רשימת פרסומים – ד"ר גד פולק

ד"ר גד פולק

פירסומים בעברית

עבודת מוסמך

פולק, ג.  1966. אאוטאקולוגיה של כף החתול השרועה Aeluropuslitoralis. חיבור לשם קבלת תואר  מוסמך M.Sc.. המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל אביב.

עבודת דוקטור

פולק, ג. 1974. היבטים פיסיולוגיים ואקולוגיים של הפרשת המלחים בכף החתולהשרועהAeluropuslitoralis. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.

ספרים

 1. ויזל, י., פולק, ג.וכהן, י. 1978. אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה. 460 עמ'.
 2. פרבולוצקי, א., לחמן, א. ופולק, ג .1992. החורש הים תיכוני, רקע כללי וסיכום ספרות. החברה להגנת הטבע ויד הנדיב. 152 עמ'.
 3. פרבולוצקי, א. פולק, ג.2001. אקולוגיה – התיאוריה והמציאות הישראלית  772 עמודים. הוצאת כרטא, ירושלים.
 4. פולק, ג. ושוורץ-צחור ר. 2003. הביולוגיה והאקולוגיה של בר זית בינוני. 59 עמודים. הוצאת החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.  (חוברת)
 5. שמידע, א. ופולק, ג. 2007. הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א'. רשות הטבע והגנים. 482 עמ'
 6. שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן-סםיר, א. 2011. הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך ב'. רשות הטבע והגנים. 586 עמ'.

מאמרים ורשימות בכתבי עת ופרקים בספרים

 1. פולק, ג.וויזל, י. 1970. הפרשת מלחים בהלופיטים. טבע וארץ י"ב, 123-127.
 2. פולק, ג. 1977. פיסיולוגיה של צמחי מדבר. בתוך: המדבר – עבר, הווה ועתיד. עורך: ע. זוהר. עמ' 92-97.
 3. פולק, ג.1981. צמחים נדירים בארץ / געדה קיפחת. רתם 2,  26-28.
 4. פולק, ג.1982. קוכיה הודית מרחיבה את תפוצתה. רתם 3,  54-55.
 5. פולק, ג.1983. אוג קוצני בישראל. רתם 6,  17-31.
 6. פולק, ג.1983. הפרשת מלחים בצמחי הארץ – היבטים אקולוגיים ואבולוציוניים. רתם 7, 1-19.
 7. פולק, ג.1983. קווים אופייניים לצומח ולצמחייה של הכרמל. טבע וארץ כ"ה, 12-16.
 8. פולק, ג.1983. צמחים נדירים בארץ / אזוביון דגול. רתם 9,  46-53.
 9. שמידע, א. ו פולק, ג. 1983. תחזית טבע: נובמבר – דצמבר, 1983. טבע וארץכ"ו 1, 41-43.
 10. פולק, ג.1985. תחזית בוטנית: ינואר-פברואר, 1985. טבע וארץ כ"ז 1, 40-42.
 11. פולק, ג.1985. תחזית בוטנית: מרץ-אפריל, 1985. טבע וארץ כ"ז 2, 39-41.
 12. פולק, ג.1984. צמחיית החמרה במישור החוף – בסכנת כלייה. טבע וארץ כ"ו, 11- 14.
 13. פולק, ג.1984. הבעיות האקולוגיות של מיני הצמחים הנדירים על חמרה וכורכר והדרכים לשימורם. רתם 56-68, 13 .
 14. פולק, ג.1984. מצב הצומח הטבעי על חמרה וכורכר כיום לעומת מצבו בשנות השלושים. רתם 21-30,13 .
 15. פולק, ג.ומדור חיים, י.  1984.  גבעת  זיתא  –  כתם  צומח  טבעי  מדרום  לחדרה. רתם 84-86,13.
 16. פולק, ג.1984. חורשת האלונים במרכז פרדס חנה. רתם 13, 87.
 17. פולק, ג.1984. צומח וצמחייה באילנות. רתם 13, 88-89.
 18. פולק, ג.והרטמן, מ. 1984. חרוצים-צפון – כתם הצומח הטבעי הגדול ביותר על חמרה ששרד בשרון. רתם 13, 99-105.
 19. פולק, ג.1984. אתרי צומח ברכס הכורכר השני בשרון – הרצליה ב' ויקום. רתם 13, 96-98.
 20. בן  יעקב, ר. ופולק, ג.1984. צומח  וצמחייה  בגבעות  הכורכר  של  ארז –  ניר-עם. רתם 119-130, 13.
 21. פולק, ג.1984. מבחר מיני צמחים אופייניים לחמרה וכורכר. רתם 13, 131-153.
 22. פולק, ג.1985. אתרים בוטניים בארץ / גבעות ירחיב במערב השומרון. 1 רתם 14,  74-81.
 23. פולק, ג.ושמידע, א. 1984. תחזית טבע: ינואר-פברואר, 1984. טבע וארץ כ"ו 2, 28-30.
 24. שמידע, א. ופולק, ג.1984. תחזית טבע: מרץ-אפריל, 1984. טבע וארץ כ"ו 3, 50-52.
 25. שמידע, א. ופולק, ג.1984. תחזית טבע: מאי יוני, 1984. טבע וארץ כ"ו  4, 40-43.
 26. פולק, ג.ושמידע, א. 1984. תחזית טבע: יולי-אוגוסט, 1984. טבע וארץ כ"ו 5, 42-44.
 27. פולק, ג.ושמידע, א. 1984. תחזית בוטנית: ספטמבר-אוקטובר 1984. טבע וארץ כ"ו 6,42-44.
 28. פולק,ג., מדור-חיים,י. וגליל, י. 1985. צמחים נדירים בארץ / נרקיס אפיל. רתם46-54,16 .
 29. פולק, ג.1987. הייחוד של הצומח והצמחייה בחולות הארץ. מתוך: שמורות טבע בחולות. רשות שמורות הטבע.
 30. פולק, ג., רוזנבוים, מ., יעבץ ב. 1999. איכות הסביבה –דגם ללמידה והוראה בסביבת לימודים מתוקשבת בהכשרת מורים למדעים.  בתוך: הוכמן, ח. (עורכת). רשת למופת – סביבות למידה מתוקשבות. עמודים 15-27.  מכון מופ"ת
 31. פולק, ג., שוורץ-צחור, ר. ופרבולוצקי, א. 2001. העיתוי והעוצמה של התהליכים הפנולוגיים בבר-זית בינוני Phillyrealatifolia L.בתנאי סובב ים תיכוני ותחת משטרי הפרעה. אקולוגיה וסביבה 6, 156-169.
 32. שוורץ-צחור. ר. ופולק, ג. 2003. יתושים מעפיצים ומיניות נדירה בבר זית בינוני – מה הקשר? טבע הדברים 95: 104-113.
 33. פולק, ג. 2004. האיים הקנריים – עולם צמחים מיוחד ומעניין. טבע הדברים 104: 86-96.
 34. פולק, ג. 2010. הצילו את המינים האדומים. פנים 51: 111-100.
 35. פולק, ג. וחדיג'ה, א. 2011. מצאי מיני הצמחים בשמורת בני ציון ומאפייניו. אתר האינטרנט המגוון הביולוגי – שיתוף ידע לשמירת הטבע  http://www.nature-conservation.org.il/
 36. פולק, ג. וש"ץ, ע. 2011. סקר צמחייה בשמורת תל אלון. אתר האינטרנט המגוון הביולוגי – שיתוף ידע לשמירת הטבע  http://www.nature-conservation.org.il/
 37. שמידע, א. ופולק, ג. 2011. הספר האדום של צחי ישראל. טבע הדברים 189: 93-82.
 38. פולק, ג. וקומרצ'רו, מ. 2011. חקר דגם הפיזור המרחבי של  מרוות איג  – צמח בסכנת הכחדה בישראל – כבסיס לממשק תומך שימור. אתר האינטרנט המגוון הביולוגי – שיתוף ידע לשמירת הטבע . http://www.nature-conservation.org.il/
 39. פולק, ג. והוכברג, ע. 2014. אתר חדש של ורד צידוני בפלשת. מדור מגוון ביולוגי ושמירת טבעבכלנית, כתב-עת מקוון לצמחי ישראל: 1. http://kalanit.org.il/?p=79
 40. פולק, ג,. 2015. הצמח האדום מיאגרון אוזני התגלה בפלשת. כלנית 2. http://kalanit.org.il/?p=1687
 41. פולק, ג. 2015. שימוש בצמחי בר של החורש והבתה למאכל, למשקה וכתבלין – כשירות מערכת אקולוגית. כלנית 2.. .http://kalanit.org.il/index.php/1994
 42. אביאל, ש., שפירא, א. ופולק, ג. 2015. ניתוח דגמי פריחה בגלבוע. כלנית 2.  http://kalanit.org.il/?p=3189
 43. פולק, ג. 2015. דרדר נמוך – מין  אדום הגדל בר בתחומי העיר תל-אביב. כלנית 2. http://kalanit.org.il/?p=3672
 44. . פולק, ג. והוכברג, ע. 2015. גבעת הכורכר בקדרון – ערכה הבוטני וחשיבות שימורה. כלנית  2    http://kalanit.org.il/?p=4553
 45. פולק, ג. ופרלמוטר, מ. (2016). גבעת האיריסים בראשון לציון כמקרה בוחן של שימור צמחיית בר בשטחים קטנים בתחומי ישוב עירוני. כלנית 3 . http://kalanit.org.il/?p=6708&preview=true
 46. פולק, ג. וקגן, ס. (2016). שימור צמחיית בר בשטחי יער אקליפטוס נטוע ובאתר שיקום נוף ממזרח לסתריה. כלנית 3 http://kalanit.org.il/?p=7653&preview=true
 47. פולק, ג. (2016). על הספר "אקולוגיה של צמחים במזרח התיכון. כלנית 3 http://kalanit.org.il/middle-east/
 48. פולק, ג. (2017). פנולוגיה של הפריחה בחולות השרון. כלנית 4 http://kalanit.org.il/blooming-sharon/
 49. פולק, ג. ()2017 ( מצב הטבע בישראל ב-2016 – נקודת המבט הבוטנית. כלנית 4 http://kalanit.org.il/matzav-hateva/

מאמרים וכתבות בעתונות פופולארית

שמידע, א. ו פולק, ג. 1983. תחזית טבע: נובמבר – דצמבר, 1983. טבע וארץ כ"ו 1, 41-43.

פולק, ג. ושמידע, א. 1984. תחזית טבע: ינואר-פברואר, 1984. טבע וארץ כ"ו 2, 28-30.

שמידע, א. ופולק, ג. 1984. תחזית טבע: מרץ-אפריל, 1984. טבע וארץ כ"ו 3, 50-52.

שמידע, א. ופולק, ג. 1984. תחזית טבע: מאי יוני, 1984. טבע וארץ כ"ו  4, 40-43.

פולק, ג. ושמידע, א. 1984. תחזית טבע: יולי-אוגוסט, 1984. טבע וארץ כ"ו 5, 42-44.

פולק, ג. ושמידע, א. 1984. תחזית בוטנית: ספטמבר-אוקטובר 1984. טבע וארץ כ"ו 6, 42-44.

פולק, ג. 1985. תחזית בוטנית: ינואר-פברואר, 1985. טבע וארץ כ"ז 1, 40-42.

פולק, ג. 1985. תחזית בוטנית: מרץ-אפריל, 1985. טבע וארץ כ"ז 2, 39-41.

שוורץ-צחור. ר. ופולק, ג. 2003. יתושים מעפיצים ומיניות נדירה בבר זית בינוני – מה הקשר? טבע הדברים 95: 104-113.

פולק, ג. 2004. האיים הקנריים – עולם צמחים מיוחד ומעניין. טבע הדברים 104: 86-96.

פולק, ג. 2010. הצילו את המינים האדומים. פנים 51: 111-100.

פולק, ג. 2012. פריחה מול הים. בשביל הארץ 49: 34-30.

פולק, ג. 2013 ולשנר, ה. שימור צמחיםאדומיםמחוץלטבעותרומתולשימורבטבע. בשבילהארץ, 50: 37-36

תקצירי הרצאות בכינוסים

(התקצירים התפרסמו בספרי הכינוסים או באתרי האינטרנט של הכינוסיםהחל מ-1997. מהתקופה שלפני כן לא נשמר תיעוד)

 1. פולק, ג. 1997. מקום הסיורים בהוראת מדעי הצמח. הכנס השנתי של האגודה השנתית למדעי הצמח, אוניברסיטת תל אביב. 1997. (תקציר התפרסם ב Israel Journal of Plant Sciences).
 2. פולק, ג., רוזנבוים, מ. ויעבץ, ב. 1998. "איכות הסביבה" –קורס מתוקשב במכללת סמינר הקיבוצים. כנס "גולשים באינטרנט", מכון מופ"ת.
 3. פולק, ג., רוזנבוים, מ. ויעבץ ב. 1999. איכות הסביבה –דגם ללמידה והוראה בסביבת לימודים מתוקשבת בהכשרת מורים למדעים. הכנס הבינלאומי להכשרת מורים, מכון מופת ומכללת בית ברל.
 4. רוזנבוים, מ., פולק, ג. ויעבץ, ב. 1999. איכות הסביבה –דגם ללמידה והוראה  בסביבה מתוקשבת. כנס מוח.
 5. פולק, ג. 2000. אח"א –אתר חינוכי אקדמי במכללת סמינר הקיבוצים. כנס "גולשים באינטרנט 3", מכון מופ"ת..
 6. פולק, ג., רוזנבוים, מ. ויעבץ ב. 2000. טיפוח ידע ומודעות סביבתית אצל סטודנטים במכללות להוראה באמצעות אתר האינטרנט "איכות הסביבה". כנס האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, חיפה.
 7. פאר, ש., רוזנבוים, מ., יעבץ ב., פולק, ג. וגלון, מ. 2000. שימוש רב מכללתי באתר איכות הסביבה בהוראה. כנס "גולשים באינטרנט 3, מכון מופ"ת.
 8. רוזנבוים, מ., יעבץ, ב., פאר ש., שינפלד מ, ופולק, ג. 2001. סיור וירטואלי באתר איכות הסביבה – סביבת לימודים מתוקשבת המשמשת בהכשרת מורים למדעים. הכנס הוירטואלי "פותחים שערים בהכשרת מורים". מכון מופ"ת.
 9. פולק, ג. 2002. שילוב למידה מרחוק בקורס סמינריוני במכללה עזרת מערכת HighLearn. כנס "גולשים באינטרנט 4". מכון מופ"ת.
 10. פולק, ג. ומורן. מ. 2004. גורמים מערכתיים המשפיעים על הטמעת הוראה מקוונת במכללה. כנס מיטל (תיקשוב בהשכלה הגבוהה), אוניברסיטת תל אביב.
 11. שמידע, א. ופולק, ג. 2006.קריטריונים לדירוג צמחים בסכנת הכחדה בישראל כבסיס למדיניות שימור – לקראת הופעת הספר האדום של צמחי ישראל, כרך א'. תקציר לכנס ה-34 של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. חיפה
 12. פולק, ג., זוזובסקי, ר. ורוזנבוים, מ. 2007. חינוך סביבתי בהשכלה הגבוהה – איזון ואינטגרציה בתוכנית לימודים לתואר שני למורים.  תקציר לכנס ה-35 של האגודה הישראלית לאקלוגיה ולמדעי הסביבה, רחובות.
 13. פולק, ג., שמידע, א. , לוין, נ. ופרגמן-ספיר, א. 2010. צמחים בסכנת הכחדה בישראל – פרספקטיבה מקומית וגלובלית . תקציר לכנס ה-38 של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. באר שבע.
 14. פולק, ג. 2012. אקולוגיה של צומח החורש הים-תיכוני. כנס החורש הים-תיכוני בערך טבע בעולם ובישראל. אורנים

הרצאות ללא תקציר

 1. פולק, ג. ולשנר, ה. 2013. שימור מגוון המינים בגנים בוטניים- הלכה ומעשה. יום עיון בגן הבוטני בהר הצופים
 2. פולק, ג. 2013   המלצות לשימור צמחים אדומים – קידום השימור והגברת האפקטיביות שלו על בסיס מקצועי ומושכל. סדנה לשימור צמחים אדומים. רמת הנדיב
 3. פולק, ג. ושמידע, א. 2014. שימוש בתצפיות בוטניות לצורכי מדע, שמירת טבע והנחלת ידע לציבור. יום עיון  "שיתוף הציבור בהערכת מצב הטבע" – המאר"ג . המרכז הבין-תחומי, הרצליה.

עריכה מדעית

 ספרים

 1. אנציקלופדיה "חדוות הדעת – עולם הטבע", המהדורה העברית בהוצאת מסדה, כרכים א',ב'. 1982. עריכה מדעית של הערכים הבוטניים.
 2. האנציקלופדיה המדעית לנוער בהוצאת כתר, 1990. הכרך "עולם הצומח – מינים ואקולוגיה". 159 עמודים.

כתב-עת

 1. פולק, ג. ושמידע, א.(עורכים)  1981-1989."רתם" – כתב עת לנושאי שדה בוטניים בארץ ישראל. יצא לאור מטעם מרכז המידע לצמחי ארץ ישראל רת"ם, המשותף לחברה להגנת הטבע ולמחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים. יצאו לאור 29 גיליונות.
 2. מקראה
 3. פולק, ג.  1986, 1997 (ליקוט ועריכה).  צומח ארץ ישראל – קובץ מאמרים. האוניברסיטה הפתוחה

כתיבת ערכים באנציקלופדיות

פולק, ג. בשיתוף עם י. ויזל וי. כהן.מדריך ישראל, 1980 בהוצאת כתר ומשרד הבטחון. הערכים הבאים:

 1. צומח מישור החוף
 2. צומח הכרמל
 3. הצומח של הרי יהודה ושפלת יהודה
 4. הצומח של הגליל העליון
 5. הצומח של הגליל התחתון

פולק, ג.החי והצומח של ארץ ישראל, בהוצאת החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון. עורך ראשי: ע. אלון.

 1. הערך "אוג קוצני", כרך 10, צמחים בעלי פרחים א' (1982),  212-213.
 2. הערך "כף חתול שרועה", כרך 11, צמחים בעלי פרחים ב' (1983),  259.
 3. הערך "רמת מנשה", כרך 8, הצומח של ארץ ישראל (1984),  158-160.
 4. הערך "הכרמל", כרך 8, הצומח של ארץ ישראל (1984),  152-157.

דו"חות

 1. פולק, ג. 1987. ניטור צומח וצמחייה של חמרה וכורכר במישור החוף
 2. המחקר נערך בשנים 1983-1986 מטעם רשות שמורות הטבע ובמימונה.
 3. פולק, ג. 1999.  הפנולוגיה וביולוגית הרבייה של בר זית בינוניברמת הנדיב. מוגש לקרן יד הנדיב והחברה להגנת הטבע.
 4. פולק, ג. 2002. סיכום שנתי של ההוראה המקוונת במכללת סמינר הקיבוצים. מוגש להנהלת מכללת סמינר הקיבוצים..
 5. פולק, ג. 2003. סיכום שנתי של ההוראה המקוונת במכללת סמינר הקיבוצים. מוגש להנהלת מכללת סמניר הקיבוצים.
 6. פולק, ג. והוכברג, ע. 2009. שטחים תוחים וגבעות כורכר ברכסים הפנימיים באיזור דרום-רחובות וגבעת ברנר. הוגש לחברה להגנת הטבע.
 7. פולק, ג., שינפלד, מ., זלקוביץ, צ. 2009. איבחון וזיהוי גורמים מעודדים ומעכבים של הטמעה מערכתית של הוראה/למידה מקוונת במכללה. דו"ח מחקר שהוגש למכון מופ"ת.
 8. פולק, ג. 2011. שימור צמחים בסכנת הכחדה בישראל.  מסמך מדיניות שהוגש לרשות הטבע והגנים. 74 עמ'.

חומרי הוראה אקדמיים

יחידות לימוד באוניברסיטה הפתוחה

 1. פולק, ג., ארבל, א., ברנר, ת ודובינסקי, צ.  1976. מבוא למדעי החיים – יחידה 2, האוניברסיטה הפתוחה. "צומח וצמחים בארץ ישראל": יחידה 1 – טיפוסי צומח וצמחייה. האוניברסיטה הפתוחה,  29 עמודים.
 2. פולק, ג , 1978. "צומח וצמחים בארץ ישראל": יחידה 2 – צומח ארץ ישראל. האוניברסיטה הפתוחה. 51 עמודים.
 3. פולק, ג. 1980.  "צומח וצמחים בארץ ישראל": נספח – בית הגידול וגורמיו. האוניברסיטה הפתוחה, 1980.
 4. פולק, ג  1986, 1991. "הצומח של ארץ ישראל" – קורס שווה ערך ל-3 יחידות לימוד, נכתב ב-6 חוברות. האוניברסיטה הפתוחה.מבוא לקורס וסיורים:

סיור 1: טיפוסי צומח ים תיכוני. 51 עמודים.

סיור 2:  חתך גיאובוטני משפלת יהודה לצפון הנגב.21 עמודים.

סיור 3:  טיפוסי צומח במישור החוף. 28 עמודים.

סיור 4:  צומח הנגב, הערבה ובקעת ים-המלח. 38 עמודים.

סיור 5:  צומח מים, מלחה, חוף ים וסלעים. 38 עמודים.

סיור 6:  חתך צומח מבקעת הירדן לחרמון. 37 עמודים.

 1. פולק, ג. 1992.  "צומח וצמחים":  יחידה 1 – צורות ומקצבים. האוניברסיטה הפתוחה. 58 עמודים.
 2. פולק, ג. 1992.  "צומח וצמחים":  יחידה 2 – בית הגידול וגורמיו – הגורמים הא-ביוטיים. האוניברסיטה הפתוחה. 44 עמודים.
 3. פולק, ג. 1992.  "צומח וצמחים":  יחידה 3 – בית הגידול וגורמיו – הגורמים הביוטיים. האוניברסיטה הפתוחה. 47 עמודים.
 4. פולק, ג. 1992.  "צומח וצמחים":  יחידה 4 – חברת הצמחים.  האוניברסיטה הפתוחה. 43 עמודים.
 5. פולק, ג. 1992. "צומח וצמחים":  יחידה 5 – מבוא לפיטוגיאוגרפיה ולצומח ארץ ישראל. האוניברסיטה הפתוחה. 57 עמודים.
 6. פולק, ג., גרדי, א. וקורן, ל. 1992. "צומח וצמחים": יחידה 9 – הפרח והפרי. האוניברסיטה הפתוחה.  70 עמודים.
 7. פולק, ג. 1992. "צומח וצמחים":  חוברת סיורים (שיכתוב). האוניברסיטה הפתוחה. 53 עמודים.

 

פרקים ומאמרים בספרים מדעיים

Pollak, G. &Orshan, G. (1989). Annual cycle of single species: Lavandulastoechas L. In G. Orshan(Ed.), Plant Pheno- morphological Studies in Mediterranean type ecosystems. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, Netherlands. p.124-125.

פולק, ג. (1977). פיסיולוגיה של צמחי מדבר. בתוך: ע. זוהר. (עורך),המדבר – עבר, הווה ועתיד. עמ' 92-97.

פולק, ג., רוזנבוים, מ.ויעבץ ב. (1999). איכות הסביבה – דגם ללמידה והוראה בסביבת לימודים מתוקשבת בהכשרת מורים למדעים. בתוך: הוכמן, ח. (עורכת). רשת למופת – סביבות למידה מתוקשבות. עמ' 15-27.  מכון מופ"ת.

פולק, ג., שוורץ-צחור, ר. ופרבולוצקי, א. (2013). התאמותופלסטיותבבר-זיתבינוניברמתהנדיב. בתוך:אביפרבולוצקי (עורך),ממשקושימורהאקוסיסטמההים-תיכונית: רמתהנדיבכמשל.. רמתהנדיבומינהלהמחקרהחקלאי.עמודים 166 – 173.

מאמרים בהליכי כינוס (Proceedings)

Pollak, G, Schwartz-Tzachor, R. &Perevolotsky, A. (2004). The effect of management treatments on pheno-morphological traits of Phillyrealatifolia L. Proceedings 10th MEDECOS Conferernce, Rhodes, Greece, Arianoutsou&Papanastasis(Eds.), Milpress, Rotterdam. 9pp

פרסומים באנגלית  

 1. Pollak, G., & Waisel, Y. 1968. Salt secretion in Aeluropuslitoralis(Willd) Parl. Isr. J. Bot. 17, 126-127.
 2. Waisel, Y., & Pollak, G. 1969. Estimation of water stress in the root zone by the double root system technique. Isr. J. Bot.18, 123-128.
 3.  Waisel, Y., & Pollak, G. 1969. Estimation of water stress in the active root zone of some native halophytes in Israel. J Ecol.. 57, 789-794.
 4.  Pollak, G., &Waisel, Y. 1970. Salt secretion in Aeluropuslitoralis(Willd) Parl. Ann. Bot. (London) 34, 879-888.
 5.  Pollak, G., &Waisel, Y. 1972. Germination and vegetative reproduction of Aeluropuslitoralis(Willd) Parl. Ann. Arid Zone 10, 165-175.
 6.  Pollak, G., &Waisel, Y. 1979. Ecophysiology of salt secretion in Aeluropuslitoralis(Graminae). Physiol. Plant. 47, 177-184.
 7.  Rozema, J., Gude, H., & Pollak, G. 1981. An ecophysiological study of the salt secretion of four halophytes. New Phytol.89, 201-217.
 8.  Pollak, G. 1984. On the vegetation of mount Carmel. Israel Land and Nature9, 156-161.
 9.  Pollak, G. 1985. French Lavender – A rare plant in Israel.  Israel Land and Nature10, 57-59.
 10.  Shmida, A. and Pollak, G. 1987. Harbingers of Rain. Israel Land and Nature 13: 23-28.
 11.  Pollak, G., &Orshan, G. 1989. Annual cycle of single species: LavandulastoechasL. In G. Orshan (ed.), Plant Pheno- morphological Studies in Mediterranean type ecosystems. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, Netherlands. p.124-125.
 12.  Pollak, G, Schwartz-Tzachor, R. and Perevolotsky, A. 2004. The effect of management treatments on pheno-morphological traits of Phillyrea latifolia L. Proceedings 10th MEDECOS Conferernce, Rhodes, Greece, Arianoutsou&Papanastasis (eds.), Milpress, Rotterdam. 9pp.
 13.  Pollak, G., Zuzovsky, R. and Dreyfus, A. 2005. Interconnections, Complementaries and Contradictions within a New M.Ed. Program in Environmental education.Poster presentation in the 33th meeting of the Israel Society of Ecology and Environmental Quality Sciences.
 14.  Pollak, G. and Schwartz-Tzachor, R. 2005.  Irregular patterns of flowering and fruiting and androdioecy in Phillyrealatifolia L. in Israel. Abstract No. PO502, page 318, XVII International Botanical Congress, Vienna.
 15.  Kaesar, T, Pollak, G., Arnon, R., Cohen, D. and Shmida, A. 2006. Honesty of signaling and pollinator attraction: The case of flag-like flags. Israel Journal of Plant Sciences 54: 119-128.
 16.  Pollak, G. and Shmida, A. 2006. The Red Data Book of the flora of Israel: Criteria for ranking endangered plant species for setting priorities for conservation and management. Proceedings of the thirty-fourth meeting of the Israel Society of Ecology and Environmental Quality Sciences. Israel Journal of Ecology & Evolution 52: 187-188.
 17.  Pollak, G, Schwartz-Tzachor, R. and Perevolotsky, A. 2006. Adaptations and  plasticity  in Phillyrealatifolia L (Ms)
 18.  Shmida, A. and Pollak, G. 2010. Israel. pp 48-42 in: Important Plant Areas of the south and east Mediterranean  region: priority sites for conservation(edsE.A.Radford, G Catullo and B. de Montmollin)
Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית