סבכים מבקרים בשיחי צלף רותמי, צילמו בנימיני, לוי, שמאי, קופלוביץ ©

כתיבת תגובה