Read more about the article שיטת טיפול חדשה להדברת הצמח הפולש  טבק השיח
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

שיטת טיפול חדשה להדברת הצמח הפולש טבק השיח

ז'אן-מארק דופור-דרור אקולוג, יועץ וחוקר באקולוגיה יישומית, מומחה לצמחים פולשים, יועץ לרשות הטבע והגנים ולרשות ניקוז ונחלים קישון   jmdd@netvision.net.il

בשנה האחרונה פותחה שיטת טיפול חדשה נגד טבק השיח  Nicotiana glauca, אחד הצמחים הפולשים הנפוצים ביותר לאורך ערוצי נחלים וואדיות במדבר יהודה ובנגב. הטיפול מבוסס על עקרונות של טיפול כימי ממוקד ועונה לכל התנאים הנדרשים לטיפול מוצלח ובר יישום בארץ. שיטת טיפול זו פותחת תקווה להפחתת נוכחות ונזקים של צמח פולש זה במערכות הטבעיות של ערוצי נחלים באזור הצחיח של הארץ.

המשך…

להמשך קריאהשיטת טיפול חדשה להדברת הצמח הפולש טבק השיח

צמחי מים פולשים

ז'אן מארק דופור-דרור   jmdd@netvision.net.il

כולנו כבר מכירים את חסת המים (פיסטיה צפהPistia stratiotes) ויקינתון המים (איכהורניה עבת-רגלEichhornia crassipes) הפולשים במספר בריכות ונחלים בישראל. למינים אלו הצטרפו בשנים האחרונות צמחי מים פולשים נוספים שעלולים להיות אף קשים יותר לטיפול בגלל המבנה שלהם: ביניהם שלושה שרכים צפים ומין אחד עם שורשים המשתלשלים עד קרקעית המים. כדאי להכיר אותם ולדווח על הימצאותם בבתי גידול האקוואטיים שנותרו בישראל.

המשך…

להמשך קריאהצמחי מים פולשים