זיהום מקרי? כלנית כתב עת לצמחי ישראל  https://www.kalanit.org.il/agrostemma-githago/

זליגמן נ ואבלגון ד 2010 הרעייה ביער. קק"ל – מרחב מרכז.

זליגמן נ אונגר י הנקין ז לנדאו י וחובריהם 2016 על צומח, בעלי חיים ואנשים. תורת ניהול המרעה בישראל. הוצאה לאור נקודת ח"ן, ירושלים.

זרטל א 1997 ארובות, חפר והנציבות השלישית של שלמה.

זרטל א 1981 תל מוחפר, אתר מס.23 , כרך א', סקר הר המנשה.

חכים ר 1993 רמת מנשה – שינויים בנוף. רפרט סמינריוני. אוניברסיטת חיפה.

חן ק 1978 הסוג ציפורני-חתול בארץ ובעולם (הדגמה למחקר סיסטמטי-אבולוציוני). רותם כתב עת לנושאי שדה בוטניים בארץ ישראל. מס. 24-23 הוצאת האקדמיה למדעים ירושלים.

חן ק 1982 לוטוס בתוך: החי והצומח של ארץ-ישראל, בעלי פרחים א, כרך 10. עורכים: הלר ד ולבנה מ. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון.

חן ק (לבנה מ והלר ד עורכים) 1983 החי והצומח של א"י, אנציקלופדיה שימושית מאוירת. הוצאת משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע. כרך 11 עמ' 157-156.

חן ק 1987 הסוג צפרני-חתול בארץ ובעולם (הדגמה למחקר סיסטמטי-אבולציוני). רתם 24-23: 32-5

חפר ח  בדרך לאילת. שירונט.

חצור י 2000 מפה גיאולוגית של ישראל 1:50000 גליון 6-I,II בית שאן. משרד התשתיות הלאומיות, המכון הגיאולוגי.

חראזי ע 1987 הטרומורפיזם בעדעד כחול (Limonium sinuatum Mill) ומאפיינים הקשורים לדרכי הריבוי של צמח זה. עבודת גמר. האוניברסיטה העברית הפקולטה לחקלאות.

חריף י 1974 התפתחות מרכיבי הגריגה והחרש הראשיים: בשנתם הראשונה וחשיבותה בקביעת הטורים הסוקצסיונים בהרי יהודה . תיזה לדוקטורט, האוניברסיטה העברית ירושלים.

טוויין מ 1972 מסע תענוגות לארץ הקודש. ידיעות אחרונות.

טייז ל וזייגר א 2003 פיזיולוגיה  של הצמח, כרך א', הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

טל א ושמידע א 2016 טיפוסי מיניות במילה אירופית Fraxinus excelsior כרקע להבנת טיפוסי המיניות במילה סורית. כלנית 3 https://www.kalanit.org.il/index.php/5933/

טריסטרם הב 1975 מסע בארץ-ישראל : לחקר חיי הארץ וטבעה, יומן. מוסד ביאליק, ירושלים.

יאיר י 2016 אמברוסיה חשופת-שיבולת, מין חדש לצמחיית ישראל, חדשות בוטניות, כלנית 4.   https://www.kalanit.org.il/ambrosia-psilostachya/

ידידיה י 1989 נוף ואדם ברמת מנשה. הוצאת מ. א. מגידו.

ידין י 1966 מצדה. ספרית מעריב ושקמונה.

ידעיה ר 1980 צלען הגליל. בתוך במערבו של הגליל, קובץ בוטאני. עורך משה ידעיה, עמ' 59.

יוסף בן-מתתיהו 1968 מלחמות היהודים. הוצאת מודן, תל-אביב.

יוסף י חלפון נ פורת ע אוסטינסקי-צדקי א ופורשפן א 2016 מגמות באירועי מזג אוויר קיצוניים בישראל. דו"ח מחקר מס' 21921416 , השירות המטאורולוגי.

ייבין ז 1971 אבולוציה וטקסונומיה בסוג קחוון, משפחת המורכבים. האוניברסיטה העברית בירושלים (עבודת דוקטורט).

יעקוב נ 1995 היבטים בביולוגיה רפרודוקטיבית של נימפאה תכולה. עבודה לתואר מגיסטר, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל-אביב.

יערי א 1971 אגרות ארץ ישראל. מסדה. רמת-גן.

יפה ע 2015 מידע בע"פ.

יפה ע שמידע א 2017  הנימפאה התכולה מלכודת מוות לחרקים. טבע הדברים חוב. 255 עמ' 13 – 21

יפה ש 1972 אקלים ים המלח. השרות המטאורולוגי בית דגן. מאמר הדרכה מס. 12.

יפה ש 1977 כמה עונות יש בשנה. טבע וארץ כ'(1): 10-8.

יפה ש 1990 מזג אוויר ואקלים. מסדה. רמת גן.

יצחקי ע 1986הפצת זרעים על-ידי ציפורים בחורש הים-תיכוני. תיזה לדוקטורט, האוניברסיטה העברית ירושלים.

כברה-לייקין ל פרלברג א שמש ב גיל ה וחובריהם, בעבודה. עמק יזרעאל: סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם. מכון דש"א.

כהן א 1958 עונות השנה. עם עובד. ת"א.

כהן י ורן ג 1996 המדריך המקצועי לצמחי מרפא. הוצאת בראשית.

כהן ע 1987 צמחים נדירים בארץ -אירוס הביצות. רתם 24-23: 135-127.

כהן ע 1988 בשם כל האלות. טבע וארץ ל (7): 18-10.

כהן ע ושמידע א 1988 כרכום ארץ-ישראלי, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א: 3 עמ' 15-13.

כהן ע ושמידע א 1992 אברה ארוכת-עלים, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 247 : 35-34.

כהן ע 1999 גילויו מחדש של אחילוף החורן. אקולוגיה וסביבה, 5: 229-219.

כהן ע ושמידע א 1992 ספר המידע האדום – צמחים נדירים בישראל, כרך א' – הצמחים הנדירים של הגליל העליון. רשות שמורות הטבע, החברה להגנת הטבע.

כהן ע 1999 גילוי מחדש של אחילוף החורן. אקולוגיה וסביבה 5: 229-219.

כהן ע 2001 לרעות בגנים וללקוט שושנים. National Geographic ישראל 38: הנקודה הישראלית.

כהן ע וריוב י 2015 קריטריונים להגדרת צמחים פולשים בישראל ולהערכת הסיכון. כלנית 2. https://www.kalanit.org.il/?p=4680

כהן ע וריוב י 2016 האם אקליפטוס המקור הוא מין פולש בישראל? כלנית   3. https://www.kalanit.org.il/?p=6628&preview=true

כהן-סיון ש 2011 עשנן רפואי, באתר "צמח ישראל ברשת" נדלה ב- 25.4.2015

כוכבא ע 2020 דבורנית לבנונית – צורת ביניים (?) בין דבורנית גדולה לבין דבורנית נאה, פורחת גם בגוש עציון. כתב-עת "כלנית", מספר 7.

כח י 1983 על הסוג אחילוף בישראל. רתם 6: 44–45.

כח י 1985 מחקרים ביאו-אקולוגיים בפריחה ובהאבקה של לופיים בישראל. עבודת דוקטור,  המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל-אביב.

כח י וול ד 1987 תפוצת העפצים הנגרמים על-ידי כנימות על עצי אלה בישראל. שפירית 5: 33-18.

כח י 1988 הלופיים בישראל. רתם 26: 36-5, הוצאת החברה להגנת הטבע.

כסלו מ 1982 חרוב מצוי. בתוך: החי והצומח של ארץ ישראל – כרך 10: צמחים בעלי פרחים א'. עורכים: דוד הלר ומיכה לבנה. עורך האנציקלופדיה: עזריה אלון.

כסלו מ 1983 על הזון המשכר .Lolium temulentum L בחפירות ארכיאולוגיות. רתם 7, עמ' 24–38.

כסלו מ 1987 הזיזים שבעדשים, היתושים שבכליסים, והתולעת שבתמרים ושבגרוגרות. רֺתם 22, חלמיש 5: 99-90; 114 (עברית ותקציר באנגלית).

כסלו מ 1987 האלה אשר בשכם, בעפרה ובכל שאר המקומות. טבע וארץ ל (3): 21-27.

כסלו מ ובר-יוסף ע 1989 האם היו הקטניות תבואות החורף הראשונות במזרח הקרוב. רתם 29, עמ' 69-60.

כסלו מ והרטמן ע 1999 שרידי מזון של יושבי מערות כתף יריחו בסופו של מרד בר-כוכבא. בתוך:  ח' אשל וד' עמית (עורכים). מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא. תל-אביב, עמ' 168-153.

כסלו מ 2001 לזיהוי השושנים בתנ"ך ובספרות חז"ל. ספר רפאל: רנ"ב-רס"ב.

כסלו מ ושמחוני  א 2004 ערער אדום כאזרח הארץ בתקופה הרומית – התמודדות של צמחי מפלט עם תהליכי הכחדה. יער 4: 53-47 (עברית ותקציר באנגלית).

