גן מקלט שרוני

עמיר פז, מומחה לגידול צמחי בר –  amirpaz66@gmail.com
תקציר: גן המקלט השרוני הוא אתר טבע בגן הלאומי של חוף השרון ליד קיבוץ געש (מחלף שפיים) בו גדלים צמחים אופייניים של אזור השרון הנמצאים בסכנת הכחדה. זהו מיזם פרטי התנדבותי  של איש אחד אשר כמוהו ישנם  עוד שניים בישראל (בכפר יהושע ובנתיב הל"ה) ונקווה שרבים ילכו בעקבותיהם בגליליות נוספות של ארצנו. הגן בנוי על אדמת חמרא אדמדמה אשר תכונותיה המיוחדות יצרו את הבסיס לאבולוציה של רבים מהצמחים האנדמים וה"אדומים" של מישור החוף.  ביקור בגן ניתן לתאם עם עמיר פז, 053-2801822.

================

מבוא

גן מקלט הוא מקום תחום בתוך שמורת טבע או גן לאומי אליו מועתקים ומגודלים בתנאים מבוקרים צמחים בסכנת הכחדה שהוגדרו מינים "אדומים".  לרשות הטבע והגנים ישנם מספר גני מקלט כמו למשל בציפורי שמיועד לצמחים האדומים של הגליל התחתון, בעין אפק שמיועד לצמחים האדומים של עמק הנעמן, בנבי סמואל המיועד לצמחים של הרי ירושלים, בשמורת החולה המיועד לצמחיית עמק החולה, ועוד. פירוט מלא לגבי גני המקלט ניתן למצוא באתר המינים בסכנת הכחדה של הרט"ג (2019).

גן המקלט השרוני בחורף 2018, צילם עמיר פז ©  שימוש במיכלים כדי למנוע אכילת שורשים, גן המקלט השרוני בחורף 2018, צילם עמיר פז ©
שימוש במיכלים כדי למנוע אכילת שורשים, גן המקלט השרוני בחורף 2018, צילם עמיר פז ©
להגדלה – לחצו על התמונות 

גלילת השרון הוא האזור המאוים ביותר בישראל על המגוון הביולוגי בכלל ועל הצמחיה המיוחדת לו בפרט ( פולק ושמידע 1984). האיום על השרון הוא כפול : הולכות ונעלמות בו שלוליות החורף העונתיות– מה שמאיץ את הכחדת המינים הטבולים והגדתיים, נחלי החוף רובם מזוהמים או מיובשים, הביצות של מישור החוף נוקזו ורובן נעלמו, העיור הנמרץ הכובש יותר ויותר שטחים שבעבר איכלסו מינים נדירים יבשתיים וחקלאות מודרנית חיסלה את צמחי הקרקעות העמוקות. חשוב לציין, על פי הספר האדום של צמחי ישראל, כי 118 מינים בסכנת הכחדה גדלו בעבר בשרון (מפורטים בטבלאות שבסוף המאמר), שהם קרוב לרבע מכלל מספר המינים שבסכנת הכחדה (אלון וחב. 1981, שמידע וחבריו 2011). לא פחות משליש מהצמחים האנדמים לישראל גדלים במישור החוף ובמיוחד בשרון ( שמידע 1982). מספר מינים נעלמו ונכחדו מהשרון, כולל כמה שגדלו בישראל רק בשרון, כמו למשל : כריך גומאי, וגומא רחב-עלים. הרעיון המקורי להקמת גן מקלט שרוני הועלה לראשונה ע"י אורי פרגמן-ספיר, המנהל המדעי של הגן הבוטני גבעת רם בירושלים, וממנו הועבר לגופי הרישוי וההיתרים ברט"ג. במקביל הגיש המחבר בקשה לרט"ג להיתר לגן בוטני, ואך טבעי היה ששני אלו יאוחדו למיזם אחד.

איריס הארגמן, גן המקלט השרוני , צילם עמיר פז © מקור-חסידה תמים-עלה, גן המקלט השרוני , צילם עמיר פז © ציפורנית ארץ-ישראלית, מבקר בה זבוב רחף האוכל אבקה, צילם עוז גולן© אשבל השדה, גן המקלט השרוני , צילם עמיר פז ©
צמחים אנדמיים לישראל ובסכנת הכחדה בגן המקלט השרוני (מימין לשמאל): איריס הארגמן, מקור-חסידה תמים-עלה, ציפורנית א"י(צילם עוז גולן ©) ואשבל השדה. צילם עמיר פז ©
להגדלה – לחצו על התמונות 

תיאור גן המקלט השרוני

הגן הוקם בתחומי הגן הלאומי חוף השרון על ידי רוני יערי, עירית פז, והמחבר בחלקה שבעבר הועתקו אליה צמחי כלנית מצויה בשנת 2002 ממיזם הבניה של שכונת צוקי ארסוף. החלקה נמצאת ממערב לקיבוץ געש ומשתרעת על כחמישה דונם. בחלקה נשתלו זה מכבר מספר רב של צמחי איריס הארגמן, אשר קני השורש שלהם נמסרו ע"י רט"ג למיזם הכלניות. החלקה היתה משובשת קשות בעשביה חד ורב שנתית, ובשלב ראשון נאלצנו לנקוט בהדברה כימית כדי לנקות את החלקה. כיום עברנו לכיסוח מכני ליד הצמחים כדי להיפטר מהעשביה המיותרת. בתחילה ניסינו לשתול את הצמחים באדמה, אך לצערנו צמחים אלה נפגעו קשות על ידי דורבנים ותנים אשר חפרו והשמידו צמחים יקרי ערך. לאור זאת נאלצנו לעבור לגידול צמחים במיכלים שונים שהוכיחו עצמם כמגינים טובים ואפשרו לצמחים לשגשג בבטחה. הכוונה המקורית היתה לגדל את הצמחים במשטר משקעים טבעי, אולם כמה מהם נזקקים להשקיה כדי לעבור את הקיץ, ולכן פרסנו רשת השקיה עבורם. בצמוד לגן הוקם מבנה מנבטה, ובו אנו מרבים את המינים הנדירים לצרכי הגן, ואף מגדלים שתילים לרט"ג לצורך השבה לטבע. השנה נמסרו כבר כ-200 שתילים לרט"ג, ועוד כ-150 יימסרו להם לפי העדפתם. בחלקה המקורית גדלו באופן טבעי צמחי מצילות החוף, מצילות מצויצות, בת חול א"י, אהל הגבישים,תורמוס א"י, ושום גבוה. הקפדנו שלא לפגוע בהם, ובמקרה הצורך העתקנו וריכזנו אותם יחדיו. במרוצת השנתיים האחרונות נשתלו ונזרעו בגן מינים רבים שסופקו מהגנים הבוטניים של הר הצופים, גבעת רם, הטכניון, ת"א, כפר יהושע, ונתיב הל"ה, יבואו כולם על הברכה, וכמובן צמחים שגידלנו במנבטה בגן. כיום מונה הגן כ-80 מיני צמחים בסכנת הכחדה, שחלקם נכחד מהשרון. הצמחים שהתקשינו בריבוים הם : לשישית מקומטת, ערבז החוף, שמשונית הטיפין, שרוכנית א"י, פשתנית ריסנית, ומחרוזת קשתית. אנו רואים חשיבות גדולה בהשבת כל המינים האופייניים לשרון הנמצאים בסכנת הכחדה גם אלה בחיים כיום באתרים אחרים בישראל בהם שרדו. בכוונתנו לנסות ולמצוא את שארית המינים ה"שרוניים" שחסרים לנו, אלה מפורטים בטבלא בסוף המאמר.

גן המקלט השרוני, צילם עמיר פז ©   אדמת חמרא בגן המקלט השרוני, צילם עמיר פז ©
גן המקלט השרוני , במוי על תשתית חמרא – קרקע קלציפובית ותצורה גיאולוגית המיוחדת לשרון ולמישור החוף, צילם עמיר פז ©
להגדלה – לחצו על התמונות 

על פי הנתונים שנאספו מתוך שני כרכי "הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל" עולים הנתונים הבאים : בשרון גדלים כיום שני מיני צמחים אנדמיים המצומצמים בתפוצתם בעולם רק לחבל ארץ זה: חומעת האוירון וקחוון קצר-פירות , בשרון גדלים תשעה מינים אדומים האנדמיים לישראל, וכשבעים ותשעה מינים אדומים נוספים. הימצאותה של רופיית הים בשרון עדיין איננה ודאית. כמו כן נכחדו מהשרון כעשרים מינים ששרדו באחת הגלילות בישראל מחוץ לשרון. בסך הכל גדלים כיום בגן המקלט השרוני 80 מיני צמחים "אדומים" לישראל מתוך 91 מיני הצמחים האדומים אשר נמצאים בשרון על פי הספר האדום של צמחי ישראל . פירוט רשימות המינים ניתן למצוא בטבלאות להלן.

טבלת מינים אדומים ואנדמיים בשרון :

מינים אנדמיים לשרון : מינים אנדמיים ישראליים מינים אדומים הגדלים
ואדומים הגדלים בשרון : רק בארץ רק בשרון :
חומעת האווירון איריס הארגמן אגמון שרוע
קחוון קצר-פירות גומא שרוני אספסת איטלקית
דבקת פלשת אשבל השדה
  זמזומית ורבורג בן-חילף הביצות
כרכום גיירדו חופי ברגיה אמנית
מינים אנדמיים לישראל מקור-חסידה תמים סוף הקרין
שנכחדו מהשרון : מרוות אייג קחוון קטן-עלים
עטיינית מגובבת קיצנית אשכולית
אשבל זוהרי תלתן ישראלי קישוא משולש
שרוכנית א"י
  סה"כ 9 מינים סה"כ 10 מינים

 

 

  מחרוזת קשתית, צילם גדי פולק ©  פישתנית ריסנית, צילם אהרוני ©  ציפורנית ארץ-ישראלית, צילם עוז גולן ©
צמחים אנדמיים לישראל ובסכנת הכחדה בגן המקלט השרוני (מימין לשמאל): מחרוזת קשתית, פשתנית ריסנית (צילם אהרוני©) וציפורנית א"י(צילם עוז גולן ©).
להגדלה – לחצו על התמונות 

 

טבלת מיני הצמחים הגדלים בגן המקלט השרוני

מינים שנכחדו מהשרון אך שרדו בגלילות אחרות מינים אדומים הגדלים

 בגן המקלט השרוני :

מינים אדומים הגדלים בגלילת השרון כיום :
אגמית רבת-שורשים אגרוסטמת השדות אגרוסטמת השדות
אגרופירון מוארך אולדנית הכף אגמון שרוע
אלמוות א"י אזוביון דגול אוכם חופי
אלף עלה משובל איריס הארגמן אולדנית הכף
אמברוסיה ימית איריס הביצות אזוביון דגול
ארכובית החוף איריס ענף איריס הארגמן
אשבל זוהרי אלמוות א"י איריס הביצות
ברוניקה עדינה אלמוות שיכני איריס ענף
גומא הירקון אלף עלה משובל אלמוות שיכני
חופית נמוכה אספסת איטלקית אמניה מצרית
כדרורית המים אספסת החילזון אספסת איטלקית
מחרוזת קשתית ארכובית החוף אספסת החילזון
מסרק א"י ארכובית צמירה ארכובית צמירה
נהרונית מסולסלת אשבל השדה אשבל השדה
סומקן ענקי אשבל זוהרי בוצין בירותי
ספת המים בוצין בירותי בוציץ סוככני
עטיינית ארוכה בוציץ סוככני בן-חילף הביצות
צלע שור דקיקה בן-חילף הביצות ברגיה אמנית
שברק ססגוני בת אורז משושה בת-אורז משושה
שרשר רב שנתי גומא הירקון גומא הפפירוס
גומא הפפירוס גומא שרוני
  גומא שרוני גלונית פלישתית
גלונית פלישתית געדה קיפחת
  געדה קיפחת געדת הביצות
געדת הביצות דבקת פלשת
דוחנן קיפח דוחנן קיפח
דקזנב מכונף דק זנב מכונף
היפוכריס קרח היפוכריס קרח
ורד צידוני ורד צידוני
זהבית שרונית זהבית שרונית
זמזומית ורבורג זוגן לבן
זנב שועל ביצתי זמזומית ורבורג
חוחן קרדני זנב שועל ביצתי
חולית חופית חגווית החומות
חומעת האווירון חוחן קרדני
חופית נמוכה חולית חופית
חלבלוב קטן פרי חומעת האווירון
חלבלוב שעיר חלבלוב קטן פרי
חרחבינה חופית חלבלוב שעיר
חרצית דביקה חלבלוב שרוע
טופח חכלילי חרחבינה חופית
ישרוע מאוגד חרצית דביקה
כדורן ענף טופח חכלילי
כף עוף מנוצה ישרוע מאוגד
כריך שעיר כדורן ענף
כרכום גיירדו חופי כף-עוף מנוצה
לשון אפעה קטנה כריך שעיר
מכבד הביצות כרכום גיירדו חופי
מסרק א"י לפופית החיצים
מקור חסידה תמים לשון-אפעה קטנה
מרוות אייג לשישית מקומטת
מרסיה זעירה מכבד הביצות
נטופית רפואית מקור חסידה תמים
נימפאה תכולה מרוות אייג
נימפיאה לבנה מרסיה זעירה
נענת המים נהרונית שקופה
נעצוצית סבוכה נופר צהוב
נרקיס סתווי נורית נימית
סומקן ענקי נטופית רפואית
סיסן זוני נימפאה תכולה
סמר הפרקים נענת המים
ספלילה טבורית נעצוצית סבוכה
ספת המים נרקיס סתווי
עטיינית ארוכה סוף הקרין
עטיינית מגובבת סחלב הביצות
ציפורנית זעירה סיסן זוני
ציפורנית חופית סמר הפרקים
צלבית החוף ספלילה טבורית
קחוון קטן-עלים עטיינית מגובבת
קחוון קצר-פירות ערבז החוף
קיטה סוככנית פשתנית ריסנית
רומוליאה זעירה ציפורנית זעירה
שברק ססגוני ציפורנית חופית
שחליים גבוהים ציפורנית שרונית
שילשון מישל צלבית החוף
שרוכנית החוף קחוון קטן עלים
תורמוס צהוב קחוון קצר פירות
תלת מלען ארוך קיטה סוככנית
תלתן דגול קיצנית אשכולית
תלתן ישראלי קישוא משולש
רומוליאה זעירה
  רופיית הים ?
שחליים גבוהים
שילשון מישל
שמשונית הטיפין
שרוכנית א"י
שרוכנית החוף
תורמוס צהוב
תלת מלען ארוך
תלתן דגול
תלתן ישראלי
אגרוסטמת השדות
אגמון שרוע

 

תורמוס צהוב, צילם דרור מלמד © אהל הגבישים, צילם עוז גולן ©

ספרות:

אלון ע שמידע א וברלינר ר 1981 נגלה מחדש את הצמחים הנדירים במישור החוף: רשימת הצמחים האנדמיים והאקסקלוסיביים למישור החוף. "טבע וארץ", כ"ג: 3 עמ' 102-100. 

אתר המינים בסכנת הכחדה, רשות הטבע והגנים 2019 –  https://redlist.parks.org.il/

פולק ג ושמידע א 1984 הצומח של החמרה והכורכר במישור החוף. עלון רתם 13. הוצאת החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית.

שמידע א 1982 הצמחים האנדמיים בארץ – ישראל. עלון ."רתם" מס' 3 עמ' 47-3.

שמידע א 1984 רשימת הצמחים האנדמיים למישור החוף הגדלים על חולות וכורכר. רתם 13: 157.

שמידע א פולק ג ופרגמן-ספיר א 2011 הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך ב'. רשות הטבע והגנים.

תודות רבות :

לאורי פרגמן ספיר, המדען הראשי של הגן הבוטני בגבעת רם –  על עזרתו במתן צמחים וייעוץ, למרגרטה וולצ'אק – ביולוגית הצמחים הראשית של הרט"ג, על עזרה בקידום המיזם וסיוע בקבלת היתרים לו. לכל צוות הגן הבוטני  בהר הצופים – על עזרה במתן צמחים, ובעידוד רצוף

לידידי הטובים, אילן טל מכפר יהושע, ועתי יפה מנתיב הל"ה, בעלי הגנים הבוטניים הפרטיים היפים בארץ –על מתן צמחים וסיוע רב בייעוץ והכוונה בנושא ריבוי צמחים. תודה מיוחדת נתונה לאורי בידץ – לשעבר מנכ"ל הרט"ג, על סיוע בכל העניינים הרשמיים מול הרט"ג.ותודה מיוחדת נוספת לידידי  ד"ר דרור מלמד, שעזר לי רבות בהגדרת מינים קשי הגדרה, ועודד אותי רבות.

==========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: פז א 2019 גן מקלט שרוני. כתב-עת"כלנית, מספר 6.
https://www.kalanit.org.il/sharom_refuge_garden

Print Friendly, PDF & Email

עוד מאמרים וכתבות העשויים לעניין אותך

כתיבת תגובה