מבנה הפרח: Aבית קיבול לצוף. Bמצבט המחבר זוג אבקיות סמוכות Cפתח בית הקיבול לצוף D כותרת Eגביע

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה