לוטמית ערבית, 14.4.17 רמת-הנדיב, צילום: ח.להב ©

כתיבת תגובה