פורחי החודש

כתבה: ערגה אלוני
כתבה ערגה אלוני פתיח: ספלול קטן Aristolochia  parvifolia מהספלוליים הוא עשבוני רב-שנתי בעל קנה שורש בקרקע. העלים פשוטים לבובים, מסורגים על הגבעול. הפרחים בודדים בחיק עלה, מוארכים דו מיניים
כתבה: ערגה אלוני
ערגה אלוני פתיח ירבוז יווני הוא צמח גר חד-שנתי בעל גבעולים מסועפים, עלים פשוטים דמויי ביצה ותפרחות סגולות ארגמניות בחיק העלים. זוויגי הפרחים נפרדים (צמח חד-ביתי). הפרחים ארגמניים, מואבקי

הרשמה לקבלת מידעון חודשי

עוד בנושא

Print Friendly, PDF & Email