רצועית הגליל Himantoglossum caprinum התגלתה לראשונה בחרמון

אביבית ברקוביץ-ג'וטו נאות קדומים וחוג כלנית לבוטניקה  nogen21@gmail.com 
יואל מלמד
הפקולטה למדע החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן, אוניברסיטת בר-אילן  yomelamed@gmail.com
הביא לדפוס- אבי שמידע 21.5.2018
תצפית: 17.5.2018

רצועית הגליל Himantoglossum caprinum, מין נדיר מאד מהסחלביים המצוי בסכנת הכחדה בישראל, התגלה לראשונה בחרמון. בהשתלמות חוג "כלנית" ב-17.5.2018 מצאנו פרט בודד של הרצועית בשלב ניצני פריחה באזור רכס ערער ברום 1650 מטר בחגורה ההררית של החרמון. הרצועית גדלה במדרון דרומי באזור טרשי של גיר אפור מתצורת יורה-4 בתוך יחידת צומח של יער ספר הררי הנשלט על ידי אלון הלבנון ושזיף הדוב.
בתמונה המצורפת נראה ניצן של פרח אשר בו שפית הפרח גלולה כסליל הדוק; שפית הפרח הארוכה מאוד והפרושה קדימה בזמן הפריחה היא סימן הזיהוי של הסוג. עד כה לא ידוע מי המאביק של רצועית הגליל; ככל הידוע לנו רצועית הגליל איננה מציעה לחרקים לא גמול צוף וגם לא גמול אבקה וככל הנראה היא מבוקרת על ידי חרקים במנגנון משיכה של רמייה.

רצועית הגליל. צילם: נוגן צברי © רצועית הגליל. צילם: יואל מלמד © רצועית הגליל. צילם: יואל מלמד ©
רצועית הגליל
מימין ובמרכז – פרט שנמצא בחרמון ברכס ערער. צילמו: נוגן צברי © (מימין); יואל מלמד  © (במרכז)
משמאל – ניצן פרח עם שפית מקופלת כסליל. צילם: יואל מלמד ©
להגדלה – לחצו על התמונות

רצועית הגליל היא מין של סחלביים אשר דגם הופעתו בשטח ספוראדית; האוכלוסיה כוללת פרטים אחדים המרוחקים אחד מהשני מרחק רב. לדגם פיזור כזה יש יתרון כאשר קיימת אסטרטגית רמייה שכן הנדירות במרחב מונעת "הענשת" פרטים סמוכים על ידי מבקרים שנכוו מביקור לא מתגמל. בחלוף הזמן ובמהלך מעוף לפרטים מרוחקים, הזכרון של החרק המבקר מהכשלון נמוג וגדלה הסבירות לביקור בפרט אחר. עם זאת כדאי לציין שהשנה הנוכחית בה ירדו גשמים מאוחרים "דמויי מונסון" בסוף אפריל ובתחילת מאי, אוכלוסיית הרצועית הגדלה בעלייה לפסגה בהר מירון מצליחה מאוד והפרטים פורחים ממש עתה. הציבור מוזמן לבקר ולצפות אך מתבקש להיזהר מפגיעה בצמחים!

רצועית הגליל. צילם: אהרוני אמיתי © רצועית הגליל. צילם: אהרוני אמיתי © רצועית הגליל - אבקיות, צילם: עוז גולן  ©
רצועית הגליל
מימין ובמרכז – צילם: אהרוני אמיתי ©; משמאל – אבקיות, צילם: עוז גולן  ©
להגדלה – לחצו על התמונות

רצועית הגליל. אבנר אברהם

==============================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: צברי נ ומלמד י 2018 רצועית הגליל Himantoglossum caprinum התגלתה לראשונה בחרמון, חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית" מספר 5.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה