פורחי החודש

כתבה: ערגה אלוני
ערגה אלוני תקציר: זוגן אדום Zygophyllum coccineum  מהזוגניים הוא בן-שיח קסרופיטי מדברי רב-שנתי בעל ענפים מסועפים וזקופים. העלים נגדיים, הפטוטרת גלילית בראשה שני עלעלים גליליים הצוברים מים ומלח. הצמח
כתבה: ערגה אלוני
ערגה אלוני תקציר: כרבה ספרדית  .Crambe hispanica L. היא צמח חד-שנתי מהמצליבים בגובה 100-50 ס"מ. ע"פ הקרקע הצמח מפתח שושנת עלים שעירים דמויי כינור שסועים. הגבעולים זקופים שעירים בראשם

הרשמה לקבלת מידעון חודשי

עוד בנושא

Print Friendly, PDF & Email