לוטמית המטאטא, 2019 כרמל, צילום: עוז-גולן ©

כתיבת תגובה