לוטמית המטאטא, עלי-נטוי 9.4.19, ר.כרמיה, צילם עוז גולן ©

כתיבת תגובה