כסלו מ ושמחוני א 2006 מעלה עשן כלשהוא. "סיני" – כרך קמ, עמוד: פ-פ"ה.

כסלו מ א תבק י שמחוני א 2007 לזיהוי שמותיהם של זני פֵּרות בלשון חכמים. לשוננו סט: 290-271V , (עברית ותקציר באנגלית).

כסלו מ ושמחוני א 2009 סוד החיים הטובים באורחן מור (Moyat Awad) – תחנת מעבר בדרך הבשמים. בתוך: י' אשל (עורך). מחקרי יהודה ושומרון יח, עמ' 176-165, XVIII (עברית ותקציר באנגלית)

כסלו מ שמחוני א 2010 1 מזונם של שוכני מערת הר-ישי. בתוך: ח' אשל ור' פורת (עורכים), מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, החברה לחקירת א"י ועתיקותיה ומכון יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה, ירושלים, עמ' 253-239.

כסלו מ שמחוני א 2010 2 עדות בוטנית לנוכחותם של פליטים מיהודה במערות המפלט בנחל ערוגות בחורף שנת 135 לספירה. בתוך: ח אשל ור פורת (עורכים), מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, החברה לחקירת א"י ועתיקותיה ומכון יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה, ירושלים, עמ' 306-298.

כ"ץ ש 1977 אהרן אהרנסון, ראשית המדע והמחקר החקלאי בארץ-ישראל.  קתדרה 3, 29-3.

כרמין י השקמה. 1934. הטבע והארץ כרך ג’  58-47.

לאודרמילק ו ק 1945 ארץ ישראל הארץ היעודה. תרגום ש. גילאי. הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. 257 עמ.

לב א ועמר ז 2002. סממני המרפא המסורתיים בארץ ישראל, הוצאת "יריד הספרים".

לביא ר קפלן ד שקד ע גיסיס ג דולב ע 2013 דו"ח מסכם לסקר צומח 2013: שמורת גמלא ובתל שיפון תל יוסיפון. רשות הטבע והגנים- פרסום פנימי ברשות הטבע והגנים.

לבנה מ והלר ד (עורכים) 1983 החי והצומח של א"י, אנציקלופדיה שימושית מאוירת. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

לבנוני ט ורוטשילד א 2011 בתי הגידול של הכורכר והחמרה – נקודות החן של מישור החוף. החברה להגנת הטבע.

להב ח רמון א וחובריהם 2005 סקר ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם. הוצאת החברה להגנת הטבע.

להב ח רמון א נזרי ג והלר א 2005 רמת מנשה – סקר משאבי טבע ונוף.  מכון דש"א, יחידת הסקרים.

לוויטה ד וסנה ע 2013 מפה גיאולוגית של ישראל 1:50,000. צפת גיליון 2-III.

לולב ש 1971 עונות שנה בארץ ישראל – כמה?  סלעית למבוגרים (1): 10.

לולב ש 1973. עונות השנה  כנרות  84-83. 62-61 (3-4).

לוריא מ 1975 הצומח החד-שנתי במישור הלס – שדה צין. עבודת מסטר בהדרכת פרופ' עמנואל נוי-מאיר. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

ליכט י וליונשטם ש א 1976. קיץ וחרף. אנציקלופדיה מקראית ז':  175-174.

ליסטון א 1986 אתרים בוטניים בארץ – חרבת כנוב בספר יהודה. רתם 21: 82-70

ליערן – עלון ידיעות מקצועיות, אגודת היער בישראל 1954 שנה רביעית גליון 1-2.

ליפשיץ נ לב-ידון ש וגופנא ר 1985 שלטון האלון המצוי באזור מישור החוף המרכזי בישראל בעת העתיקה על-פי עדויות דנדרוארכיאולוגיות.  רתם 17:  48-40.

ליפשיץ נ וביגר ג 1998 כי האדם עץ השדה – עצי ארץ-ישראל, מאפייניהם, תולדותיהם ושימושיהם. אריאל וקק"ל.

ליפשיץ נ ביגר ג 2000 נלבישך שלמת ירק. קרן קימת לישראל, הוצאת אריאל ירושלים.

לנגפורד ב 2020 לשון-אפעה פורחת במכתש רמון, חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית", מספר 7

מאגר הנתונים של השירות המטאורולוגי  https://ims.data.gov.il/

מאיר ד וגבאי א 1995 סקר שושן צחור. ידיעון רשות שמורות הטבע.

מאיר-ציז'יק א 2010 צמחי בר למאכל. מפה – הוצאה לאור. 240 עמ'.

מאיר-ציזיק א קורסים וסדנאות http://www.mazon-izun.com/?page_id=4028. נדלה ב-4.2.2015.

מדמוני ע 2008 לחיות עם צמחים. איים ירוקים. הוצ. מפה. עמ'  160 – 161.

מדרשת שדה בוקר http://www.boker.org.il

מורן א ופלמ"ח ד 1985 בורות המים בהר-הנגב. הוצאת החברה להגנת-הטבע ומדרשת שדה-בוקר.

מורן א והוכברג ע 2015 סקר בוטאני בתעלת ההקלה ובביצת השורק, רט"ג.

מורן א 2015 שיקום אקו-הידרולוגי בשטחים שהופרו בעבודות ההקמה של מפעל ההתפלה בשפך נחל שורק.– הכנס השנתי לאדריכלות נוף. גיליון 57.

מורן א הוכברג ע וקיל ל ורון מ רשימת המינים שאותרו ב- 2013 – 2015 בסקר שורק תחתון, כולל ביצות אגן השורק  (ובביצת עיינות בכלל זה). מסמך עבודה לשיקום אקו-הידרולוגי בביצוע רשות הטבע והגנים, רשות הניקוז ו"מורן יעוץ ופיתוח".

מיטס ד לוי י אנגל א 1994 תרופות המדריך השלם. הוצאת ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות.

מילון לצמחי ארץ-ישראל (שמות המשפחות והסוגים) עברית-לטינית. 1946 הוצאת ועד הלשון העברית בסיוע מוסד ביאליק שעל-יד הסוכנות היהודית בארץ-ישראל, ירושלים.

מכון דוידסון- הזרוע החינוכית של מכון ויצמן www.davidson.weizmann.ac.il

מלמד ד זיפן הדורים. אתר צמח השדה     www.wildflowers.co.il

מלמד ד מדחול הודי מתוך אתר צמח השדה  http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2456

מלמד ד פרגמן-ספיר א ובאומוול ז 2016 חומעת החוף הנדירה נמצאה בשני אתרים במישור החוף. כלנית 3.

מלמד ד קיל ל והוכברג ע 2018 (אונליין) זן חדש לישראל של ליפיה זוחלת נמצא בביצת השורק המזרחית. כלנית  https://www.kalanit.org.il/phyla-nodiflora-melamed/

מנדלסון ע (לא פורסם). סקר השרון הדרומי 2002-2000 ועדכונים נוספים לאחר מכן.

מנדלסון ע כהן ע ורמון א 2009  גבעות מזרח הפולג: סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם. מכון דש"א – החברה להגנת הטבע.

מנדלסון ע ורמון א 2012 לב השרון, סקר טבע, נוף ומורשת האדם. מכון דש"א – החברה להגנת הטבע.

מנדלסון ע (עורך). 2014 סקר תשתיות טבע עירוני בפרדס חנה – כרכור  החברה להגנת הטבע, המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור.

מנדלסון ע 2014 ראשון לציון – סקר אזורי נופש מטרופולינים. החברה להגנת הטבע. 58 עמודים.

מנדלסון ע אורן א רון מ פרלברג א ורמון א 2014 מנשה-חריש, סקר טבע, נוף ומורשת האדם. מכון דש"א – החברה להגנת הטבע.

מנדלסון ע 2015 עצי בר נדירים במישור החוף. כלנית 2. https://www.kalanit.org.il/?p=3638

מערכת כלנית 2016 , הגדרות וקריטריונים למין צמח גר ולמין צמח פולש, כלנית 3 –   https://www.kalanit.org.il/הבהרת-הגדרות-וקר…נים-של-מין-צמח-ג/-

מפגש עם נעמי איילון, בתו של ברוך צ'יז'יק, צמחיאל אגדה ורקמה 09/0512012 מתוך אתר צמח השדה.

מפות: 1:250,000, ישראל- גליון דרומי, מפ"י. 1:400,000 ירדן- מפת האטרקציות כולל מפת ישראל, מפ"י.

מרגולין י 1958 מבשרי הסתיו והאביב. הקיבוץ המאוחד.ת"א.

מרטה י 2012 בקעת בית נטופה ועוד, אתר צמחיית ישראל ברשת.

מרקוס מ 1979 חבל אילות- סקר נוף ומסלולי טיול. רשות שמורות הטבע ומועצה אזורית חבל אילות.

מרכוס מ 1995 רמת מנשה – סקר נוף ומסלולי טיול. הוצאת רשות שמורות הטבע.

מרקל ד 2012 הצמחייה החופית בכנרת – רקע, בעיות ופתרונות. דו"ח של תחום כנרת, רשות המים. http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Kinneret-monitoring/DocLib2/kineret-beaches-plants.pdf.

משל ז 1972 ארבע עונות שנה בארץ ישראל. סלעית למבוגרים 3: 138-137.

משל ז (עורך) 1991 הר-הנגב – נופים וטיולים, הוצאת משרד הבטחון.

נאוה ז 1981 אקולוגיה של אדם ונוף. הוצ' גסטליט, חיפה.

נאוה ז 1995 תפקידה של האש בצומח  ים-תיכוני טבעי . אקולוגיה וסביבה 2: 112-101.

נאמן ג 1972 הביולוגיה של הדבורנית הגדולה והדבורנית הנאה. עבודה לתואר מוסמך, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל-אביב.

נאמן ג ודפני א 1974 ההאבקה בדבורנית. טבע וארץ 16: 187-184.

נאמן ג 1996 התחדשות יער אורן טבעי בכרמל לאחר שרפה והשפעות טיפולים על התהליך . אקולוגיה וסביבה 3: 51-43.

נאמן ג וסבר נ 2001 השפעת ממשק כריתה על התחדשות יער אורן ירושלים טבעי לאחר שריפה . דוח התקדמות חצי שנתי מוגש לרשות הטבע והגנים , עמ 13.

נאמן ג 2014 השפעת ממשק חורש על פריחת אדמונית החורש בשמורת הר מירון. כלנית 1

נאמן י 1975 מפת מענית (54), סקר ארכיאולוגי לישראל, רשות העתיקות,  ירושלים.

נגב א 1988 ערי הנבטים בנגב. אריאל, כתב עת לידיעת ארץ-ישראל. (מופיע בפרוייקט בן יהודה ברשת).

נוי-מאיר ע וקפלן ד 1991 השפעת רעייה על צומח עשבוני ים תיכוני והשלכותיה על ממשק שמורות טבע. דו"ח מחקר, רשות שמורות הטבע, ירושלים.

נוי-מאיר א 2003  תהליכי טבעיים של התפשטות של אורן ירושלים מיערות נטועים לתוך שטחים טבעיים. עבודת גמר.  האוניברסיטה העברית בירושלים.

נוימן י 1983 תהליכים ביו-אנרגטים בצמח פוטוסינטזה ונשימה. מפעלים אוניברסיטאים הוצאה לאור.

נטורופדיה, אנציקלופדיה לרפואה טבעית www.naturopedia.com

נמליך ח ואלטיזר י 1985 השרכים בישראל. הוצאת דביר.

נפתולסקי נ 1975 השמים מצפים – מחכה האדמה. שירי חנינא – איש נבו. הוצאת עקד.

סבח ע 1995 הצומח ברמת מנשה. אצל: מרכוס מ (עורך): רמת מנשה – סקר נוף ומסלולי טיול. הוצאת רשות שמורות הטבע.

סבר נ לשנר ה ורמון א 2014 מדריך למיפוי צומח בישראל – החלק הים-תיכוני.  המשרד להגנת הסביבה.

סגל ד כרמי י וסבו י 1997 כיול גילים לפי פחמן 14. קדמוניות 112, עמ' 117-115.

סיקו 2015 גילויים חדשים בחוף הגליל – צמחים ייחודיים וסכנות להישרדותם, כתב-עת "כלנית" מספר 2.

סלע י 1982 התחזור הנמפיאה לנופי המים שלנו טבע וארץ כ"ה/1: 29-28.

סמילנסקי י 1998 מלקומיה יפהפיה, זמורה-ביתן, מוציאים לאור.

סנה א 2013 מפה גיאולוגית, שפרעם, המכון הגיאולוגי, ירושלים.

ספיר י ורוטשילד א 2009 שימור גבעת האירוסים של ראשון לציון – חוות דעת בנושא הפעולות הדרושות לשימור השטח. תזכיר מוגש למר דב צור, ראש עירית ראשון לציון.

ספפורד-וסטר 1992 ירושלים שלנו, תרגום: אלי שילר, הוצאת אריאל.

ספרי הברית החדשה, תורגמו לעברית מן היוונית ע"י פרנץ דליץ', הוצאת החברה להפצת כתבי הקודש.

סתוי מ 1961 גלויות וסתומות בלשון. הוצאת מלילות.

עבר הדני 1951 חדרה. מסדה.

עברי י תצפיות בהאבקת פרחי ראווה אדומים, עלון רתם 14: 3 – 15.

עד ע. 2012 אזור התעשייה של חורבת בצעה בתקופה הרומית והביזנטית. עתיקות , 70: 113-122.

עוז א ודפני א 1991 השפעת פתיחת החורש על הפריחה של שושן צחור בכרמל. כנס מחקרי כרמל.  המכון לחקר חיפה והגליל 6: 34-29.

עומר ר 2003 (בערבית) הקו הירוק במשולש. בתוך אלרסאנה- קובץ פדגוגי ספרותי מדע, המכון האקדמי להכשרתמורים ערביים, מכללת בית-ברל.

עילם העמותה הישראלית לצמחי מרפא http://www.herbology.org.il.

עירון ג נטורופטיה והומופטיה: http//www.drearon.co.il

על הצייר אהרן הלוי, אתר מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

עמר ז 1993 אוג הבורסקאים בעת העתיקה. עם וארץ מוזיאון א"י, ת"א. עמ' 198-191.

עמר ז 2002 ה"בוטניקה הקדושה" של ארץ ישראל במסורת הנוצרית. בתוך: ברקאי ג ושילר א. נצרות ונוצרים בארץ ישראל : 214-206.

עמר ז 2006 האירוס כ-Iris. על אתר י"ג-י"ד: 229-221.

ענבר מ 2014 לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין – אפון תרבותי, פורטל הדף היומי   https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=19360

ערד א רון מ פרלברג א רותם ג ורמון א 2013 מחנה סירקין, סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע. מכון דש"א – החברה להגנת הטבע.

ערמוני ח ושמידע א 1987 סקר עצים קשישים בשומרון המרכזי ובארץ בנימין. רתם  22:  56-27.

פאהן א 1987 אנטומיה של הצמח. הוצאת הקיבוץ המאוחד.

פאהן א הלר ד ואבישי מ 1999 מגדיר לצמחי התרבות בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד.

פאהן א הלר ד ואבישי מ 2002 מגדיר לצמחי תרבות בישראל הוצאת הקיבוץ המאוחד.

פארן מ על עלים, מרכז לצמחי מרפא  alim.co.il -www.al

פארן מ 1997 צמחי מרפא ברפואה המודרנית, הוצאת אקדמון.

פארן מ 2002 ספר רפואת הצמחים. הוצאת יריד הספרים, עמ' 218-214.

פדרמן ר וכרמל י 2012 השקיה כגורם חשוב בחיזוי תפוצה של מינים פולשים – התבססות נמלת האש הקטנה בישראל כמקרה מבחן. אקולוגיה וסביבה 4, 319-312.

פוטיבסקי א ודפני א 1979 תבלינים. הוצאת מסדה.

פולק ג 1983 הצומח של הכרמל, מתוך (אלון, א. עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל, אנציקלופדיה שימושית מאוירת, כרך 8: הצומח של ארץ-ישראל:  157-152. הוצאת משרד הביטחון.

פולק ג 1983 אוג קוצני בישראל, רת"ם 6: 31-17.

פולק ג 1984 חורשת האלונים במרכז פרדס חנה. רתם 13: 87.

פולק ג ושמידע א 1984 (עורכים) הצומח של החמרה והכורכר במישור החוף. רתם 13. הוצאת החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית.

פולק ג ושמידע א 1984 תחזית טבע. טבע וארץ, כ"ו 2. שבט-אדר תשמ"ד, ינואר-פברואר 1984. החברה להגנת הטבע.

פולק ג 1984 מצב הצומח הטבעי של חמרה וכורכר כיום לעומת מצבו בשנות ה-30. רתם 13: 30-21.

פולק ג 1984 מקום טוב באמצע הארץ – צמחיית החמרה בפני כלייה. טבע וארץ כ"ו: 14-11.

פולק ג 1984 מבחר מיני צמחים אופיניים לחמרה וכורכר."רותם" כתב עת לנושאי שדה בוטניים בא"י. הוצאת החברה להגנת הטבע, האוניברסיטה העברית. עמ' 136-131.

פולק ג 1985 אתרים בוטניים בישראל/גבעות ירחיב במערב השומרון, רת"ם 14: 81-74.

פולק ג 1986 צומח ארץ-ישראל. סיורים5-1, האוניברסיטה הפתוחה. רמת-אביב.

פולק ג 1992 צומח וצמחים. יחידות 6-1, האוניברסיטה הפתוחה. רמת-אביב.

פולק ג גרדי א וקורן ל 1992 צומח וצמחים. יחידות 9-10 האוניברסיטה הפתוחה. תל-אביב.

פולק ג שוורץ-צחור ר ופרבולוצקי א 2001 העיתוי והעוצמה של התהליכים הפנולוגיים בבר-זית בינוני .Phillyrea latifolia L בתנאי סובב ים תיכוני ותחת משטרי הפרעה. אקולוגיה וסביבה 6, 169-156.

פולק ג ושוורץ-צחור ר 2003 הביולוגיה והאקולוגיה של בר-זית בינוני. הוצאת החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.

פולק ג 2017 פנולוגיה של הפריחה בחולות השרון. כלנית 4   https://www.kalanit.org.il/blooming-sharon/

פולק ג והוכברג ע 2015 גבעת הכורכר בקדרון – ערכה הבוטני וחשיבות שימורה. כלנית 2  https://www.kalanit.org.il/?p=4553

פולק ג 2015 הצמח האדום מיאגרון אוזני התגלה בפלשת. כלנית 2.

פולק ג ופרלמוטר מ 2016 גבעת האיריסים בראשון לציון כמקרה בוחן של שימור צמחיית בר בשטחים קטנים בתחומי ישוב עירוני. כלנית 3. .https://www.kalanit.org.il/?p=6708&preview=true

פולק ג ושמידע א 2016 סיכום השתלמות כלנית בשרון ובעמק חפר 17.2.2016. כלנית 3.

פולק ג 2016 קריתמון ימי Crithmum maritimum – פורח בחוף הים (יולי 2016), "פורחים עכשיו", כתב-עת "כלנית" מספר 3.

פולק ג 2016 אטד החוף Lycium schweinfurthii – פורח במישור החוף ובחולות הנגב הצפוני (נובמבר 2016), פורחי החודש, כתב-עת "כלנית" מספר 3.

פז ע 1975 נופים וטבע. עם עובד. תל אביב.

פז ע 1980 הצומח הטבעי של א"י בשלהי התקופה העות'מנית. טבע וארץ כ"ב (2): 50-48.

פז ע 1981 ארץ הצבי והיעל: שמורות טבע בישראל. מסדה ורשות שמורות הטבע, ירושלים.

פז ע 1986 עופות. בתוך: אלון ע (עורך) החי והצומח של ארץ ישראל. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון. ת"א.

פז ע 1988 האם השושן צחור? טבע וארץ(ל) (8): 22-17; (9): 19-14.

פז ע 1988 בארץ אהבתי. מסדה.

פז ע 1991 בזכות האביב ולמען הסתיו. טבע וארץ ל"ג (3): 35-32

פז ע וגורוחובסקי ה 1992 קוצים ופרחים בחיי ישוע. ארץ היעל 23: 70-67.

פז ע וזחלקה מ 1997 היה היה יער: על איזור רמת מנשה. טבע הדברים 20: 107-87.

פז ע 2006 בשבילי ארץ התנ"ך. מודן, בן שמן.

פז ע 2008 לעבדה ולשמרה, שמירת טבע בישראל. הוצאת ספרים אריאל ירושלים.

פז ע 2015 שפתותיו  שושנים. כלנית 2.  https://www.kalanit.org.il/?p=2936

פז ע 2018 על יערות אלון התבור ברמת מנשה ובשרון. כתב-עת "כלנית" מספר 5.

https://www.kalanit.org.il/quercus-ithaburensis-paz

פילקובסקי א וקלס ק  2014 פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית. המאר"ג.

פינברון נ 1938 החוקר. עתון "דבר", 29 לאוגוסט 1938.

פינברון-דותן נ ודנין א 1991 המגדיר לצמחי-בר בארץ-ישראל. כנה. ירושלים.

פינס ד ופינס ק 1977 מילון לועזי עברי מורחב. הוצאת עמיחי.

פינס נ 2008 עצי נוי בישראל. הוצאת המחבר, בית-חנן.

פיק פ 1979 מייסנר פחה: חלוץ הרכבות בארץ-ישראל ובשכנותיה; האיש, מסילותיו וקורותיהן. קתדרה 10: 102 – 128.

פלביץ ד ויניב ז 1991 צמחי המרפא של ארץ- ישראל. כרך א,ב. הוצאת תמוז-מודן, תל-אביב.

פליטמן ע 1964 מחקר ביוסיסטמטי במינים החד-שנתיים של בקיה וטופח. חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

פליטמן ע חן ק דנין א ושמידע א 1983 צמחי ישראל בתמונות. הוצאת מסדה.

פליקס י 1959 הצומח במשנה. הוצאת מסדה.

פליקס י 1968 עולם הצומח המקראי. הוצאת מסדה, תל אביב.

פליקס י 1967. כלאי זרעים והרכבה – מסכת כלאיים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן והוצאת דביר.

פליקס י 1980 שיר השירים – טבע עלילה ואליגוריה. החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים.

פליקס י 1984 חי וצומח בתורה. ישראל הצעיר.

פליקס י 1990 החקלאות בארץ ישראל בימי המקרא המשנה והתלמוד.  הוצאת ראובן מס, ירושלים.

פליקס י 1992 טבע וארץ במקרא: עונות השנה העברית (עמ': 285-283). הוצאת מס. י-ם.

פליקס י 1997  עצי בשמים יער ונוי. הוצאת ראובן מס, ירושלים.

פלקוב א 1982 רכבות בארץ ישראל. עבר, הווה, עתיד. רכבת ישראל.

פראוור י 1963 תולדות ממלכת הצלבנים (כרך שני). מסד ביאליק. ירושלים.

פרבולוצקי א וזליגמן נ 1993 המיתוס של רעיית יתר בנופי החורש הים-תיכוני. אקולוגיה וסביבה, כרך 1: חוברת 1.

פרבולוצקי א 1994 שמירת טבע או שמירת נוף. אקולוגיה וסביבה 1: 169-161.

פרבולוצקי א 1996 הקשר בין רעייה לשמירת הטבע בישראל. אקולוגיה וסביבה, כרך 3: חוברת 4.

פרבולוצקי א 2001 ממשק פארק רמת הנדיב: הבסיס האקולוגי ויישום המחקר. אקולוגיה וסביבה 6(3-4): 289-287.

פרבולוצקי א ופולק ג 2001 אקולוגיה: תיאוריה והמציאות הישראלית. כרטא, ירושלים.

פרגמן-ספיר א פליטמן ע הלר ד ושמידע א 1999 רשימת צמחי הבר של ארץ-ישראל וסביבותיה. הוצאת רשות שמורת הטבע, ירושלים.

פרגמן-ספיר א 2006 צמחים מוגנים בישראל. רשות הטבע והגנים.

פרגמן-ספיר א 2008 פרחי עין גדי וחוף ים המלח. מדריך לצמחי בקע ים המלח וחוף עין גדי. רשות הטבע והגנים.

פרגמן-ספיר א 2015 אתר חדש של מרסיה זעירה בתל-אביב-יפו. כלנית 2 

פרומקין ר שמידע א ספיר י פרגמן-ספיר א ולוין נ 2003 צמחים נכחדים בישראל. בתוך: פרומקין ר חנין ד ואידלמן ע (עורכים), סימני חיים 2003. מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית ומכון ירושלים לחקר ישראל.

פרומקין ר 2008 סקר אקולוגי בחורשת הסרג'נטים נתניה – דו"ח מסכם. מוגש לחברה  לפיתוח ותיירות נתניה, בע"מ.

פריאל א 1968 שיטתו הפשוטה של ד"ר הוגו בויקו: טיהור שפכים – בתעלות צמחים, מעריב, 20.6.1968.

פרידמן ע שמידע א ע וגולן ע 2014 אתר חדש של חלמוניות – נחל שילה עילי. כלנית   1. https://www.kalanit.org.il/?p=729

פרלברג א רומם א ורמון א 2014 סקר הגלבוע. מכון דש"א.

פרלברג א רון מ שמש ב מנדלסון ע וחובריהם 2016 הירדן הדרומי וסביבותיו – מנחל בזק ועד לים-המלח. סקר טבע, נוף ומורשת האדם. דו"ח ביניים. יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.

צור י 2020 ריקוד החצב – כיצד החצב צומח ופורח? כתב עת "כלנית" מספר 7.

צ'יזיק ב 1922 מלכמיה יפהפיה ושבלת-ארנב, צמחי בר של הארץ הראוים להכנס לתרבות, השדה כרך ב', 163.

צ'יזיק ב 1952 אוצר הצמחים, כרך ראשון. הוצאת המחבר, הרצליה.

ציפר-ברגר י 2022 עולם הצמחים. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

צמח השדה  http://www.wildflowers.co.il/hebrew/

צמח השדה – המין חמצה שסועה http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2099

צמחיית ישראל ברשת   http://flora.org.il/plants/

צמחיית ישראל ברשת – המין חמצה שסועה http://flora.org.il/plants/CICJUD/

קאפח ד 1963 משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון. סדר זרעים. מוסד הרב קוק, ירושלים.

קגן ס וצ'רקסקי פ 2014  צמחי נוי צופניים לדבורים. הוצאת קרן-קיימת לישראל והמועצה לייצור ושיווק דבש.

קולמן פ 1971 מחקר ביוסיסטמטי בסוג Allium. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

קולמן פ 1985 הסוג שום בישראל. רתם 15, החברה להגנת הטבע, האוניברסיטה העברית ירושלים.

קוּנטרֵס 1919 בטאונה של התאחדות ציונית סוציאלית של פועלי א"י "אחדות העבודה".

קושניר א 1975 איש הצמחים והפרחים, במלאת שנה למות נח נפתולסקי ז"ל ויובל לגילוי השושן הצחור בארץ-ישראל. טבע וארץ כרך י"ז חוברת 6, אוק-ספט 1975.

קושניר ט 1949 מחקרי טבע ומכתבים, ע' 61 הוצאת מכורה, תל אביב.

קושניר ט 1949 מחקרי-טבע ומכתבים, הוצאת עם עובד, 250 עמ'. מהדורה שנייה (1982) מתוקנת ומורחבת, בעריכת מיכה לבנה.

קושניר ש 1955 בדמדומי בקר, הוצאת מכורה, 205 עמ'

קושניר ש 1970 האיריסים עודם פורחים. הוצאת עם עובד, 238 עמ'

קושניר ש 2004 אנשי נבו, פרקי עלילה של אנשי העליה השניה. הוצאת עם עובד.

קותיאל פ 1987 הצומח החד-שנתי של חולות צפון השרון. אקולוגיה וסביבה 4/1: 34-25.

קטינקא ב 1961 מאז ועד הנה. קריית ספר.

קלבו ר 2002 סטרטיגרפיה ופטרולוגיה של תצורת חצבה בערבה ובנגב: השלכות לגבי התפתחות אגני הההשקעה והמורפוטקטוניקה של בקע ים-המלח. עבודה לתואר "דוקטור לפילוסופיה", האוניברסיטה העברית בירושלים.

קפלן ד לוריא ר ואורון ט 2013 סקר צומח בחלקת מעקב מרעה בהר מירון ("נמורה"). דו"ח פנימי רט"ג.

קפלן ד ואורון ט 2014 סקר מיני צמחים נדירים ברכס פקיעין. דו"ח פנימי רט"ג.

קפלן מ 1989 קרקעות רמת הנדיב. החברה להגנת הטבע, תל-אביב.

קריניצי א 1950 בכח המעשה. מסדה.

קריספיל נ 1988-1983 ילקוט הצמחים (כרכים א'-ה').הוצאת יערה. ירושלים.

קריספיל נ 1985 צמחי מרפא, מדריך שדה לצמחי המרפא של א"י. הוצאת דפוס המקור.

קריספיל נ 2000 המדריך השלם לצמח מרפא בארץ ובעולם. הד ארצי הוצאה לאור.

קרמון י 1985 מאמרים נבחרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל. אריאל. ירושלים.

קרק ר 1990 רכישת האדמות בעמק חפר, בתוך השרון בין הכרמל לירקון. מתוך הספר(בעריכת דגני, גרוסמן ושמואלי)- אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב.

קרשון ר 1961 תרומת עט לצומח העצי בישראל: שיטה סלילנית ושיטת הסוכך. ליערן, 11: 10-5.

קרשון ר 1983 בידי מי ומתי הושמדו יערות אלון התבור בשרון הדרומי  רתם 9: 39-37.

קרשון ר 1983 סנגוריה על הטורקים – מחקר על השמדת יערות אלון התבור בשרון הדרומי. ליערן 32: 50 – 55.

קרשון ר וגרונוולד ק 1984 תרומת-עט לצומח היערני בישראל: מילה סורית. ליערן 34: 12-8.

רבינוביץ א 1970 דלות הצומח בקרקעות אאוקניות. טבע וארץ י"ב: 124-119.

רבינוביץ (וין) א 1979 סלע המצע כגורם הקובע את תכונות הקרקע והרכב חברות הצמחים בגליל. דוקטורט,  האוניברסיטה העברית, ירושלים.

רבינוביץ-וין א 1980 גבננת מיובלת. בתוך: במערבו של הגליל, קובץ בוטאני, עורך משה ידעיה, עמ' 57.

רבינוביץ א 1984 תצפיות בוטניות – מציאות בהר שיפון. רתם 11: 69-68

רבינוביץ-וין א 1986 סלע-קרקע-צומח בגליל. הוצאת הקיבוץ המאוחד ורשות שמורות הטבע, תל-אביב.

רביקוביץ ש 1981 קרקעות ישראל התהוותן טבען ותכונותיהן. הוצאת הקיבוץ המאוחד.

רגב י 2001 עמק חפר, ערך במדריך ישראל, כרך 8- השרון. הוצאת כתר, ירושלים.

רגולסקי ג ושמידע א 2020 ערבה פורחת – גשמים ופריחות בערבה התיכונה. כתב-עת "כלנית" מס.7, אפריל 2020. https://www.kalanit.org.il/blooming-arava-news-2020/

רגיל ב 2002 נוכחות חומרים מעכבי נביטה בעלי אקליפטוס והשפעתם על זרעים וצמחים חיים. עבודת גמר, בית ספר אזורי מקיף ע"ש י.ח. ברנר, הפקולטה לחקלאות, רחובות.

רדה עומר 2016 מידע בע"פ.

רובינוביץ' א 1917 שמות צמחי ארץ ישראל שנתחדשו או שנתבררו. הוצאת מורי בתי הספר העברים שבירושלים. ירושלים.

רווק ש ושמידע א 2000 אל קניוני מואב ואדום. הוצאת טבע הדברים, הרצליה, 275 עמ'.

רוזן ב 1991 ראשית אקלום האקליפטוסים בארץ-ישראל. קתדרה 59. הורד ב- 17.12. 2015:http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/59095.html

רוזנברג א 2014 מתוך בלוג "נושנות" הרשומה המוקדשת לספרו של נתן שלם: "הָעָוַרְנִים (1935)".

רוזנברג א 2015 משל האקליפטוס. סרט https://vimeo.com/154749903

רוזנברג א 2017 האוצר של צ'יזיק. נושנות, ינואר 2017

רוזנברג א 2017 אֵיג ופקטורובסקי – ממניחי היסוד למדע הבוטניקה בארץ ישראל. כלנית 4   https://www.kalanit.org.il/eig-factorovsky/

רוזנברג א 2020 נח נפתולסקי ורחל המשוררת – אנשי נבו. בלוג נושנות, רשומה 123.

רוזנטל א 2012 חוקרי הטכניון מצאו כיצד חומרי ההגנה של הפרי הופכים טורף זרעים למפיץ איכותי. אתר הידען www.hayadan.org.il

רומם א ורמון א 2001 הכורכרים הדרומיים – תמונת מצב. אוניברסיטת תל-אביב, החברה להגנת הטבע, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים.

רותם ג אהרון ש רותם נ וקולומבוס א 2015 השפעת רעיית צאן על מבנה חברת צומח באזור מדברי ניתוח תוצאות ראשוניות. תקציר הרצאות כנס האגודה הישראלית למדעי המרעה (תקציר כנס המרעה 2.)

רז א 1993 ספר ים המלח. רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע.

רחמני ל י 1979 גולסקמאות וליקוט עצמות בשלהי תקופת בית שני. קדמוניות י"א (44): 112-102.

ריבנר ד 2017 שביט הודי – מין חדש לצמחיית ישראל נמצא בהרי אילת (כלנית, מרץ 2017)

ריבנר ד ושמידע א 2017 באשן זהוב-פרחים, מין חדש לצמחיית ישראל – נמצא בהרי אילת(כלנית, מאי 2017)

ריבנר ד שלמון ב שמידע א 2020 טפרוסיה נובית לא נכחדה בישראל – נמצאה לאחרונה בהרי אילת לאחר שנחשבה לצמח נכחד בישראל. כתב-עת "כלנית", מספר 7.

רייפנברג א א 1950מלחמת המזרע והישימון. מוסד ביאליק, ירושלים, 149 עמ.

רינת צ 2015 עבודות עפר גרמו נזק כבד לגבעת האירוסים, מאתרי הטבע החשובים במרכז. הארץ, 12.7.2015

רמון י 2017 חדשות בוטניות: זהבית שעירה– מין נדיר נצפה בהשתלמות כלנית בשומרון.

רענן מ 2012 וחמש מלתראות של מילת היו על גביו – אלון התולע (לזיהוי המילת במקורות), פורטל הדף היומי.

רשימת צמחי ישראל של האקדמיה העברית ללשון , 2004 https://www.kalanit.org.il/wp-content/uploads/2015/06/academy.pdf

שביט ע 2007 תחרות בין דבורי דבש לבין דבורי בר מקומיות בחבל הים תיכוני בישראל. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.

שוורץ-צחור ר פרבולוצקי א יונתן ר ונאמן ג 2003 השפעת משטר רעייה על גיאופיט בעל פרחי ראווה – כלנית מצויה. יער 4: 59-54.

