שרכרך הסלעים, ואדי קלט, צילם בנאן אל-שיח ©

כתיבת תגובה