מישויה פעמונית 1.5.21 גליל, צילמה: ג. משה ©

כתיבת תגובה