הטבע והלשון: חידושים ועדכונים בשמות צמחי ישראל במאה הקודמת

סקירה היסטורית קצרה על חידוש והתקנת השמות העבריים לצמחי ארץ ישראל במאה וחמישים השנים האחרונות, וציטוט ממאמר בנושא זה משנת 1912, מאת ישראל ריכרט, אבי הפיטופתולוגיה בישראל וחתן פרס ישראל.

להמשך קריאההטבע והלשון: חידושים ועדכונים בשמות צמחי ישראל במאה הקודמת