ניסן תשע"ו Crepis palaestina – ניסנית ארץ-ישראלית

שיר ורד

ניסנית ארץ-ישראלית Crepis palaestina הינה צמח חד-שנתי ממשפחת המורכבים הגדלה בבתות וחורשים דלילים בחבל הים תיכוני ובספר.
השם המדעי של הסוג Crepis מקורו במילה היוונית krepis שפרוש סנדל, וניתן כנראה בשל צורת הזרעים של חלק מהמינים בסוג. שם הסוג בעברית ניסנית ניתן בעקבות פריחתם של מרבית מיני הסוג בחודש ניסן – שיא האביב. שם המין המדעי palaestina ניתן ע"י מתאר המין למדע, חוקר הטבע בואסיה, שם המין העברי הוא תרגום לעברית של השם המדעי.
בסוג ניסנית כ 200 מינים , בארץ ישנם כ 14 מינים, רובם חד-שנתיים ומיעוטם רב שנתיים. ניסנית ארץ-ישראלית גדלה בישראל ושכנותיה, בארץ היא גדלה בצפון הארץ ומרכזה.

ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: אורי פרגמן-ספיר © ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: אורי פרגמן-ספיר © ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: אורי פרגמן-ספיר ©

ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: אורי פרגמן-ספיר ©

צמחי הניסנית הארץ-ישראלית קרחים ובעלי גבעולים מסועפים וגובהם כ-50  ס"מ. לניסנית ארץ-ישראלית שני סוגי עלים. עלים גדולים הנמצאים בבסיס הצמח, ועלים קטנים יותר היושבים במפרקי הגבעול התחתונים ולופתים את הגבעול. כל העלים פשוטים ובדרך כלל משוננים בקצותיהם. קרקפות הפריחה של הניסנית הארץ-ישראלית נישאות בודדות על ראשי סעיפי הגבעול. הקרקפות דמויות חרוט ובעלות שני סוגים של עלי מעטפת, חיצוניים קצרים ופנימיים ארוכים בעלי קרין במרכזם ולעיתים רבות מלבינים במקצת בשוליהם. בקרקפת הפריחה פרחים לשוניים בלבד וצבעם צהוב.
הפריחה באביב בחודשים מרס עד מאי.

ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: אורי פרגמן-ספיר ©                   ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: ישי שמידוב ©

ניסנית ארץ-ישראלית
מימין – קרקפת עם פרחים לשוניים. צילם: אורי פרגמן-ספיר ©
משמאל – קרקפת במבט מהצד. צילם: ישי שמידוב ©

לניסנית ארץ-ישראלית שני סוגי זרעונים, זרעונים פנימיים בעלי ציצית המופצים למרחק וזרעונים חיצוניים מכונפים העטופים ע"י עלי המעטפת הפנימיים ומופצים בקרבת צמח האם ונשארים בקרקפת המתייבשת זמן רב לאחר הפצת הזרעונים הפנימיים.

ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: אורי פרגמן-ספיר © ניסנית ארץ-ישראלית. צילם: שיר ורד ©

ניסנית ארץ-ישראלית בעת הבשלת הזרעונים.
מימין – צילם: אורי פרגמן-ספיר ©
משמאל – צילם שיר ורד ©

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: ורד ש 2016 ניסן תשע"ו Crepis palaestina – ניסנית ארץ-ישראלית, צמח החודש העברי, כתב-עת "כלנית" מספר 3.
https://www.kalanit.org.il/crepis-palaestina

Print Friendly, PDF & Email