שוורץ-צחור ר ופולק ג 2003 יתושים מעפיצים ומיניות נדירה בבר זית בינוני – מה הקשר? טבע הדברים 95: 113-104.

שוורצמן מ 1934 עץ החרוב וגידולו בפלשתינה (א"י). חוברת יעור 1. מחלקת החקלאות והיערות. ממשלת פלשתינה.

שטנר י 1951 מפת ארץ ישראל ותולדותיה. מוסד ביאליק. ירושלים.

שילר א 2002 נצרות ונוצרים בארץ ישראל. אריאל 165-156.

שילר ג  1985 אורן ירושלים טבעי: תפוצה וקשרים גנטיים  רתם 18: 78-69.

שילר ג 1996 אורן ירושלים בכרמל, אקולוגיה וסביבה, 3: 19-15.

שילר ג 2001 תולדות יער נטע אדם ברמת הנדיב. אקולוגיה וסביבה, כרך 6 (3-4): 222-218.

שיפמן א 1989 סחלבי הבר בישראל – מדריך למטייל. הוצאת רשות שמורות הטבע, מעריב.

שינבאום א 2013 ממשק, התנהגות ופיזיולוגיה של בקר הרועה בחורש ים תיכוני והשפעתו על הצומח המעוצה. חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

שיפמן א 2017 סחלבי הבר בישראל, המדריך המלא. הוצאת המחבר, מרחביה (הוצאה מחודשת רחבה לספרו משנת 2009).

שיפמן א 2017 סחלבי הבר בישראל (המדריך המלא), עמ' 153-150.

שיפמן א 2018 רצועית הגליל היא מין אנדמי לישראל ושונה מ"רצועית העיזים". כלנית, 5 https://www.kalanit.org.il/himantoglossum-galilaeum-article/

שיפמן א וגולן ע 2019 דבורנית חרטומנית ת.מ. החרמון – מין חדש לישראל, כתב-עת "כלנית" מספר 5.

שכטר ג 1974 הצמחייה באזור ברקאי. אזור מנשה, ו'. מועצה אזורית מנשה – החוג לידיעת הארץ.

שלומי י וגינת ח 2009 גשם בערבה 1950- 2008, דו"ח ראשוני, מרכז מדע ים המלח והערבה.

שלם נ 1935 עמק החולה, ספרית ארץ-ישראל של הקרן הקיימת לישראל, כרך ט"ז, חוברות נד-נה, הוצאת אמנות.

שלמון ב 2003 – 2004 על התפשטות מיני ינבוט זרים בשטחים פתוחים וליד שמורות טבע בישראל,   מכתבים ודוחות של ביולוג מחוז הדרום של רט"ג.

שלמון ב 2015 טבע המדבר. הוצאה עצמית.

שלמון ב 2016 מה קובע את העיתוי והעוצמה של הנביטה והפריחה של צמחים עונתיים במדבר צחיח קיצוני? כלנית 3.  https://www.kalanit.org.il/extreme-desert-bloom/

שלמון ב 2017 תמותת אלות אטלנטיות במדבר צחיח קיצוני- עדות להקצנה באקלים דרום ישראל. כלנית 4 https://www.kalanit.org.il/pistacia-atlantica-negev/

שמאלי א 1933 אנשי בראשית. עם-עובד. ת"א.

שמאלי א 1946 בין חרמון וגלבוע. יבנה. תל אביב.

שמאלי א 1965 מחזור הצומח והחי בישראל. מסדה. תל- אביב.

שמאלי א 1972 החלוצים – חוקרי הטבע של ארץ-ישראל. הוצאת עם-עובד.

שמחוני א כסלו מ א 2010 שרידי מזון של יושבי מערות הרומח בסופו של מרד בר-כוכבא. בתוך: ח אשל ור פורת (עורכים), מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, החברה לחקירת א"י ועתיקותיה ומכון יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה, ירושלים, עמ' 127-108.

שמידע א 1970 תפוצה משותפת של צמחים להר-חרמון והר-קתרינה. אגודה ישראלית לאקולוגיה. תקצירים, אוניברסיטת ת"א. התקציר פורסם באנגלית ב(Israel Journal of Botany).

שמידע א ודפני א 1972 הצומח בארץ בנימין. "ארץ בנימין" לקט הרצאות ומאמרים  בהוצאת המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית. עמ' 25-16.

שמידע א זהרי מ  ודנין א 1972 על הצומח והצמחייה של החרמון. "סלעית", כרך א', חוברת 3.

שמידע א 1972 הצומח של ג'בל מע'רה, צפון סיני. עבודת מאסטר. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

שמידע א וסיני ג 1974 השלג בחרמון. כולל אלבום מצבי שלג בהר חרמון. צ.ה.ל. חוברת פנימית , 64 + 49  עמודים.

שמידע א 1975 הצומח של החולה. בתוך: עוזי פז: שימור החולה. בחוברת- שמירת טבע בישראל, מחקרים וסקרים. דו"ח מספר 1. רשות שמורות הטבע. [קישור למאמר]

שמידע א 1975 האחו של גונן, מתוך שמירת הטבע בישראל. דו"ח מס' 1 .הוצאת רשות שמורות הטבע. עמ' 251-240.

שמידע א ודפני א 1975 – שמורת הסחלבים בחורשת טל. שמירת טבע בישראל, דו"ח מס' 1 ,הוצאת רשות שמורות הטבע. עמודים 239-224.

שמידע א ולב-ארי י 1975 שמורת תל-דן. שמירת הטבע בישראל. דו"ח מס' 1, עמ' 223-207,   הוצאת רשות שמורות הטבע. [קישור למאמר]

שמידע א 1977 ניתוח פיטוסוציולוגי ואקולוגי של הצומח הטרקגנטי של החרמון. דוקטורט, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

שמידע א לבנה מ ופרגסון ו 1977 בין שלגי חרמון. משרד הביטחון, רשות שמורות הטבע.

שמידע א 1979 על בעיות החורש והיער של האלון המצוי בא"י. "טבע וארץ", כ"ב: 2  57-52.

שמידע א 1979 – 1989 צמחי החודש (שירת העשבים – חדשות רתם) מדור קבוע ב"טבע וארץ" על חידושים ותופעות בצמחית הבר בארצנו.

שמידע א 1979 – 2020 (מתעדכן)  Eco-Israel – מסד נתונים של צמחי ישראל.

שמידע א ולבנה מ 1979 החרמון – טבע ונוף. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 275 עמודים.

שמידע א 1980 עולם הטבע של החרמון, בתוך: שמידע א ולבנה מ (עורכים) החרמון – טבע ונוף, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 270-256.

שמידע א 1980 הגיאוגרפיה של החרמון, בתוך: שמידע א ולבנה מ (עורכים) החרמון – טבע ונוף, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 27-19.

שמידע א ולבנה מ 1981 מגדיר לצמחי החרמון. משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, ירושלים.

שמידע א 1981 פרחי ראווה אדומים בצמחיה הים-תיכונית בישראל. "טבע וארץ", כ"ג: 3 עמ' 126-118.

שמידע א 1981 צורות החיים של צמחי הסלעים בחבל הים-תיכוני בארץ. רתם 2: 10-4.

שמידע א 1982 על הצומח בדרום לבנון. "טבע וארץ", כ"ד: 6  עמ' 247-244.

שמידע א 1982 צמחים צפוניים בלבנון וכאלה שאינם גדלים בישראל. "טבע וארץ", כ"ה: 1 עמ' 11-7.

שמידע א 1982 הצמחים האנדמיים בארץ – ישראל. עלון ."רתם" מס' 3 עמ' 47-3.

שמידע א ולב-ארי י 1982 הצומח והיערות של דרום לבנון. רתם 5.

שמידע א 1983 ייחודה של צמחיית הכרמל .בתוך :שורר ,י (עורך) , הכרמל-ונוף אדם  ,מאמרים לקט  . משרד החינוך והתרבות ,הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה, עמ' 71-67.

שמיד א 1983 ייחודה של צמחיית הכרמל. טבע וארץ כ"ה: 11-10.

שמידע א 1983 הצומח הים-תיכוני בקליפורניה ובישראל – דמיון ושוני. רתם 8: 29-5.

שמידע א ואהרונסון א 1983 פירות בר עסיסיים בצמחית ישראל והתאמתם להפצת בעלי-חיים. רתם  10: 44-5.

שמידע א ואור י 1983 הצמחיה הסודנית בישראל,  רתם 8: 149-1. הוצאת החברה להגנת הטבע.

שמידע א וכהן ד 1983 זכר ונקבה ברא אותם – אבל למה? על המיניות בצמחים ובבעלי חיים. טבע וארץ כ"ו (1): 28-19.

שמידע א 1983 פרע. החי והצומח של ארץ ישראל כרך 10, עמוד (89), הוצאת משרד הביטחון, תל אביב.

שמידע א וארונסון א 1983 פירות בר עסיסיים בצמחיית ארץ-ישראל והתאמתם להפצה על ידי בעלי-חיים. רתם 10: 44-5

שמידע א וארונסון א 1983 יחסי צמחים ובעלי חיים. "רותם" הוצאת החברה להגנת הטבע,

שמידע א ואהרונסון א 1984 מבט אקולוגי על צמחי מזון, תבלין, רפואה, בושם ורעל. רתם 11: 56-17.

שמידע א 1984 רשימת הצמחים האנדמיים למישור החוף הגדלים על חולות וכורכר. רתם 13: 157.

שמידע א וליסטון א 1984 צמחים נדירים בארץ – אגרוסטמת השדות – גילוי מחדש. רתם 12: 68-65.

שמידע א ואורבך מ 1984 על הצנון ועל ריחות בני משפחתו. מדוע לצמחי המצליבים ריח צנון כה חריף?  "לדעת", כרך י"ד חוברת 7 עמ' 8-7.

שמידע א 1985 עושר המינים והאבולוציה של המינים החד-שנתיים בחורש הים-תיכוני. רתם  18: 68-57.

שמידע א 1985 שירת העשבים. צמחי החודש . טבע וארץ כ"ח/1.

שמידע א ורונטל ב 1985 צמחים רליקטים מחוף הים התיכון,בעיינות מצוק הצינים בנגב. רתם 17: 26-19.

שמידע א ואור י 1986 הצמחייה הסודנית בישראל/ רת"ם עלון 8.

שמידע א ואור י 1986 הצמחיה הסודנית – פלישה חדשה או שריד מיוקני קדום. רתם 20:  111-76.

שמידע א 1986 שריד ליער או לבוסתני פאר. טבע וארץ כ"ט (2): 25-26.

שמידע א 1988 ביוגיאוגרפיה של צומח המדבריות. רתם 27: 88-5.

שמידע א ופרגמן-ספיר א 1988 אסטרטגית הפריחה ואקולוגית האבקה בצמחי משפחות השושנתיים בישראל. כתב-יד.

שמידע א וכהן ע 1989 מושיובית גלילית. טבע וארץ ל"א, 36-33.

שמידע א ודרום ד 1992 מדריך העצים ושיחים בישראל. הוצאת כתר.

שמידע א 1994 טיפוסי מיניות בעצים ובשיחים. "אקולוגיה וסביבה" מס' 1:3 עמ' 186-177.

שמידע א ודניאל ש 1994 הנקבה הצנועה והזכר המתבלט: מדוע לכלנית המבוגרת יש טבעת לבנה? "טבע וארץ" חוברת 264 עמ' 23-20.

שמידע א עברי י וכהן ד 1995 סודו של ההרדוף. "טבע וארץ" 35: 64-60.

שמידע א 1996 מיניות האדם בראי האבולוציה: על ספרו של רובין בקר. גלילאו 19: 51-50.

שמידע א וגרטמן י 1996 תלתן צר-עלים –  צמח נדיר מאוד בסכנת הכחדה בישראל. כתב-יד.

שמידע א כהן ד ומוטרו ע 1996 אהבה צופנית – על ההבדלים בין פרחי זכר לבין פרחי נקבה בצמחים. ילקוט המכוורת 36: 20-19.

שמידע א שמיר צ ווינברגר מ 1996 עצים קדושים וקשישים בישראל.  "כמעט אלפיים" מס' 12 עמ' 19-10.

שמידע א ופרגמן א 1996 ברוניקה פרסית, צמח עדין וכה נדיר, "ידיעון" רשות שמורות הטבע, גיליון 52: 17-15.

שמידע א 1998 פנולוגיית הפריחה בצמחיית ישראל. כתב-יד.

שמידע א וקיסר ת 1998 "פרח כדאי" – אסטרטגיות הרעיה של דבורים. "גלילאו" מס' 27 : 41-47.

שמידע א 1998 בחירת בני-זוג בצמחים. כמעט אלפים 18: 13-10.

שמידע א 1998 סקר הצמחים הנדירים ובסכנת הכחדה בישראל, אטלס מפות ודוחות 1991 -1998. פרויקט בניהול ר"תם{רשת תצפית ומידע), החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.

שמידע א ודרום ד 2000 מדריך פרחי הבר בישראל – צמחיית המדבר. הוצאת כתר ירושלים. עמ' 244.

שמידע א ודרום ד 2000 מדריך פרחי הבר בישראל – הצמחייה הים-תיכונית (הדפסה שש-עשרה). הוצאת כתר.

שמידע א 2002 המייש של מר-אליאס. "טבע הדברים" מס' 77 עמ' 47-46.

שמידע א 2005 צמחי ישראל, המדריך השלם לצמחים ופרחים בא"י. הוצאת מפה.

שמידע א 2005 לקסיקון מפה – צמחי ישראל. הוצאת מפה.

שמידע א 2005 שוק הפריחה בסתיו – על מיני סתווניות בארצנו. אתר רת"ם, http://www.rotem.huji.ac.il/topics/colchicum2.htm

שמידע א ופולק ג 2007 הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל. כרך א'. רשות הטבע והגנים, ירושלים.

שמידע א קיסר ת וזילברטל א 2008 פרחים אדומים בישראל. [ הפרג והפרחיות]. "טבע הדברים", מס. 77.

שמידע א פולק ג ופרגמן-ספיר א 2011 הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל. רשות הטבע והגנים.

שמידע א פולק ג ופרגמן-ספיר א 2011 כרכום חרמוני, תת-מין ארץ-ישראלי מתוך: הספר האדום של צמחי הבר בישראל. כרך ב'. הוצאת רשות הטבע והגנים.

שמידע א 2014 סיכום השתלמות כלנית- 29.11.2014 : רצועת הסְפָר של ירושלים, בנימין ויהודה, כלנית  1

שמידע א 2014 צמחים בעונות השנה – עצים הפורחים בסתיו מחוץ לעונתם הרגילה. כלנית 1  https://www.kalanit.org.il/?p=153

שמידע א 2014 על האחילוף: הסוג והמינים הגדלים בישראל וסביבותיה. כלנית 1   https://www.kalanit.org.il/?p=375

שמידע א פרידמן ע וגולן ע  2014 טוריים צרי-עלים בישראל, כלנית 1.

שמידע א 2015 השתלמות כלנית בחרמון – 3-4.6.2015. כלנית 2. https://www.kalanit.org.il/?p=327

שמידע א 2015 סיכום השתלמות כלנית בצפון הגולן 6-7.5.2015. כלנית 2.  https://www.kalanit.org.il/?p=307

שמידע א 2015 הבקעה וספר שומרון – סיכום השתלמות כלנית  19.3.2015 כלנית 2 .   https://www.kalanit.org.il/?p=2404

שמידע א 2015 השתלמות כלנית בגליל העליון המזרחי  15-16.4.2015. כלנית 2. https://www.kalanit.org.il/?p=2670

שמידע א 2015 הגיאופיטים פורחי הסתיו בישראל ושוק ההאבקה הסתווי. כלנית  2,    https://www.kalanit.org.il/?p=4269

שמידע א 2015 סיכום השתלמות כלנית בנגב 14-15.10.2015. כלנית 2.  https://www.kalanit.org.il/?p=4455

שמידע א 2015 עשנן רפואי – מין חדש לישראל הדוחק את מיני העשנן הנפוצים?. כלנית 2.

שמידע א ופולק ג 2015 נרקיס סתווי Narcissus serotinus מין אדום הפורח במישור החוף (נובמבר 2015). "פורחים עכשיו", כתב-עת "כלנית" מספר 2.

שמידע א ופולק ג 2015 סיכום השתלמות כלנית בכרמל ובגליל התחתון 18-19.11.2015. כלנית 2.  https://www.kalanit.org.il/?p=479

שמידע א 2015 אטד ערבי Lycium shawii – פורח במדבר (נובמבר 2015), "פורחים עכשיו", כתב-עת "כלנית" מספר 2.

שמידע א ופרגמן-ספיר 2015 הסוג חלמונית בעולם ובישראל – סיסטמטיקה, ביוגיאוגרפיה ואקולוגיה. כלנית 2.    https://www.kalanit.org.il/?p=445

שמידע א 2015 פעמונית גפורה פורחת עכשו בחולות מישור החוף והמדבר, מדור פורחים עכשו, כתב-עת כלנית-2.

שמידע א 2015 לשון-אפעה קטנה – מין אדום במישור החוף, "פורחים עכשיו", כתב-עת "כלנית" מספר 2.
https://www.kalanit.org.il/ophioglossum-lusitanicum-01-2015

שמידע א 2016 בּוּלְבְּסָן קיפח – מין חדש לצמחיית ישראל. כלנית 3.   https://www.kalanit.org.il/arrhenatherum-elatius/

שמידע א 2016 אברה ארוכת-עלים נמצאה בבור עזוב בתל מרשם, חדשות בוטניות, כתב עת "כלנית"   

שמידע א וברנדייס מ 2016 מדוע נכחדו הדינוזאורים: על אסטרטגיות של קביעת הזוויג וההשלכות שלהן על האבולוציה של צמחים וחיות. טבע הדברים 245: 24-14.

שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בחרמון 1-2.6.2016. כלנית 3. https://www.kalanit.org.il/hishtalmut-hermon-2016/

שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בצפון הגולן , כלנית 3.     https://www.kalanit.org.il/?p=7236&preview=true

שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בצפון הנגב ב-26-27.10.2016. כלנית 3 ,  https://www.kalanit.org.il/hishtalmut-26-7-2016/

שמידע א 2016 א. פריחת החרוב: מדוע חרוב זכר פורח מוקדם מהנקבה ? כלנית 3 https://www.kalanit.org.il/ceratonia-news/#more-8733

שמידע א 2016 ב. חרוב מצוי – פורח בנובמבר בחבל הים-תיכוני. כלנית 2 https://www.kalanit.org.il/ceratonia-siliqua-nov-16/#more-9119

שמידע א 2016 סיכום השתלמות כלנית בגולן 21.12.2016 כלנית 3  https://www.kalanit.org.il/hishtalmut-21-12-2016/#more-9823

שמידע א קריינר ע וקריינר ח 2016 מדוע יחס הזוויגים השכיח בטבע ברוב האורגניזמים הוא 50:50? כתב-עת "כלנית" מספר 3.

שמידע א וע.שנער 2017 נזמית מזרחית – מין חדש לישראל מהגולן. כלנית 4. https://www.kalanit.org.il/lamium-orientalis/

שמידע א פולק, ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בחרמון ב- 10-11.5.2017. כלנית 4. https://www.kalanit.org.il/sikum-hermon-5-2017/

שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בגליל העליון, בצפון הגולן ובחרמון – 7.12.2017  כלנית 4 https://www.kalanit.org.il/sikum-7-12-2017/

שמידע א גולן ע ולהב ח 2017 מבט חדש על מיני המלוח החד-שנתיים בישראל בעקבות מציאת אתר חדש של מלוח קטן-פרחים, כתב-עת "כלנית" מספר 4.

שמידע א 2017 אספרג החורש Asparagus aphyllus – פורח בחבל הים-תיכוני (אוקטובר 2017). כתב-עת כלנית, מספר 4. https://www.kalanit.org.il/asparagus-aphyllus-10-17

שמידע א 2017 כתלה חריפה – פורחת בסלעים בחבל הים תיכוני ובהר הנגב (נובמבר 2017). כתב-עת כלנית, מספר 4.  https://www.kalanit.org.il/chiliadenus-iphionoides-nov-2017

שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בהר-הנגב 26-10-2017, כתב-עת "כלנית" מספר 4.  http://kaldev.cmg.co.il/sikum-26-10-2017/

שמידע א ורון מ 2018 סיכום השתלמות כלנית בגליל המערבי העליון – 3.1.2018.  כלנית 5  https://www.kalanit.org.il/sikum-3-1-2017/

שמידע א ותור י 2018 האם החרוב בישראל הוא דו-ביתי?, כלנית 5   https://www.kalanit.org.il/ceratonia_hermaphrodite/

שמידע א ותור י 2016 האם חרוב דו-מיני גדל בר בישראל? בעקבות מציאתו של חרוב דו-מיני ליד הררית. כתב-עת "כלנית" 5 https://www.kalanit.org.il/ceratonia_hermaphrodite/

שמידע א גולן ע ומזר ש 2018 חופניים הרריים – צמח הגדל בחרמון ההררי. כלנית 5.  https://www.kalanit.org.il/thlaspi-microstylum/

שמידע א מזר ש גולן ע מילוא מ וחובריהם 2018  נזמית הכתמים – מין חדש לישראל, ועל הסוג נזמית בישראל ובעולם. כלנית 5.  https://www.kalanit.org.il/lamium/

שמידע א ורון מ 2018 סיכום השתלמות כלנית: פתיחת החורף בכרמל, כתב-עת "כלנית" מספר 5.

שמידע א 2018 חצבים Drimia maritima ראשונים החלו לפרוח בחרמון ובהרי אדום – רמז לסוף הקיץ ובוא הסתיו? . "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר 5. https://www.kalanit.org.il/drimia-15-7-2018

שמידע א 2018 סיכום השתלמות גיאופיטים בגולן, נובמבר 2018. כתב-עת כלנית, מספר 5.

שמידע א ורון מ 2018 סכום השתלמות כלנית לגולן, נובמבר 2018, כתב-עת "כלנית" מספר 5.

שמידע א. ורון מ. 2019 סיכום השתלמות "כלנית" לערבה הצפונית, 24.1.2019, כתב עת "כלנית", מספר 6.

שמידע א וגולן ע 2020 הר-הנגב פורח – כל המדבר חגיגת פריחה, חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית" מספר 7.  https://www.kalanit.org.il/_blooming_har_hanegev_news

שמידע א ולהב ח 2020 ירבוז הגדות  Amaranthus tuberculatus – צמח גר אמריקאי; היהפוך אחרי 50 שנה לפולש אכזרי? כתב-עת "כלנית" מספר 7.

שמידע א 2020 לכיד הנחלים Xanthium strumarium: סיסטמטיקה, ביוגיאוגרפיה, טיפוס המיניות ואסטרטגיה ההקצאה הזוויגית במואבקי-רוח. כתב-עת "כלנית", מספר 7.

שמידע א ופיק א 2020 סיכום השתלמות חוג כלנית לחוף הכרמל בסתיו 2020, כתב עת "כלנית" 7.

שמידע א וכהן ד 2021 רבייה מינית, המאזן האופטימלי בין רביה עצמית לרביה זרה והקשר לעושר מיני צמחים חד-שנתיים. כתב עת "כלנית" 8.

שמידע א ציפר-ברגר וקלנר ח 2023 השרך לשון-אפעה ; חלון אל העבר הגיאולוגי וחלון אל השרכים. כתב-עת "כלנית",מספר 9.

שמידע א 2020 הבוצין, האבולוציה במיטבה: מדוע זורק הבוצין את פרחיו בשעות הבוקר אך מרבית פרחיו ממשיכים לפרוח ביום השני לחייו? טבע הדברים, 296: 85-80.

שמידע א ווינר י 2021 סתוונית היורה לעומת סתוונית ירושלים – איך נבדיל בין שני מיני הסתווניות בסתיו היבש של 2021 . כתב עת "כלנית" 8.

שרה פישר, בר-שלום י  ושמידע א 2023 סתוונית ירושלים התחילה לפרוח בעמק המצלבה בצפון הגולן ובהר-ברכה, כתב עת "כלנית", מספר  9.

שמעוני י 1947 ערבי ארץ-ישראל. הוצאת עם עובד. 476 עמ.

שמש ב זילברשטיין-ברזידה י פרגו י ומנדלסון ע 2016 סקר תשתיות טבע עירוני – נס ציונה.

שמשי ד 1964 החלמונית הגדולה בנגב. טבע וארץ, ו': 12-11.

שמשי ד 1974 ארבעה צמחי בצל ופקעת מהר הנגב. טבע וארץ ט"ז: 273-268.

שנתון סטטיסטי לישראל (הלמ"ס) 2014 מס' 65. טבלה 19.17.

שפירא י מערת ניקנור בהר הצופים: הפנתאון שקדם להר הרצל, תקציר עבודה שנכתבה במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים (ללא תאריך).

שפק-ליסק ר 2008 גלי החדירה של הערבים והמוסלמים לארץ ישראל. http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2787.htm

שפר א 1987 ארבע תעודות בנושא כריתת יערות אלון-התבור באיזור גבעות טבעון בימי מלחמת העולם הראשונה. קתדרה 44: 97 – 107.

שפר א 1990 על כריתת יער אלון התבור בגבעות טבעון במלחמת העולם הראשונה. בתוך: משורר י ושפר א (עורכים) גבעות אלונים – טבעון, נוף ואדם, החברה להגנת הטבע. 23 – 27.

שקולניק י  1984. הצומח בגבעות הכורכר של בית עובד. עלון רתם מס. 13: 121-111.

שקולניק י 2008 101 עצים מופלאים. עם עובד.

תבק-קניאל י כסלו מ א שמחוני א 2009 שחזור מעדני הזיתים מהתקופה הרומית: השלכות פרשניות על דברי חז"ל. קתדרה 130: 30-17, 189 (עברית ותקציר באנגלית).

תירוש ד 1988 רכבת העמק. החברה להגנת הטבע.

תלמי מ 1958 הוא מוציא לחם מן החול ומשקה אותו במי-ים. מעריב 31.10.58.

תמיר ע 2015  פרחי ארץ הקודש. הוצאת 'אבק דרכים'.

תמורות – מטבולים משניים וחומרים פעילים בצמחים בעולם הרפואה הסיני  https://www.tmurot.org.il

תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי-צמחים, נגעים ואמצעי לווי) השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התשס"ט 2009.

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית