לוטמית דביקה, 7.5 20 עוספייא, צילום: ח.להב ©

כתיבת תגובה