חלוק שעיר צמח בתה ושדות חד-שנתי ממשפחת הציפורניים (פברואר 2023)

ערגה אלוני

פתיח: חלוק שעיר Petrorhagia dubia עשב חד-שנתי המשתייך למשפחת הציפורניים. בעל עלים צרים ומוארכים וגבעול נושא תפרחת בגובה 40-20 ס"מ נושא עלים קצרים יושבים. התפרחת דמוית קרקפת בת מספר פרחים בראש הגבעול, עטופה חפים דקים קרומיים. הפרח בן 5 עלי גביע, 5 עלי כותרת ורודים, 10 אבקנים ושחלה. הפרחים פרוטאנדרים, הפרי הלקט מוארך.

——————–

חלוק שעיר Petrorhagia dubia, הוא עשב חד-שנתי בעל פרחים ורודים עדינים המשתייך למשפחת הציפורניים. בעבר שמו היה Tunica velutina (זהרי מ. פיינברון נ. 1959). כעבור שנים שונה שם הסוג ל- Petrorhagia velutina (זהרי מ. 1961). הצמח שומר בעברית על שם הסוג הראשוני חלוק Tunica. לצמח גבעולים דקים זקופים ודלילים ולא מסועפים בגובה 40-20 ס"מ, בעלי כסות שער רך ובהיר. פרקי הגבעול בולטים אליהם צמודים עלה או זוג עלים פשוטים נגדיים, יושבים-חסרי פטוטרת. העלים מוארכים מסתיימים בקצה חד, שפתם תמימה פני העלה בעלי כסות שער רכה דלילה וקצרה. בבסיס הצמח מצויים עלים ארוכים מאלה ארכם5-1 ס"מ רוחבם 0.5 ס"מ (Zohary M, 1966)

 
חלוק שעיר: מימין, קבוצת צמחים בעלי גבעול ארוך ודק נושאים פרחים שטרם נפתחו. צילמה ערגה אלוני©. משמאל גבעול שעיר וזוג עלים מוארכים. צילם נועם עביצל המקור "צמח השדה"  

הפרחים דו-מיניים, נכונים בעלי עטיף כפול לרוב נישאים על קצה הגבעול. ערוכים בתפרחת דמוית קרקפת הנושאת 4-2 פרחים עטופים בבסיסם בחפים דקים קרומיים וחומים. 5 עלי הגביע קרומיים ירוקים חומים בעלי 15 עורקים מסודרים ב5 קבוצות (פינברון-דותן, דנין, 1991) לרוב מוסתרים בחפים. עלי כותרת 5, בסיסם צר ומאורך דמוי ציפורן המתרחב לאונה מעוגלת רחבה מפורצת בראשה. העלה עטור עורקים דקים סגולים בולטים בצבעם חסרי סימטריה אחידה: לעיתים נסגרים למעגל בשולי העלה לעיתים צפופים מקבילים או חסרים. אבקנים 10 שאינם בגובה אחיד, זיריהם לבנים דקים והמאבקים סגולים ניצבים שלא מבשילים יחד. לעיתים 5 אבקנים מפושקים, מסודרים בדור הקרוב לכותרת, ולעיתים 3 עד 5 זקופים. בבסיסם צופנים מפרישי צוף (דנין 1983). הפרח פרוטאנדרי- (האבקנים מבשלים לפני הבשלת השחלה) פרושו, לא מתקיימת הבשלה בו זמנית של שני הזוויגים בפרח ומטרתה למנוע או להקטין ככל שאפשר האבקה עצמית. השחלה בת 5-2 מגורות ושני עליים (שמידע 2005), האבקת הפרחים נעשית ע"י חרקים.

   
חלוק שעיר: מימין, תפרחת דמוית קרקפת עטופה בחפים קרומיים דקים. באמצע פרח בתחילת פריחה בו הבשילו אבקנים לפני השחלה (פרוטאנדרי). משמאל שלב הפרי- הלקט עטוף בחפים. צילמה ערגה אלוני©

לאחר ההאבקה והפריה מתפתח פרי שהוא הלקט מוארך הנישא על גבעול קצר הנקרא (גינופור) – נושא-פרי. ההלקט מכיל זרעים ובראשו 5 שיניים. הזרעים דמויי קסדה עטורים גבשושיות חרוטיות. גודל זרע 1-1.4 מ"מ. עם הבשלת ההלקט השיניים נפרדות זו מזו מתפשקות לצדדים וההלקט נפתח. הזרעים הבשלים מתפזרים באמצעות תנועת הגבעול.

הצמח מטיפוס ים-תיכוני היה נפוץ בעבר בשטחים מעובדים בעיקר בשדות תבואה וקטניות. המעבר לעיבוד מכני וריסוס השטחים כנגד עשבייה דכאו את ההתפשטות שלו והוא הפך למצוי פחות. הצמח גדל בקרקעות קלות עד כבדות וכן על טוף ואבן חול בצפון הגולן ולרגלי החרמון. גדל בארץ בחוף הגליל ובעמק עכו, שרון, פלשת, גליל עליון, כרמל, הרי יהודה, צפון הנגב והגולן. ברחבי העולם גדל בקליפורניה בטקסס ובמיסיסיפי, לשם הגיע כנראה באמצעות זרעים מאזור איטליה או סיציליה שהיו מעורבים בשקי זרעים שנועדו לזריעתם בשדות מעובדים Flora of   North America)). הצמח הוא דיפלואידי  2n = 30 (Thomas & Murray 1981) נפוץ בדרום אירופה בעיקר באזור הים תיכוני' בצפון אפריקה ובאוסטרליה (KEW). בארץ גדלים שלושה מינים בסוג חלוק שנים מהם נדירים.

——————-

ספרות

דנין א (אלון ע עורך) 1983. החי והצומח של א"י אנציקלופדיה שימושית מאוירת. משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע. כרך 10 עמ' 51-49.

זהרי מ. פיינברון נ. 1961. מגדיר לצמחי א"י הוצאת המגדיר ירושלים תשכ"ב.

זהרי מ. 1976. מגדיר חדש לצמחי ישראל עם עובד בע"מ תל אביב.

פינברון-דותן נ. דנין א. 1991. המגדיר לצמחי-בר בארץ-ישראל. כנה ירושלים.

שמידע א. 2005 צמחי ישראל המדריך השלם לצמחים ופרחים בא"י הוצאת מפה.

—————–

Thomas SM. Murray BG. 1981. Breeding systems and hybridization in Petrorhagia sect Kohlrauschia (Caryophyllaceae). Plant Systematics and Evolution 139 p. 77–94

KEW Plants of the World Online https://powo.science.kew.org

https://swbiodiversity.org  SEINet Arizona-New Mexico Chapter

Flora of North America: www.Floras.org

SEINet Arizona-New Mexico Chapter https://swbiodiversity.org

Zohary M, 1966: Flora Palaestina The Israel Academy of Sciences and humanities Jerusalem Vol. 1 p. 106.

==============

כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©

לציטוט: אלוני ע. חלוק שעיר צמח בתה ושדות חד-שנתי ממשפחת הציפורניים (פברואר 2023) (פברואר 2023).

פורחי החודש, כתב-עת "כלנית" מספר 8.

———————–

 

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית

עוד בפורחי החודש