חוף שפך הנעמן – מוקד חשוב של מיני צמחים אדומים

סיקו siambe17@gmail.com
ערך: גדי פולק, מערכת כלנית gadpollak@gmail.com

התצפית: 1.6.2016
פורסם : 14.6.2017

תקציר:

החוף מדרום לשפך נחל הנעמן
החוף מדרום לשפך נחל הנעמן

בחוף שפך נחל הנעמן מצוי ריכוז של מיני צמחים "אדומים "(בסכנת הכחדה)  ומיני צמחים נדירים אחרים, הגדלים על תלוליות החול ובשקעים שביניהן, בתעלות ובשוליהן ובבריכת נור. למרבית המינים המתוארים להלן זהו תיעוד ראשון של מיקומם באתר. האתר מצוי בתוך השמורה המוצעת "שמורת שפך הנעמן". לאור המספר הגדול יחסית של צמחים אדומים ונדירים המרוכזים בתא שטח קטן, ניתן לאפיין את האתר כ"מוקד אדום" (שמידע, פולק ופרגמן-ספיר, 2011). היותו של המקום מוקד אדום מעצים את חשיבות השמירה על האתר ואת הצורך בניטור קבוע של האוכלוסיות ובשמירתן, בכדי למנוע פגיעה והכחדות.

המינים האדומים הגדלים במקום 

חולית החוף (Cutandia maritima) צומחת בשטח הזה בעיקר בשקעים בין תלוליות החול. בשקע אחד נספרו 68 פרטים, וההערכה היא שיש בסביבה הקרובה עוד עשרות רבות. שמה הקודם של החולית היה קוטנדיה חופית)
רופיית הים (Ruppia maritima) מוכרת לכותב מזה שנים בבריכת נור, והשנה היא ממלאת שטח גדול בתוך הבריכה. ההפתעה הייתה למצוא כתם קטן של הרופיה ב"שלולית" קטנה לאורך תעלת ניקוז בשטח.
דק-זנב נימי (Parapholis filformis) נפוץ מאוד בעמק עכו, בעיקר לאורך תעלות מים ואזורים מוצפים בחורף. בסיור זה נמצאה כמות של אלפים בעיקר בשולי תלוליות חול ובשקעים שביניהן.
דק-זנב מכונף (Parapholis marginata) צומח על החול בעיקר באזורים חשופים מצמחיה אחרת. בשנתיים האחרונות נעקרו בסביבה שטחים גדולים של צלקנית נאכלת וצלקנית החרבות (ובחלק מהשטחים שנחשפו משגשגת טיונית החולות (Heterotheca subaxillaris), ונוצר מרחב להתרבותו של דק-זנב מכונף.

חולית החוף. צילם: סיקו © רופית הים. צילם: סיקו ©   דק-זנב מכונף צילם: סיקו © דק-זנב נימי. צילם: סיקו ©
מימין לשמאל – חולית החוף, רופית הים, דק-זנב מכונף, דק-זנב נימי. צילם: סיקו ©
להגדלה – לחצו על התמונות

לפופית החיצים (Ipomoea sagittata) מכסה בצפיפות את הצומח על שתי גדות תעלת ניקוז של אזור התעשיה הדרומי של עכו, לאורך מספר מטרים. בעונה זאת היא עדיין לא פורחת.
גלדן מוארך (Elymus elongates) מוכר ממקומות אחרים באזור, בעיקר על קרקע מלוחה בשולי תעלות ואזורים מוצפים שהתייבשו. בשטח הנסקר כאן הוא צומח ויוצר תלוליות חול נייד סמוך מאוד לקו המים. (שמו הקודם: אגרופירון מוארך).
כף-חתול שרועה (Aelurpus littoralis) מצויה בכמויות גדולות בעמק עכו. בקטע החוף הנסקר היא נמצאת בסבך הצמחייה שמדרום לשפך הנעמן.
אוכם חופי (Suaeda splendens) צומח באזורים רבים בעמק עכו, בעיקר בשטחי אדמה לחים וכאלה שהיו מוצפים בחורף. בשטח החוף הוא מצוי בעיקר בתעלת המים הצמודה לגדר הצפונית של מפעל "פרוטארום" לשעבר.

לפופית החיצים. צילם: סיקו © גלדן מוארך. צילם: סיקו © אוכם חופי. צילם: סיקו © כף-חתול שרועה.צילם: סיקו ©
מימין לשמאל – לפופית החיציםגלדן מוארך, אוכם חופי, כף-חתול שרועה. צילם: סיקו ©
להגדלה – לחצו על התמונות

בנוסף לאלה נצפו גם חרחבינה חופית (מין אדום) , חלבלוב קטן-פרי, גומא חלקלק, ערר כרתי, יצהרון מכסיף, פרתניון אפיל, סיסן אשון, לוטוס צר-עלים, חבלבלן המשוכות, לוביה מצרית, גלדן אשון, ידיד-החולות המצוי, שוש קירח, לחך המלחות, עוקץ-עקרב בשרני, מלוח דיוויס ועוד צמחי מלחה וחוף ים האופייניים לאזור.

מידע מורחב על המינים ה"אדומים" במקום מצוי בשני כרכי הספר האדום (שמידע ופולק, 2007; שמידע, פולק ופרגמן-ספיר, 2011)

ספרות:

שמידע א ופולק ג 2007 הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א'. רשות הטבע והגנים.

שמידע א פולק ג ופרגמן-ספיר א 2011 הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך ב'. רשות הטבע והגנים.

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: סיקו 2017 חוף שפך הנעמן – מוקד חשוב של מיני צמחים אדומים, חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית" מספר 4.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה