קרדמין עטוי Cardamine occulta – מין זר חדש לצמחיית ישראל

אהרוני מור, קיבוץ כנרת וחוג בוטניקה "כלנית" – moryael02@gmail.com
אורי שטיין, חוג בוטניקה "כלנית" – usto@netvision.net.il
רודיגר פרסה, אדריכלות נופית, אוניברסיטת הנובר – prasse@umwelt.uni-hannover.de
אבי שמידע, חוג בוטניקה "כלנית"  avi.shmida@gmail.com
התצפית: 9.1.2017
פרסום  : 29.1.2017

תקציר: בתוך חממות במישור החוף ובבקעה "הסתנן" לו מין גר (זר) חדש של מצליב – קרדמין עטוי  Cardamine occulta . זהו מין דומה לקרדמין שעיר אשר שכיח מאוד בחממות צמחי גן וירקות במישור החוף וגם בגינות לחות. לשני המינים הללו פרחים לבנים זעירים והאבקה עצמית, תכונות המתאימות אותן לגדול יחדיו ב"נישה דומה" תוך שמירה על זהות גנומית.

===============

בסיור בוטני שערכו חלק מחברי חוג לבוטניקה כלנית צלמו החברים את מיני הצמחים הפורחים ברחבי בקעת הירדן וברכס הסרטבה. תוך כדי צילום, תפשה עינו של אחד מהם (א.מ.) צמח מצליב "רגיל" בעל פרחים לבנים זעירים אשר לא זוהה כאחד מהמינים הידועים הגדלים בארצנו. הגדרה מאומצת של הצמח, הפרחים והפירות הביאה למסקנה כי לפנינו מין זר חדש לישראל – קרדמין עטוי  Cardamine occulta Hornem. 

קרדמין עטוי. צילם: אהרוני מור © קרדמין עטוי. צילם: אהרוני מור ©  קרדמין עטוי. צילם: אורי שטיין © קרדמין עטוי. צילם: אורי שטיין ©
קרדמין עטוי
שתי תמונות מימין – צילם: אהרוני מור ©; שתי תמונות משמאל – צילם: אורי שטיין ©
להגדלה – לחצו על התמונות

מתברר כי זהו "עשב רע"  (רודרלי) שמקורו מאסיה הערבתית-ממוזגת אשר "פלש" לאירופה רק בשנת 1993 ומתפשט במדינות השונות באירופה ובארצות הים-התיכון הצפוניות במהירות רבה (  Marhold et al. 2016 ). בעבר התבלבלו בארצות אירופה והגדירו אותו בפלורה של אירופה (Tutin et al.1964-1980),  כצורה המזרחית של קרדמין מהמין Cardamine flexuosa. בקרדמין שעיר, שהוא המין המוכר מצמחיית ישראל, העלים מרוכזים בבסיס הצמח בצורת שושנת בעוד שבקרדמין עטוי העלים מפוזרים לכל אורך גבעול הצמיחה. כמו כן, העלעלים בקרדמין עטוי הם בעלי אונות מפורצות, לפחות בחלק מהעלים, העלעל האמירי לרוב רחב וגדול יותר משאר העלעלים. הצמחים שנמצאו היו קרחים לחלוטין אך יודגש כי גם קרדמין שעיר איננו שעיר כלל, למרות שמו המטעה. פרטים נוספים על המין החדש, כולל קצב פלשנותו ומידת הפוליפלואידיה שבו – יפורסמו בקרוב בכלנית.

קרדמין עטוי. צילם: רודיגר פראסה ©
קרדמין עטוי בסדקי מדרכה.  הנובר, גרמניה. צילם: רודיגר פראסה ©

קראו עוד בכלנית על קרדמין שעיר

ספרות:

Marhold K Šlenke M Kudoh H and Zozomová-Lihová J 2016 Cardamine occulta, the correct species name for invasive Asian plants previously classified as C. flexuosa, and its occurrence in Europe. Phytokeys 62: 57 – 72.

Tutin TG Heywood VH Burges NA Moore DR et al. (eds.) 1964–1980 Flora Europaea. 5 Vols. Cambridge University Press.

 

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: אהרוני מ שטיין א פרסה ר ושמידע א 2017 קרדמין עטוי Cardamine occulta – מין זר חדש לצמחיית ישראל, חדשות בוטיות, כתב-עת "כלנית" מספר 4.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה