רשימת צמחי ישראל של "כלנית" 2019

 

שם עברי מלע קיים/ לא ברור שם מדעי (לטיני) שם עברי נרדף Red- IUCN משפחה Run Sys.No
שבטבט גדול FALSE Equisetum telmateia שבטבטיים 1
שבטבט ענף TRUE Equisetum ramosissimum שבטבטיים 2
זגאה כתומה FALSE Zoegea leptaurea מורכבים 3
לשון-אפעה קטנה TRUE Ophioglossum lusitanicum EN לשון-האפעה 4
לשון-אפעה רבת-עלים TRUE Ophioglossum polyphyllum לשון-אפעה מצרית EN לשון-האפעה 5
שרכרך ריחני TRUE Cheilanthes pteridioides אברתיים 6
שרכרך הסלעים TRUE Cheilanthes vellea מוכית הסלעים אברתיים 7
שערות-שולמית מצויות TRUE Adiantum capillus-veneris שערות שולמית אברתיים 8
אברה ארוכת-עלים TRUE Pteris vittata CR אברתיים 9
חשפונית עדינה TRUE Anogramma leptophylla אברתיים 10
אברנית הנשר TRUE Pteridium aquilinum CR חשפוניתיים 11
גפית הביצה TRUE Thelypteris palustris שרכית הביצה EN גפיתיים 12
גפית קונתי FALSE Thelypteris kunthii גפיתיים 13
אספלנון שחור TRUE Asplenium onopteris אספלניום שחור, אספלניון שחור אספלניים 14
אספלנון הנקיקים TRUE Asplenium ruta-muraria אספלניום הנקיקים, אספלניון הנקיקים אספלניים 15
אספלנון הגליל TRUE Asplenium trichomanes אספלניום גלילי, אספלניון גלילי VU אספלניים 16
דנדנה רפואית TRUE Ceterach officinarum אספלניים 17
גריזית נאה TRUE Phyllitis sagittata EX אספלניים 18
גריזית אירופית TRUE Phyllitis scolopendrium אספלניים 19
צירטומיון חרמשי FALSE Cyrtomium falcatum שרכיתיים 20
שרכיה אשונה TRUE Dryopteris pallida שרכייה אשונה שרכיתיים 21
רב-רגל פשוט TRUE Polypodium cambricum רב-רגליים 22
כליין קיפח FALSE Nephrolepis exaltata כלייניים 23
מרסיליה זעירה TRUE Marsilea minuta מרסילאה קטנה, מרסיליה זוחלת EX מרסיליים 24
אורן ירושלים TRUE Pinus halepensis אורניים 25
אורן הצנובר FALSE Pinus pinea אורן הסלע, אורן הגלעין אורניים 26
אורן קפריסאי TRUE Pinus brutia אורן ברוטיה אורניים 27
אורן קנרי FALSE Pinus canariensis אורניים 28
ארז הלבנון FALSE Cedrus libani ארז לבנון אורניים 29
ארז אטלנטי FALSE Cedrus atlantica אורניים 30
ברוש מצוי TRUE Cupressus sempervirens VU ברושיים 31
ברוש אריזוני FALSE Cupressus arizonica ברושיים 32
ערער ארזי TRUE Juniperus oxycedrus VU ברושיים 33
ערער אדום FALSE Juniperus phoenicea ברושיים 34
ערער ברושי TRUE Juniperus excelsa ערער רם ברושיים 35
ערער גלעיני TRUE Juniperus drupacea ארצטוס גלעיני ברושיים 36
קליטריס כחלחל TRUE Callitris glaucophylla ברושיים 37
קליטריס מיובל FALSE Callitris verrucosa ברושיים 38
טטרקיליניס מפריק FALSE Tetraclinis articulata קליטריס מרובע ברושיים 39
שרביטן מכונף TRUE Ephedra alata VU שרביטניים 40
שרביטן ריסני TRUE Ephedra aphylla שרביטניים 41
שרביטן מצוי TRUE Ephedra foeminea שרביטניים 42
שרביטן הערבה TRUE Ephedra ciliata שרביטניים 43
שרביטן גס FALSE Ephedra pachyclada שרביטניים 44
שרביטן שביר FALSE Ephedra fragilis שרביטניים 45
שרביטן בינוני FALSE Ephedra intermedia שרביטניים 46
שרביטן טרנזיטוריה FALSE Ephedra transitoria שרביטניים 47
ערבה מחודדת TRUE Salix acmophylla ערבתיים 48
ערבה לבנה TRUE Salix alba NT ערבתיים 49
ערבה מדומה FALSE Salix pseudosafsaf ערבתיים 50
ערבת שלושת-האבקנים FALSE Salix triandra ערבתיים 51
ערבת בבל FALSE Salix babylonica ערבה בוכיה ערבתיים 52
צפצפת הפרת TRUE Populus euphratica NT ערבתיים 53
צפצפה שחורה FALSE Populus nigra ערבתיים 54
צפצפה מכסיפה FALSE Populus alba ערבתיים 55
אלון התולע TRUE Quercus boissieri אלוניים 56
אלון התבור TRUE Quercus ithaburensis אלוניים 57
אלון מצוי TRUE Quercus calliprinos אלוניים 58
אלון שסוע TRUE Quercus cerris אלון טורקי אלוניים 59
אלון הלבנון TRUE Quercus look אלון חרמוני אלוניים 60
אגוז המלך FALSE Juglans regia tduzhho 61
אולמוס שעיר TRUE Ulmus minor בוקיצה שעירה מישיים 62
אולמוס נמוך FALSE Ulmus pumila בוקיצה נמוכה מישיים 63
מיש דרומי TRUE Celtis australis מייש דרומי קנאביים 64
פיקוס התאנה TRUE Ficus carica תאנה תותיים 65
פיקוס בת-שקמה TRUE Ficus palmata בת-שקמה EN תותיים 66
פיקוס השקמה FALSE Ficus sycomorus שקמה תותיים 67
פיקוס בנגלי TRUE Ficus benghalensis תותיים 68
פיקוס קדוש TRUE Ficus religiosa תותיים 69
פיקוס השדרות TRUE Ficus microcarpa פיקוס בנימינה תותיים 70
פיקוס בניימינה TRUE 71
תות לבן TRUE Morus alba תות תרבותי תותיים 72
תות שחור FALSE Morus nigra תותיים 73
סרפד החולה TRUE Urtica kioviensis סרפד דו-ביתי VU סרפדיים 74
סרפד צורב TRUE Urtica urens סרפדיים 75
סרפד קרומי TRUE Urtica membranacea סרפדיים 76
סרפד הכדורים TRUE Urtica pilulifera סרפדיים 77
כותלית יהודה TRUE Parietaria judaica סרפדיים 78
כותלית פורטוגלית TRUE Parietaria lusitanica סרפדיים 79
כותלית זעירה TRUE Parietaria alsinifolia סרפדיים 80
פורסקולאה שבירה TRUE Forsskaolea tenacissima פורסקלאה שבירה, פורסקוליאה שבירה, סרפדיים 81
שבטן לבן TRUE Osyris alba סנטליים 82
חלוקה הררית TRUE Thesium bergeri סנטליים 83
חלוקה ננסית TRUE Thesium humile סנטליים 84
הרנוג השיטים TRUE Plicosepalus acaciae הרנוגיים 85
דבקון הזית TRUE Viscum cruciatum סנטליים 86
דבקון לבן FALSE Viscum album סנטליים 87
ספלול מטפס TRUE Aristolochia sempervirens ספלול החורש ספלוליים 88
ספלול קטן TRUE Aristolochia parvifolia ספלוליים 89
ספלול הגליל TRUE Aristolochia billardieri ספלוליים 90
ספלול השדה TRUE Aristolochia bottae ספלוליים 91
ספלול ססגוני TRUE Aristolochia paecilantha ספלוליים 92
ספלול מחוספס TRUE Aristolochia scabridula ספלוליים 93
רימונית הלוטם TRUE Cytinus hypocistis רפלסיים 94
טופל אדום TRUE Cynomorium coccineum טופליים 95
ארכובית שבטבטית TRUE Polygonum equisetiforme ארכוביתיים 96
ארכובית ארץ-ישראלית FALSE Polygonum palaestinum ארכובית א-י, ארכובית א"י ארכוביתיים 97
ארכובית החוף TRUE Polygonum maritimum VU ארכוביתיים 98
ארכובית חד-שנתית TRUE Polygonum bellardii ארכוביתיים 99
ארכובית הציפורים TRUE Polygonum arenastrum ארכוביתיים 100
ארכובית הכתמים TRUE Persicaria lapathifolia ארכוביתיים 101
ארכובית משונשנת TRUE Persicaria decipiens ארכוביתיים 102
ארכובית מחודדת TRUE Persicaria acuminata NT ארכוביתיים 103
ארכובית צמירה TRUE Persicaria lanigera EN ארכוביתיים 104
ארכובית סנגלית TRUE Persicaria senegalensis NT ארכוביתיים 105
ארכובית זיפנית TRUE Polygonum setosum ארכוביתיים 106
ארכובית הלבנון TRUE Polygonum libani ארכוביתיים 107
ארכובית חרמונית TRUE Polygonum cognatum ארכוביתיים 108
ארכובית הארזים TRUE Polygonum cedrorum ארכוביתיים 109
ארכובית צפופה TRUE Polygonum argyrocoleum ארכובית רבת-פרחים ארכוביתיים 110
ארכובית הררית TRUE Polygonum polycnemoides ארכובית דמוית-פוליכנמום ארכוביתיים 111
ארכובית צרת-עלים TRUE Polygonum aviculare ארכוביתיים 112
ארכובית ורודה FALSE Polygonum arenarium ארכוביתיים 113
ריבס המדבר TRUE Rheum palaestinum EN ארכוביתיים 114
ריבס אמיתי TRUE Rheum ribes ריבס חרמוני ארכוביתיים 115
חומעה מרוקנית FALSE Rumex roseus ארכוביתיים 116
חומעת הפקעת TRUE Rumex tuberosus ארכוביתיים 117
חומעה משולחפת TRUE Rumex vesicarius ארכוביתיים 118
חומעה ורודה TRUE Rumex cyprius חומעה נפאלית, חומעת נפאל ארכוביתיים 119
חומעה מגוידת TRUE Rumex pictus ארכוביתיים 120
חומעה עטויה TRUE Rumex occultans ארכוביתיים 121
חומעת האוירון TRUE Rumex rothschildianum CR ארכוביתיים 122
חומעה מסולסלת TRUE Rumex crispus ארכוביתיים 123
חומעה מגובבת TRUE Rumex conglomeratus ארכוביתיים 124
חומעה יפה TRUE Rumex pulcher ארכוביתיים 125
חומעת החורש TRUE Rumex cassius ארכוביתיים 126
חומעה משוננת TRUE Rumex dentatus ארכוביתיים 127
חומעת החוף TRUE Rumex maritimus ארכוביתיים 128
חומעת ראש-הסוס TRUE Rumex bucephalophorus ארכוביתיים 129
חומעה נפלית TRUE Rumex nepalensis חומעת נפאל, חומאה נפאלית ארכוביתיים 130
אמיך קוצני TRUE Emex spinosa ארכוביתיים 131
שבטוט מצויץ TRUE Calligonum comosum ארכוביתיים 132
שבטוט מכונף FALSE Calligonum tetrapterum ארכוביתיים 133
גפוף קוצני TRUE Atraphaxis spinosa VU ארכוביתיים 134
גפוף החרמון TRUE Atraphaxis billardieri גפוף קוצני ארכוביתיים 135
פלופיה חבלבלית TRUE Fallopia convolvulus ארכוביתיים 136
פגופירום תרבותי TRUE Fagopyrum esculentum כוסמת ארכוביתיים 137
פיטולקה אמריקנית TRUE Phytolacca americana פיטולקיים 138
בלוטנית אפריקנית TRUE Boerhavia plumbaginea בורביה עפריתית לילניים 139
בלוטנית הדורים TRUE Boerhavia helenae בורבית הדורים לילניים 140
בלוטנית בואסיה FALSE Boerhavia boissieri לילניים 141
בלוטנית מפורצת TRUE Commicarpus sinuatum בלוטנית הערבה לילניים 142
בלוטנית גדולת-פרחים FALSE Boerhavia grandiflora לילניים 143
בורהביה זוחלת TRUE Boerhavia repens בורביה זוחלת VU לילניים 144
בורהביה דביקה FALSE Boerhavia diffusa בורביה דביקה לילניים 145
אפרורית מצויה TRUE Glinus lotoides אפרורית מקופחת אפרוריתיים 146
גיזקיה קרחת TRUE Gisekia pharnacioides גיזקיים 147
חיעד ספרדי TRUE Aizoanthemum hispanicum חייעד ספרדי חייעדיים 148
חיעד קנרי TRUE Aizoon canariense חייעד קנרי חייעדיים 149
שלשי רגלני TRUE Trianthema portulacastrum חייעדיים 150
אהל הגבישים TRUE Mesembryanthemum crystallinum NT חייעדיים 151
אהל מצוי TRUE Mesembryanthemum nodiflorum חייעדיים 152
צלקנית החרבות FALSE Carpobrotus acinaciformis אהל האצבעות חייעדיים 153
צלקנית נאכלת TRUE Carpobrotus edulis אהל האצבעות חייעדיים 154
זליה מחומשת TRUE Zaleya pentandra שלשי מחמש CR חייעדיים 155
אהל מגושם TRUE Opophytum forsskalii חייעדיים 156
רבועה שרועה TRUE Tetragonia tetragonioides תרד ניו-זלנדי חייעדיים 157
גלניה שעירה TRUE Galenia secunda גלניה סקונדה חייעדיים 158
רגלת הגינה TRUE Portulaca oleracea רגלתיים 159
מונטיה קטנה TRUE Montia fontana על פי TPL השם הלטיני "מינור" הפך לסינונים. מונטיים 160
אגרוסטמת השדות TRUE Agrostemma githago EN ציפורניים 161
אגרוסטמה עדינה FALSE Agrostemma brachyloba ציפורניים 162
ציפורנית איטלקית TRUE Silene italica ציפורניים 163
ציפורנית מפושקת TRUE Silene longipetala ציפורניים 164
ציפורנית גדולה TRUE Silene swertiifolia NT ציפורניים 165
ציפורנית נפוחה TRUE Silene vulgaris ציפורניים 166
ציפורנית מצויצת TRUE Silene physalodes VU ציפורניים 167
ציפורנית אפורה TRUE Silene grisea ציפורניים 168
ציפורנית בשרנית TRUE Silene succulenta ציפורניים 169
ציפורנית מצוירת TRUE Silene reinwardtii ציפורנית מצויירת ציפורניים 170
ציפורנית דקיקה TRUE Silene linearis ציפורניים 171
ציפורנית חופית TRUE Silene modesta EN ציפורניים 172
ציפורנית מצרית TRUE Silene aegyptiaca ציפורניים 173
ציפורנית שחומה TRUE Silene fuscata ציפורניים 174
ציפורנית אדמומית TRUE Silene rubella NT ציפורניים 175
ציפורנית זעירה TRUE Silene sedoides VU ציפורניים 176
ציפורנית כרסנית TRUE Silene behen ציפורניים 177
ציפורנית דביקה TRUE Silene muscipula ציפורניים 178
ציפורנית עבת-עוקץ TRUE Silene crassipes ציפורניים 179
ציפורנית שרונית TRUE Silene papillosa CR ציפורניים 180
ציפורנית תל-אביבית FALSE Silene telavivensis ציפורניים 181
ציפורנית ענפה TRUE Silene dichotoma ציפורניים 182
ציפורנית החולות TRUE Silene villosa ציפורניים 183
ציפורנית דמשקאית TRUE Silene damascena ציפורניים 184
ציפורנית ארץ-ישראלית TRUE Silene palaestina ציפורנית א-י, ציפורנית א"י ציפורניים 185
ציפורנית ערבית TRUE Silene arabica ציפורנית ערבתית ציפורניים 186
ציפורנית מדברית TRUE Silene vivianii ציפורניים 187
ציפורנית לילית TRUE Silene nocturna ציפורניים 188
ציפורנית צרפתית TRUE Silene gallica ציפורניים 189
ציפורנית חדת-שיניים TRUE Silene oxyodonta VU ציפורניים 190
ציפורנית משוננת TRUE Silene tridentata ציפורניים 191
ציפורנית מגוונת FALSE Silene colorata ציפורניים 192
ציפורנית מגוונת ורודה TRUE Silene colorata colorata ציפורניים 193
ציפורנית מגוונת לבנבנה TRUE Silene colorata oliveriana ציפורניים 194
ציפורנית מקופחת TRUE Silene apetala ציפורניים 195
ציפורנית מעורקת TRUE Silene coniflora ציפורניים 196
ציפורנית מחורטת TRUE Silene conoidea ציפורניים 197
ציפורנית גדולת-שיניים TRUE Silene macrodonta CR ציפורניים 198
ציפורנית לבנת-עלים FALSE Silene leucophylla ציפורניים 199
ציפורנית שנונת-כותרת TRUE Silene odontopetala ציפורניים 200
ציפורנית שימפר FALSE Silene schimperiana ציפורניים 201
ציפורנית הלבנון TRUE Silene libanotica ציפורניים 202
ציפורנית סיני FALSE Silene biappendiculata ציפורניים 203
ציפורנית צרת-עלים TRUE Silene stenobotrys ציפורניים 204
ציפורנית בור TRUE Silene sefidiana ציפורניים 205
ציפורנית אלכסנדרונית TRUE Silene alexandrina ציפורניים 206
ציפורנית הוסון FALSE Silene hussonii ציפורנית חוסון ציפורניים 207
ציפורנית דנא FALSE Silene danaensis ציפורניים 208
גבסנית ערבית TRUE Gypsophila capillaris גיפסנית נימית, גפסנית נימית ציפורניים 209
גבסנית דביקה TRUE Gypsophila viscosa גיפסנית דביקה(הגר), גפסנית דביקה ציפורניים 210
גבסנית שעירה TRUE Gypsophila pilosa גיפסנית שעירה(הגר), גפסנית שעירה ציפורניים 211
גבסנית סיני FALSE Gypsophila sinaica גפסנית סיני ציפורניים 212
בולנתוס דק-גבעול TRUE Bolanthus filicaulis EN ציפורניים 213
בולנתוס שעיר TRUE Bolanthus hirsutus ציפורניים 214
בולנתוס דמוי-פרנקניה FALSE Bolanthus frankenioides ציפורניים 215
עוגנן נימי TRUE Ankyropetalum gypsophiloides ציפורניים 216
בורית אדומה FALSE Saponaria mesogitana ציפורניים 217
בורית מאובקת FALSE Saponaria pumilio ברית אדומה ציפורניים 218
סבונית השדה TRUE Vaccaria hispanica ציפורניים 219
חלוק זהרי TRUE Petrorhagia zoharyana חלוק עבה VU ציפורניים 220
חלוק ערבי TRUE Petrorhagia arabica EN ציפורניים 221
חלוק שעיר TRUE Petrorhagia dubia ציפורניים 222
ציפורן משתלשל TRUE Dianthus pendulus ציפורן משולשל ציפורניים 223
ציפורן נקוד TRUE Dianthus strictus ציפורניים 224
ציפורן ענף TRUE Dianthus polycladus ציפורניים 225
ציפורן חד-שנתי TRUE Dianthus tripunctatus ציפורניים 226
ציפורן החודים TRUE Dianthus cyri EX ציפורניים 227
ציפורן יהודה TRUE Dianthus monadelphus ציפורניים 228
ציפורן הלבנון TRUE Dianthus libanotis ציפורניים 229
ציפורן סיני TRUE Dianthus sinaicus NT ציפורניים 230
ציפורן קטן-פרחים TRUE Dianthus micranthus ציפורניים 231
גביעול אשון TRUE Velezia rigida ולזיה אשונה ציפורניים 232
גביעול מאוגד TRUE Velezia fasciculata ולזיה מאוגדת CR ציפורניים 233
ארנרית הסלעים TRUE Arenaria deflexa ארנריית הסלעים ציפורניים 234
ארנריה מצויה TRUE Arenaria leptoclados ציפורניים 235
ארנריה נימית TRUE Arenaria tremula VU ציפורניים 236
ארנריה חרמונית TRUE Arenaria cassia ציפורניים 237
ארנרית הלבנון TRUE Arenaria libanotica ארנריית הלבנון ציפורניים 238
צללית ים-תיכונית TRUE Minuartia mediterranea ציפורניים 239
צללית הכלאיים TRUE Minuartia hybrida צללית דקה ציפורניים 240
צללית מזרחית TRUE Minuartia meyeri ציפורניים 241
צללית החורש TRUE Minuartia globulosa NT ציפורניים 242
צללית אשונה TRUE Minuartia decipiens ציפורניים 243
צללית נאה TRUE Minuartia picta ציפורניים 244
צללית הדורה TRUE Minuartia formosa ציפורניים 245
צללית ערערית TRUE Minuartia juniperina ציפורניים 246
צללית מאונקלת TRUE Minuartia hamata ציפורניים 247
צללית סיני FALSE Minuartia sinaica ציפורניים 248
בופוניה אשונה TRUE Bufonia virgata ציפורניים 249
בופוניה סוככית FALSE Bufonia multiceps ציפורניים 250
בופוניה שרביטנית FALSE Bufonia ephedrina ציפורניים 251
בופונית הרמון TRUE Bufonia ramonensis בופונית רמון CR ציפורניים 252
בופונית המכבד FALSE Bufonia paniculata 253
כוכבית מצויה FALSE Stellaria media ציפורניים 254
כוכבית מצויה אליעזרי TRUE Stellaria media apetala ציפורניים 255
כוכבית מצויה פוסט TRUE Stellaria media postii ציפורניים 256
כוכבית מצויה טיפוסי TRUE Stellaria media media ציפורניים 257
כוכבית חיוורת FALSE Stellaria pallida כוכבית מצויה ציפורניים 258
כוכבית  גדולה FALSE Stellaria media cupaniana ציפורניים 259
סכיכון דביק TRUE Holosteum glutinosum ציפורניים 260
סכיכון משונן TRUE Holosteum umbellatum ציפורניים 261
קרנונית לקויה TRUE Cerastium dubium ציפורניים 262
קרנונית דו-בדית TRUE Cerastium dichotomum קרנונית מדוקרנת ציפורניים 263
קרנונית דביקה TRUE Cerastium glomeratum ציפורניים 264
קרנונית שבירה TRUE Cerastium fragillimum ציפורניים 265
קרנונית נפוחה TRUE Cerastium inflatum ציפורניים 266
קרנונית שעירה TRUE Cerastium illyricum ציפורניים 267
סגינה זעירה TRUE Sagina apetala ציפורניים 268
סגינה חופית TRUE Sagina maritima NT ציפורניים 269
דורית השדה TRUE Spergula arvensis אספרגולת השדה ציפורניים 270
דורית רפה TRUE Spergula fallax אספרגולה רפה, אספרגולה מחומשת ציפורניים 271
אפזרית מלולה FALSE Spergula maritima אספרגולריה מלולה ציפורניים 272
אפזרית מלוחה TRUE Spergularia marina אספרגולריה מלוחה ציפורניים 273
אפזרית דו-אבקנית TRUE Spergularia diandra אספרגולריה דו-אבקנית ציפורניים 274
אפזרית אדומה TRUE Spergularia rubra אספרגולריה אדומה ציפורניים 275
אפזרית בוקון FALSE Spergularia bocconii אספרגולרית בוקון ציפורניים 276
טלפיון כדורי TRUE Telephium sphaerospermum ציפורניים 277
טלפיון חרמוני TRUE Telephium imperati ציפורניים 278
רב-פרי מצוי TRUE Polycarpon tetraphyllum ציפורניים 279
רב-פרי בשרני TRUE Polycarpon succulentum ציפורניים 280
פריינית שרועה TRUE Polycarpaea repens ציפורניים 281
פריינית קירחת TRUE Polycarpaea robbairea רוביריאה שרועה, פרינית קרחת ציפורניים 282
מרצענית ספרדית TRUE Loeflingia hispanica לפלינגיה ספרדית ציפורניים 283
שרוכנית החוף TRUE Corrigiola litoralis VU אפרוריתיים 284
שרוכנית ארץ-ישראלית TRUE Corrigiola palaestina שרוכנית א-י, שרוכנית א"י VU אפרוריתיים 285
ערטל מדברי TRUE Gymnocarpos decander ציפורניים 286
אלמוות ארץ-ישראלי TRUE Paronychia palaestina אלמוות א-י, אלמוות א"י CR ציפורניים 287
אלמוות סיני TRUE Paronychia sinaica אלמוות מואב ציפורניים 288
אלמוות הכסף TRUE Paronychia argentea ציפורניים 289
אלמוות ערבי TRUE Paronychia arabica אלמוות עדשתי ציפורניים 290
אלמוות שיכני TRUE Paronychia echinulata EN ציפורניים 291
אלמוות קורדי FALSE Paronychia kurdica ציפורניים 292
אלמוות הקרקפות FALSE Paronychia capitata אלמוות קרקפתי ציפורניים 293
אלמוות גדול-גביע FALSE Paronychia macrosepala אלמוות כפוף-גביע ציפורניים 294
אלמוות ירדני FALSE Paronychia jordanica ציפורניים 295
דרכנית קרחת TRUE Herniaria glabra ציפורניים 296
דרכנית שעירה TRUE Herniaria hirsuta ציפורניים 297
דרכנית מקופחת TRUE Herniaria hemistemon ציפורניים 298
דרכנית אפורה TRUE Herniaria incana דרכנית לוהטת ציפורניים 299
רב-גולה ערבי TRUE Gymnocarpos sclerocephalus ציפורניים 300
שביט אתיופי TRUE Cometes abyssinica שביט חבשי VU ציפורניים 301
שביט הודי TRUE Cometes surattensis ציפורניים 302
כנפן קוצני TRUE Pteranthus dichotomus ציפורניים 303
מנכיה עדינה TRUE Moenchia erecta מנכייה עדינה VU ציפורניים 304
נוקשן מזרחי TRUE Scleranthus orientalis נקשן מזרחי ציפורניים 305
קוקובלוס בציפר FALSE Silene baccifera ציפורניים 306
סלק מצוי TRUE Beta vulgaris ירבוזיים 307
כף-אווז ריחנית TRUE Chenopodium ambrosioides ירבוזיים 308
כף-אווז גדושה FALSE Chenopodium polyspermum ירבוזיים 309
כף-אווז מבאישה TRUE Chenopodium vulvaria ירבוזיים 310
כף-אווז לבנה TRUE Chenopodium album ירבוזיים 311
כף-אווז הגינות TRUE Chenopodium opulifolium ירבוזיים 312
כף-אווז האשפות TRUE Chenopodium murale ירבוזיים 313
כף-אווז אדומה TRUE Chenopodium chenopodioides ירבוזיים 314
כף-אווז רבת-עלים TRUE Chenopodium foliosum ירבוזיים 315
כף-אווז עירוני FALSE Chenopodium urbicum כף-אווז עירונית ירבוזיים 316
כף-אווז מכחילה TRUE Chenopodium glaucum ירבוזיים 317
כף-אווז פיציפוליום FALSE Chenopodium ficifolium ירבוזיים 318
כף-אווז פולש FALSE Chenopodium novopokrovskyanum כף-אווז פולשת ירבוזיים 319
מלוח קיפח TRUE Atriplex halimus ירבוזיים 320
מלוח קטן-עלים TRUE Atriplex glauca ירבוזיים 321
מלוח מלבין TRUE Atriplex leucoclada ירבוזיים 322
מלוח מבריק TRUE Atriplex sagittata ירבוזיים 323
מלוח שנוי-פירות TRUE Atriplex dimorphostegia מלוח דו-פרי ירבוזיים 324
מלוח ההרים TRUE Atriplex rosea ירבוזיים 325
מלוח טטרי FALSE Atriplex tatarica ירבוזיים 326
מלוח שעיר-פרח TRUE Atriplex lasiantha ירבוזיים 327
מלוח פושט TRUE Atriplex patula ירבוזיים 328
מלוח הענבות TRUE Atriplex semibaccata מלוח מעונב ירבוזיים 329
מלוח קמחי FALSE Atriplex farinosa ירבוזיים 330
מלוח ספוגי TRUE Atriplex holocarpa סניילה ספוגית ירבוזיים 331
מלוח גלדני FALSE Atriplex coriacea ירבוזיים 332
מלוח מילר TRUE Atriplex muellerii ירבוזיים 333
מלוח קטן-פרי TRUE Atriplex suberecta ירבוזיים 334
מלוח מאפיר FALSE Atriplex canescens מלוח מכונף ירבוזיים 335
מלוח המטבעות FALSE Atriplex nummularia ירבוזיים 336
מלוח רגלני TRUE Atriplex portulacoides מלוחית הרגלה ירבוזיים 337
מלוח קטן-פרחים FALSE Atriplex micrantha ירבוזיים 338
מלוח לינדלי TRUE Atriplex lindleyi ירבוזיים 339
מלוח דיוויס FALSE Atriplex  davisii מלוח דייויס ירבוזיים 340
מלוח מפושק FALSE Atriplex prostrata ירבוזיים 341
מלוח לוויס FALSE Atriplex laevis ירבוזיים 342
קרומית שעירה FALSE Panderia pilosa ירבוזיים 343
בסיה ערבית TRUE Bassia arabica כנוליאה ערבית ירבוזיים 344
בסיה שיכנית TRUE Bassia muricata ירבוזיים 345
בסיה צמירה TRUE Bassia eriophora ירבוזיים 346
קוכיה הודית TRUE Bassia indica בסיה הודית ירבוזיים 347
קוכית המכבד TRUE Bassia scoparia קוכית המטאטא, בסית המכבד ירבוזיים 348
הלופפליס חובק TRUE Halopeplis amplexicaulis EX ירבוזיים 349
סווד אצטרובלי TRUE Halocnemum strobilaceum CR ירבוזיים 350
שרשר שיחני TRUE Sarcocornia fruticosa בן-מלח שיחני, פרקן רב-שנתי NT ירבוזיים 351
שרשר רב-שנתי TRUE Sarcocornia perennis בן-מלח רב-שנתי EN ירבוזיים 352
פרקן עשבוני TRUE Salicornia europaea NT ירבוזיים 353
אוכם מדברי TRUE Suaeda asphaltica ירבוזיים 354
אוכם אמיתי TRUE Suaeda vera NT ירבוזיים 355
אוכם שיחני TRUE Suaeda fruticosa ירבוזיים 356
אוכם תולעני TRUE Suaeda vermiculata VU ירבוזיים 357
אוכם ארץ-ישראלי TRUE Suaeda palaestina אוכם א-י, אוכם א"י EN ירבוזיים 358
אוכם חד-ביתי TRUE Suaeda monoica VU ירבוזיים 359
אוכם חופי TRUE Suaeda splendens VU ירבוזיים 360
אוכם מצרי TRUE Suaeda aegyptiaca טריון מעניב ירבוזיים 361
אוכם הגינות FALSE Suaeda hortensis ירבוזיים 362
זיזיים חשופים TRUE Traganum nudatum ירבוזיים 363
חמד הנגב TRUE Haloxylon negevensis חמדת הנגב NT ירבוזיים 364
חמד המדבר TRUE Haloxylon scoparium חמדת המדבר, פרקרק המדבר ירבוזיים 365
חמד השיח TRUE Haloxylon salicornicum חמדת השיח, פרקרק השיח ירבוזיים 366
חמד נאה FALSE Haloxylon schmittianum חמדה נאה ירבוזיים 367
חמד איג FALSE Haloxylon ramosissimum חמדת איג EX ירבוזיים 368
עציון פרסי TRUE Haloxylon persicum פרקרק פרסי ירבוזיים 369
שנהבית הרוזמרין TRUE Seidlitzia rosmarinus סידליציה רוזמרין, סדליציה הרוזמרין ירבוזיים 370
אלניה אזמלנית TRUE Halothamnus acutifolius מלחית אזמלנית ירבוזיים 371
אלניה נאה TRUE Halothamnus hierochunticus מלחית נאה ירבוזיים 372
מלחית אשלגנית TRUE Salsola kali ירבוזיים 373
מלחית הבורית TRUE Salsola soda VU ירבוזיים 374
מלחית עבה FALSE Salsola crassa ירבוזיים 375
מלחית הירדן TRUE Salsola jordanicola ירבוזיים 376
מלחית חומה TRUE Salsola inermis ירבוזיים 377
מלחית עדינה TRUE Salsola volkensii ירבוזיים 378
מלחית קשקשית TRUE Salsola tetrandra מלחית קשקשנית ירבוזיים 379
מלחית נגדית TRUE Salsola oppositifolia מלחית ארוכת-עלים ירבוזיים 380
מלחית הישימון TRUE Salsola schweinfurthii ירבוזיים 381
מלחית אשונה TRUE Salsola vermiculata ירבוזיים 382
מלחית מבאישה TRUE Salsola imbricata ירבוזיים 383
מלחית מזרחית TRUE Salsola orientalis מלחית קשוחה ירבוזיים 384
מלחית מסורגת TRUE Salsola cyclophylla ירבוזיים 385
מלחית מאפירה TRUE Salsola boissieri ירבוזיים 386
מלחית הערבה FALSE Salsola gaetula ירבוזיים 387
נואית קוצנית TRUE Noaea mucronata ירבוזיים 388
נואית קוצנית חרמונית TRUE Noaea mucronata humilis נואית חרמונית ירבוזיים 389
גירגנסוניה נגדית FALSE Girgensohnia oppositiflora גרגנסוניה נגדית ירבוזיים 390
יפרוק המדבר TRUE Anabasis articulata יפרוק הערבות ירבוזיים 391
יפרוק תלת-כנפי TRUE Anabasis syriaca ירבוזיים 392
יפרוק זיפני TRUE Anabasis setifera ירבוזיים 393
יפרוק הערבות FALSE Anabasis oropediorum ירבוזיים 394
הלוטיס שעיר FALSE Halotis pilifera ירבוזיים 395
מתלולן הערבות TRUE Agathophora alopecuroides מלחנית הערבות ירבוזיים 396
מצמר רותמי FALSE Krascheninnkovia ceratoides קרשניקוביה ירבוזיים 397
סרב חד-קוצי TRUE Cornulaca monacantha קורנולקה חד-קוצית ירבוזיים 398
מאירית קצרת-עלים TRUE Maireana brevifolia קוכיה צרת-עלים ירבוזיים 399
מאירית צוריתית FALSE Maireana sedifolia ירבוזיים 400
בן-מלח מכחיל TRUE Arthrocnemum macrostachyum ירבוזיים 401
אינדיה נטויה TRUE Einadia nutans איינדיה נטויה, רוגודיה נטויה ירבוזיים 402
ליחן לביד TRUE Enchylaena tomentosa לחן לביד ירבוזיים 403
ירבוז ירוק-שיבולת TRUE Amaranthus cruentus ירבוזיים 404
ירבוז מופשל TRUE Amaranthus retroflexus ירבוזיים 405
ירבוז קוצני TRUE Amaranthus spinosus ירבוזיים 406
ירבוז פלמר TRUE Amaranthus palmeri ירבוזיים 407
ירבוז שרוע TRUE Amaranthus blitoides ירבוזיים 408
ירבוז מורגי FALSE Amaranthus muricatus ירבוז ממורג ירבוזיים 409
ירבוז לבן TRUE Amaranthus albus ירבוזיים 410
ירבוז יווני TRUE Amaranthus graecizans ירבוזיים 411
ירבוז עדין TRUE Amaranthus viridis ירבוז מצוי ירבוזיים 412
ירבוז הגדות TRUE Amaranthus rudis ירבוז הירדן, ירבוז האשלים ירבוזיים 413
ירבוז מבריק TRUE Amaranthus blitum ירבוזיים 414
לובד המדבר TRUE Aerva javanica לבד פרסי ירבוזיים 415
דיגרה מסורגת FALSE Digera muricata ירבוזיים 416
רב-מוץ מחוספס TRUE Achyranthes sicula ירבוזיים 417
ביצן מכסיף TRUE Alternanthera sessilis ירבוזיים 418
ביצן דוקרני TRUE Alternanthera pungens ירבוזיים 419
ער אציל TRUE Laurus nobilis דפנה עריים 420
קצח הציפורן TRUE Nigella unguicularis חופנית הצפורן נוריתיים 421
קצח השדה TRUE Nigella arvensis קצח מפושק נוריתיים 422
קצח ריסני TRUE Nigella ciliaris נוריתיים 423
קצח הקמה TRUE Nigella segetalis נוריתיים 424
קצח זעיר-פרחים TRUE Nigella nigellastrum קצח קצחני NT נוריתיים 425
קצח דמשקאי FALSE Nigella damascena נוריתיים 426
קצח ארוך-שפה TRUE Nigella oxypetala . קצח יהודה נוריתיים 427
דורבנית התבור TRUE Delphinium ithaburense נוריתיים 428
דורבנית סגולה ת.מ.מדברי FALSE Delphinium bovei נוריתיים 429
דורבנית סגולה TRUE Delphinium peregrinum נוריתיים 430
דורבנית שעירה TRUE Delphinium ambiguum נוריתיים 431
בר-דורבן אשון TRUE Consolida incana דורבנית אשונה נוריתיים 432
בר-דורבן צהוב TRUE Consolida flava דורבנית צהובה נוריתיים 433
בר-דורבן הסירה FALSE Consolida scleroclada דורבנית הסירה נוריתיים 434
בר-דורבן מזרחי TRUE Consolida orientalis VU נוריתיים 435
בר-דורבן פעוט TRUE Consolida pygmaea נוריתיים 436
כלנית מצויה TRUE Anemone coronaria נוריתיים 437
כלנית מצויה אדומה FALSE Anemone coronaria v.coccinea כלנית אדומה נוריתיים 438
כלנית מצויה כחולה FALSE Anemone coronaria v.cyanea כלנית כחולה נוריתיים 439
כלנית מצויה לבנה FALSE Anemone coronaria v.albiflora כלנית לבנה נוריתיים 440
כלנית מצויה ורודה FALSE Anemone coronaria v.rosea כלנית ורודה נוריתיים 441
זלזלת הקנוקנות TRUE Clematis cirrhosa נוריתיים 442
זלזלת מנוצה TRUE Clematis flammula נוריתיים 443
זלזלת היערות TRUE Clematis vitalba נוריתיים 444
נורית הלב TRUE Ficaria verna נוריתיים 445
נורית דמשקאית TRUE Ranunculus damascenus נוריתיים 446
נורית מניפנית TRUE Ranunculus paludosus נורית המניפה נוריתיים 447
נורית ירושלים TRUE Ranunculus millefolius נוריתיים 448
נורית המקור FALSE Ranunculus macrorhynchus נוריתיים 449
נורית אסיה TRUE Ranunculus asiaticus נוריתיים 450
נורית קושטא TRUE Ranunculus constantinopolitanus VU נוריתיים 451
נורית הקרן FALSE Ranunculus cornutus נוריתיים 452
נורית המלל TRUE Ranunculus scandicinus נורית מגובששת, נורית הקרן נוריתיים 453
נורית הזיזים TRUE Ranunculus muricatus נוריתיים 454
נורית קטנה TRUE Ranunculus chius נוריתיים 455
נורית השדה TRUE Ranunculus arvensis נוריתיים 456
נורית ארסית TRUE Ranunculus sceleratus NT נוריתיים 457
נורית הביצות TRUE Ranunculus ophioglossifolius EX נוריתיים 458
נורית המים TRUE Ranunculus aquatilis נוריתיים 459
נורית עגולת-עלים TRUE Ranunculus saniculifolius NT נוריתיים 460
נורית כדורית TRUE Ranunculus sphaerospermus VU נוריתיים 461
נורית נימית TRUE Ranunculus trichophyllus EN נוריתיים 462
נורית חיקית TRUE Ranunculus lateriflorus נוריתיים 463
נורית יתדית TRUE Ranunculus neocuneatus נוריתיים 464
נורית זנובה TRUE Ranunculus myosuroides נוריתיים 465
נורית סלילנית TRUE Ranunculus pinardii נוריתיים 466
נורית חרוקה TRUE Ficaria ficarioides נוריתיים 467
נורית השלג TRUE Ranunculus demissus נורית פעוטה נוריתיים 468
נורית גזורה FALSE Ranunculus millefoliatus נוריתיים 469
בר-נורית חרמשי TRUE Ceratocephala falcata נוריתיים 470
דמומית ארץ-ישראלית TRUE Adonis palaestina דמומית ארם-צובא, דמומית א-י, דמומית א"י נוריתיים 471
דמומית עבת-שיבולת TRUE Adonis aestivalis EN נוריתיים 472
דמומית קטנת-פרי TRUE Adonis microcarpa נוריתיים 473
דמומית משוננת TRUE Adonis dentata נוריתיים 474
דמומית השדה FALSE Adonis annua נוריתיים 475
דמומית ארם-צובא FALSE Adonis aleppica נוריתיים 476
זנב-עכבר פעוט TRUE Myosurus minimus VU נוריתיים 477
דק-נוף צהבהב TRUE Thalictrum isopyroides תליקטרון צהוב, תליקטרון הערבות VU נוריתיים 478
ערטנית השדות TRUE Leontice leontopetalum ערטניתיים 479
כרבולתן השדות TRUE Bongardia chrysogonum ערטניתיים 480
ברברית הלבנון TRUE Berberis libanotica ברבריס הלבנון ערטניתיים 481
סהרון משתלשל TRUE Cocculus pendulus סהרון משולשל סהרוניים 482
נימפאה לבנה TRUE Nymphaea alba נמפאה לבנה EX נופריים 483
נימפאה תכולה TRUE Nymphaea caerulea נמפאה תכולה CR נופריים 484
נופר צהוב TRUE Nuphar lutea EN נופריים 485
קרנן טבוע TRUE Ceratophyllum demersum קרנניים 486
קרנן טבול TRUE Ceratophyllum submersum VU קרנניים 487
אדמונית החורש TRUE Paeonia mascula EN אדמוניתיים 488
פרע ריחני TRUE Hypericum hircinum CR פרעיים 489
פרע קטן-עלים TRUE Hypericum thymifolium פרעיים 490
פרע אזובי TRUE Hypericum amblyosepalum NT פרעיים 491
פרע מחודד TRUE Hypericum tetrapterum CR פרעיים 492
פרע מסולסל TRUE Hypericum triquetrifolium פרעיים 493
פרע צמיר TRUE Hypericum lanuginosum פרעיים 494
פרע סיני FALSE Hypericum sinaicum פרעיים 495
פרע לבנוני TRUE Hypericum libanoticum פרע הלבנון פרעיים 496
פרע מחוספס TRUE Hypericum scabrum פרעיים 497
פרע מנוקב TRUE Hypericum perforatum VU פרעיים 498
פרג אגסי TRUE Papaver umbonatum פרג מצוי, פרג אגסני פרגיים 499
פרג אגסי סורי FALSE פרג סורי פרגיים 500
פרג אגסי סמור FALSE פרגיים 501
פרג אגסי נחות FALSE פרגיים 502
פרג הכרמל TRUE Papaver carmeli פרגיים 503
פרג סורי TRUE Papaver syriacum פרגיים 504
פרג נחות TRUE Papaver humile פרגיים 505
פרג סמור TRUE Papaver polytrichum פרגיים 506
פרג מוארך TRUE Papaver argemone פרג מאורך פרגיים 507
פרג זיפני TRUE Papaver hybridum פרגיים 508
פרג סיני TRUE Papaver decaisnei VU פרגיים 509
פרג הלבנון TRUE Papaver libanoticum פרגיים 510
פרג תרבותי FALSE Papaver somniferum פרגיים 511
בן-פרג סגול TRUE Roemeria hybrida פרגיים 512
בן-פרג שרוע FALSE Roemeria procumbens פרגיים 513
פרגה מקרינה TRUE Glaucium corniculatum פרגיים 514
פרגה ערבית TRUE Glaucium arabicum NT פרגיים 515
פרגה אדומה TRUE Glaucium grandiflorum פרגיים 516
פרגת ארם-צובא FALSE Glaucium aleppicum פרגיים 517
פרגה צהובה TRUE Glaucium flavum NT פרגיים 518
פרגה קרחת TRUE Glaucium leiocarpum פרגה חלקת-פרי פרגיים 519
פרגה עדינה FALSE Glaucium elegans פרגיים 520
ארגמון מקסיקני FALSE Argemone mexicana פרג מקסיקני פרגיים 521
מגלית שרועה FALSE Hypecoum procumbens עשנניים 522
מגלית גדולת-פרחים TRUE Hypecoum dimidiatum מגלית גדולה עשנניים 523
מגלית מצרית TRUE Hypecoum aegyptiacum VU עשנניים 524
מגלית הדרום TRUE Hypecoum littorale עשנניים 525
מגלית משתלשלת TRUE Hypecoum pendulum מגלית משולשלת עשנניים 526
בר-עשנן ארץ-ישראלי TRUE Ceratocapnos turbinata בר-עשנן א-י, בר-עשנן א"י עשנניים 527
עשנן יהודה TRUE Fumaria judaica עשנניים 528
עשנן גדול-פרי TRUE Fumaria macrocarpa עשנניים 529
עשנן מטפס TRUE Fumaria capreolata עשנניים 530
עשנן הגליל TRUE Fumaria petteri עשנן תירה עשנניים 531
עשנן קרליק TRUE Fumaria kralikii עשנן אנטולי NT עשנניים 532
עשנן צפוף TRUE Fumaria densiflora עשנניים 533
עשנן קטן TRUE Fumaria parviflora עשנניים 534
עשנן חשוף TRUE Fumaria asepala עשנניים 535
עשנן רפואי TRUE Fumaria officinalis עשנניים 536
עשנן גיירדו FALSE Fumaria gaillardotii עשנן גיארדו עשנניים 537
עשנן חפוי FALSE Fumaria bracteosa עשנניים 538
עשנן קיליקי FALSE Fumaria cilicica ע.רפואי ת.מ.קיליקי עשנניים 539
קורידלית הסלעים TRUE Corydalis triternata עשנניים 540
קורידלית פיגמית TRUE Corydalis erdelii קורידלית ארדל, קורידליס פיגמי עשנניים 541
מרואה עבת-עלים TRUE Maerua crassifolia EN צלפיים 542
צלף קוצני TRUE Capparis spinosa צלף זהרי צלפיים 543
צלף סיצילי TRUE Capparis sicula צלף ביצני צלפיים 544
צלף סחוסי TRUE Capparis sinaica צלפיים 545
צלף רותמי TRUE Capparis decidua CR צלפיים 546
צלף מצרי TRUE Capparis aegyptiaca צלף קוצני ערבתי צלפיים 547
צלף לבן-עלים FALSE Capparis leucophylla צלפיים 548
צלף הרמון TRUE Capparis ramonensis צלף לבן-עלים צלפיים 549
באשן עגול-עלים TRUE Cleome droserifolia צלפיים 550
באשן תלתני TRUE Cleome amblyocarpa באשן ערבי צלפיים 551
באשן תמים TRUE Cleome arabica באשן תלת-עורקי, באשן שלשת-העורקים צלפיים 552
באשן קצר-פרי FALSE Cleome brachycarpa צלפיים 553
באשן זהוב-פרחים FALSE Cleome chrysantha צלפיים 554
באשן מחומש FALSE Cleome gynandra באשן גינאנדרה, בן-באשן מחומש צלפיים 555
תודרה מצויצת TRUE Sisymbrium runcinatum מצליבים 556
תודרה סייגית TRUE Sisymbrium irio מצליבים 557
תודרה דמשקאית FALSE Sisymbrium damascenum מצליבים 558
תודרה נאה TRUE Sisymbrium septulatum מצליבים 559
תודרה מזרחית TRUE Sisymbrium orientale מצליבים 560
תודרה מעובה TRUE Sisymbrium erysimoides מצליבים 561
תודרה רפואית TRUE Sisymbrium officinale מצליבים 562
תודרת שימפר FALSE Sisymbrium schimperi מצליבים 563
דקורניה מנוצה TRUE Descurainia sophia דסקורניה מנוצה EN מצליבים 564
תודרנית קטנה TRUE Arabidopsis pumila EX מצליבים 565
תודרנית סיני FALSE Arabidopsis kneuckeri מצליבים 566
תודרנית לבנה TRUE Arabidopsis thaliana מצליבים 567
חטוטרן מצוי TRUE Ochthodium aegyptiacum חטוטרן מגובשש מצליבים 568
מיאגרון אוזני TRUE Myagrum perfoliatum מיאגרון אזון VU מצליבים 569
בורובית תמימה FALSE Boreava aptera מצליבים 570
גלולנית קרחת FALSE Glastaria glastifolia גולנית קרחת מצליבים 571
איסטיס קטן-פרי TRUE Isatis microcarpa מצליבים 572
איסטיס מצוי TRUE Isatis lusitanica מצליבים 573
איסטיס ארמני FALSE Sameraria armena מצליבים 574
חרטומית ערבית TRUE Schimpera arabica מצליבים 575
אריסימון גלוני TRUE Erysimum repandum מצליבים 576
אריסימון תמים TRUE Erysimum crassipes מצליבים 577
אריסימון זיתני FALSE Erysimum oleifolium מצליבים 578
אריסימון ארגמני TRUE Erysimum purpureum מצליבים 579
אריסימון מיובל TRUE Erysimum verrucosum אריסימון איזמירי מצליבים 580
אריסימון מחוספס TRUE Erysimum scabrum מצליבים 581
אריסימון איזמירי FALSE Erysimum smyrneum מצליבים 582
מעריב משתלשל TRUE Hesperis pendula מעריב משולשל מצליבים 583
גרגיריון ערבי TRUE Nasturtiopsis coronopifolia מצליבים 584
צלוקית אדום FALSE Eigia longistyla מצליבים 585
מלקולמיה אפריקנית TRUE Strigosella africana מצליבים 586
מלקולמיה הררית TRUE Malcolmia chia מצליבים 587
מלקולמיה חרוקה TRUE Zuvanda meyeri מצליבים 588
מלקולמיה חרוקה ורודה FALSE Zuvanda meyeri picta 589
מלקולמיה חרוקה לבנה FALSE Zuvanda meyeri alba 590
מלקולמיה צהובה FALSE Zuvanda exacoides מצליבים 591
בת-מדבר מצרית TRUE Eremobium aegyptiacum בת-מדבר שעירה מצליבים 592
שנס המדבר TRUE Neotorularia torulosa מצליבים 593
מרסיה זעירה TRUE Maresia nana VU מצליבים 594
מרסיה יפהפיה TRUE Maresia pulchella מצליבים 595
מרסיה ננסית FALSE Maresia pygmaea מצליבים 596
בינית המדבר TRUE Leptaleum filifolium מצליבים 597
מנתור ערבי TRUE Matthiola arabica VU מצליבים 598
מנתור החוף TRUE Matthiola tricuspidata מנתור שלושת-החודים מצליבים 599
מנתור מחוספס FALSE Matthiola aspera מצליבים 600
מנתור קטן-פרחים TRUE Matthiola parviflora מצליבים 601
מנתור מצוי TRUE Matthiola longipetala מצליבים 602
מנתור המדבר FALSE Matthiola livida מצליבים 603
מורטיה מחוספסת FALSE Morettia philaeana מצליבים 604
מורטיה מלבינה TRUE Morettia canescens מצליבים 605
מורטיה קטנת-פרחים TRUE Morettia parviflora מצליבים 606
דו-קרן מדברית TRUE Notoceras bicorne דו-קרן מדברי מצליבים 607
קרן-יעל סורית TRUE Chorispora purpurascens VU מצליבים 608
שושנת-יריחו אמיתית TRUE Anastatica hierochuntica שושנת יריחו מצליבים 609
רוריפה טובענית TRUE Rorippa amphibia EX מצליבים 610
רוריפה שרועה FALSE Rorippa prostrata מצליבים 611
גרגר הנחלים TRUE Nasturtium officinale גרגיר הנחלים מצליבים 612
קרדמין שעיר TRUE Cardamine hirsuta מצליבים 613
קרדמין עטוי TRUE Cardamine occulta מצליבים 614
ארביס אביבי TRUE Arabis verna מצליבים 615
ארביס אוזני TRUE Arabis auriculata ארביס אזון VU מצליבים 616
ארביס אושה TRUE Arabis aucheri מצליבים 617
ארביס נאה TRUE Arabis turrita מצליבים 618
ארביס קווקזי TRUE Arabis alpina ארביס קוקזי VU מצליבים 619
טורית רפה TRUE Turritis laxa ארביס רפה NT מצליבים 620
פרסטיה מצרית TRUE Farsetia aegyptiaca פרסטיה ביצנית מצליבים 621
פרסטיה ארוכה FALSE Farsetia longisiliqua פרסטיה ארוכת-תרמיל מצליבים 622
כרמלית נאה TRUE Ricotia lunaria מצליבים 623
משקפיים מצויים TRUE Fibigia clypeata משקפי הזקנה מצליבים 624
משקפיים חרמוניים TRUE Fibigia obovata מצליבים 625
משקפיים שעירים FALSE Fibigia eriocarpa מצליבים 626
אליסון קרח FALSE Alyssum aureum מצליבים 627
אליסון זעיר TRUE Alyssum linifolium מצליבים 628
אליסון דמשקאי TRUE Alyssum damascenum מצליבים 629
אליסון סגלגל TRUE Alyssum dasycarpum מצליבים 630
אליסון רקוע FALSE Alyssum homalocarpum מצליבים 631
אליסון פרסי FALSE Alyssum iranicum אליסון אדומי מצליבים 632
אליסון מצוי TRUE Alyssum simplex אליסון סמור, אליסון קטן-פרחים מצליבים 633
אליסון מלול TRUE Alyssum marginatum מצליבים 634
אליסון חרמוני TRUE Alyssum baumgartnerianum מצליבים 635
אליסון דוקרני FALSE Alyssum subspinosum מצליבים 636
אליסון הסלעים TRUE Alyssum murale מצליבים 637
אליסון חרוטי TRUE Alyssum szowitsianum מצליבים 638
אליסון דחוס TRUE Alyssum condensatum מצליבים 639
אליסון זוחל FALSE Alyssum repens 640
מללנית מצרית TRUE Lobularia libyca NT מצליבים 641
מללנית ערבית TRUE Lobularia arabica מצליבים 642
תריסנית מלולה TRUE Clypeola jonthlaspi מצליבים 643
תריסנית שיכנית TRUE Clypeola aspera תריסנית זיפנית מצליבים 644
תריסנית מחודדת TRUE Clypeola lappacea מצליבים 645
אביבית בינונית FALSE Erophila praecox אביבית גדולה מצליבים 646
אביבית זעירה TRUE Erophila minima מצליבים 647
קמלינה סמורה TRUE Camelina hispida מצליבים 648
רשתון השדות TRUE Neslia apiculata מצליבים 649
ילקוט הרועים TRUE Capsella bursapastoris מצליבים 650
ילקוט אדום FALSE Capsella rubella מצליבים 651
ילקוטון שרוע TRUE Hornungia procumbens ילקוט שרוע מצליבים 652
חופניים נדירים TRUE Thlaspi arvense מצליבים 653
חופניים מצויים TRUE Thlaspi perfoliatum מצליבים 654
חופניים נמוכים TRUE Thlaspi brevicaule חופניים קצרי-גבעול, חופניים חרמוניים מצליבים 655
חופניים הרריים TRUE Thlaspi microstylum חופניים קצרי-עלי מצליבים 656
דו-פרית הגלעד FALSE Aethionema gileadense דופרית הגלעד מצליבים 657
דו-פרית מכורבלת TRUE Aethionema carneum דופרית מכורבלת VU מצליבים 658
דו-פרית תמימה TRUE Aethionema heterocarpum דופרית תמימה מצליבים 659
דו-כנף ריחנית TRUE Iberis odorata דוכנף ריחני VU מצליבים 660
מצלתיים מצויות TRUE Biscutella didyma מצלתיים מצויים, מצילתיים מצויים מצליבים 661
שחליים גבוהים TRUE Lepidium latifolium VU מצליבים 662
שחליים דוקרניים TRUE Lepidium spinescens מצליבים 663
שחליים קוצניים TRUE Lepidium spinosum מצליבים 664
שחליים שרועים TRUE Lepidium aucheri VU מצליבים 665
שחליים תרבותיים FALSE Lepidium sativum מצליבים 666
שחליים עדינים TRUE Lepidium ruderale שחלי האשפות מצליבים 667
שחליים שעירים TRUE Lepidium hirtum מצליבים 668
שחליים מצויים TRUE Lepidium draba קרדריה מצויה מצליבים 669
שחליל שרוע TRUE Lepidium coronopus מצליבים 670
שחליל מכופל TRUE Lepidium didymum שחליל התאומים מצליבים 671
ארכן מזרחי FALSE Conringia orientalis מצליבים 672
שלחלח האלה TRUE Pseuderucaria clavata מצליבים 673
מוריקה מבריקה TRUE Moricandia nitens מוריקנדיה מבריקה מצליבים 674
מוריקת סיני TRUE Moricandia sinaica מוריקנדית סיני מצליבים 675
טוריים מדבריים TRUE Diplotaxis acris מצליבים 676
טוריים זיפניים TRUE Diplotaxis harra מצליבים 677
טוריים מצויים TRUE Diplotaxis erucoides מצליבים 678
טוריים קטנים TRUE Diplotaxis viminea מצליבים 679
טוריים שעירים FALSE Diplotaxis villosa מצליבים 680
טוריים צרי-עלים TRUE Diplotaxis tenuifolia מצליבים 681
כרוב החוף TRUE Brassica tournefortii מצליבים 682
כרוב שחור TRUE Brassica nigra כרוב השלחין מצליבים 683
כרוב המדבר FALSE Brassica deserti מצליבים 684
כרוב כרתי TRUE Brassica cretica EN מצליבים 685
כרוב הנפוס FALSE Brassica napus מצליבים 686
חרדל לבן TRUE Sinapis alba מצליבים 687
חרדל השדה TRUE Sinapis arvensis מצליבים 688
לפתית מצויה TRUE Hirschfeldia incana מצליבים 689
בן-חרדל מצוי TRUE Eruca sativa מצליבים 690
כפיות שעירות TRUE Carrichtera annua מצליבים 691
סויניה עדינה TRUE Savignya parviflora סביניה עדינה מצליבים 692
שלח ספרדי TRUE Erucaria hispanica שלח מצוי מצליבים 693
שלח הערבות TRUE Erucaria rostrata מצליבים 694
שלח מאונקל TRUE Erucaria pinnata מצליבים 695
בן-שלח מנוצה TRUE Erucaria microcarpa שלח מנוצה מצליבים 696
דו-פרק חופי TRUE Cakile maritima דופרק חופי מצליבים 697
דו-פרק ערבי FALSE Cakile Arabica דופרק ערבי מצליבים 698
בקבוקון מקומט TRUE Rapistrum rugosum מצליבים 699
כרבה מזרחית TRUE Crambe orientalis EN מצליבים 700
כרבה ספרדית TRUE Crambe hispanica מצליבים 701
חלבינה מרושתת TRUE Calepina irregularis מצליבים 702
סילון קוצני TRUE Zilla spinosa מצליבים 703
צנון מצוי TRUE Raphanus raphanistrum-shir מצליבים 704
צנון פגיוני TRUE Raphanus rostratus מצליבים 705
צנון משתלשל TRUE Raphanus confusus צנון משולשל, צנון אושה מצליבים 706
צנון הגינה FALSE Raphanus sativus מצליבים 707
מחרוזת קשתית TRUE Enarthrocarpus arcuatus VU מצליבים 708
מחרוזת משונצת TRUE Enarthrocarpus strangulatus מצליבים 709
מחרוזת כינורית FALSE Enarthrocarpus lyratus מצליבים 710
אבריים מגובששים FALSE Cordylocarpus muricatus מצליבים 711
שוויה מצרית FALSE Schouwia thebaica מצליבים 712
אנקון פגיוני TRUE Anchonium billardieri אנקון פיגיוני מצליבים 713
ברבראה קטנה TRUE Barbarea brachycarpa ברבריאה קטנה מצליבים 714
דרבה מחודדת TRUE Draba oxycarpa דרבה חדת-פרי מצליבים 715
דרבה משולחפת TRUE Draba vesicaria מצליבים 716
שילטה צרת-עלים TRUE Peltaria angustifolia שילטה צרת-עלים מצליבים 717
טיסדליה שסועה TRUE Teesdalia coronopifolia VU מצליבים 718
דרבונית אביבית TRUE Draba nuda מצליבים 719
קרקשית משולחפת TRUE Coluteocarpus vesicaris מצליבים 720
הלדריכיה צרת-עלים TRUE Heldreichia bupleurifolia מצליבים 721
אליאריה שומית TRUE Alliaria petiolata VU מצליבים 722
חודיים מנוצים TRUE Andzeiowskia cardamine VU מצליבים 723
כפול-זרע צהוב FALSE Sterigmostemum sulphureum סטריגמוסטמון מצליבים 724
איקלידון סורי FALSE Euclidium syriacum מצליבים 725
דוליכורינכוס ערבי FALSE Dolichorynchus arabicus מצליבים 726
הוראורדיה אום-אדמי FALSE Horwoodia um-adami מצליבים 727
פיסורינכוס דמוי-צנון FALSE Physorrhinchus chamaerapistrum מצליבים 728
רכפתן מדברי TRUE Ochradenus baccatus רכפתיים 729
בת-רכפה מרצענית TRUE Oligomeris linifolia רכפתיים 730
רכפה לבנה TRUE Reseda alba רכפתיים 731
רכפה קטנת-פרחים TRUE Reseda decursiva רכפתיים 732
רכפה ערבית TRUE Reseda arabica רכפתיים 733
רכפה גדולה TRUE Reseda alopecuros רכפתיים 734
רכפה מזרחית TRUE Reseda orientalis רכפתיים 735
רכפה ריחנית FALSE Reseda odorata רכפתיים 736
רכפה צהובה TRUE Reseda lutea רכפתיים 737
רכפה כרסנית TRUE Reseda globulosa EN רכפתיים 738
רכפה דקת-שיבולת TRUE Reseda stenostachya רכפתיים 739
רכפה מגובששת TRUE Reseda muricata רכפתיים 740
רכפת בואסיה TRUE Reseda boissieri רכפת ים-המלח רכפתיים 741
רכפת ים-המלח FALSE Reseda urnigera רכפתיים 742
רכפת הצבעים TRUE Reseda luteola NT רכפתיים 743
רכפה מאובקת FALSE Reseda pruinosa רכפתיים 744
ששן מאפיר TRUE Caylusea hexagyna שישן מאפיר רכפתיים 745
מורינגה רותמית TRUE Moringa peregrina VU מורינגיים 746
דולב מזרחי TRUE Platanus orientalis VU דולביים 747
קרסולה מכונפת TRUE Crassula alata טליאה טחבית, טילאה טחבית טבוריתיים 748
קרסולת השלולית TRUE Crassula vaillantii קרסולה ואילנט NT טבוריתיים 749
טבורית נטויה TRUE Umbilicus intermedius טבוריתיים 750
שושנתית הלבנון TRUE Rosularia sempervirens ssp. Libanotica טבורית הלבנון טבוריתיים 751
שושנתית משורטטת FALSE Rosularia lineata טבורית משורטטת טבוריתיים 752
צורית יוונית TRUE Sedum laconicum טבוריתיים 753
צורית גבוהה TRUE Sedum sediforme טבוריתיים 754
צורית אדומה TRUE Sedum caespitosum טבוריתיים 755
צורית חיוורת TRUE Sedum pallidum טבוריתיים 756
צורית בלוטית TRUE Sedum rubens טבוריתיים 757
צורית ספרדית TRUE Sedum hispanicum טבוריתיים 758
צורית חופית TRUE Sedum litoreum NT טבוריתיים 759
צורית ארץ-ישראלית TRUE Sedum palaestinum צורית א-י, צורית א"י VU טבוריתיים 760
צורית קטנת-פרי TRUE Sedum microcarpum זערורית קטנה, צורית קטנה, זערורית קטנת-פרי טבוריתיים 761
צורית דקת-עלים TRUE Sedum amplexicaule צורית לופתת, צורית צרת-עלים טבוריתיים 762
צורית ננסית TRUE Sedum nanum צורית החרמון טבוריתיים 763
צורית לבנה FALSE Sedum album טבוריתיים 764
בקעצור החורש TRUE Saxifraga hederacea בקעצוריים 765
בקעצור שלוש-האונות TRUE Saxifraga tridactylitis בקעצור החרמון VU בקעצוריים 766
דומדמנית המזרח TRUE Ribes orientalis דומדמניתיים 767
פטל קדוש TRUE Rubus sanguineus ורדיים 768
פטל לביד TRUE Rubus canescens ורדיים 769
ורד הכלב TRUE Rosa canina ורדיים 770
ורד הכלב זן חרמוני FALSE Rosa canina v.hermonis ורדיים 771
ורד צידוני TRUE Rosa phoenicia EN ורדיים 772
ורד ערבי FALSE Rosa arabica ורדיים 773
ורד דביק TRUE Rosa pulverulenta ורדיים 774
אבגר צהוב TRUE Agrimonia eupatoria EX ורדיים 775
בן-סירה מיובל TRUE Sanguisorba minor סירת היבלות, בן-סירה קטן ורדיים 776
סירה קוצנית TRUE Sarcopoterium spinosum ורדיים 777
חמשן נדיר TRUE Potentilla geranioides ורדיים 778
חמשן זוחל TRUE Potentilla reptans EN ורדיים 779
חמשן קטן FALSE Potentilla supina ורדיים 780
חמשן קוטשי FALSE Potentilla kotschyana ורדיים 781
עטייה זעירה TRUE Aphanes arvensis אלכמילה זעירה, עטיה זעירה ורדיים 782
אגס סורי TRUE Pyrus syriaca ורדיים 783
חוזרר החורש TRUE Eriolobus trilobatus VU ורדיים 784
עוזרר אדום TRUE Crataegus azarolus ורדיים 785
עוזרר קוצני TRUE Crataegus aronia עוזרר אהרוני ורדיים 786
עוזרר חד-גלעיני TRUE Crataegus monogyna VU ורדיים 787
עוזרר סיני TRUE Crataegus sinaica ורדיים 788
עוזרר תרבותי FALSE Crataegus curvisepala ורדיים 789
שקד מצוי TRUE Prunus dulcis פרונוס השקד ורדיים 790
שקד קטן-עלים TRUE Prunus dulcis ssp.korschinskii ורדיים 791
שקד ערבי TRUE Prunus arabica EN ורדיים 792
שקד רמון TRUE Prunus dulcis ssp.ramonensis שקד הרמון ורדיים 793
שקד מזרחי FALSE Prunus argentea ורדניים 794
דובדבן שרוע TRUE Prunus prostrata ורדיים 795
דובדבן קטן-פרי FALSE Prunus microcarpa ורדיים 796
שזיף הדוב TRUE Prunus cocomilia ורדיים 797
חבושית סיני FALSE Cotoneaster orbicularis ורדיים 798
חבושית המטבעות TRUE Cotoneaster nummularia חבושית שעירה ורדיים 799
בן-חוזרר סוככי TRUE Sorbus umbellata בן-חוזרר מלבין, בן-חוזרר יווני ורדיים 800
בן-חוזרר הררי TRUE Sorbus torminalis בן-חוזרר לבנוני, בן-חוזרר רפואי ורדיים 801
זנבן שנוי-פירות TRUE Geum heterocarpum גיאון שנוי-פירות ורדיים 802
זנבן היערות FALSE Geum urbanum גיאון היערות ורדיים 803
תפוח תרבותי TRUE Malus sylvestris ורדיים 804
כפתור החולות TRUE Neurada procumbens כפתוריים 805
שיטת הנגב TRUE Acacia pachyceras שיטיים(מימוזיים) 806
שיטה סלילנית TRUE Acacia raddiana שיטיים(מימוזיים) 807
שיטה סוככנית TRUE Acacia tortilis שיטת הסוכך שיטיים(מימוזיים) 808
שיטה רעננה FALSE Acacia laeta שיטיים(מימוזיים) 809
שיטת המשוכות FALSE Acacia farnesiana שיטיים(מימוזיים) 810
שיטה כחלחלה TRUE Acacia saligna שיטה מכחילה שיטיים(מימוזיים) 811
שיטת הנילוס FALSE Acacia nilotica שיטיים(מימוזיים) 812
שיטת עלי-ערבה TRUE Acacia salicina שיטיים(מימוזיים) 813
שיטת ויקטוריה TRUE Acacia victoriae שיטיים(מימוזיים) 814
שיטה עגולת-זרעים FALSE Acacia cyclops שיטיים(מימוזיים) 815
שיטה חד-קרנית TRUE Acacia karroo שיטת קרו שיטיים(מימוזיים) 816
שיטה דוקרנית FALSE Acacia paradoxa שיטיים(מימוזיים) 817
שיטה משתלשלת FALSE Acacia pendula שיטיים(מימוזיים) 818
שיטה מחטנית FALSE Acacia sclerosperma שיטיים(מימוזיים) 819
שיטת סיאל FALSE Acacia seyal שיטיים(מימוזיים) 820
ינבוט השדה TRUE Prosopis farcta שיטיים(מימוזיים) 821
ינבוט המסקיטו TRUE Prosopis juliflora שיטיים(מימוזיים) 822
ינבוט לבן FALSE Prosopis alba שיטיים(מימוזיים) 823
שיטה מלבינה TRUE Faidherbia albida שיטיים(מימוזיים) 824
צחר מכחיל FALSE Leucaena leucocephala שיטיים(מימוזיים) 825
כליל החורש TRUE Cercis siliquastrum כליליים 826
חרוב מצוי TRUE Ceratonia siliqua כליליים 827
סנא מדברי TRUE Senna italica כסיה מדברית כליליים 828
סנא מחודד FALSE Senna alexand                                             rina סנא מחודדת, כסיה מחודדת כליליים 829
סנא לענתי FALSE Senna artemisioides כליליים 830
סנא קהה FALSE Senna obtusifolia כליליים 831
סנאת סטורט FALSE Senna sturtii כליליים 832
פרקינסוניה שיכנית TRUE Parkinsonia aculeata כליליים 833
צאלון נאה FALSE Delonix regia כליליים 834
שלטית מקומטת FALSE Peltophorum pterocarpum כליליים 835
בוהיניה מגוונת FALSE Bauhinia variegata כליליים 836
צחנן מבאיש TRUE Anagyris foetida פרפרניים 837
לוטונית מדוקרנת TRUE Lotononis platycarpa פרפרניים 838
קרוטלריה מצרית TRUE Crotalaria aegyptiaca פרפרניים 839
קרוטלריה שעירה FALSE Crotalaria thebaica פרפרניים 840
קרוטלריה סנגלית FALSE Crotalaria senegalensis פרפרניים 841
כספסף חד-פרחי TRUE Argyrolobium uniflorum פרפרניים 842
כספסף רחב-פרי TRUE Argyrolobium crotalarioides פרפרניים 843
כספסף ערבי FALSE Argyrolobium arabicum פרפרניים 844
תורמוס ההרים TRUE Lupinus pilosus פרפרניים 845
תורמוס ארץ-ישראלי TRUE Lupinus palaestinus תורמוס א-י, תורמוס א"י פרפרניים 846
תורמוס תרבותי TRUE Lupinus albus פרפרניים 847
תורמוס שעיר TRUE Lupinus micranthus פרפרניים 848
תורמוס צר-עלים TRUE Lupinus angustifolius פרפרניים 849
תורמוס צהוב TRUE Lupinus luteus EN פרפרניים 850
תורמוס ספרדי TRUE Lupinus hispanicus תורמוס דו-גוני פרפרניים 851
קידה שעירה TRUE Calycotome villosa פרפרניים 852
אחירותם החורש TRUE Spartium junceum פרפרניים 853
רתמה קוצנית TRUE Genista fasselata פרפרניים 854
רתמת הלבנון TRUE Genista libanotica פרפרניים 855
צלען הגליל TRUE Gonocytisus pterocladus VU פרפרניים 856
רותם המדבר FALSE Retama raetam רותם הסלעים, רותם מדבר פרפרניים 857
ניל דל-עלים FALSE Indigofera oblongifolia פרפרניים 858
ניל מכסיף TRUE Indigofera articulata EN פרפרניים 859
ניל ערבי FALSE Indigofera arabica פרפרניים 860
שרעול שעיר TRUE Bituminaria bituminosa פרפרניים 861
שרעול אדומי FALSE Psoralea flaccida פרפרניים 862
טפרוסיה נאה TRUE Tephrosia apollinea פרפרניים 863
טפרוסיה נובית TRUE Tephrosia nubica EX פרפרניים 864
טפרוסיה ארגמנית FALSE Tephrosia purpurea פרפרניים 865
קרקש קיליקי TRUE Colutea cilicica פרפרניים 866
קרקש צהוב TRUE Colutea istria פרפרניים 867
קדד זעיר TRUE Astragalus epiglottis פרפרניים 868
קדד קוטבי TRUE Astragalus tribuloides פרפרניים 869
קדד מצליב TRUE Astragalus asterias פרפרניים 870
קדד עבר-הירדן FALSE Astragalus transjordanicus קדד עבר-הירדני פרפרניים 871
קדד שימפר TRUE Astragalus schimperi פרפרניים 872
קדד מקומט TRUE Astragalus corrugatus פרפרניים 873
קדד דמשקאי TRUE Astragalus campylorrhynchus פרפרניים 874
קדד אפיל TRUE Astragalus trimestris VU פרפרניים 875
קדד מדברי TRUE Astragalus arpilobus פרפרניים 876
קדד ים-המלח TRUE Astragalus intercedens פרפרניים 877
קדד יפה TRUE Astragalus callichrous פרפרניים 878
קדד שעיר FALSE Astragalus hispidulus פרפרניים 879
קדד מואבי FALSE Astragalus moabiticus פרפרניים 880
קדד הטבעות TRUE Astragalus annularis פרפרניים 881
קדד ספרדי TRUE Astragalus boeticus פרפרניים 882
קדד מכופל TRUE Astragalus guttatus NT פרפרניים 883
קדד האנקולים TRUE Astragalus hamosus פרפרניים 884
קדד עקרבי TRUE Astragalus scorpioides NT פרפרניים 885
קדד ארץ-ישראלי TRUE Astragalus palaestinus קדד א-י, קדד א"י פרפרניים 886
קדד משייני TRUE Astragalus bombycinus NT פרפרניים 887
קדד ביירותי TRUE Astragalus berytheus פרפרניים 888
קדד האצבעות TRUE Astragalus peregrinus פרפרניים 889
קדד נאה TRUE Astragalus cretaceus VU פרפרניים 890
קדד המקור FALSE Astragalus oxytropifolius קדד שנון-עלה פרפרניים 891
קדד גדול-פרי TRUE Astragalus macrocarpus פרפרניים 892
קדד פינברון TRUE Astragalus aleppicus קדד הגליל, קדד פיינברון, פרפרניים 893
קדד באר-שבע TRUE Astragalus caprinus קדד רחב-התפר, קדד אלכסנדרוני פרפרניים 894
קדד אהרונסון FALSE Astragalus aaronsohnianus פרפרניים 895
קדד אהרוני FALSE Astragalus aaronii פרפרניים 896
קדד הסיף TRUE Astragalus dactylocarpus פרפרניים 897
קדד סיבר TRUE Astragalus sieberi VU פרפרניים 898
קדד דליל TRUE Astragalus sparsus VU פרפרניים 899
קדד לביד TRUE Astragalus fruticosus EN פרפרניים 900
קדד קיפודני TRUE Astragalus echinus פרפרניים 901
קדד אדום-פרחים TRUE Astragalus cruentiflorus פרפרניים 902
קדד בית-הלחמי TRUE Astragalus bethlehemiticus פרפרניים 903
קדד קוצני TRUE Astragalus oleaefolius פרפרניים 904
קדד משולחף TRUE Astragalus spinosus פרפרניים 905
קדד הקרקפות TRUE Astragalus oocephalus CR פרפרניים 906
קדד קהירי TRUE Astragalus kahiricus פרפרניים 907
קדד קטן-פרי FALSE Astragalus aduncus קדד זעיר-פירות פרפרניים 908
קדד אדומי FALSE Astragalus adpressiusculus פרפרניים 909
קדד קדוש TRUE Astragalus sanctus פרפרניים 910
קדד הבשן FALSE Astragalus trachoniticus פרפרניים 911
קדד הנגב TRUE Astragalus amalecitanus פרפרניים 912
קדד פרזני FALSE Astragalus fresenii פרפרניים 913
קדד הישימון TRUE Astragalus eremophilus NT פרפרניים 914
קדד קצר-פירות FALSE Astragalus vogelii פרפרניים 915
קדד סיני FALSE Astragalus sinaicus פרפרניים 916
קדד מפורץ TRUE Astragalus emarginatus פרפרניים 917
קדד חרמוני TRUE Astragalus angustifolium פרפרניים 918
קדד חצביה TRUE Astragalus hasbeyanus פרפרניים 919
קדד האורנים TRUE Astragalus pinetorum פרפרניים 920
קדד השרף TRUE Astragalus gummifer פרפרניים 921
קדד קרקשי TRUE Astragalus coluteoides פרפרניים 922
קדד נוח TRUE Astragalus zachlensis פרפרניים 923
קדד צמיר TRUE Astragalus lanatus פרפרניים 924
קדד משולש FALSE Astragalus trigonus פרפרניים 925
קדד אזרק FALSE Astragalus azraqensis פרפרניים 926
קדד הגמלים FALSE Astragalus camelelorum פרפרניים 927
קדד קצר-שיבולת TRUE Astragalus brachystachys EN פרפרניים 928
קדד הראשים TRUE Astragalus cephalotes פרפרניים 929
קדד אהרנברג TRUE Astragalus ehrenbergii פרפרניים 930
קדד כוכבי TRUE Astragalus triradiantus פרפרניים 931
מסוריים מצויים TRUE Astragalus pelecinus לשנות לקדד מסורי פרפרניים 932
שוש קרח TRUE Glycyrrhiza glabra NT פרפרניים 933
שוש קוצני TRUE Glycyrrhiza echinata פרפרניים 934
שלחופן קרומי TRUE Tripodion tetraphyllum פרפרניים 935
שלחופן עטוי TRUE Anthyllis vulneraria CR פרפרניים 936
כליינית מצויה TRUE Hymenocarpos circinnatus כלינית מצויה פרפרניים 937
אכסף מבריק TRUE Cytisopsis pseudocytisus VU פרפרניים 938
לוטוס מכסיף TRUE Lotus creticus פרפרניים 939
לוטוס קרח TRUE Lotus cytisoides EN פרפרניים 940
לוטוס יהודה TRUE Lotus collinus פרפרניים 941
לוטוס צר-עלים TRUE Lotus glaber פרפרניים 942
לוטוס הביצות TRUE Lotus palustris פרפרניים 943
לוטוס דקיק TRUE Lotus angustissimus פרפרניים 944
לוטוס מצוי TRUE Lotus peregrinus פרפרניים 945
לוטוס שעיר TRUE Lotus halophilus לוטוס חופי פרפרניים 946
לוטוס משונץ TRUE Lotus ornithopodioides פרפרניים 947
לוטוס מכחיל FALSE Lotus gebelia פרפרניים 948
לוטוס אילתי TRUE Lotus glinoides VU פרפרניים 949
לוטוס מדברי TRUE Lotus lanuginosus לוטוס אדום פרפרניים 950
לוטוס ריסני TRUE Lotus conimbricensis פרפרניים 951
לוטוס נאכל TRUE Lotus edulis פרפרניים 952
לוטוס היברן FALSE Lotus hebranicus פרפרניים 953
לוטוס מקרין TRUE Lotus corniculatus פרפרניים 954
לוטוס סיני FALSE Lotus garcini פרפרניים 955
ארבע-כנפות צהובות TRUE Lotus conjugatus NT פרפרניים 956
ארבע-כנפות מצויות TRUE Lotus palaestinus לוטוס ארץ-ישראלי פרפרניים 957
אחילוטוס זקוף TRUE Dorycnium rectum פרפרניים 958
אחילוטוס שעיר TRUE Dorycnium hirsutum EX פרפרניים 959
קרדומית השדה TRUE Securigera securidaca פרפרניים 960
זנב-עקרב שיכני TRUE Scorpiurus muricatus פרפרניים 961
כף-עוף מנוצה TRUE Ornithopus pinnatus VU פרפרניים 962
כף-עוף פחוסה TRUE Ornithopus compressus פרפרניים 963
כתרון כרתי TRUE Coronilla cretica פרפרניים 964
כתרון זעיר-פרח TRUE Coronilla rostrata כתרון זעיר-הפרח פרפרניים 965
כתרון גלוני TRUE Coronilla repanda פרפרניים 966
כתרון עקרבי TRUE Coronilla scorpioides פרפרניים 967
פרסה דלת-תרמילים TRUE Hippocrepis unisiliquosa פרסת-הסוס דלת-התרמילים, פרסת-סוס דלת-תרמילים פרפרניים 968
פרסה רבת-תרמילים TRUE Hippocrepis multisiliquosa פרסת-הסוס רבת-התרמילים, פרסת-סוס רבת-תרמילים פרפרניים 969
פרסה מקרינה TRUE Hippocrepis areolata פרסת-הסוס המקרינה, פרסת-סוס מקרינה פרפרניים 970
פרסה משונצת TRUE Hippocrepis constricta פרסת-הסוס המשונצת, פרסת-סוס משונצת, פרסת-סוס מדברית NT פרפרניים 971
משנצת קוצנית TRUE Hedysarum spinosissimum פרפרניים 972
משנצת צהובה FALSE Hedysarum pogonocarpum פרפרניים 973
משנצת הדורה TRUE Hedysarum coronarium פרפרניים 974
כרבולת שרועה FALSE Onobrychis supina פרפרניים 975
כרבולת הררית FALSE Onobrychis montana כרבולת קדמית פרפרניים 976
כרבולת קוטשי FALSE Onobrychis kotschyana כרבולת קטנת-פירות פרפרניים 977
כרבולת אדומית TRUE Onobrychis ptolemaica פרפרניים 978
כרבולת מדברית FALSE Onobrychis wettsteinii פרפרניים 979
כרבולת קטנה TRUE Onobrychis caputgalli פרפרניים 980
כרבולת התרנגול TRUE Onobrychis cristagalli פרפרניים 981
כרבולת מצויה TRUE Onobrychis squarrosa פרפרניים 982
כרבולת מקרינה TRUE Onobrychis cornuta כרבולת קוצנית פרפרניים 983
הגה מצויה TRUE Alhagi graecorum הגה מצוי פרפרניים 984
שברק קוצני TRUE Ononis spinosa פרפרניים 985
שברק מצוי TRUE Ononis natrix פרפרניים 986
שברק מנודן FALSE Ononis vaginalis פרפרניים 987
שברק משונץ TRUE Ononis ornithopodioides פרפרניים 988
שברק סיצילי TRUE Ononis sicula פרפרניים 989
שברק קצר-פרח TRUE Ononis viscosa פרפרניים 990
שברק חיוור TRUE Ononis biflora שברק לבן פרפרניים 991
שברק נטוי TRUE Ononis mollis פרפרניים 992
שברק דביק TRUE Ononis pubescens פרפרניים 993
שברק ססגוני TRUE Ononis variegata EX פרפרניים 994
שברק שעיר TRUE Ononis hirta פרפרניים 995
שברק משונן TRUE Ononis serrata פרפרניים 996
שברק הקרקפות TRUE Ononis phyllocephala שברק הקרקפת פרפרניים 997
שברק מלבין TRUE Ononis mitissima פרפרניים 998
שברק משובל TRUE Ononis alopecuroides פרפרניים 999
שברק פעוט TRUE Ononis pusilla שברק קטן פרפרניים 1000
גרגרנית מדברית TRUE Trigonella schlumbergeri פרפרניים 1001
גרגרנית ערבית TRUE Trigonella arabica פרפרניים 1002
גרגרנית מאונקלת TRUE Trigonella hamosa פרפרניים 1003
גרגרנית החוף FALSE Trigonella maritima פרפרניים 1004
גרגרנית כוכבנית TRUE Trigonella stellata גרגרנית כוכבית פרפרניים 1005
גרגרנית מקרינה FALSE Trigonella balansae פרפרניים 1006
גרגרנית הטבעת TRUE Trigonella spinosa פרפרניים 1007
גרגרנית סורית TRUE Trigonella caelesyriaca פרפרניים 1008
גרגרנית ירושלים TRUE Trigonella hierosolymitana ג.מואבית, ג.קוטשי, ג.ספרונר, ג.יהודה פרפרניים 1009
גרגרנית גלילנית TRUE Trigonella cylindracea גרגרנית גלילית פרפרניים 1010
גרגרנית נימית TRUE Trigonella filipes פרפרניים 1011
גרגרנית לילכית TRUE Trigonella lilacina פרפרניים 1012
גרגרנית מאוצבעת TRUE Trigonella astroites גרגרנית הכוכב פרפרניים 1013
גרגרנית חד-פרחית TRUE Trigonella monantha גרגרנית  נואה VU פרפרניים 1014
גרגרנית נואה FALSE Trigonella noeana פרפרניים 1015
גרגרנית מצויה TRUE Trigonella monspeliaca פרפרניים 1016
גרגרנית משובלת TRUE Trigonella spicata NT פרפרניים 1017
גרגרנית ביירותית TRUE Trigonella berythea גרגרנית בירותית פרפרניים 1018
גרגרנית מפותלת FALSE Trigonella anguina פרפרניים 1019
גרגרנית ספרונר TRUE Trigonella spruneriana גרגרנית שפרונר פרפרניים 1020
גרגרנית מואבית TRUE Trigonella glabra פרפרניים 1021
גרגרנית קצרת-פרי TRUE Trigonella brachycarpa פרפרניים 1022
גרגרנית החלבה FALSE Trigonella foenum-graecum גרגרנית החילבה פרפרניים 1023
גרגרנית יהודה FALSE Trigonella sibthropii פרפרניים 1024
גרגרנית הקלשון TRUE Trigonella crassipes פרפרניים 1025
פקטורית אשרסון TRUE Medicago hypogaea פקטורובסקית אשרסון, פקטרובקיית אשרסון פרפרניים 1026
אספסת מצויצת TRUE Medicago radiata פרפרניים 1027
אספסת זעירה TRUE Medicago lupulina פרפרניים 1028
אספסת תרבותית TRUE Medicago sativa פרפרניים 1029
אספסת הים TRUE Medicago marina פרפרניים 1030
אספסת עדשתית TRUE Medicago orbicularis פרפרניים 1031
אספסת קעורה TRUE Medicago scutellata פרפרניים 1032
אספסת מקומטת TRUE Medicago rugosa פרפרניים 1033
אספסת בלאנש TRUE Medicago blancheana פרפרניים 1034
אספסת גלגלית TRUE Medicago rotata פרפרניים 1035
אספסת הכתרים TRUE Medicago coronata פרפרניים 1036
אספסת מפוצלת TRUE Medicago laciniata פרפרניים 1037
אספסת מפוצלת קצרת-שיכים FALSE Medicago laciniata brachyacantha פרפרניים 1038
אספסת קטנה TRUE Medicago minima פרפרניים 1039
אספסת מצויה TRUE Medicago polymorpha פרפרניים 1040
אספסת איטלקית TRUE Medicago italica VU פרפרניים 1041
אספסת החוף TRUE Medicago littoralis פרפרניים 1042
אספסת קטועה TRUE Medicago truncatula פרפרניים 1043
אספסת אשונה TRUE Medicago rigidula פרפרניים 1044
אספסת כדורית TRUE Medicago constricta NT פרפרניים 1045
אספסת החבית TRUE Medicago doliata אספסת שיכנית פרפרניים 1046
אספסת מגובששת TRUE Medicago turbinata פרפרניים 1047
אספסת מגובששת חסרת-שיכים FALSE Medicago turbinata turbinata 1048
אספסת מגובששת בעלת-שיכים FALSE Medicago turbinata aculeata 1049
אספסת החילזון TRUE Medicago murex EN פרפרניים 1050
אספסת ריסנית TRUE Medicago intertexa אספסת משוזרת פרפרניים 1051
אספסת הגליל TRUE Medicago granadensis NT פרפרניים 1052
אספסת חרמשית TRUE Medicago falcata פרפרניים 1053
אספסת השיח FALSE Medicago arborea פרפרניים 1054
אספסת ערבית FALSE Medicago arabica 1055
דבשה סיצילית TRUE Melilotus messanensis פרפרניים 1056
דבשה מחורצת TRUE Melilotus sulcatus דבשה חרוצה פרפרניים 1057
דבשה הדורה FALSE Melilotus elegans פרפרניים 1058
דבשה איטלקית TRUE Melilotus italicus פרפרניים 1059
דבשה הודית TRUE Melilotus indicus פרפרניים 1060
דבשה לבנה TRUE Melilotus albus פרפרניים 1061
תלתן זוחל TRUE Trifolium repens פרפרניים 1062
תלתן רפה TRUE Trifolium nigrescens פרפרניים 1063
תלתן דגול TRUE Trifolium billardieri EN פרפרניים 1064
תלתן פלישתי TRUE Trifolium philistaeum תלתן פלשתי NT פרפרניים 1065
תלתן הדור TRUE Trifolium grandiflorum פרפרניים 1066
תלתן חקלאי TRUE Trifolium campestre פרפרניים 1067
תלתן בואסיה TRUE Trifolium boissieri פרפרניים 1068
תלתן מאדים TRUE Trifolium erubescens פרפרניים 1069
תלתן נימי TRUE Trifolium filiforme EX פרפרניים 1070
תלתן חנוק TRUE Trifolium suffocatum פרפרניים 1071
תלתן הקצף TRUE Trifolium spumosum פרפרניים 1072
תלתן אלמוות TRUE Trifolium argutum פרפרניים 1073
תלתן הביצות TRUE Trifolium fragiferum פרפרניים 1074
תלתן משולחף TRUE Trifolium physodes פרפרניים 1075
תלתן הפוך TRUE Trifolium resupinatum פרפרניים 1076
תלתן קלוז FALSE Trifolium clusii תלתן קלוסי פרפרניים 1077
תלתן לביד TRUE Trifolium tomentosum תלתן כפוף-שיניים פרפרניים 1078
תלתן גולתי TRUE Trifolium bullatum תלתן גולני פרפרניים 1079
תלתן בלוטי TRUE Trifolium glanduliferum תלתן מעורק פרפרניים 1080
תלתן כוכבני TRUE Trifolium stellatum פרפרניים 1081
תלתן דוקרני TRUE Trifolium scabrum פרפרניים 1082
תלתן קיפודני TRUE Trifolium lappaceum פרפרניים 1083
תלתן הכפתורים TRUE Trifolium cherleri פרפרניים 1084
תלתן צר-עלים TRUE Trifolium angustifolium VU פרפרניים 1085
תלתן הארגמן TRUE Trifolium purpureum תלתן ארגמני פרפרניים 1086
תלתן בלאנש FALSE Trifolium blancheanum פרפרניים 1087
תלתן ארץ-ישראלי TRUE Trifolium palaestinum תלתן א-י, תלתן א"י פרפרניים 1088
תלתן דו-גוני TRUE Trifolium dichroanthum פרפרניים 1089
תלתן נאה TRUE Trifolium dasyurum פרפרניים 1090
תלתן הנביאים TRUE Trifolium prophetarum פרפרניים 1091
תלתן השדה TRUE Trifolium arvense פרפרניים 1092
תלתן ביירותי FALSE Trifolium berytheum פרפרניים 1093
תלתן מירוני FALSE Trifolium meironense פרפרניים 1094
תלתן סלמוני TRUE Trifolium salmoneum תלתן שלמוני VU פרפרניים 1095
תלתן ווילוב TRUE Trifolium vavilovii פרפרניים 1096
תלתן אלכסנדרוני FALSE Trifolium alexandrinum פרפרניים 1097
תלתן קושטא FALSE Trifolium constantinopolitanum פרפרניים 1098
תלתן לבן TRUE Trifolium leucanthum פרפרניים 1099
תלתן חדוד TRUE Trifolium echinatum תלתן דקרני פרפרניים 1100
תלתן נחות FALSE Trifolium plebeium פרפרניים 1101
תלתן המגן TRUE Trifolium scutatum פרפרניים 1102
תלתן תריסני TRUE Trifolium clypeatum פרפרניים 1103
תלתן דל-פרחים TRUE Trifolium pauciflorum פרפרניים 1104
תלתן הכדורים TRUE Trifolium pilulare פרפרניים 1105
תלתן צמיר TRUE Trifolium eriosphaerum פרפרניים 1106
תלתן תת-קרקעי TRUE Trifolium subterraneum פרפרניים 1107
תלתן ישראלי TRUE Trifolium israeliticum VU פרפרניים 1108
תלתן מגובב TRUE Trifolium glomeratum NT פרפרניים 1109
תלתן שעיר TRUE Trifolium hirtum NT פרפרניים 1110
תלתן היערות FALSE Trifolium sylvaticum פרפרניים 1111
תלתן "בסיקרפי" TRUE Trifolium "basicarpe" פרפרניים 1112
חמצת יהודה FALSE Cicer judaicum חמצה שסועה(PP) פרפרניים 1113
חמצה תרבותית FALSE Cicer arietinum פרפרניים 1114
בקיה דקת-עלים TRUE Vicia tenuifolia פרפרניים 1115
בקיה אנטולית FALSE Vicia bithynica פרפרניים 1116
בקיה מדורבנת TRUE Vicia monantha פרפרניים 1117
בקיה שעירה TRUE Vicia villosa בקיה ססגונית פרפרניים 1118
בקיה ארץ-ישראלית TRUE Vicia palaestina בקיה א-י פרפרניים 1119
בקית החולה TRUE Vicia hulensis בקיית החולה EN פרפרניים 1120
בקית קפריסין TRUE Vicia cypria בקיית קפריסין EN פרפרניים 1121
בקית הכרשינה TRUE Vicia ervilia בקיית הכרשינה פרפרניים 1122
בקיה עדינה FALSE Vicia tetrasperma פרפרניים 1123
בקיה דקיקה FALSE Vicia laxiflora פרפרניים 1124
בקיה קטנה TRUE Vicia pubescens פרפרניים 1125
בקית הכלאיים TRUE Vicia hybrida בקיית הכלאים פרפרניים 1126
בקיה צהובה TRUE Vicia lutea פרפרניים 1127
בקית המשי TRUE Vicia sericocarpa בקיית המשי פרפרניים 1128
בקית הביצות TRUE Vicia galeata בקיית הביצות פרפרניים 1129
בקית יזרעאל TRUE Vicia esdraelonensis בקיית יזרעאל CR פרפרניים 1130
בקיה תרבותית TRUE Vicia sativa בקיה צרת-עלים, בקיה חדודה פרפרניים 1131
בקיה מצויה TRUE Vicia peregrina פרפרניים 1132
בקיה צרפתית TRUE Vicia narbonensis פרפרניים 1133
בקית הגליל TRUE Vicia galilaea בקיית הגליל פרפרניים 1134
בקיה טופחנית TRUE Vicia lathyroides פרפרניים 1135
בקית הבזלת TRUE Vicia basaltica בקיית הבזלת EN פרפרניים 1136
בקיה ארגמנית FALSE Vicia benghalensis פרפרניים 1137
בקיה ארוכת-עוקץ TRUE Vicia articulata פרפרניים 1138
עדשה תרבותית FALSE Lens culinaris פרפרניים 1139
עדשה מצויה TRUE Lens ervoides פרפרניים 1140
עדשה מזרחית TRUE Lens orientalis פרפרניים 1141
עדשת הר-אודם TRUE Lens odemensis עדשה משוננת, עדשת אודם פרפרניים 1142
טופח הגליל TRUE Lathyrus spathulatus VU פרפרניים 1143
טופח ירושלים TRUE Lathyrus hierosolymitanus פרפרניים 1144
טופח קסיוס TRUE Lathyrus cassius EN פרפרניים 1145
טופח ארך-עמוד TRUE Lathyrus gorgonei טפח ארך-העמוד VU פרפרניים 1146
טופח נאה TRUE Lathyrus marmoratus פרפרניים 1147
טופח חימצתי FALSE Lathyrus cicera פרפרניים 1148
טופח אדום TRUE Lathyrus pseudocicera טפח מעורק, טופח חד-עורקי פרפרניים 1149
טופח ריסני TRUE Lathyrus blepharicarpus פרפרניים 1150
טופח דביק TRUE Lathyrus gleospermus EN פרפרניים 1151
טופח זקוף TRUE Lathyrus inconspicuus טופח שעיר-פרי פרפרניים 1152
טופח חכלילי TRUE Lathyrus setifolius טופח שרוני EN פרפרניים 1153
טופח עדשתי TRUE Lathyrus lentiformis CR פרפרניים 1154
טופח עדין TRUE Lathyrus nissolia VU פרפרניים 1155
טופח מצוי TRUE Lathyrus aphaca פרפרניים 1156
טופח גדול TRUE Lathyrus ochrus פרפרניים 1157
טופח שעיר TRUE Lathyrus hirsutus פרפרניים 1158
טופח כדורי FALSE Lathyrus sphaericus פרפרניים 1159
טופח השלוחות TRUE Lathyrus ciliolatus טופח תת-קרקעי פרפרניים 1160
טופח החרמון TRUE Lathyrus roseus טופח הפקעות, טופח ורוד פרפרניים 1161
טופח חד-עורקי FALSE Lathyrus plitmannii פרפרניים 1162
טופח הגולן FALSE Lathyrus golanensis פרפרניים 1163
טופח חד-שנתי TRUE Lathyrus annuus פרפרניים 1164
טופח שעיר-פרי FALSE Lathyrus hirticarpus פרפרניים 1165
טופח ספרדי TRUE Lathyrus clymenum טופח רב-עלעלים פרפרניים 1166
אפון קיפח TRUE Pisum elatius פרפרניים 1167
אפון נמוך TRUE Pisum syriacum פרפרניים 1168
אפון מצוי TRUE Pisum fulvum פרפרניים 1169
לוביה מצרית TRUE Vigna luteola פרפרניים 1170
חרטום זעיר FALSE Rhynchosia minima פרפרניים 1171
טברניירה מצרית FALSE Taverniera aegyptiaca פרפרניים 1172
סיסם הודי TRUE Dalbergia sisso EN פרפרניים 1173
רוביניה בת-שיטה FALSE Robinia pseudoacacia רוביניה בת-השיטה פרפרניים 1174
מכנף נאה FALSE Tipuana tipu פרפרניים 1175
סופורה יפנית FALSE Sophora japonica פרפרניים 1176
ססבניה מצרית FALSE Sesbania sesban פרפרניים 1177
חמציץ נטוי TRUE Oxalis pes-caprae חמציציים 1178
חמציץ קטן TRUE Oxalis corniculata חמציציים 1179
ביברשטיניה שסועה TRUE Biebersteinia multifida ביברשטניה שסועה ביברשטיניים 1180
גרניון הפקעות TRUE Geranium tuberosum גרניים 1181
גרניון הלבנון TRUE Geranium libani גרניים 1182
גרניון נאה TRUE Geranium columbinum NT גרניים 1183
גרניון גזור TRUE Geranium dissectum גרניים 1184
גרניון עגול TRUE Geranium rotundifolium גרניים 1185
גרניון רך TRUE Geranium molle גרניים 1186
גרניון שלוש-כנפי FALSE Geranium trilophum גרניון תלת-כנפי גרניים 1187
גרניון נוצץ TRUE Geranium lucidum גרניים 1188
גרניון הארגמן TRUE Geranium purpureum גרניים 1189
גרניון הררי TRUE Geranium libanoticum גרניון החרמון גרניים 1190
מקור-חסידה מלבין TRUE Erodium oxyrrhynchum מקור-החסידה המלבין גרניים 1191
מקור-חסידה שעיר TRUE Erodium crassifolium מקור-החסידה השעיר גרניים 1192
מקור-חסידה קרח TRUE Erodium glaucophyllum מקור-החסידה הקרח גרניים 1193
מקור-חסידה מעוצה TRUE Erodium arborescens מקור-החסידה המעוצה גרניים 1194
מקור-חסידה רומאי TRUE Erodium acaule מקור-החסידה הרומאי גרניים 1195
מקור-חסידה גזור TRUE Erodium cicutarium מקור-החסידה הגזור גרניים 1196
מקור-חסידה מצוי TRUE Erodium moschatum מקור-החסידה המצוי גרניים 1197
מקור-חסידה מדברי TRUE Erodium touchyanum מקור-החסידה המדברי גרניים 1198
מקור-חסידה ארוך TRUE Erodium ciconium מקור-החסידה הארוך גרניים 1199
מקור-חסידה נטוף FALSE Erodium guttatum גרניים 1200
מקור-חסידה גדול TRUE Erodium gruinum מקור-החסידה הגדול גרניים 1201
מקור-חסידה תל-אביבי TRUE Erodium telavivense מקור-החסידה התל-אביבי גרניים 1202
מקור-חסידה יפה TRUE Erodium botrys מקור-החסידה היפה גרניים 1203
מקור-חסידה מפוצל TRUE Erodium laciniatum מקור-החסידה המפוצל גרניים 1204
מקור-חסידה תמים TRUE Erodium subintegrifolium מקור-החסידה תמים-העלים, מקור-חסידה תמים-העלים EN גרניים 1205
מקור-חסידה חלק FALSE Erodium alnifolium מקור-החסידה החלק גרניים 1206
מקור-חסידה חלמיתי TRUE Erodium malacoides מקור-החסידה החלמיתי גרניים 1207
מקור-חסידה מצרי TRUE Erodium neuradifolium מקור-החסידה המצרי גרניים 1208
בהק צחור TRUE Monsonia nivea גרניים 1209
בהק עקרבי TRUE Monsonia heliotropioides גרניים 1210
שבר לבן TRUE Peganum harmala ימלוחיים 1211
אבי-ארבע מלוח TRUE Tetradiclis tenella NT ימלוחיים 1212
זצניה מזרחית TRUE Seetzenia lanata סצניה VU זוגניים 1213
פגוניה דביקה TRUE Fagonia glutinosa זוגניים 1214
פגונית סיני TRUE Fagonia scabra פגוניה קהירית NT זוגניים 1215
פגוניה קטנת-פרחים TRUE Fagonia bruguieri פגונית אלף-הקוצים זוגניים 1216
פגוניה רכה TRUE Fagonia mollis פגוניה גדולת-פרחים זוגניים 1217
פגוניה רכה אילתית FALSE Fagonia mollis hispida זוגניים 1218
פגוניה רכה גדולת-פרחים FALSE Fagonia mollis grandiflora זוגניים 1219
פגוניה צרת-עלים TRUE Fagonia tenuifolia זוגניים 1220
פגוניה ערבית TRUE Fagonia arabica זוגניים 1221
פגוניה ערבית הודית FALSE Fagonia arabica indica זוגניים 1222
פגוניה הודית FALSE Fagonia indica זוגניים 1223
פגוניה קטנת-עלים FALSE Fagonia microphylla זוגניים 1224
פגונית אלף-הקוצים FALSE Fagonia schimperi זוגניים 1225
זוגן השיח TRUE Zygophyllum dumosum זוגניים 1226
זוגן רחב FALSE Zygophyllum fabago זוגניים 1227
זוגן אדום TRUE Zygophyllum coccineum זוגניים 1228
זוגן לבן TRUE Zygophyllum album VU זוגניים 1229
זוגן פשוט TRUE Tetraena simplex זוגניים 1230
זוגן גחון FALSE Zygophyllum decumbens זוגניים 1231
קוטב מכונף TRUE Tribulus pentandrus קוטב מכניף זוגניים 1232
קוטב דו-זיזי TRUE Tribulus bimucronataus זוגניים 1233
קוטב מצוי TRUE Tribulus terrestris זוגניים 1234
קוטב הערוצים FALSE Tribulus macropterus קוטב גדול-כנף זוגניים 1235
קוטב רך TRUE Tribulus mollis זוגניים 1236
ימלוח פגום TRUE Nitraria retusa ימלוחיים 1237
ימלוח תמים FALSE Nitraria schoberi ימלוחיים 1238
זקום מצרי TRUE Balanites aegyptiaca זוגניים 1239
פשתה שעירה TRUE Linum pubescens פשתיים 1240
פשתה צרת-עלים TRUE Linum bienne פשתיים 1241
פשתת הערבות FALSE Linum peyronii פשתיים 1242
פשתת החוף TRUE Linum maritimum CR פשתיים 1243
פשתת המכבד TRUE Linum corymbulosum פשתיים 1244
פשתה אשונה TRUE Linum strictum פשתיים 1245
פשתה ארסית FALSE Linum toxicum פשתיים 1246
פשתה גדולה TRUE Linum mucronatum פשתיים 1247
פשתה מצויה TRUE Linum nodiflorum פשתיים 1248
פשתה משולשת TRUE Linum trigynum פשתה עדינה VU פשתיים 1249
פשתה לבנה FALSE Linum album פשתיים 1250
פשתה תרבותית FALSE Linum usitatissimum פשתיים 1251
לשישית הצבעים TRUE Chrozophora tinctoria חלבלוביים 1252
לשישית הבוצין TRUE Chrozophora obliqua חלבלוביים 1253
לשישית מקומטת TRUE Chrozophora plicata VU חלבלוביים 1254
לשישית השיח TRUE Chrozophora oblongifolia לשישית ארוכת-עלים NT חלבלוביים 1255
מרקולית מצויה TRUE Mercurialis annua חלבלוביים 1256
קיקיון מצוי TRUE Ricinus communis חלבלוביים 1257
חלבלוב שרוע TRUE Euphorbia peplis VU חלבלוביים 1258
חלבלוב מגורגר TRUE Euphorbia granulata חלבלוב גרגרי NT חלבלוביים 1259
חלבלוב עגול-עלים TRUE Euphorbia chamaesyce חלבלוביים 1260
חלבלוב מצרי TRUE Euphorbia forsskalii VU חלבלוביים 1261
חלבלוב הכדורים TRUE Euphorbia hirta חלבלוביים 1262
חלבלוב נטוי TRUE Euphorbia nutans חלבלוב ורוד חלבלוביים 1263
חלבלוב דחוס FALSE Euphorbia densa חלבלוביים 1264
חלבלוב צמיר TRUE Euphorbia petiolata חלבלוביים 1265
חלבלוב השיח TRUE Euphorbia dendroides CR חלבלוביים 1266
חלבלוב קהירי TRUE Euphorbia retusa חלבלוביים 1267
חלבלוב סיני TRUE Euphorbia grossheimii חלבלוביים 1268
חלבלוב מגובשש TRUE Euphorbia hierosolymitana חלבלוביים 1269
חלבלוב שעיר TRUE Euphorbia hirsuta EN חלבלוביים 1270
חלבלוב השמש TRUE Euphorbia helioscopia חלבלוביים 1271
חלבלוב ביירותי TRUE Euphorbia berythea חלבלוביים 1272
חלבלוב מרושת TRUE Euphorbia oxyodonta חלבלוביים 1273
חלבלוב עב-זרע TRUE Euphorbia phymatosperma VU חלבלוביים 1274
חלבלוב משונשן TRUE Euphorbia arguta חלבלוביים 1275
חלבלוב קטן-פרי TRUE Euphorbia microsphaera EN חלבלוביים 1276
חלבלוב סמור TRUE Euphorbia valerianifolia חלבלוביים 1277
חלבלוב ארם-צובא TRUE Euphorbia aleppica חלבלוביים 1278
חלבלוב צר-עלים TRUE Euphorbia exigua חלבלוביים 1279
חלבלוב מגלי TRUE Euphorbia falcata חלבלוב מגלני חלבלוביים 1280
חלבלוב מחורץ TRUE Euphorbia aulacosperma חלבלוב חרוץ חלבלוביים 1281
חלבלוב מצוי TRUE Euphorbia peplus חלבלוביים 1282
חלבלוב פעוט TRUE Euphorbia chamaepeplus חלבלוביים 1283
חלבלוב מקרין TRUE Euphorbia reuteriana חלבלוביים 1284
חלבלוב המדבר FALSE Euphorbia cheiradenia חלבלוביים 1285
חלבלוב החוף TRUE Euphorbia terracina חלבלוביים 1286
חלבלוב ענף TRUE Euphorbia macroclada חלבלוביים 1287
חלבלוב הים TRUE Euphorbia paralias חלבלוביים 1288
חלבלוב קעור TRUE Euphorbia heterophylla חלבלוביים 1289
חלבלוב פושט TRUE Euphorbia prostrata חלבלוביים 1290
חלבלוב הגלגל FALSE Euphorbia gaillardotii חלבלוביים 1291
חלבלוב ביצני FALSE Euphorbia obovata חלבלוביים 1292
חלבלוב קוצני TRUE Euphorbia erinacea חלבלוב קיפודני, חלבלוב קפודי חלבלוביים 1293
חלבלוב נקוד FALSE Euphorbia punctata חלבלוביים 1294
חלבלוב פרעני TRUE Euphorbia lasiocarpa חלבלוב שעיר-פרי חלבלוביים 1295
חלבלוב זוחל TRUE Euphorbia serpens חלבלוביים 1296
חלבלוב מול-הלבנון TRUE Euphorbia antilibanotica חלבלוביים 1297
חלבלוב רמון TRUE Euphorbia ramanensis חלבלוב הרמון חלבלוביים 1298
חלבלוב סהרה FALSE Euphorbia drancumculoides חלבלוביים 1299
חלבלוב הפקעת TRUE Euphorbia apios חלבלוביים 1300
חלבלוב נשיר TRUE Euphorbia caudivulosa חלבלוביים 1301
חלבלוב הדגניים FALSE Euphorbia graminea חלבלוב דגני חלבלוביים 1302
חלבלוב מאדים TRUE Euphorbia supina חלבלוביים 1303
חלבלב הסהרה FALSE Euphorbia drcunculoides חלבלוביים 1304
פילנתוס עגול-עלים TRUE Phyllanthus rotundifolius פילנטיים 1305
שלוחית קרחת TRUE Andrachne telephioides פילנטיים 1306
שלוחית שעירה TRUE Andrachne aspera פילנטיים 1307
טובענית העוקצים TRUE Callitriche brutia VU טובעניתיים 1308
טובענית אביבית TRUE Callitriche lenisulca VU טובעניתיים 1309
טובענית קטומה TRUE Callitriche truncata טובענית דו-מינית , טובענית אנדרוגנית, טובענית קטועה NT טובעניתיים 1310
טובענית הפלגים FALSE Callitriche mouterdi טובעניתיים 1311
טובענית פורטוגלית TRUE Callitriche lusitanica 1312
פיגם מצוי TRUE Ruta chalepensis פיגמיים 1313
פיגמית השיח FALSE Haplophyllum fruticulosum פיגמיים 1314
פיגמית הסלע FALSE Haplophyllum poorei פיגמית פור VU פיגמיים 1315
פיגמית הסלע נגבית TRUE Haplophyllum poorei ssp.negevense פיגמית פור ת.מ. הנגב VU פיגמיים 1316
פיגמית בלאנש FALSE Haplophyllum blanchei פיגמית בלנש פיגמיים 1317
פיגמית מצויה TRUE Haplophyllum buxbaumii פיגמיים 1318
פיגמית מגובששת TRUE Haplophyllum tuberculatum פיגמית ארוכת-עלים פיגמיים 1319
תפוז סיני FALSE Citrus sinensis תפוז ההדר, תפוז הדרים פיגמיים 1320
תפוז החושחש FALSE 1321
מרבה-חלב מונפלייני TRUE Polygala monspeliaca מרבה-חלב מונפליני מרבה-חלב 1322
מרבה-חלב רותמי TRUE Polygala sinaica מרבה-חלב סיני, מרבה-חלב נגבי מרבה-חלב 1323
מרבה-חלב אדומי FALSE Polygala hohenackeriana מרבה-חלב 1324
מרבה-חלב צמיר-כנף FALSE Polygala erioptera מרבה-חלב 1325
מרבה-חלב נגבי FALSE Polygala negevensis מרבה-חלב 1326
אלה אטלנטית TRUE Pistacia atlantica אלתיים 1327
אלה ארץ-ישראלית TRUE Pistacia palaestina אלה א-י אלתיים 1328
אלת הכלאיים FALSE Pistacia saportae אלת ספורטה אלתיים 1329
אלת המסטיק TRUE Pistacia lentiscus אלתיים 1330
אלה פרסית FALSE Pistacia khinjuk אלתיים 1331
אלה אמיתית FALSE Pistacia vera אלתיים 1332
אוג הבורסקאים TRUE Rhus coriaria אלתיים 1333
אוג קוצני TRUE Searsia tripartita אלתיים 1334
אוג מחומש TRUE Searsia pentaphylla CR אלתיים 1335
פלפלון דמוי-אלה FALSE Schinus terebinthifolius אלתיים 1336
פלפלון בכות FALSE Schinus molle עץ הפלפל אלתיים 1337
אדר סורי TRUE Acer obtusifolium ספינדיים 1338
אדר קטן-עלים TRUE Acer hermoneum אדר חרמוני, אדר קטן-עלים חרמוני, ספינדיים 1339
דודונאה דביקה TRUE Dodonaea viscosa דודוניאה דביקה סבונניים 1340
ליבן משולש FALSE Cardiospermum halicacabum סבונניים 1341
סלוודורה פרסית TRUE Salvadora persica סלבדורה פרסית, סלודורה פרסית סלודוריים 1342
אשחר דו-זרעי FALSE Rhamnus disperma אשחריים 1343
אשחר ארץ-ישראלי TRUE Rhamnus lycioides אשחר א-י אשחריים 1344
אשחר מנוקד TRUE Rhamnus punctata אשחר נקוד אשחריים 1345
אשחר רחב-עלים TRUE Rhamnus alaternus אשחריים 1346
אשחר הלבנון TRUE Rhamnus libanoticus אשחריים 1347
אשמר קוצני TRUE Paliurus spina-christi שמיד קוצני אשחריים 1348
שיזף מצוי TRUE Ziziphus spina-christi אשחריים 1349
שיזף שעיר TRUE Ziziphus nummularia EN אשחריים 1350
שיזף השיח TRUE Ziziphus lotus אשחריים 1351
שיזף תרבותי FALSE Ziziphus jujuba tajrhho 1352
אשחרית המדבר FALSE Sageretia thea סגרטיה אשחרית אשחריים 1353
גרויה שעירה TRUE Grewia villosa EN חלמיתיים 1354
גרויה טנקס FALSE Grewia tenax חלמיתיים 1355
מלוכיה משולשת TRUE Corchorus trilocularis במיה משולשת VU חלמיתיים 1356
מלוכיה נאכלת TRUE Corchorus olitorius חלמיתיים 1357
אבוטילון השיח TRUE Abutilon fruticosum חלמיתיים 1358
אבוטילון לביד FALSE Abutilon pannosum חלמיתיים 1359
אבוטילון קהה TRUE Abutilon hirtum NT חלמיתיים 1360
אבוטילון הודי TRUE Abutilon indicum VU חלמיתיים 1361
אבוטילון תאופרסטוס TRUE Abutilon theophrastii חלמיתיים 1362
מעוג קיפח TRUE Lavatera bryoniifolia NT חלמיתיים 1363
מעוג מנוקד TRUE Lavatera punctata חלמיתיים 1364
מעוג אפיל TRUE Lavatera trimestris חלמיתיים 1365
מעוג כרתי TRUE Lavatera cretica חלמיתיים 1366
מעוג שיחני FALSE Lavatera arborea חלמיתיים 1367
נטופית המדבר TRUE Althaea ludwigii חוטמית המדבר חלמיתיים 1368
נטופית רפואית TRUE Althaea officinalis חוטמית רפואית CR חלמיתיים 1369
נטופית שעירה TRUE Althaea hirsuta חוטמית שעירה חלמיתיים 1370
חוטמית עין-הפרה TRUE Alcea acaulis חלמיתיים 1371
חוטמית זהובה FALSE Alcea chrysantha חלמיתיים 1372
חוטמית מסורטטת TRUE Alcea striata חוטמית משורטטת חלמיתיים 1373
חוטמית הגליל TRUE Alcea galilaea חלמיתיים 1374
חוטמית צהובה FALSE Alcea rufescens חלמיתיים 1375
חוטמית מאוצבעת TRUE Alcea digitata חלמיתיים 1376
חוטמית זיפנית TRUE Alcea setosa חלמיתיים 1377
חוטמית קרחת TRUE Alcea dissecta חלמיתיים 1378
חוטמית חסרת-כנפיים FALSE Alcea apterocarpa חוטמית נטולת-כנפים חלמיתיים 1379
חוטמית תרבותית FALSE Alcea rosea חלמיתיים 1380
חלמית מצרית TRUE Malva aegyptia חלמיתיים 1381
חלמית גדולה TRUE Malva sylvestris חלמיתיים 1382
חלמית מצויה TRUE Malva nicaeensis חלמיתיים 1383
חלמית זנוחה TRUE Malva neglecta חלמית מוזנחת חלמיתיים 1384
חלמית קטנת-פרחים TRUE Malva parviflora חלמיתיים 1385
חלמית חדת-אונות FALSE Malva oxyloba חלמיתיים 1386
בת-חלמית שרועה TRUE Malvella sherardiana חלמיתיים 1387
היביסקוס סגלגל TRUE Hibiscus micranthus חלמיתיים 1388
היביסקוס משולש TRUE Hibiscus trionum חלמיתיים 1389
סידה מחודדת TRUE Sida acuta חלמיתיים 1390
עוגית חרמונית TRUE Kitaibelia balansae לחמית חרמונית, נטופית קנבוסית חלמיתיים 1391
אנודה מצויצת TRUE Anoda cristata חלמיתיים 1392
דפנית צרת-עלים FALSE Daphne linearifolia דפנה צרת-עלים מתנניים 1393
מתנן שעיר TRUE Thymelaea hirsuta מתנניים 1394
מתנן מצוי TRUE Thymelaea passerina ליגיה מצויה מתנניים 1395
מתנן צמיר TRUE Thymelaea gussonei ליגיה שעירה מתנניים 1396
יצהרון מכסיף TRUE Elaeagnus angustifolia עץ-השמן המכסיף אלאגניים 1397
סיגל ריחני FALSE Viola odorata סגל ריחני סיגליים 1398
סיגל ססגוני FALSE Viola kitaibeliana סיגל שלוש-גוני, סגל שלוש-גוני סיגליים 1399
סיגל תמים TRUE Viola pentadactyla סגל תמים VU סיגליים 1400
סיגל עטוי TRUE Viola occulta סגל עטוי VU סיגליים 1401
סיגל צנוע TRUE Viola modesta סגל צנוע NT סיגליים 1402
סיגל קטן TRUE Viola parvula סיגליים 1403
לוטם שעיר TRUE Cistus creticus לוטמיים 1404
לוטם מרווני TRUE Cistus salviifolius לוטמיים 1405
שמשונית הטיפין TRUE Tuberaria guttata VU לוטמיים 1406
שמשון אזוביוני TRUE Helianthemum syriacum לוטמיים 1407
שמשון מצוי TRUE Helianthemum salicifolium לוטמיים 1408
שמשון הדור TRUE Helianthemum vesicarium שמשון השלחופיות לוטמיים 1409
שמשון קהירי TRUE Helianthemum kahiricum לוטמיים 1410
שמשון הנגב TRUE Helianthemum ventosum לוטמיים 1411
שמשון המדבר TRUE Helianthemum sanctiantoni לוטמיים 1412
שמשון סגלגל TRUE Helianthemum stipulatum לוטמיים 1413
שמשון ליפי TRUE Helianthemum lippii לוטמיים 1414
שמשון יושב TRUE Helianthemum sessiliflorum לוטמיים 1415
שמשון ריסני TRUE Helianthemum ledifolium לוטמיים 1416
שמשון שעיר FALSE Helianthemum lasiocarpum לוטמיים 1417
שמשון מצרי TRUE Helianthemum aegyptiacum לוטמיים 1418
לוטמית ערבית TRUE Fumana arabica לוטמיים 1419
לוטמית דביקה TRUE Fumana thymifolia לוטמיים 1420
אשליל הנגב TRUE Reaumuria negevensis אשליים 1421
אשליל שעיר TRUE Reaumuria hirtella אשליל ארץ-ישראלי אשליים 1422
אשליל מסורג FALSE Reaumuria alternifolia אשליים 1423
אשל הנגב FALSE Tamarix negevensis אשליים 1424
אשל הכנרת FALSE Tamarix genessarensis אשליים 1425
אשל ארץ-ישראלי FALSE Tamarix palaestina אשליים 1426
אשל הירדן FALSE Tamarix jordanis אשל איזמירי אשליים 1427
אשל סין FALSE Tamarix chinensis אשל סיני אשליים 1428
אשל היאור TRUE Tamarix nilotica אשל ארץ-ישראלי, אשל הירדן אשליים 1429
אשל הפרקים TRUE Tamarix aphylla אשליים 1430
אשל עב-שיבולת TRUE Tamarix hampeana אשליים 1431
אשל מרובע TRUE Tamarix tetragyna אשליים 1432
אשל קטן-פרחים FALSE Tamarix tetrandra אשליים 1433
אשל חובק FALSE Tamarix amplexicaulis אשליים 1434
אשל מתנני TRUE Tamarix passerinoides אשל גדול-פרי, אשל הערבה אשליים 1435
אשל איזמירי TRUE Tamarix ramosissims [אשל הירדן] 1436
פרנקניה מאובקת TRUE Frankenia pulverulenta פרנקניים 1437
פרנקניה שעירה TRUE Frankenia hirsuta פרנקניים 1438
פרנקניה מופשלת FALSE Frankenia revoluta פרנקניים 1439
ברגיה אמנית TRUE Bergia ammanioides CR אלטיניים 1440
אלטין גדול FALSE Elatine hydropiper אלטיניים 1441
אלטין עקום-זרעים TRUE Elatine macropoda NT אלטיניים 1442
אלטין הדורים TRUE Elatine alsinastrum CR אלטיניים 1443
אמניה מצרית TRUE Ammannia baccifera אמנית הדורים EN כופריים 1444
אמניה רבת-פרחים FALSE Ammannia prieureana כופריים 1445
שנית גדולה TRUE Lythrum salicaria כופריים 1446
שנית מתפתלת TRUE Lythrum junceum כופריים 1447
שנית שוות-שיניים TRUE Lythrum tribracteatum כופריים 1448
שנית קטנת-עלים TRUE Lythrum hyssopifolium כופריים 1449
שנית הקורנית FALSE Lythrum thymifolia כופריים 1450
שנית רחבת-עלים TRUE Lythrum borysthenicum יבלול זקוף כופריים 1451
כופר לבן FALSE Lawsonia inermis כופריים 1452
הדס מצוי TRUE Myrtus communis EN הדסיים 1453
אקליפטוס המקור TRUE Eucalyptus camalidulensis איקליפטוס המקור הדסיים 1454
אקליפטוס בהיר-קליפה FALSE Eucalyptus leucoxylon אקליפטוס לבן-הקליפה הדסיים 1455
אקליפטוס מערבי FALSE Eucalyptus occidentalis איקליפטוס מערבי הדסיים 1456
אקליפטוס מסמרי FALSE Eucalyptus gomphocephala אקליפטוס ההרים, איקליפטוס הדסיים 1457
אקליפטוס הצווארון FALSE Eucalyptus torquata איקליפטוס הצווארון הדסיים 1458
אקליפטוס אדום-מצנפת FALSE Eucalyptus erythrocorys איקליפטוס אדום-המצנפת הדסיים 1459
אקליפטוס מריתי FALSE Eucalyptus spatulata איקליפטוס מריתי הדסיים 1460
אקליפטוס קרוס FALSE Eucalyptus kruseana איקליפטוס קרוס הדסיים 1461
אקליפטוס הכלאים FALSE Eucalyptus torwood איקליפטוס הכלאים 1462
אקליפטוס וודוורדי FALSE Eucalyptus woodwardii איקליפטוס וודוורדי 1463
קורימביה לימונית FALSE Corimbia citriodora אאיקליפטוס לימוני הדסיים 1464
קורימביה אדומה FALSE Corimbia ficifolia איקליפטוס אדום הדסיים 1465
מדד זוחל TRUE Ludwigia stolonifera לודביגית השלוחות נר-הלילה 1466
מדד הביצות TRUE Ludwigia palustris לודביגית הבצות EX נר-הלילה 1467
ערברבה שעירה TRUE Epilobium hirsutum נר-הלילה 1468
ערברבה קטנת-פרחים TRUE Epilobium parviflorum VU נר-הלילה 1469
ערברבה מרובעת TRUE Epilobium tetragonum נר-הלילה 1470
נר-לילה חופי TRUE Oenothera drummondii נר-הלילה 1471
נר-לילה ורוד TRUE Oenothera rosea נר-הלילה 1472
נר-לילה מפוצל FALSE Oenithera laciniata נר-לילה מפורץ נר-הלילה 1473
נר-לילה דו-שנתי FALSE Oenothera biennis נר-לילה שוטה נר-הלילה 1474
נר-לילה נאה FALSE Oenothera speciosa 1475
אלף-עלה משובל TRUE Myriophyllum spicatum אלף-העלה המשבל VU אלף-העלה 1476
אלף-עלה מיימי FALSE Myriophyllum aquaticum אלף-עלה נוצתי אלף-העלה 1477
טרשנית שרועה TRUE Theligonum cynocrambe טרשניתיים 1478
קיסוס החורש TRUE Hedera helix קיסוסיים 1479
ספלילה טבורית TRUE Hydrocotyle vulgaris ספלילה קטנה EX קיסוסיים 1480
ספלילה מצויה TRUE Hydrocotyle ranunculoides NT קיסוסיים 1481
ספלילה זעירה FALSE Hydrocotyle sibthorpioides קיסוסיים 1482
חרחבינה מגובבת TRUE Eryngium glomeratum סוככיים 1483
חרחבינה חרמשית TRUE Eryngium falcatum סוככיים 1484
חרחבינה מכחילה TRUE Eryngium creticum סוככיים 1485
חרחבינה חופית TRUE Eryngium maritimum VU סוככיים 1486
חרחבינה טובענית TRUE Eryngium barrelieri VU סוככיים 1487
חרחבינה ירוקה TRUE Eryngium bourgatii סוככיים 1488
חרחבינה חרמונית TRUE Eryngium billardieri סוככיים 1489
נוצנית כדורית TRUE Lagoecia cuminoides סוככיים 1490
צלע-שור חרוזה TRUE Bupleurum intermedium צלע-השור החרוזה סוככיים 1491
צלע-שור מעורקת TRUE Bupleurum odontites צלע-השור המערקת סוככיים 1492
צלע-שור קטנה TRUE Bupleurum nodiflorum צלע-השור הקטנה סוככיים 1493
צלע-שור אשונה TRUE Bupleurum brevicaule צלע-השור האשונה VU סוככיים 1494
צלע-שור זקופה TRUE Bupleurum gerardii צלע-השור הזקופה סוככיים 1495
צלע-שור דקיקה TRUE Bupleurum orientale צלע-השור הדקיקה EN סוככיים 1496
צלע-שור ערבתית TRUE Bupleurum semicompositum צלע-השור הערבתית סוככיים 1497
צלע-שור לבנונית TRUE Bupleurum libanoticum צלע-שור בואסיה סוככיים 1498
צלע-שור בואסיה FALSE Bupleurum boissieri סוככיים 1499
צלע-שור קיפחת TRUE Bupleurum falcatum סוככיים 1500
צלע-שור אזמלנית TRUE Bupleurum lancifolium סוככיים 1501
כרפס ריחני TRUE Apium graveolens סוככיים 1502
כרפס הביצות TRUE Apium nodiflorum כרפסת הביצות סוככיים 1503
קזוח עקום TRUE Deverra tortuosa סוככיים 1504
קזוח תלת-קרני TRUE Deverra triradiata קזוח שלש-קרני סוככיים 1505
נירית הקמה TRUE Ridolfia segetum סוככיים 1506
אמיתה גדולה TRUE Ammi majus סוככיים 1507
אמיתה קיצית TRUE Ammi visnaga סוככיים 1508
חרמשית השדות TRUE Falcaria vulgaris סוככיים 1509
סיסון קיפח TRUE Sison exaltatum סוככיים 1510
כמנונית קופטית TRUE Trachyspermum ammi VU סוככיים 1511
כמנון קיפח TRUE Pimpinella peregrina סוככיים 1512
כמנון ענף TRUE Pimpinella corymbosa סוככיים 1513
כמנון אוליביה FALSE Pimpinella olivieri סוככיים 1514
כמנון שעיר FALSE Pimpinella eriocarpa סוככיים 1515
כמנון כרתי TRUE Pimpinella cretica סוככיים 1516
כמנון האניס FALSE Pimpinella anisum סוככיים 1517
סקליגריה כרתית TRUE Scaligeria napiformis סוככיים 1518
סקליגריה חרמונית TRUE Scaligeria hermonis סוככיים 1519
פקעון נאה TRUE Bunium paucifolium כרוויה נאה סוככיים 1520
פקעון הכלך TRUE Bunium ferulaceum כרוויה כלכית EX סוככיים 1521
פקעון פסטלוצי FALSE Bunium pestalozzae כרויית פסטלוצי סוככיים 1522
פקעון זקוף TRUE Berula erecta EX סוככיים 1523
יינית נבובה TRUE Oenanthe fistulosa EN סוככיים 1524
יינית כמנונית TRUE Oenanthe pimpinelloides EN סוככיים 1525
יינית בינונית TRUE Oenanthe silaifolia NT סוככיים 1526
יינית חרוזה TRUE Oenanthe prolifera NT סוככיים 1527
שומר פשוט TRUE Foeniculum vulgare שומר דל-קרנות, שומר דל-קרניים סוככיים 1528
קריתמון ימי TRUE Crithmum maritimum סוככיים 1529
כלך מצוי TRUE Ferula communis סוככיים 1530
כלך מרוקני TRUE Ferula tingitana סוככיים 1531
כלך שומרוני TRUE Ferula oreintalis NT סוככיים 1532
כלך נגבי TRUE Ferula ovina כלך הנגב סוככיים 1533
כלך בלאנש FALSE Ferula blanchei סוככיים 1534
כלך סיני TRUE Ferula sinaica NT סוככיים 1535
כלך דו-דורי TRUE Ferula biverticillata כלך הרמון EN סוככיים 1536
כלך דנין TRUE Ferula daninii VU סוככיים 1537
כלך חרמוני TRUE Ferula hermonis כלך החרמון סוככיים 1538
כלכלך סורי TRUE Ferulago syriaca סוככיים 1539
כלכלך קריר TRUE Ferulago trachycarpa כלכלך שביר סוככיים 1540
אחישבת ענף TRUE Peucedanum junceum סוככיים 1541
אחישבת מדולדל TRUE Peucedanum depauperatum אחישבת דל סוככיים 1542
אחישבת זהוב FALSE Peucedanum chryseum שבת זהוב 1543
שבת ריחני FALSE Anethum graveolens סוככיים 1544
גבשונית השדה TRUE Capnophyllum peregrinum סוככיים 1545
דרכמונית מצרית TRUE Tordylium aegyptiacum סוככיים 1546
דרכמונית סורית TRUE Tordylium syriacum CR סוככיים 1547
דל-קרניים כרמלי TRUE Tordylium carmeli דרכמונית הכרמל סוככיים 1548
סלסילה מצויה TRUE Tordylium trachycarpum סוככיים 1549
סלסילת הכרמל TRUE Ainsworthia cordata סוככיים 1550
זוזימה מדברית TRUE Zosima absinthifolia זוסימה מדברית, זוזימיה מדברית סוככיים 1551
אגורה מדברית TRUE Malabaila secacul סוככיים 1552
גזר מצוי TRUE Daucus broteri סוככיים 1553
גזר החוף TRUE Daucus glaber סוככיים 1554
גזר עדין TRUE Daucus guttatus סוככיים 1555
גזר יושב TRUE Daucus durieua סוככיים 1556
גזר זהוב TRUE Daucus aureus סוככיים 1557
גזר קיפח TRUE Daucus carota גזר הגינה סוככיים 1558
גזר הירדן FALSE Daucus jordanicus סוככיים 1559
גזר סהרה FALSE Daucus sahariensis גזר סחרי סוככיים 1560
גזרנית החוף TRUE Pseudorlay pumila סוככיים 1561
צנינה קוצנית TRUE Exoacantha heterophylla סוככיים 1562
שפרירה קשקשנית TRUE Artedia squamata סוככיים 1563
אחיגזר ההרים TRUE Orlaya daucoides סוככיים 1564
שערור שעיר TRUE Chaetosciadium trichospermum סוככיים 1565
גזיר נדיר FALSE Torilis japonica סוככיים 1566
גזיר מזיק TRUE Torilis arvensis סוככיים 1567
גזיר המפרקים TRUE Torilis nodosa סוככיים 1568
גזיר גיירדו FALSE Torilis gaillardotii גזרזור גיירדו, גזיר גיארדו סוככיים 1569
גזיר דק-עלים TRUE Torilis leptophylla גזרזור דק-עלים סוככיים 1570
גזיר דקיק TRUE Torilis tenella גזרזור דקיק סוככיים 1571
טורגניה רחבת-עלים TRUE Turgenia latifolia VU סוככיים 1572
ליסאה סורית TRUE Lisaea strigosa VU סוככיים 1573
מפריק נפוח TRUE Myrrhoides nodosa סוככיים 1574
סייגית מבריקה TRUE Anthriscus lamprocarpus סוככיים 1575
מסרק שולמית TRUE Scandix pecten-veneris סוככיים 1576
מסרק מזרחי TRUE Scandix verna מסרק איברי, מסרק אביבי סוככיים 1577
מסרק כוכבי TRUE Scandix stellata מסרקית כוכבנית VU סוככיים 1578
מסרק ארץ-ישראלי TRUE Scandix palaestina דורנית ארץ-ישראלית EN סוככיים 1579
מסרק גדול-פרח FALSE Scandix grandiflora מסרק מגלני סוככיים 1580
מסרק דרומי TRUE Scandix australis EN סוככיים 1581
מסרק נפוח TRUE Scandix turgida מסרק אשון סוככיים 1582
מסרק ריסני TRUE Scandix blepharicarpa CR סוככיים 1583
רוש עקוד TRUE Conium maculatum סוככיים 1584
מורית גדולה TRUE Smyrnium olusatrum סוככיים 1585
מורית קלוטה TRUE Smyrnium connatum NT סוככיים 1586
כנפה חרוקה TRUE Heptaptera anisoptera כנפה אנטולית סוככיים 1587
שעמון מצולע TRUE Prangos ferulacea פרנגוס שעיר, שעמון שעיר סוככיים 1588
נדד שעמוני FALSE Petroedmondia syriaca סוככיים 1589
לקוקיה כרתית TRUE Lecokia cretica סוככיים 1590
שומרר בואסיה TRUE Bilacunaria boissieri סוככיים 1591
גד השדה TRUE Coriandrum sativum סוככיים 1592
חריריים מצויים TRUE Bifora testiculata סוככיים 1593
אסתום מצוי TRUE Astomaea seselifolium סוככיים 1594
סוכשך מדברי FALSE Anisosciadium isosciadium סוככיים 1595
עבדור צמיר FALSE Pycnocycla tomentosa סוככיים 1596
עבדור הסלעים FALSE Pycnocycla saxatilis סוככיים 1597
יורניה דו-קרנית TRUE Johrenia dichotoma סוככיים 1598
כרופילון זהוב TRUE Chaerophyllum aurantiacum כרופילום חרמוני סוככיים 1599
הרקליאון נמוך TRUE Heracleum humile סוככיים 1600
בת-נדד סורית TRUE Smyrniopsis syriaca נדד סורי סוככיים 1601
אופופנקס שעיר FALSE Opopanax hispidus סוככיים 1602
דוקרוזיה מניפתית FALSE Ducrosia flabellifolia סוככיים 1603
כרפסית עדינה TRUE Ciclospermum leptophyllum כרפס עדין סוככיים 1604
טורגנית שומרית TRUE Glochidotheca foeniculacea סוככיים 1605
קטלב מצוי TRUE Arbutus andrachne אברשיים 1606
קטלב מערבי FALSE Arbutus unedo קטלב משונן אברשיים 1607
ליסימכיה מסופקת TRUE Lysimachia dubia NT רקפתיים 1608
זעריר כוכבני TRUE Asterolinon linum-stellatum רקפתיים 1609
מרגנית השדה TRUE Anagallis arvensis רקפתיים 1610
מרגנית השדה כחולה FALSE Anagallis arvensis .v. caerulea רקפתיים 1611
מרגנית השדה אדומה FALSE Anagallis arvensis .v. arvensis רקפתיים 1612
מרגנית קטנה FALSE Anagallis foemina רקפתיים 1613
רקפת יוונית TRUE Cyclamen coum VU רקפתיים 1614
רקפת מצויה TRUE Cyclamen persicum רקפתיים 1615
אנדרוסק חד-שנתי TRUE Androsace maxima אנדרוסקי גדולה, אנדרוסקי קטנה VU רקפתיים 1616
ערידת הביצות TRUE Samolus valerandi רקפתיים 1617
בכור-אביב סיני FALSE Primula boveana רקפתיים 1618
עופרית אירופית TRUE Plumbago europaea עופריתיים 1619
עדעד כחול TRUE Limonium sinuatum עופריתיים 1620
עדעד המדבר TRUE Limonium lobatum עדעד תכול עופריתיים 1621
עדעד הגליל TRUE Limonium gallilaeum עדעד יווני EN עופריתיים 1622
עדעד רותמי TRUE Limonium virgatum עופריתיים 1623
עדעד מאובק TRUE Limonium pruinosum עופריתיים 1624
עדעד סיני FALSE Limonium axillare עופריתיים 1625
עדעד הביצות TRUE Limonium narbonense עופריתיים 1626
לימונית סיני FALSE Limoniastrum monopetalum עופריתיים 1627
חדעד הלבנון TRUE Acantholimon libanoticum עופריתיים 1628
חדעד קיפודני TRUE Acantholimon ulicininum עופריתיים 1629
עדעדית משובלת TRUE Psilliostachys spicata עדעד משובל NT עופריתיים 1630
לבנה רפואי TRUE Styrax officinalis לבניים 1631
יסמין שיחני TRUE Jasminum fruticans זיתיים 1632
יסמין רפואי FALSE Jasminum officinale זיתיים 1633
יסמין גדול-פרחים FALSE Jasminum mesnyi זיתיים 1634
מילה סורית TRUE Fraxinus syriaca NT זיתיים 1635
זית אירופי TRUE Olea europaea זיתיים 1636
בר-זית בינוני TRUE Phillyrea latifolia זיתיים 1637
ערבז דק-פרחים TRUE Centaurium tenuiflorum ערבז יפה ערבזיים 1638
ערבז סוככני TRUE Centaurium erythraea NT ערבזיים 1639
ערבז החוף TRUE Centaurium maritimum VU ערבזיים 1640
ערבז משובל TRUE Centaurium spicatum ערבזיים 1641
ערבז סיני FALSE Centaurium malzacianum ערבזיים 1642
חוורית חרוזה TRUE Blackstonia perfoliata כלורה חרוזה ערבזיים 1643
וינקה עשבונית TRUE Vinca herbacea ונקה עשבונית הרדופיים 1644
הרדוף הנחלים TRUE Nerium oleander הרדופיים 1645
סם-כלב מזרחי TRUE Apocynum venetum סם-הכלב המזרחי VU הרדופיים 1646
חלביב רותמי TRUE Periploca aphylla אסקלפיים 1647
חלביב יווני TRUE Periploca graeca EN אסקלפיים 1648
מחומש לולייני TRUE Pentatropis nivalis VU אסקלפיים 1649
מסמור סיני TRUE Gomphocarpus sinaicus אסקלפיים 1650
פתילת-מדבר גדולה TRUE Calotropis procera תפוח סדום אסקלפיים 1651
חנק מחודד TRUE Cynanchum acutum אסקלפיים 1652
לשנן בובה TRUE Glossonema boveanum גלוסונמה בובה VU אסקלפיים 1653
חרגל המדבר FALSE Solenostemma arghel אסקלפיים 1654
אחי-חרגל אפריקני TRUE Oxystelma esculentum אחי-חרגל המדבר CR אסקלפיים 1655
מעלה-עשן מדברי TRUE Leptadenia pyrotechnica EX אסקלפיים 1656
אצבוע אירופי TRUE Caralluma europaea אצבוע הנגב, אצבוע אהרון, אצבוע אדומי אסקלפיים 1657
אצבוע ים-המלח TRUE Caralluma sinaica אצבוע סיני אסקלפיים 1658
אצבוע מגובשש FALSE Caralluma tuberculata אצבוע מכופל-האונות אסקלפיים 1659
דמיה לבידה TRUE Pergularia tomentosa אסקלפיים 1660
איסם קטן-פרחים TRUE Vincetoxicum dionysiense אסקלפיים 1661
ארויה משיינית TRUE Araujia sericifera אסקלפיים 1662
פואנית איטלקית TRUE Plocama calabrica פואתיים 1663
ששית מצויה TRUE Sherardia arvensis שררדיה מצויה פואתיים 1664
צלבית רחבת-עלים TRUE Crucianella latifolia פואתיים 1665
צלבית ארוכת-שיבולת TRUE Crucianella macrostachya פואתיים 1666
צלבית עשבונית TRUE Crucianella aegyptiaca פואתיים 1667
צלבית קרומית TRUE Crucianella membranacea פואתיים 1668
צלבית ריסנית TRUE Crucianella ciliata פואתיים 1669
צלבית החוף TRUE Crucianella maritima VU פואתיים 1670
צלבית עבר-הירדן FALSE Crucianella transjordanica פואתיים 1671
צלבית רעופה TRUE Crucianella imbricata 1672
חספסנית השדה TRUE Asperula arvensis פואתיים 1673
חספסנית הלבנון TRUE Asperula libanotica פואתיים 1674
חספסנית זיפנית TRUE Asperula setosa חספסנית החרמון פואתיים 1675
חספסנית כדורית TRUE Asperula glomerata פואתיים 1676
דבקה שרועה TRUE Galium humifusum דבקה פושטת EX פואתיים 1677
דבקה משחירה TRUE Galium incanum פואתיים 1678
דבקת סיני FALSE Galium sinaicum דבקת אדום פואתיים 1679
דבקה אפורה TRUE Galium canum פואתיים 1680
דבקת הלבנון TRUE Galium libanoticum פואתיים 1681
דבקת הפטמות TRUE Galium verrucosum פואתיים 1682
דבקה משולשת TRUE Galium tricornutum פואתיים 1683
דבקה זיפנית TRUE Galium aparine פואתיים 1684
דבקת האפונים TRUE Galium pisiferum פואתיים 1685
דבקה מפושקת TRUE Galium divaricatum פואתיים 1686
דבקה זנובה TRUE Galium chaetopodum EN פואתיים 1687
דבקת סמואלסון TRUE Galium samuelssonii פואתיים 1688
דבקת פלשת TRUE Galium philistaeum דבקה שעירה EN פואתיים 1689
דבקת ירושלים TRUE Galium hierosolymitanum פואתיים 1690
דבקה סורית TRUE Galium cassium פואתיים 1691
דבקה דקיקה TRUE Galium setaceum פואתיים 1692
דבקת יריחו TRUE Galium hierochuntinum VU פואתיים 1693
דבקת החומות TRUE Galium murale פואתיים 1694
דבקת הירדן TRUE Galium elongatum פואתיים 1695
דבקת יהודה TRUE Galium judaicum פואתיים 1696
דבקת הנחלים TRUE Galium rivale VU פואתיים 1697
דבקת הדורים TRUE Galium verticillatum פואתיים 1698
דבקה עדינה TRUE Galium spurium דבקה מסופקת, דבקה מזויפת פואתיים 1699
דבקה אמיתית TRUE Galium vernum פואתיים 1700
דבקנית הפרקים TRUE Cruciata articulata דבקת הפרקים פואתיים 1701
דבקנית עטורה TRUE Cruciata taurica פואתיים 1702
דבקנית שעירה TRUE Cruciata pedemontana פואתיים 1703
חגווית שעירה TRUE Valantia hispida חגוית שעירה פואתיים 1704
חגווית החומות TRUE Valantia muralis חגויתהחומות CR פואתיים 1705
פואת הצבעים TRUE Rubia tinctorum EN פואתיים 1706
פואה מצויה TRUE Rubia tenuifolia פואתיים 1707
פואת דנא FALSE Rubia danaensis פואתיים 1708
אולדנית הכף TRUE Oldenlandia capensis אולדנלנדית הכף, אולדלנדיה הכף EN פואתיים 1709
קוהטית סיני FALSE Kohautia caespitosa אולדנלנדית סיני פואתיים 1710
אולדנית ענפה FALSE Oldenlandia corymbosa פואתיים 1711
פרודתיים מכורבלות TRUE Mericarpaea ciliata פואתיים 1712
מגנונית כבונה TRUE Callipeltis cucullaris פואתיים 1713
מגנונית פרושה TRUE Callipeltis aperta פואתיים 1714
מגנונית פקטורי TRUE Callipeltis factorovskyi ורבורגינת פקטורובסקי EN פואתיים 1715
מכנפיים מדבריים TRUE Pterogaillonia calycoptera גגיוניה מכונפת, גיוניה דו-כנפית פואתיים 1716
ערר כרתי TRUE Cressa cretica חבלבליים 1717
חבלבל צמיר TRUE Convolvulus lanatus חבלבליים 1718
חבלבל משובל FALSE Convolvulus spicatus חבלבליים 1719
חבלבל השיח TRUE Convolvulus dorycnium חבלבליים 1720
חבלבל זיתני TRUE Convolvulus oleifolius חבלבליים 1721
חבלבל איטלקי TRUE Convolvulus cantabricus חבלבליים 1722
חבלבל החוף TRUE Convolvulus secundus חבלבליים 1723
חבלבל מגובב TRUE Convolvulus auricomus חבלבליים 1724
חבלבל שעיר TRUE Convolvulus betonicifolius חבלבליים 1725
חבלבל מדברי TRUE Convolvulus pilosellifolius EX חבלבליים 1726
חבלבל כפני TRUE Convolvulus althaeoides חבלבליים 1727
חבלבל המשי FALSE Convolvulus stachydifolius חבלבליים 1728
חבלבל ארץ-ישראלי TRUE Convolvulus palaestinus חבלבל דק-עלים, חבלבל א-י, חבלבל א"י חבלבליים 1729
חבלבל רפואי TRUE Convolvulus scammonia חבלבליים 1730
חבלבל השדה TRUE Convolvulus arvensis חבלבליים 1731
חבלבל סורי TRUE Convolvulus coelesyriacus חבלבליים 1732
חבלבל מצרי TRUE Convolvulus fatmensis VU חבלבליים 1733
חבלבל סיצילי TRUE Convolvulus siculus חבלבליים 1734
חבלבל עדין TRUE Convolvulus pentapetaloides חבלבליים 1735
חבלבל תלת-גוני FALSE Convolvulus tricolor חבלבל שלוש-גוני חבלבליים 1736
חבלבל גלוני TRUE Convolvulus humilis חבלבליים 1737
חבלבל שימפר TRUE Convolvulus schimperi חבלבליים 1738
חבלבל קוצני FALSE Convolvulus hystrix חבלבליים 1739
חבלבל קטן-עלים FALSE Convolvulus prostratus חבלבליים 1740
חבלבל הלבנון TRUE Convolvulus libanoticus חבלבליים 1741
חבלבל עבר-הירדן FALSE Convolvulus jordanensis חבלבליים 1742
חבלבלן המשוכות TRUE Calystegia sepium חבלבל המשוכות חבלבליים 1743
חבלבלן עגול-עלים FALSE Calystegia soldanella חבלבליים 1744
לפופית החוף TRUE Ipomoea imperati חבלבליים 1745
לפופית החיצים TRUE Ipomoea sagittata EN חבלבליים 1746
לפופית כפנית TRUE Ipomoea cairica חבלבליים 1747
לפופית סיני FALSE Ipomoea sinaica חבלבליים 1748
לפופית רגל-העז FALSE Ipomoea pes-caprae חבלבליים 1749
לפופית הקיסוס FALSE Ipomoea hederacea לפופית קיסוסית חבלבליים 1750
לפופית משולשת FALSE Ipomoea triloba לפופית שלוש-האונות חבלבליים 1751
לפופית המים FALSE Ipomoea aquatica חבלבליים 1752
כשות כנרות FALSE Cuscuta gennesaretana חבלבליים 1753
כשות העוקצים TRUE Cuscuta pedicellata חבלבליים 1754
כשות בבלית TRUE Cuscuta babylonica VU חבלבליים 1755
כשות הפשתה FALSE Cuscuta epilinum חבלבליים 1756
כשות ארץ-ישראלי TRUE Cuscuta palaestina כשות א-י חבלבליים 1757
כשות הקורנית TRUE Cuscuta epithymum חבלבליים 1758
כשות קצר-עלי FALSE Cuscuta brevistyla כשות איג חבלבליים 1759
כשות שטוח-פרחים TRUE Cuscuta planiflora כשות גדול-פרחים חבלבליים 1760
כשות הגליל TRUE Cuscuta approximata חבלבליים 1761
כשות גס TRUE Cuscuta monogyna VU חבלבליים 1762
כשות השדה TRUE Cuscuta campestris כשות השדות חבלבליים 1763
כשות קוטשי FALSE Cuscuta kotschyana חבלבליים 1764
כשות ראוס TRUE Cuscuta rausii חבלבליים 1765
גופנן המדבר TRUE Cordia sinensis ערף המדבר EN זיפניים 1766
עוקץ-עקרב שרוע TRUE Heliotropium supinum עוקץ-העקרב השרוע זיפניים 1767
עוקץ-עקרב ארם-צובא TRUE Heliotropium myosotoides עוקץ-העקרב ארם-הצובא זיפניים 1768
עוקץ-עקרב ריחני TRUE Heliotropium suaveolens עוקץ-העקרב הריחני זיפניים 1769
עוקץ-עקרב אירופי TRUE Heliotropium europaeum עוקץ-העקרב האירופי זיפניים 1770
עוקץ-עקרב שעיר FALSE Heliotropium hirsutissimum עוקץ-העקרב השעיר זיפניים 1771
עוקץ-עקרב אפור FALSE Heliotropium bovei עוקץ-העקרב האפור זיפניים 1772
עוקץ-עקרב צהוב TRUE Heliotropium digynum עוקץ-העקרב הצהוב זיפניים 1773
עוקץ-עקרב עגול-עלים TRUE Heliotropium rotundifolium עוקץ-העקרב עגל-העלים זיפניים 1774
עוקץ-עקרב ים-המלח TRUE Heliotropium marismortui עוקץ-העקרב ים-המלחי זיפניים 1775
עוקץ-עקרב מדברי TRUE Heliotropium arbainense עוקץ-העקרב המדברי זיפניים 1776
עוקץ-עקרב גלוני TRUE Heliotropium bacciferum עוקץ-עקרב משחיר, עוקץ-העקרב הגלוני זיפניים 1777
עוקץ-עקרב משחיר FALSE Heliotropium makallense זיפניים 1778
עוקץ-עקרב בשרני TRUE Heliotropium curassavicum זיפניים 1779
עוקץ-עקרב ביצני TRUE Heliotropium ovalifolium זיפניים 1780
ארנבית זיפנית TRUE Arnebia hispidissima NT זיפניים 1781
ארנבית הצבעים TRUE Arnebia tinctoria זיפניים 1782
ארנבית שרועה TRUE Arnebia decumbens זיפניים 1783
ארנבית צרת-עלים TRUE Arnebia linearifolia זיפניים 1784
גלעינית זעירת-פרחים FALSE Buglossoides tenuiflora זיפניים 1785
גלעינית השדה TRUE Buglossoides arvensis זיפניים 1786
גלעינית עבת-עוקץ TRUE Buglossoides incrassata זיפניים 1787
גלעינון החוף TRUE Moltkiopsis ciliata גלעינית החוף זיפניים 1788
סומקן דוקרני TRUE Onosma echinata זיפניים 1789
סומקן מעוצה TRUE Onosma frutescens זיפניים 1790
סומקן אהרונסון FALSE Onosma aaronsohnii זיפניים 1791
סומקן ענקי TRUE Onosma gigantea VU זיפניים 1792
סומקן החרמון TRUE Onosma rascheyana סומקן אהרונסון זיפניים 1793
מציץ מדברי FALSE Onosma galalensis זיפניים 1794
מציץ סורי TRUE Onosma syriaca זיפניים 1795
סומקן המשי TRUE Onosma sericea זיפניים 1796
מציץ ערד FALSE Onosma "aradensis" זיפניים 1797
סומקן טוביה TRUE Onosma roussaei סומקן רוסואי זיפניים 1798
דונגית ארץ-ישראלית TRUE Cerinthe palaestina דונגית א-י, דונגית א"י זיפניים 1799
אלקנה סמורה TRUE Alkanna strigosa זיפניים 1800
אלקנת הצבעים TRUE Alkanna tinctoria זיפניים 1801
אלקנה מזרחית TRUE Alkanna orientalis זיפניים 1802
אלקנת הגליל TRUE Alkanna galilaea EN זיפניים 1803
עכנאי זיפני TRUE Echium rauwolffii זיפניים 1804
עכנאי מגובב TRUE Echium glomeratum עכנאי איטלקי זיפניים 1805
עכנאי שרוע TRUE Echium angustifolium זיפניים 1806
עכנאי נאה TRUE Echium plantagineum עכנאי לכחי זיפניים 1807
עכנאי יהודה TRUE Echium judaeum זיפניים 1808
עכנאי סיני FALSE Echium rubrum זיפניים 1809
עכנאי ארוך-עלים FALSE Echium longifolium זיפניים 1810
בר-עכנאי שיחני TRUE Echiochilon fruticosum זיפניים 1811
נונאה קהה TRUE Nonea obtusifolia נוניאה קהה זיפניים 1812
נונאה נאה TRUE Nonea melanocarpa נוניאה נאה NT זיפניים 1813
נונאה פלשתית TRUE Nonea philistaea נוניאה פלשתית זיפניים 1814
נונאה כרסנית TRUE Nonea echioides נוניאה כרסנית זיפניים 1815
סנפיטון ארץ-ישראלי TRUE Symphytum brachycalyx סינפיטון מזרחי, סנפיטון א-י זיפניים 1816
לשון-פר מצויה TRUE Anchusa undulata לשון-הפר המצויה זיפניים 1817
לשון-פר מצויה חופית FALSE Anchusa undulata litoralis זיפניים 1818
לשון-פר איטלקית TRUE Anchusa azurea לשון-הפר האיטלקית זיפניים 1819
לשון-פר סמורה TRUE Anchusa strigosa לשון-הפר הסמורה זיפניים 1820
לשון-פר סמורה לבנה FALSE Anchusa strigosa alba זיפניים 1821
לשון-פר מצרית TRUE Anchusa aegyptiaca לשון-הפר המצרית זיפניים 1822
לשון-פר מדברית TRUE Anchusa milleri לשון-הפר המדברית, לשון פר מדברית, זיפניים 1823
לשון-פר מזרחית TRUE Anchusa ovata לשון-הפר המזרחית VU זיפניים 1824
לשון-שור נגבית TRUE Hormuzakia negevensis הורמוצקיה נגבית CR זיפניים 1825
לשון-שור מגובבת TRUE Hormuzakia aggregata לשור-פר מגובבת, הורמוצקיה מגובבת זיפניים 1826
תכלתן מזרחי TRUE Brunnera orientalis ברונרה מזרחית זיפניים 1827
בטנונית שעירה TRUE Gastrocotyle hispida זיפניים 1828
חספסת שרועה TRUE Asperugo procumbens זיפניים 1829
זכריני זקוף-עוקצים TRUE Myosotis stricta זכריני קטן-פרחים CR זיפניים 1830
זכריני מסועף TRUE Myosotis ramosissima זכריני מאונקל זיפניים 1831
זכריני מופשל TRUE Myosotis refracta זכריני משולשל זיפניים 1832
זכריני סיני FALSE Myosotis discolor זיפניים 1833
רושליה דו-זרעית TRUE Rochelia disperma זיפניים 1834
לפית חסרת-עוקץ FALSE Lappula sessiliflora זיפניים 1835
לפית שיכנית TRUE Lappula spinocarpos צחוחה שיכנית זיפניים 1836
לפית סיני FALSE Lappula sinaica זיפניים 1837
שניין קטן TRUE Heterocaryum subsessile לפית מכונפת VU זיפניים 1838
שניין שיכני TRUE Heterocaryum szovitsianum שנין קלוט זיפניים 1839
צמרורה אפריקנית TRUE Trichodesma africana זיפניים 1840
צמרורת אהרנברג TRUE Trichodesma ehrenbergii NT זיפניים 1841
צמרורת בואסיה TRUE Trichodesma boissieri זיפניים 1842
לשון-כלב כרתית TRUE Cynoglossum creticum זיפניים 1843
לשון-כלב הררית TRUE Cynoglossum montanum לשון-כלב סיצילית זיפניים 1844
הילל קטן FALSE Microparacaryum intermedium הילל בינוני זיפניים 1845
הילל מקומט TRUE Paracaryum rugulosum זיפניים 1846
הילל חרמוני TRUE Paracaryum lithospermifoliu זיפניים 1847
הילל בואסיה FALSE Paracaryum boissieri הילל קטן זיפניים 1848
הילל בונגי FALSE Paracaryum bungei הילל קטן זיפניים 1849
טרכלנית גדולת-עלים FALSE Trachelanthus cerinthoides טרכלנת גדול-עלים זיפניים 1850
מגסטומה זעירה TRUE Ogastemma pusillum מגסטומה ננסית VU זיפניים 1851
סולננתה אבקנית TRUE Solenantus stamineus סוללנטוס האבקנים, סוללנת האבקנים זיפניים 1852
שיח-אברהם מצוי TRUE Vitex agnus-castus שפתניים 1853
שיח-אברהם קיפח FALSE Vitex pseudonegundo שפתניים 1854
ליפיה זוחלת TRUE Phyla nodiflora ורבניים 1855
ורבנה רפואית TRUE Verbena officinalis ורבניים 1856
ורבנה שרועה TRUE Verbena supina ורבניים 1857
אביצניה ימית FALSE Avicennia marina קוציציים 1858
לנטנה ססגונית TRUE Lantana camara ורבניים 1859
לנטנה לילכית FALSE Lantana montividensis ורבניים 1860
געדה כרתית TRUE Teucrium creticum שפתניים 1861
געדה מאובקת FALSE Teucrium pruinosum שפתניים 1862
געדה קיפחת TRUE Teucrium procerum CR שפתניים 1863
געדה זעירת-פרחים TRUE Teucrium parviflorum VU שפתניים 1864
געדת החורש TRUE Teucrium lamiifolium שפתניים 1865
געדת הביצות TRUE Teucrium scordium VU שפתניים 1866
געדה קוצנית TRUE Teucrium spinosum VU שפתניים 1867
געדת הסלעים TRUE Teucrium montbretii שפתניים 1868
געדה מלבינה TRUE Teucrium leucocladum שפתניים 1869
געדה מצויה TRUE Teucrium capitatum שפתניים 1870
געדה שעירה FALSE Teucrium decaisnei שפתניים 1871
געדה מזרחית TRUE Teucrium orientale שפתניים 1872
געדה מפושקת TRUE Teucrium divaricatum שפתניים 1873
געדת אוליביה FALSE Teucrium oliverianum שפתניים 1874
חד-שפה מזרחי TRUE Ajuga orientalis שפתניים 1875
חד-שפה תמים TRUE Ajuga iva שפתניים 1876
חד-שפה מצוי TRUE Ajuga chamaepytis שפתניים 1877
חד-שפה מצוי שלוש-אונות TRUE Ajuga chamaepytis ssp.tridactylitis חד-שפה תלת-רגלי שפתניים 1878
אזוביון דגול TRUE Lavandula stoechas EN שפתניים 1879
אזוביון שעיר TRUE Lavandula pubescens שפתניים 1880
אזוביון מדברי TRUE Lavandula coronopifolia שפתניים 1881
אזוביון משונן FALSE Lavandula dentata שפתניים 1882
אזוביון רפואי FALSE Lavandula angustifolia לבנדר שפתניים 1883
פרסיון גדול TRUE Prasium majus שפתניים 1884
נענת הכדורים TRUE Mentha pulegium שפתניים 1885
נענת המים TRUE Mentha aquatica VU שפתניים 1886
נענה משובלת TRUE Mentha longifolia שפתניים 1887
נענה משובלת ת.מ.מדברי TRUE Mentha longifolia ssp.schimperi נענה קטנת-עלים שפתניים 1888
נענה חריפה FALSE Mentha ×piperita שפתניים 1889
כף-זאב אירופית TRUE Lycopus europaeus כף-הזאב האירופית שפתניים 1890
אזובית המדבר TRUE Origanum dayi שפתניים 1891
אזובית רמון TRUE Origanum ramonense VU שפתניים 1892
אזובית סיני FALSE Origanum isthmicum שפתניים 1893
אזוב מצוי TRUE Origanum syriacum שפתניים 1894
אזוב מצוי סיני FALSE Origanum syriacum ssp.sinaicum שפתניים 1895
אזובית פונון FALSE Origanum punonenye שפתניים 1896
אזובית פטרה FALSE Origanum petraeum אזובית פונון, אזובית ירדן שפתניים 1897
אזובית ירדן FALSE Origanum jordanicum שפתניים 1898
בת-קורנית הערבות TRUE Thymus bovei קורנית הערבות, תימוס הערבות שפתניים 1899
בת-קורנית סיני FALSE Thymus decussatus שפתניים 1900
קורנית מקורקפת TRUE Coridothymus capitatus Thymbra capitata (L.) Cav. שפתניים 1901
מליסה רפואית TRUE Melissa officinalis שפתניים 1902
כלמינתה אפורה TRUE Clinopodium insulare שפתניים 1903
אבובית מקורקפת TRUE Ziziphora capitata שפתניים 1904
אבובית עדינה TRUE Ziziphora tenuior CR שפתניים 1905
אבובית החרטומים TRUE Ziziphora clinopodioides שפתניים 1906
צתרנית משובלת TRUE Thymbra spicata שפתניים 1907
צתרה ורודה TRUE Satureja thymbra שפתניים 1908
צתרה מדברית TRUE Satureja thymbrifolia צתרה לבידה EN שפתניים 1909
צתרה מיותדת FALSE Satureja cuneifolia שפתניים 1910
צתרה נבטית FALSE Satureja nabateorum שפתניים 1911
זוטה מעורקת TRUE Micromeria nervosa שפתניים 1912
זוטת סיני TRUE Micromeria sinaica שפתניים 1913
זוטה לבנה TRUE Micromeria fruticosa שפתניים 1914
זוטה צפופה TRUE Micromeria myrtifolia זוטא יוונית שפתניים 1915
זוטת סירבל FALSE Micromeria serbaliana שפתניים 1916
זוטת דנא FALSE Micromeria danaensis שפתניים 1917
מרמר הנגב TRUE Marrubium alysson מרוביון הנגב שפתניים 1918
מרמר מצוי TRUE Marrubium vulgare מרביון מצוי שפתניים 1919
מרמר הערבות FALSE Marrubium cuneatum מרביון הערבות, מרוביון מקרין[לפי "פ"] שפתניים 1920
מרמר הלבנון TRUE Marrubium globosum מרוביון לבנוני שפתניים 1921
מרמר מקרין TRUE Marrubium radiatum מרוביון יתדי שפתניים 1922
ברזילון כפוף-שיניים TRUE Sideritis curvidens VU שפתניים 1923
ברזילון ענף TRUE Sideritis pullulans שפתניים 1924
ברזילון ריסני TRUE Sideritis perfoliata ברזילון חרוז שפתניים 1925
ברזילון הלבנון TRUE Sideritis libanotica ברזילון מרוחק שפתניים 1926
נפית כפופה TRUE Nepeta curviflora שפתניים 1927
נפית הגביעים FALSE Nepeta stricta שפתניים 1928
נפית מגובבת TRUE Nepeta glomerata שפתניים 1929
נפית עטופה FALSE Nepeta congesta שפתניים 1930
נפית סיני FALSE Nepeta septemcrenata שפתניים 1931
נפית קיליקית TRUE Nepeta cilicica נפית גדולת-פרחים שפתניים 1932
נפית איטלקית TRUE Nepeta italica שפתניים 1933
נפית הבשן TRUE Nepeta trachonitica שפתניים 1934
מניפנית גרוזית TRUE Lallemantia iberica מניפנית איברית VU שפתניים 1935
מניפנית סיני FALSE Lallemantia royleana שפתניים 1936
צמר מפוצל TRUE Eremostachys laciniata שפתניים 1937
צמר מפוצל שפה-צהובה FALSE Eremostachys laciniata yellow-lip 1938
צמר מפוצל שפה-ארגמנית FALSE Eremostachys laciniata dark-lip 1939
צמר אדומי FALSE Eremostachys transjordanica שפתניים 1940
גלונית מצויה TRUE Ballota undulata בלוטה גלונית שפתניים 1941
גלונית מבאישה FALSE Ballota nigra בלוטה שחורה, בלוטה מבאישה שפתניים 1942
גלונית הסלעים TRUE Ballota saxatilis בלוטת הסלעים שפתניים 1943
גלונית פלשתית TRUE Ballota philistaea בלוטה פלשתית VU שפתניים 1944
גלונית דמשקאית FALSE Ballota damascena בלוטה דמשקאית שפתניים 1945
גלונית קייזר FALSE Ballota kaiseri בלוטת קייזר שפתניים 1946
אודנה מדברית FALSE Otostegia schimperi אודנת קייזר שפתניים 1947
אודנה שיחנית FALSE Otostegia fruticosa שפתניים 1948
אודנת קייזר FALSE Otostegia kaiseri שפתניים 1949
אשבל כרתי TRUE Stachys cretica שפתניים 1950
אשבל הביצה TRUE Stachys viticina שפתניים 1951
אשבל מופסק TRUE Stachys distans שפתניים 1952
אשבל מצרי TRUE Stachys aegyptiaca שפתניים 1953
אשבל ארץ-ישראלי TRUE Stachys palaestina אשבל א-י שפתניים 1954
אשבל זהרי TRUE Stachys zoharyana אשבל זוהרי CR שפתניים 1955
אשבל ערבי TRUE Stachys arabica שפתניים 1956
אשבל השדה TRUE Stachys arvensis EN שפתניים 1957
אשבל מעורק TRUE Stachys neurocalycina שפתניים 1958
אשבל ארך-שיבולת TRUE Stachys longispicata אשבל ארך-השיבולת VU שפתניים 1959
אשבל הלבנון TRUE Stachys libanotica שפתניים 1960
אשבל נאה TRUE Stachys spectabilis EN שפתניים 1961
אשבל נמרוד TRUE Stachys paneiana אשבל הבניאס CR שפתניים 1962
אשבל ברזילוני TRUE Stachys woronowii שפתניים 1963
אשבל הארזים TRUE Stachys ehrenbergii אשבל אהרנברג שפתניים 1964
זעירה פרסית FALSE Thuspeinanta persica שפתניים 1965
שלהבית כורדית FALSE Phlomis kurdica שלהבית מזרחית שפתניים 1966
שלהבית קצרת-שיניים TRUE Phlomis brachyodon שפתניים 1967
שלהבית סורית TRUE Phlomis syriaca שלהבית ארמנית EX שפתניים 1968
שלהבית המדבר TRUE Phlomis platystegia שפתניים 1969
שלהבית דביקה TRUE Phlomis viscosa שפתניים 1970
שלהבית הגלגל TRUE Phlomis pungens VU שפתניים 1971
שלהבית זהובה FALSE Phlomis aurea שפתניים 1972
שלהבית הררית TRUE Phlomis brevilabris שלהבית קצרת-שפה שפתניים 1973
שלהבית צהובת-עלים TRUE Phlomis chrysophylla EN שפתניים 1974
שלהבית הכלאיים FALSE Phlomis hybrida שלהבית כלאים שפתניים 1975
בר-גביע חלק TRUE Moluccella laevis בר-גביע קרח שפתניים 1976
בר-גביע קוצני TRUE Moluccella spinosa שפתניים 1977
נזמית מקווקוות TRUE Lamium garganicum נזמית מקוות, נזמית מקוקות שפתניים 1978
נזמית לופתת TRUE Lamium amplexicaule שפתניים 1979
נזמית לבנה TRUE Lamium moschatum שפתניים 1980
נזמית ארם-צובא TRUE Lamium aleppicum נזמית החרמון שפתניים 1981
נזמית מזרחית TRUE Lamium orientale וידמניה מזרחית שפתניים 1982
נזמית ארגמנית TRUE Lamium purpureum שפתניים 1983
נזמית הכתמים TRUE Lamium maculatum שפתניים 1984
נזמית אהרנברג FALSE Lamium ehrenbergii 1985
מרווה משולשת TRUE Salvia fruticosa שפתניים 1986
מרווה רחבת-גביע TRUE Salvia multicaulis CR שפתניים 1987
מרוות החפים TRUE Salvia bracteata EX שפתניים 1988
מרווה מנוצה TRUE Salvia pinnata שפתניים 1989
מרווה סורית TRUE Salvia syriaca NT שפתניים 1990
מרווה קוצנית TRUE Salvia spinosa שפתניים 1991
מרווה ארץ-ישראלית TRUE Salvia palaestina מרווה א-י' ,מרווה א"י שפתניים 1992
מרווה מלבינה TRUE Salvia samuelssonii שפתניים 1993
מרווה ריחנית TRUE Salvia dominica שפתניים 1994
מרווה מרושתת TRUE Salvia sclarea EN שפתניים 1995
מרווה שסועה TRUE Salvia ceratophylla VU שפתניים 1996
מרווה כחולה TRUE Salvia indica NT שפתניים 1997
מרוות ירושלים TRUE Salvia hierosolymitana שפתניים 1998
מרוות איג TRUE Salvia eigii מרוות אייג CR שפתניים 1999
מרווה מצויה TRUE Salvia verbenaca שפתניים 2000
מרווה צמירה TRUE Salvia lanigera שפתניים 2001
מרווה דגולה TRUE Salvia viridis מרווה ירוקה שפתניים 2002
מרווה מצרית TRUE Salvia aegyptiaca שפתניים 2003
מרוות המדבר TRUE Salvia deserti שפתניים 2004
מרוות יהודה TRUE Salvia judaica שפתניים 2005
מרווה בוצינית TRUE Salvia microstegia שפתניים 2006
מרוות הפטל TRUE Salvia rubifolia מרווה פטלית CR שפתניים 2007
מרווה רפואית FALSE Salvia officinalis שפתניים 2008
קערורית שיחנית TRUE Scutellaria tomentosa שפתניים 2009
קערורית סגולה TRUE Scutellaria rubicunda שפתניים 2010
קערורית הביצה TRUE Scutellaria galericulata EX שפתניים 2011
קערורית נאדית TRUE Scutellaria utriculata קערורית נואדית שפתניים 2012
אקינוס ריחני TRUE Clinopodium graveolens כלמינתה ריחנית VU שפתניים 2013
קלינופודיון מנוצה TRUE Clinopodium vulgare קלינופודיום מצוי NT שפתניים 2014
צחר נפוח FALSE Leucas inflata שפתניים 2015
רוזמרין רפואי FALSE Rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי שפתניים 2016
אטד אירופי TRUE Lycium europaeum סולניים 2017
אטד החוף TRUE Lycium schweinfurthii סולניים 2018
אטד ערבי TRUE Lycium shawii סולניים 2019
אטד רב-פרחים TRUE Lycium depressum סולניים 2020
אטד אדומי FALSE Lycium petraeum סולניים 2021
אטד ברברום FALSE Lycium barbarum סולניים 2022
שיכרון קהה FALSE Hyoscyamus muticus סולניים 2023
שיכרון מדברי TRUE Hyoscyamus desertorum שכרון המדבר סולניים 2024
שיכרון פעוט TRUE Hyoscyamus pusillus סולניים 2025
שיכרון מרושת TRUE Hyoscyamus reticulatus סולניים 2026
שיכרון לבן TRUE Hyoscyamus albus סולניים 2027
שיכרון זהוב TRUE Hyoscyamus aureus סולניים 2028
שיכרון סיני FALSE Hyoscyamus boveanus סולניים 2029
ויתניה משכרת TRUE Withania somnifera סולניים 2030
ויתניה קהה FALSE Withania obtusifolia ויתניה קהת-עלים סולניים 2031
סולנום שעיר TRUE Solanum villosum סולניים 2032
סולנום החדק TRUE Solanum incanum סולניים 2033
סולנום סיני TRUE Solanum sinaicum NT סולניים 2034
סולנום זיתני TRUE Solanum elaeagnifolium סולניים 2035
סולנום המקור TRUE Solanum cornutum סולנום מקרין סולניים 2036
סולנום עדין FALSE Solanum dulcamara סולניים 2037
סולנום שחור TRUE Solanum nigrum סולניים 2038
סולנום שסוע FALSE Solanum laciniatum סולניים 2039
דודא רפואי TRUE Mandragora autumnalis סולניים 2040
דטורה זקופת-פרי TRUE Datura stramonium סולניים 2041
דטורה נטוית-פרי TRUE Datura innoxia סולניים 2042
דטורה אכזרית TRUE Datura ferox דטורה סמורה, דתורה קוצנית סולניים 2043
טבק השיח TRUE Nicotiana glauca סולניים 2044
בוען מצולע TRUE Physalis angulata סולניים 2045
בוען נאכל FALSE Physalis peruviana סולניים 2046
ניקנדרה בוענית TRUE Nicandra physalodes סולניים 2047
בר-לוע סיני TRUE Lindenbergia indica CR עלקתיים 2048
פשטה שרועה TRUE Bacopa monnieri NT לועניתיים 2049
בוצין קיסריון TRUE Verbascum caesareum בוצין קיסרי, בוצין קיסריה VU לועניתיים 2050
בוצין הגליל TRUE Verbascum galilaeum VU לועניתיים 2051
בוצין סיני TRUE Verbascum sinaiticum לועניתיים 2052
בוצין טריפולי TRUE Verbascum tripolitanum לועניתיים 2053
בוצין מפורץ TRUE Verbascum sinuatum לועניתיים 2054
בוצין לקוי TRUE Verbascum gaillardotii לועניתיים 2055
בוצין המדבר FALSE Verbascum eremobium לועניתיים 2056
בוצין שיחני TRUE Verbascum fruticulosum לועניתיים 2057
בוצין הירדן TRUE Verbascum jordanicum לועניתיים 2058
בוצין ביירותי TRUE Verbascum berytheum CR לועניתיים 2059
בוצין טברייני TRUE Verbascum tiberiadis לועניתיים 2060
בוצין עבר-הירדן FALSE Verbascum transjordanicum לועניתיים 2061
בוצין שימפר TRUE Verbascum schimperianum לועניתיים 2062
בוצין דמשקאי TRUE Verbascum damascenum בוצין הארזים לועניתיים 2063
בוצין הבשן TRUE Verbascum qulebicum בוצין קוליב VU לועניתיים 2064
בוצין פטרה FALSE Verbascum petrae בוצין סלע-אדום לועניתיים 2065
בוצין קטן-פרחים FALSE Verbascum decaisneanum בוצינית קטנת-פרחים לועניתיים 2066
בוצין מזרחי TRUE Verbascum orientale בוצינית מזרחית לועניתיים 2067
בוצין שונה-עלים TRUE Verbascum agrimoniifolium בוצינית שונת-עלים לועניתיים 2068
בוצין אופקי TRUE Verbascum levanticum בוצינית אופקית NT לועניתיים 2069
בוצין קרח-זירים FALSE Verbascum avi-petra לועניתיים 2070
בוצין דק-שיבולת FALSE Verbascum leptostachyum בוצין דק-שבלת לועניתיים 2071
לוענית גדולת-עלים TRUE Scrophularia macrophylla VU לועניתיים 2072
לוענית נבטית FALSE Scrophularia nabataeorum לענית הנבטים לועניתיים 2073
לוענית גדולה TRUE Scrophularia michoniana לועניתיים 2074
לוענית יריחו TRUE Scrophularia hierochuntina לוענית תל-אביבית EN לועניתיים 2075
לוענית הסלעים TRUE Scrophularia xylorrhiza לוענית פינר לועניתיים 2076
לוענית מצויה TRUE Scrophularia xanthoglossa לועניתיים 2077
לוענית מפושקת TRUE Scrophularia peyronii לועניתיים 2078
לוענית המדבר TRUE Scrophularia deserti לועניתיים 2079
לוענית החולות TRUE Scrophularia hypericifolia לועניתיים 2080
לוענית הלבנון TRUE Scrophularia libanotica לועניתיים 2081
לוענית פינר FALSE Scrophularia pinardii לועניתיים 2082
לוענית הר-שזיף FALSE Scrophularia "hermon-1350" לועניתיים 2083
לוענית סורית FALSE Scrophularia syriaca לועניתיים 2084
מושיובית הגליל TRUE Mosheovia galilaea מושיובית גלילית CR לועניתיים 2085
פשתנית ריסנית TRUE Linaria pelisseriana EN לחכיים 2086
פשתנית קטנת-פרחים TRUE Linaria simplex VU לחכיים 2087
פשתנית זעירה TRUE Linaria micrantha לחכיים 2088
פשתנית משולשת TRUE Linaria triphylla EN לחכיים 2089
פשתנית ארם-צובא TRUE Linaria chalepensis לחכיים 2090
פשתנית ססגונית TRUE Linaria haelava לחכיים 2091
פשתנית ססגונית צהובה FALSE Linaria haelava yellow לחכיים 2092
פשתנית ססגונית סגולה FALSE Linaria haelava violet לחכיים 2093
פשתנית ססגונית לבנה FALSE Linaria haelava white לחכיים 2094
פשתנית יפו TRUE Linaria joppensis לחכיים 2095
פשתנית מלבינה TRUE Linaria albifrons לחכיים 2096
פשתנית אשקלון TRUE Linaria tenuis לחכיים 2097
פשתנית דמשקאית FALSE Linaria damascena לחכיים 2098
פשתנית כורדית FALSE Linaria kurdica לחכיים 2099
עפעפית עגולת-עלים TRUE Kickxia spuria קיקסיה עגולת-עלים, פשתנית עגולת-עלים לחכיים 2100
עפעפית צמירה FALSE Kickxia lanigera קיקסיה צמירה, פשתנית צמירה לחכיים 2101
עפעפית שרועה TRUE Kickxia elatine קיקסיה שרועה, פשתנית צמירה לחכיים 2102
עפעפית הקנוקנות TRUE Kickxia commutata קיקסיה מגובששת, פשתנית מגובששת לחכיים 2103
עפעפית אשונה TRUE Kickxia acerbiana קיקסיה אשונה, פשתנית אשונה לחכיים 2104
עפעפית רבת-פרחים TRUE Kickxia floribunda קיקסיה רבת-פרחים, פשתנית רבת-פרחים לחכיים 2105
עפעפית מצרית TRUE Kickxia aegyptiaca קיקסיה מצרית, פשתנית מצרית, קיקסית קנויקר לחכיים 2106
עפעפית יהודה TRUE Kickxia judaica קיקסית יהודה NT לחכיים 2107
עפעפית סיני FALSE Kickxia macilenta קיקסית סיני לחכיים 2108
עפעפית אזרק FALSE Kickxia azraqensis קיקסית אזרק לחכיים 2109
עפעפית גדולת-פרחים TRUE Kickxia spartioides קיקסיה גדולת-פרחים, פשתנית גדולת-פרחים, קיקסית המדבר לחכיים 2110
עפעפית אדומית FALSE Kickxia petrana קיקסיה אדומית לחכיים 2111
עפעפית אמפיקרפית TRUE Kickxia amphicarpa קיקסיה אמפיקרפית לחכיים 2112
צלצל החומות TRUE Cymbalaria muralis פשתנית הגדרות, צילצל החומות לחכיים 2113
לוע-ארי גדול TRUE Antirrhinum majus לוע-הארי הגדול לחכיים 2114
לוע-ארי סיצילי TRUE Antirrhinum siculum לוע-הארי הסיצילי NT לחכיים 2115
פומה פרסית TRUE Hueblia calycina VU לחכיים 2116
חסרף מזרחי TRUE Anarrhinum forsskaolii לחכיים 2117
חסרף שעיר FALSE Anarrhinum pubescens לחכיים 2118
ורוניקת החולה TRUE Veronica lysimachioides ברוניקת החולה, ברוניקה נאה CR לחכיים 2119
ורוניקת המים TRUE Veronica anagallis-aquatica ברוניקת המים לחכיים 2120
ורוניקה קרחת TRUE Veronica leiocarpa ברוניקת קרחת NT לחכיים 2121
ורוניקת השדה TRUE Veronica arvensis ברוניקת השדה לחכיים 2122
ורוניקה סורית TRUE Veronica syriaca ברוניקת סורית לחכיים 2123
ורוניקה כפופת-עוקץ FALSE Veronica campylopoda ברוניקת כפופת-עוקץ לחכיים 2124
ורוניקה פרסית TRUE Veronica persica ברוניקת פרסית, ברוניקת טורנפור לחכיים 2125
ורוניקה מבריקה TRUE Veronica polita ברוניקת מבריקה לחכיים 2126
ורוניקה לבנה TRUE Veronica cymbalaria ברוניקת לבנה לחכיים 2127
ורוניקה קיסוסית TRUE Veronica hederifolia ברוניקת קיסוסית לחכיים 2128
ורוניקה מזרחית TRUE Veronica orientalis ברוניקת מזרחית לחכיים 2129
ורוניקה אפרפרה TRUE Veronica polifolia ברוניקה אפרפרה לחכיים 2130
ורוניקה עדינה TRUE Veronica anagalloides ברוניקת עדינה EN לחכיים 2131
ורוניקה דביקה TRUE Veronica viscosa ברוניקת דביקה לחכיים 2132
ורוניקת סיני FALSE Veronica kaiseri ברוניקת סיני לחכיים 2133
ורוניקה ארוכת-עוקץ FALSE Veronica macropoda ברוניקת ארוכת-עוקץ לחכיים 2134
ורוניקה דו-אונתית FALSE Veronica biloba ברוניקת דו-אונתית לחכיים 2135
ורוניקת החרמון TRUE Veronica hermonis ברוניקת החרמון לחכיים 2136
ורוניקה סקרדית FALSE Veronica scardica ברוניקת סקרדית לחכיים 2137
ורוניקה קטנת-פרחים TRUE Veronica panormitana ברוניקת קטנת-פרחים לחכיים 2138
ורוניקה ארוכת-שיבולת FALSE Veronica macrostachya ברוניקה ארוכת-שיבולת לחכיים 2139
ורוניקה זרה FALSE Veronica peregrina ברוניקת זרה לחכיים 2140
עלקלוק דביק TRUE Parentucellia viscosa עלקתיים 2141
עלקלוק צהוב-פרחים TRUE Parentucellia latifolia עלקלוק רחב-עלים עלקתיים 2142
עלוק מצוי TRUE Bellardia trixago עלקתיים 2143
אנטיכריס בלוטי TRUE Anticharis glandulosa EN לועניתיים 2144
שיננית צהובה TRUE Odontites lutea שיננית אושה עלקתיים 2145
לועית קטנה TRUE Antirrhinum orontium לוע-ארי קטן, לוע-הארי הקטן לחכיים 2146
לועית ארוכת-גביע TRUE Misopates calycinum לועית לבנה, לחכיים 2147
לבן-עלה שיחני FALSE Leucophyllum frutescencs לועניתיים 2148
גולנית ערב TRUE Globularia arabica גולנית החוף לחכיים 2149
ריסן דק TRUE Blepharis attenuata ריסן נאכל, ריסן דק-עלים, ריסן צר-עלים קוציציים 2150
קוציץ סורי TRUE Acanthus syriacus קוציציים 2151
רואליית ברייטון FALSE Ruellia simplex קוציציים 2152
יחנוק המדבר TRUE Cistanche tubulosa עלקתיים 2153
יחנוק המלחות TRUE Cistanche salsa עלקתיים 2154
עלקת סגולת-פרחים TRUE Orobanche lavandulacea עלקת אזוביונית NT עלקתיים 2155
עלקת שולץ TRUE Orobanche schultzii VU עלקתיים 2156
עלקת מוטל TRUE Orobanche mutelii עלקת ענפה, עלקת מצרית עלקתיים 2157
עלקת מצרית FALSE Orobanche aegyptiaca עלקתיים 2158
עלקת ארץ-ישראלית TRUE Orobanche palaestina עלקת גריזבך, עלקת א-י, עלקת א"י VU עלקתיים 2159
עלקת חרוקה TRUE Orobanche crenata עלקתיים 2160
עלקת רכת-שיער TRUE Orobanche pubescens עלקת ססגונית עלקתיים 2161
עלקת כפופת-חפים TRUE Orobanche camptolepis עלקת מאונקלת עלקתיים 2162
עלקת נטויה TRUE Orobanche cernua עלקתיים 2163
עלקת החרמון TRUE Orobanche hermonis עלקת כורדית עלקתיים 2164
עלקת ארגמנית FALSE Orobanche loricata עלקתיים 2165
עלקת תכולה FALSE Orobanche caerulescens עלקתיים 2166
עלקת כהן FALSE Orobanche cohenii עלקתיים 2167
עלקת ננסית FALSE Orobanche oxyloba עלקתיים 2168
נאדיד המים TRUE Utricularia australis EX נאדידיים 2169
נאדיד עדין TRUE Utricularia gibba נאדידיים 2170
לחך גדול TRUE Plantago major לחכיים 2171
לחך אזמלני TRUE Plantago lanceolata לחכיים 2172
לחך מלבין TRUE Plantago albicans לחכיים 2173
לחך גלילני TRUE Plantago cylindrica לחך גלילי לחכיים 2174
לחך לופת TRUE Plantago amplexicaulis לחכיים 2175
לחך לופת מדברי FALSE Plantago amplexicaulis ssp. Bauphula 2176
לחך פעוט TRUE Plantago bellardii לחכיים 2177
לחך כרתי TRUE Plantago cretica לחכיים 2178
לחך סגלגל TRUE Plantago ovata לחכיים 2179
לחך משונן TRUE Plantago notata לחכיים 2180
לחך מצוי TRUE Plantago lagopus לחכיים 2181
לחך ריסני TRUE Plantago ciliata לחכיים 2182
לחך שסוע TRUE Plantago coronopus לחך משתנה, לחך החולות לחכיים 2183
לחך המלחות TRUE Plantago crassifolia NT לחכיים 2184
לחך בלוטי TRUE Plantago afra לחכיים 2185
לחך הנגב FALSE Plantago chamaepsyllium לחכיים 2186
לחך ים-המלח TRUE Plantago maris-mortui לחכיים 2187
לחך חום-לוע TRUE Plantago phaeostoma לחכיים 2188
לחך בשרני TRUE Plantago sarcophylla לחכיים 2189
לחך החוף FALSE Plantago squarrosa לחכיים 2190
לחך הודי TRUE Plantago arenaria VU לחכיים 2191
לחך סיני FALSE Plantago sinaica לחכיים 2192
לחך עטייני FALSE Plantago crypsoides לחכיים 2193
לחך כדורי TRUE Plantago atrata לחך אזמלני כדורי לחכיים 2194
לחך החולות FALSE Plantago sabulosa 2195
לחך משתנה FALSE Plantago weldenii 2196
יערה איטלקית TRUE Lonicera etrusca יערתיים 2197
יערת המטבעות TRUE Lonicera arborea יערה עגולת-עלים יערתיים 2198
מורן החורש TRUE Viburnum tinus NT מורניים 2199
סמבוק שחור FALSE Sambucus nigra מורניים 2200
סמבוק עשבוני TRUE Sambucus ebulus סמבוק אמיתי מורניים 2201
אבליה גדולת-פרחים FALSE Abelia grandiflora יערתיים 2202
ולריינה איטלקית TRUE Valeriana dioscoridis ואלריאנה איטלקית, ולרינה איטלקית ולריניים 2203
ולריינית הקרינים TRUE Valerianella carinata ולריינית הקרין, ולרינית הקרינים VU ולריניים 2204
ולריינית מגובששת FALSE Valerianella tuberculata ולרינית מגובששת ולריניים 2205
ולריינית שיננית TRUE Valerianella oxyrrhyncha ולריינית שתי-שנים, ולרינית שיננית NT ולריניים 2206
ולריינית ערבתית TRUE Valerianella szovitsiana ולרינית ערבתית ולריניים 2207
ולריינית דוקרנית TRUE Valerianella echinata ולרינית דוקרנית ולריניים 2208
ולריינית מזרחית TRUE Valerianella orientalis ולריינית שלוש-שיניים, ולרינית מזרחית ולריניים 2209
ולריינית קטועה TRUE Valerianella muricata ולרינית קטועה ולריניים 2210
ולריינית זעירה TRUE Valerianella pumila ולרינית זעירה ולריניים 2211
ולריינית מכונפת TRUE Valerianella dufresnia ולרינית צמרית ולריניים 2212
ולריינית עטורה FALSE Valerianella coronata ולרינית עטורה ולריניים 2213
ולריינית קוטשי TRUE Valerianella kotschyi ולרינית קוטשי EN ולריניים 2214
ולריינית משולחפת TRUE Valerianella vesicaria ולרינית משוחלפת ולריניים 2215
ולריינית קשת-פרי TRUE Valerianella sclerocarpa ולריינית צחיחה, ולרינית קשת-פרי ולריניים 2216
ולריינית מאוצבעת TRUE Valerianella dactyophylla ולרינית מאוצבעת ולריניים 2217
ולריינית מצויצת TRUE Valerianella obtusiloba 2218
ולריינית הדיסקוס TRUE Valerianella discoidea ולריניים 2219
חד-אבקן ארוך-פרח TRUE Centranthus longiflorus ולריניים 2220
חד-אבקן אדום TRUE Centranthus ruber ולריניים 2221
שלמון דק TRUE Cephalaria tenella שלמון עדין שלמוניים 2222
שלמון יפואי TRUE Cephalaria joppensis שלמוניים 2223
שלמון סורי TRUE Cephalaria syriaca NT שלמוניים 2224
שלמון זיפני TRUE Cephalaria setosa שלמוניים 2225
שלמון כוכבני TRUE Cephalaria stellipilis שלמוניים 2226
קרד שסוע FALSE Dipsacus laciniatus שלמוניים 2227
חוגית תמימה TRUE Knautia integrifolia קנאוטיה תמימה, קנאוטיה שתי-שיניים שלמוניים 2228
נוציץ מנוצה TRUE Pterocephalus plumosus שלמוניים 2229
נוציץ עטוף TRUE Pterocephalus brevis שלמוניים 2230
נוציץ קדוש FALSE Pterocephalus sanctus שלמוניים 2231
נוציץ המדבר TRUE Pterocephalus pulverulentus נוציץ ערבי שלמוניים 2232
תגית חופית TRUE Scabiosa rhizantha נזרית חופית שלמוניים 2233
תגית מדברית TRUE Scabiosa eremophila נזרית מדברית שלמוניים 2234
תגית קייצית TRUE Scabiosa argentea תגית קיצית שלמוניים 2235
תגית מצויה TRUE Scabiosa prolifera שלמוניים 2236
תגית ארץ-ישראלית TRUE Scabiosa palaestina תגית א-י, תגית א"י שלמוניים 2237
תגית ארגמנית TRUE Scabiosa porphyroneura תגית אושה שלמוניים 2238
תגית סיני FALSE Scabiosa olivieri נזרית סיני שלמוניים 2239
דלעת-נחש סורית TRUE Bryonia syriaca דלעת-הנחש הסורית דלועיים 2240
דלעת-נחש מצויה TRUE Bryonia cretica דלעת-הנחש המצויה דלועיים 2241
דלעת-נחש רבת-פרחים TRUE Bryonia multiflora דלועיים 2242
ירוקת-חמור מצויה TRUE Ecballium elaterium ירוקת החמור דלועיים 2243
אבטיח הפקועה TRUE Citrullus colocynthis דלועיים 2244
מלפפון הנביאים TRUE Cucumis prophetarum קשוא הנביאים דלועיים 2245
מלפפון משולש TRUE Cucumis acidus קישוא משולש CR דלועיים 2246
לעוסית מטפסת TRUE Momordica balsamina דלועיים 2247
טריכוזנטס קוקומרואידס FALSE Trichosanthus cucumeroides דלועיים 2248
פעמונית דמשקאית TRUE Campanula damascena פעמונית אררונסון NT פעמוניתיים 2249
פעמונית כוכבנית TRUE Campanula stellaris פעמוניתיים 2250
פעמונית זיפנית TRUE Campanula strigosa פעמוניתיים 2251
פעמונית גפורה TRUE Campanula sulphurea פעמוניתיים 2252
פעמונית ירושלים TRUE Campanula hierosolymitana פעמוניתיים 2253
פעמונית החומות FALSE Campanula camptoclada פעמוניתיים 2254
פעמונית קטנה TRUE Campanula erinus פעמוניתיים 2255
פעמונית קיפחת TRUE Campanula rapunculus פעמוניתיים 2256
פעמונית משוננת TRUE Campanula retrorsa פעמוניתיים 2257
פעמונית צידונית TRUE Campanula sidoniensis VU פעמוניתיים 2258
פעמונית מסועפת FALSE Campanula phrygia פעמונית חרמונית פעמוניתיים 2259
פעמונית המדבר FALSE Campanula dulcis פעמונית נאה פעמוניתיים 2260
פעמונית אמיתית TRUE Campanula stricta פעמוניתיים 2261
פעמונית הצלצל TRUE Campanula cymbalaria פעמונית צימבלית, פעמונית הפשתנית פעמוניתיים 2262
פעמונית הדורה TRUE Campanula peregrina פעמונית דמור EN פעמוניתיים 2263
סגולית מחומשת TRUE Legousia pentagonia אספקלריה מחומשת פעמוניתיים 2264
סגולית חרמשית TRUE Legousia falcata אספקלריה חרמשית פעמוניתיים 2265
סגולית נאה FALSE Legousia speculum-veneris אספקלריה נאה פעמוניתיים 2266
סגולית הכלאיים TRUE Legousia hybrida אספקלרית הכלאיים VU פעמוניתיים 2267
מישויה פעמונית TRUE Michauxia campanuloides VU פעמוניתיים 2268
פודנטון אזמלני TRUE Asyneuma rigidum פעמוניתיים 2269
בת-לובליה זעירה TRUE Solenopsis laurentia פעמוניתיים 2270
גדותן הביצות TRUE Eupatorium cannabinum אבפטוריון הביצות מורכבים 2271
חיננית רב-שנתית TRUE Bellis perennis מורכבים 2272
חיננית הבתה TRUE Bellis sylvestris מורכבים 2273
חיננית חד-שנתית TRUE Bellis annua מורכבים 2274
אסתר הביצות TRUE Aster tripolium EN מורכבים 2275
אסתר מרצעני TRUE Aster subulatus מורכבים 2276
קייצת קנדית TRUE Conyza canadensis פלגית קנדית, קיצת קנדית מורכבים 2277
קייצת מסולסלת TRUE Conyza bonariensis פלגית מסולסלת, קיצת מסולסלת מורכבים 2278
קייצת שלוש-אונות TRUE Conyza stricta פלגית שלוש-אונות, קיצת שלוש-אונות מורכבים 2279
קייצת מלבינה TRUE Conyza albida פלגית מלבינה, קיצת מלבינה מורכבים 2280
דוגון ירושלמי TRUE Lachnophyllum noeanum VU מורכבים 2281
פלגית שיחנית TRUE Pluchea dioscoridis מורכבים 2282
פלומית בובה TRUE Doellia bovei קייצת בובה, בלומיאת בובה VU מורכבים 2283
אפיונה מחודדת TRUE Iphiona mucronata מורכבים 2284
אפיונה מחוספסת TRUE Iphiona scabra מורכבים 2285
אפיונת ים-המלח TRUE Iphiona marismortui מורכבים 2286
כתלה מדברית TRUE Chiliadenus montanus כתלה הררית מורכבים 2287
כתלה חריפה TRUE Chiliadenus iphionoides מורכבים 2288
מחטנית משובלת TRUE Ifloga spicata מורכבים 2289
מחטנית המדבר FALSE Ifloga rueppellii מורכבים 2290
כותנן שרוע TRUE Micropus supinus מורכבים 2291
גומד צר-עלים TRUE Cymbolaena griffithii כותנן לביד, כותנן צר-עלים, גומד לביד מורכבים 2292
פילגון צמיר TRUE Filago eriocephala פילגון גרמני מורכבים 2293
פילגון מצוי TRUE Filago pyramidata מורכבים 2294
לוגפיה צרפתית TRUE Logfia gallica פילגון צרפתי מורכבים 2295
פילגון ארץ-ישראלי TRUE Filago palaestina אפרונית ארץ-ישראלית, פילגון א-י, פילגון א"י מורכבים 2296
פילגון קפוץ TRUE Filago contracta אפרונית קפוצה מורכבים 2297
לוגפיית השדה TRUE Logfia davisii פילגון השדה, לוגפית השדה מורכבים 2298
פילגון מכסיף FALSE Filago argentea פילגון כסוף מורכבים 2299
פילגון מפתיע FALSE Filago inexpectata אפרונית ענפה מורכבים 2300
פילגון מדברי TRUE Filago desertorum מורכבים 2301
פילגון אנטולי TRUE Filago anatolica אפרונית אנטולית מורכבים 2302
צמרנית הסלעים TRUE Phagnalon rupestre מורכבים 2303
צמרנית אדומית TRUE Phagnalon barbeyanum מורכבים 2304
צמרנית מבריקה FALSE Phagnalon schweinfurthii מורכבים 2305
צמרנית סיני FALSE Phagnalon sinaicum מורכבים 2306
בן-ציצית טחבני TRUE Lasiopogon muscoides מורכבים 2307
דם-המכבים האדום TRUE Helichrysum sanguineum דם-המכבים האדום מורכבים 2308
דם-המכבים ההררי FALSE Helichrysum pallasii דם-המכבים פלס, דם-המכבים הצהוב מורכבים 2309
ישומון נימי TRUE Leysera leyseroides ליזרה נימית, ישימון נימי, מורכבים 2310
לבדנית צהבהבת TRUE Laphangium luteoalbum מורכבים 2311
לבדנית הביצות FALSE Gnaphalium rossicum 2312
מוצנית קטנת-פרחים TRUE Gymnarrhena micrantha מורכבים 2313
טיון דביק TRUE Dittrichia viscosa מורכבים 2314
טיון חריף TRUE Dittrichia graveolens מורכבים 2315
פרעושית משלשלת TRUE Pulicaria dysenterica מורכבים 2316
פרעושית גלונית TRUE Pulicaria incisa מורכבים 2317
פרעושית ערבית TRUE Pulicaria arabica מורכבים 2318
פרעושית סיצילית TRUE Pulicaria sicula מורכבים 2319
פרעושית מסולסלת TRUE Pulicaria undulata מורכבים 2320
פרעושית פשוטה TRUE Pulicaria vulgaris פרעושית חורנית, פרעושית החורן מורכבים 2321
פרעושית טיונית TRUE Pulicaria inuloides פרעושית דמוית-טיון VU מורכבים 2322
מרית מדברית TRUE Anvillea garcinii אנוילאה מדברית מורכבים 2323
כוכב מצוי TRUE Asteriscus aquaticus מורכבים 2324
כוכב ננסי TRUE Asteriscus hierochunticus מורכבים 2325
כוכב ריחני TRUE Asteriscus graveolens כוכב סיני מורכבים 2326
מוצית קוצנית TRUE Pallenis spinosa מורכבים 2327
דו-שן משולש TRUE Bidens tripartita EN מורכבים 2328
דו-שן שעיר TRUE Bidens pilosa מורכבים 2329
אל-ציצית לבנה TRUE Eclipta prostrata אקליפטה לבנה מורכבים 2330
אמברוסיה ימית TRUE Ambrosia maritima VU מורכבים 2331
אמברוסיה מכונסת TRUE Ambrosia confertifolia מורכבים 2332
אמברוסיה צרת-עלים FALSE Ambrosia tenuifolia מורכבים 2333
אמברוסיה לענתית TRUE Ambrosia artemisifolia מורכבים 2334
אמברוסיה שסועה FALSE Ambrosia trifida מורכבים 2335
אמברוסיה חשופת-שיבולת TRUE Ambrosia psilostachya מורכבים 2336
אמברוסיה מאפירה FALSE Ambrosia grayi אמברוסיה גריי מורכבים 2337
לכיד הנחלים TRUE Xanthium strumarium מורכבים 2338
לכיד קוצני TRUE Xanthium spinosum מורכבים 2339
לכיד איטלקי FALSE Xanthium italicum מורכבים 2340
לכיד העוקצים FALSE Xanthium echinatum מורכבים 2341
קחוון שקוף TRUE Anthemis hya lina VU מורכבים 2342
קחוון החוף TRUE Anthemis leucanthemifolia מורכבים 2343
קחוון החרמון FALSE Anthemis rascheyana קחוון רשאיה מורכבים 2344
קחוון דק-פירות FALSE Anthemis tenuicarpa מורכבים 2345
קחוון גולני TRUE Anthemis haussknechti קחוון האוסקנכט מורכבים 2346
קחוון אדומי FALSE Anthemis edumea מורכבים 2347
קחוון הנגב TRUE Anthemis melampodina מורכבים 2348
קחוון זהרי TRUE Anthemis zoharyana קחוון זוהרי מורכבים 2349
קחוון אליעזר FALSE Anthemis eliezrae קחוון אליעזרה מורכבים 2350
קחוון רב-קרניים TRUE Anthemis cornucopiae מורכבים 2351
קחוון חברוני TRUE Anthemis hebronica מורכבים 2352
קחוון ים-המלח FALSE Anthemis maris-mortui מורכבים 2353
קחוון קצר-פירות TRUE Anthemis brachycarpa CR מורכבים 2354
קחוון נבטי FALSE Anthemis nabataea מורכבים 2355
קחוון חד-גוני FALSE Anthemis scariosa מורכבים 2356
קחוון מקופח FALSE Anthemis cotula מורכבים 2357
קחוון מצוי TRUE Anthemis pseudocotula מורכבים 2358
קחוון הגליל TRUE Anthemis bornmuelleri מורכבים 2359
קחוון ארץ-ישראלי TRUE Anthemis palaestina קחוון שחור-מוצים, קחוון א-י, קחוון א"י מורכבים 2360
קחוון יווני TRUE Anthemis chia מורכבים 2361
קחוון קטן-עלים TRUE Anthemis parvifolia EN מורכבים 2362
קחוון הגממות FALSE Anthemis scrobicularis קחוון גמום מורכבים 2363
קחוון בלאנש TRUE Anthemis cretica קחוון דל-אונות מורכבים 2364
קחוון שניר TRUE Anthemis hermonis קחוון החרמון, קחוון ראשיה מורכבים 2365
קחוון פגום FALSE Anthemis retusa מורכבים 2366
קחוון הצבעים דיסקואידי TRUE Anthemis  tinctoria discoidea מורכבים 2367
קחוון הצבעים לשוני TRUE Anthemis  tinctoria tinctoria מורכבים 2368
קחוון נוקשה FALSE Anthemis indurata קחוון אליעזרה מורכבים 2369
קחוון לבן-חפים FALSE Anthemis leucolepis מורכבים 2370
קחוון פלישתי TRUE Anthemis philistea VU מורכבים 2371
קחוון קטן-זרע FALSE Anthemis microsperma מורכבים 2372
קחוון דל-אונות FALSE Anthemis pauciloba מורכבים 2373
קחוון קטום-מוצים FALSE Anthemis amblyolepis מורכבים 2374
קחוונית מצויה TRUE Cladanthus mixtus מורכבים 2375
קחווינה מקרינה TRUE Anacyclus radiatus מורכבים 2376
קחווינה חרמונית TRUE Anacyclus nigellifolius מורכבים 2377
אכילאה קטנת-פרחים TRUE Achillea biebersteinii מורכבים 2378
אכילאה ערבתית TRUE Achillea santolina מורכבים 2379
אכילאה גפורה TRUE Achillea falcata מורכבים 2380
אכילאת ארם-צובא TRUE Achillea aleppica מורכבים 2381
אכילאה ריחנית TRUE Achillea fragrantissima מורכבים 2382
אכילאה קרומית FALSE Achillea membranacea מורכבים 2383
לבנונית ימית TRUE Otanthus maritimus מורכבים 2384
בבונג זהוב TRUE Matricaria aurea מורכבים 2385
בבונג דו-גוני TRUE Matricaria chamomilla מורכבים 2386
אוזנן משולשן TRUE Chlamydophora tridentata אוזנן משולש VU מורכבים 2387
בבונגית אוזנית TRUE Tripleurospermum auriculatum בבונגית אזונה, בבונגית מאוזננת מורכבים 2388
בבונגית ההרים TRUE Tripleurospermum oreades בבונגית מקרינה מורכבים 2389
בבונגית אפק FALSE Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. מורכבים 2390
אהרונסוניית פקטורי TRUE Aaronsohnia factorovskyi אהרונסוניה פקטורובסקי, אהרונסוניה פקטורי, אהרונסונית פקטורי, מורכבים 2391
חרצית משוננת TRUE Chrysanthemum myconis מורכבים 2392
חרצית השדות TRUE Chrysanthemum segetum מורכבים 2393
חרצית עטורה TRUE Glebionis coronaria מורכבים 2394
חרצית דביקה TRUE Chrysanthemum viscosum VU מורכבים 2395
בן-חרצית גזור FALSE Tanacetum santolinoides בן-חרצית סיני מורכבים 2396
בן-חרצית דק-עלה TRUE Tanacetum aucheri מורכבים 2397
בן-חרצית צפוף TRUE Tanacetum densum מורכבים 2398
בן-חרצית נגבי TRUE Tanacetum negevensis VU מורכבים 2399
קוטולה אפורה FALSE Cotula cinerea מורכבים 2400
קוטולה קחוונית FALSE Cotula anthemoides מורכבים 2401
לענה חד-זרעית TRUE Artemisia monosperma מורכבים 2402
לענת המדבר TRUE Seriphidium herba-album מורכבים 2403
לענת יהודה TRUE Artemisia judaica מורכבים 2404
לענה שיחנית TRUE Artemisia arborescens מורכבים 2405
לענת עבר-הירדן FALSE Artemisia jordanica מורכבים 2406
סביון צהוב TRUE Senecio flavus מורכבים 2407
סביון פשוט TRUE Senecio vulgaris מורכבים 2408
סביון מצרי FALSE Senecio aegyptius מורכבים 2409
סביון יפו TRUE Senecio joppensis מורכבים 2410
סביון אביבי TRUE Senecio leucanthemifolius מורכבים 2411
סביון הערבות TRUE Senecio glaucus סביון ערבות, סביון הערבה מורכבים 2412
סביון ההרים TRUE Senecio doriiformis סביון החרמון מורכבים 2413
סביון הוגר FALSE Senecio hoggarensis מורכבים 2414
ציפורני-חתול ארץ-ישראליות TRUE Calendula palaestina ציפרני-החתול הארץ-ישראליות, ציפורני-חתול א"י מורכבים 2415
ציפורני-חתול עבות TRUE Calendula pachysperma מורכבים 2416
ציפורני-חתול מצויות TRUE Calendula arvensis ציפורני-חתול מצריות, ציפורני-החתול המצויות מורכבים 2417
ציפורני-חתול מכונפות TRUE Calendula tripterocarpa צ.ח. שלוש-כנפיים, צ.ח.תלת-כנפיות מורכבים 2418
שלוש-כנפות מדבריות FALSE Tripteris vaillantii מורכבים 2419
עכובית הגלגל TRUE Gundelia tournefortii מורכבים 2420
קוסיניה מואבית FALSE Cousinia moabitica מורכבים 2421
קוסיניית פוסט FALSE Cousinia postiana מורכבים 2422
קוסיניית הערבות FALSE Cousinia dayi קוסיניית די מורכבים 2423
קוסיניה חרמונית TRUE Cousinia hermonis קוסינית החרמון מורכבים 2424
קוסיניה אדומית FALSE Cousinia austrojordanica מורכבים 2425
קרדה דרומית FALSE Carduus pycnocephalus קרדה ערבית מורכבים 2426
קרדה מכסיפה TRUE Carduus argentatus מורכבים 2427
קרדת המדבר TRUE Carduus getulus קרדה גסה מורכבים 2428
קוצן קיפח TRUE Cirsium phyllocephalum מורכבים 2429
קוצן גיירדו TRUE Cirsium gaillardotii קוצן גיארדו VU מורכבים 2430
קוצן מכונף TRUE Cirsium alatum קוצן קרח, קוצן הלבנון CR מורכבים 2431
קוצן פשוט TRUE Cirsium vulgare קוצן החולה מורכבים 2432
קוצן חרמוני TRUE Cirsium lappaceum קוצן לכידי מורכבים 2433
קוצן השדה FALSE Cirsium arvense מורכבים 2434
בן-קוצן מאפיר TRUE Picnomon acarna קוצן מאפיר מורכבים 2435
ברקן סורי TRUE Notobasis syriaca מורכבים 2436
ארנין ההרים TRUE Ptilostemon chamaepeuce VU מורכבים 2437
ארנין קוצני TRUE Ptilostemon diacantha ארנין דו-קוצי, ארנין החרמון מורכבים 2438
חוחן אלכסנדרוני TRUE Onopordum alexandrinum מורכבים 2439
חוחן קרדני TRUE Onopordum carduiforme חוחן תל-אביב, חוחן קוצני VU מורכבים 2440
חוחן הירדן TRUE Onopordum jordanicolum NT מורכבים 2441
חוחן ארץ-ישראלי TRUE Onopordum palaestinum מורכבים 2442
חוחן שונה-קוצים TRUE Onopordum anisacanthum מורכבים 2443
חוחן גדול-ראשים TRUE Onopordum macrocephalum EN מורכבים 2444
חוחן הקנרס TRUE Onopordum cynarocephalum חוחן הקינרס מורכבים 2445
חוחן הקנרס ירושלמי TRUE Onopordum cynarocephalum ssp.hierosolymitanum מורכבים 2446
חוחן עבר-הירדן FALSE Onopordum transjordanicum מורכבים 2447
חוחן מסופק FALSE Onopordum ambiguum חוחן סיני מורכבים 2448
חוחן צמיר TRUE Onopordum floccosum מורכבים 2449
חוחן בלאנש TRUE Onopordum blancheanum מורכבים 2450
קנרס סורי TRUE Cynara syriaca קנרס חורני מורכבים 2451
גדילן מצוי TRUE Silybum marianum מורכבים 2452
יורינאה טרשית TRUE Jurinea staehelinae יוריניאה טרשית VU מורכבים 2453
דרדית מצויה TRUE Crupina crupinastrum מורכבים 2454
ישימונית ורודה TRUE Volutaria lippii אמברבואה ורודה מורכבים 2455
ישימונית דו-גונית TRUE Volutaria crupinoides אמברבואה דו-גונית מורכבים 2456
ישימונית מרוקנית TRUE Volutaria tubuliflora מורכבים 2457
קרקפן צהוב TRUE Klasea cerinthifolia דרדרת צהובה מורכבים 2458
קרקפן נמוך TRUE Klasea pusilla מורכבים 2459
דרדר כחול TRUE Centaurea cyanoides מורכבים 2460
דרדר הערבות TRUE Centaurea ammocyanus מורכבים 2461
דרדר דמשקאי TRUE Centaurea damascena מורכבים 2462
דרדר נאה TRUE Centaurea speciosa NT מורכבים 2463
דרדר החרחבינה TRUE Centaurea eryngioides מורכבים 2464
דרדר גדול-פרחים TRUE Centaurea crocodylium דרדר שונה-פירות מורכבים 2465
דרדר אלף-הראשים FALSE Centaurea rigida מורכבים 2466
דרדר גלדני TRUE Centaurea behen מורכבים 2467
דרדר אשקלון TRUE Centaurea ascalonica CR מורכבים 2468
דרדר קיפח TRUE Centaurea verutum מורכבים 2469
דרדר סיני TRUE Centaurea sinaica מורכבים 2470
דרדר מצרי TRUE Centaurea aegyptiaca מורכבים 2471
דרדר צמרני TRUE Centaurea lanulata מורכבים 2472
דרדר מצוי TRUE Centaurea iberica מורכבים 2473
דרדר קרומי TRUE Centaurea hyalolepis מורכבים 2474
דרדר הקורים TRUE Centaurea procurrens מורכבים 2475
דרדר המדבר TRUE Centaurea pallescens דרדר הנגב מורכבים 2476
דרדר אביבי TRUE Centaurea solstitialis מורכבים 2477
דרדר ססגוני TRUE Centaurea triumfettii מורכבים 2478
דרדר חוחני TRUE Centaurea onopordifolia מורכבים 2479
דרדר מגובב FALSE Centaurea glomerata מורכבים 2480
דרדר השיח FALSE Centaurea dumulosa מורכבים 2481
דרדר המכבד TRUE Centaurea scoparia כדרדר מכבדני מורכבים 2482
דרדר הלבנון TRUE Centaurea drabifolia כדרדר הלבנון מורכבים 2483
דרדר נמוך TRUE Centaurea pumilio חופית נמוכה CR מורכבים 2484
דרדר החרצית FALSE Centaurea balsamita מורכבים 2485
זגאה ארגמנית TRUE Zoegea purpurea VU מורכבים 2486
דרדר מבורך TRUE Centaurea benedicta קרצף מבורך מורכבים 2487
קורטם מכחיל TRUE Carthamus glaucus מורכבים 2488
קורטם דק TRUE Carthamus tenuis מורכבים 2489
קורטם מבריק TRUE Carthamus nitidus מורכבים 2490
קורטם פרסי TRUE Carthamus persicus קורטם ארץ-ישראלי מורכבים 2491
קורטם הצבעים FALSE Carthamus tinctorius מורכבים 2492
קרדנית צמירה FALSE Carduncellus eriocephalus מורכבים 2493
נעצוצית סבוכה TRUE Cardopatium corymbosum VU מורכבים 2494
יבשוש גלילני TRUE Xeranthemum cylindraceum יבשוש גלילי, יבשוש מצויץ NT מורכבים 2495
שרדיניה מוצנית TRUE Chardinia orientalis מורכבים 2496
קיצנית כרתית TRUE Carlina curetum קיצנית עטופה מורכבים 2497
קיצנית צפופת-עלים TRUE Carlina hispanica מורכבים 2498
קיצנית אשכולית TRUE Carlina racemosa CR מורכבים 2499
קיצנית צמרנית TRUE Carlina lanata מורכבים 2500
קיצנית הלבנון TRUE Carlina libanotica מורכבים 2501
חורשף צהוב TRUE Atractylis carduus מורכבים 2502
חורשף נאה TRUE Atractylis prolifera מורכבים 2503
חורשף השבכה TRUE Atractylis cancellata מורכבים 2504
חורשף קטן-קרקפות TRUE Atractylis serratuloides מורכבים 2505
חורשף מצויץ TRUE Atractylis comosa מורכבים 2506
חורשף חום-קשקשים TRUE Atractylis phaeolepis חורשף קהה מורכבים 2507
חורשף מאדים FALSE Atractylis mernephtae מורכבים 2508
חורשף פעוט FALSE Atractylis boulosii מורכבים 2509
קיפודן קרח FALSE Echinops glaberrimus מורכבים 2510
קיפודן פלשתי TRUE Echinops philistaeus מורכבים 2511
קיפודן בלאנש TRUE Echinops polyceras קיפודן קוצני מורכבים 2512
קיפודן סורי TRUE Echinops viscosus קפודן דביק מורכבים 2513
קיפודן מצוי TRUE Echinops adenocaulos מורכבים 2514
קיפודן גיירדו TRUE Echinops gaillardotii מורכבים 2515
קיפודן גמלא TRUE Echinops gamlensis מורכבים 2516
קיפודן דהב FALSE Echinops macrochaetus מורכבים 2517
עקצוץ מזרחי TRUE Acantholepis orientalis מורכבים 2518
חוח עקוד TRUE Scolymus maculatus מורכבים 2519
חוח ספרדי TRUE Scolymus hispanicus מורכבים 2520
אוזן-גדי צהובה TRUE Catananche lutea אזן-הגדי הצהובה מורכבים 2521
עולש מצוי TRUE Cichorium endivia מורכבים 2522
מסורן סרגלני TRUE Koelpinia linearis קלפיניה סרגלנית מורכבים 2523
זקן-תיש מדברי TRUE Tragopogon collinum זקן-התיש המדברי VU מורכבים 2524
זקן-תיש צהוב TRUE Tragopogon buphthalmoides זקן-התיש הצהוב NT מורכבים 2525
זקן-תיש ארוך TRUE Tragopogon coelesyriacus זקן-התיש הארוך מורכבים 2526
זקן-סב מצוי TRUE Geropogon hybridus זקן-הסב המצוי מורכבים 2527
הרדופנין מנוצה TRUE Scorzonera subintegra EX מורכבים 2528
הרדופנין רב-עמודים FALSE Scorzonera multiscapa הרדפנין צר-עלים מורכבים 2529
הרדופנין הציצית TRUE Scorzonera papposa מורכבים 2530
הרדופנין סורי TRUE Scorzonera syriaca מורכבים 2531
הרדופנין אדומי FALSE Scorzonera schweinfurthii הרדופנין סיני מורכבים 2532
הרדופנין נמוך TRUE Scorzonera pusilla מורכבים 2533
הרדופנין מפותל TRUE Scorzonera tortuosissima VU מורכבים 2534
הרדופנין יהודה TRUE Scorzonera judaica מורכבים 2535
הרדופנין רך TRUE Scorzonera mollis הרדופנין אדומי מורכבים 2536
הרדופנין אשון TRUE Scorzonera rigida מורכבים 2537
הרדופנין אלפיני TRUE Scorzonera meyeri מורכבים 2538
הרדופנין דראר FALSE Scorzonera drarii מורכבים 2539
היפוכריס קירח TRUE Hypochoeris glabra היפוכריס קרח EN מורכבים 2540
היפוכריס נדיר TRUE Hypochoeris achyrophorus מורכבים 2541
כתמה עבת-שורשים TRUE Leontodon tuberosus מורכבים 2542
שן-ארי שעירה TRUE Leontodon laciniatus שן-ארי ערבית מורכבים 2543
שן-ארי שעירה אופיינית FALSE Leontodon laciniatus ssp. Hispidulus 2544
שן-ארי שעירה דרומית FALSE Leontodon laciniatus ssp. Uvda 2545
שן-ארי מחוספסת TRUE Leontodon asperimus מורכבים 2546
מררית הגליל TRUE Picris galilaea מורכבים 2547
מררית החוף TRUE Picris amalecitana מררית הערבות מורכבים 2548
מררית כחולת-זרעון TRUE Picris cyanocarpa מררית בבלית, מררית כחולת-הזרעון מורכבים 2549
מררית שסועה TRUE Picris asplenioides מורכבים 2550
מררית דמשקאית TRUE Picris longirostris מורכבים 2551
מררית מצויה TRUE Picris altissima מורכבים 2552
מררית סמורה TRUE Picris strigosa מורכבים 2553
מררית בבלית FALSE Picris babylonica מורכבים 2554
קיטה סוככנית TRUE Tolpis barbata VU מורכבים 2555
קיטה רותמית TRUE Tolpis virgata מורכבים 2556
תולענית דוקרנית FALSE Helmintotheca echioides מורכבים 2557
אזנב מצוי TRUE Urospermum picroides מורכבים 2558
חזרזרת מחוספסת TRUE Hyoseris scabra מורכבים 2559
שופרית כרתית TRUE Hedypnois rhagadioloides מורכבים 2560
כוכבן מצוי TRUE Rhagadiolus stellatus מורכבים 2561
כוכבן נאכל TRUE Rhagadiolus edulis מורכבים 2562
גרדיולוס מדברי FALSE Garhadiolus angulosus מורכבים 2563
מרור הגינות TRUE Sonchus oleraceus מורכבים 2564
מרור מכחיל TRUE Sonchus asper מורכבים 2565
מרור עדין TRUE Sonchus tenerrimus מורכבים 2566
מרור ימי TRUE Sonchus maritimus מורכבים 2567
מרור שנהבי TRUE Sonchus suberosus בן-מרור שנהבי NT מורכבים 2568
מרור קטן-קרקפת FALSE Sonchus microcephalus מורכבים 2569
לונאה צרת-עלים TRUE Launaea angustifolia לונאה פוקס, לוניאה צרת-עלים מורכבים 2570
לונאה מחודדת TRUE Launaea mucronata לוניאה מחודדת מורכבים 2571
לונאה רכפתית FALSE Launaea resedifolia לוניאה רכפתית, לוניאה רכפנית מורכבים 2572
לונאה דקת-אונות TRUE Launaea tenuiloba לוניאה דקת-אונות מורכבים 2573
לונאה קוצנית TRUE Launaea spinosa לוניאה קוצנית מורכבים 2574
לונאה שרועה TRUE Launaea nudicaulis לוניאה שרועה , לוניאה משילה מורכבים 2575
לונאה מגובבת TRUE Launaea capitata לוניאה מגובבת מורכבים 2576
לונאה משילה FALSE Launaea procumbens לוניאה משילה מורכבים 2577
תמריר מרוקני TRUE Reichardia tingitana מורכבים 2578
תמריר בינוני TRUE Reichardia intermedia מורכבים 2579
תמריר מררי FALSE Reichardia picroides מורכבים 2580
חסת המצפן TRUE Lactuca serriola מורכבים 2581
חסה רותמית TRUE Lactuca saligna מורכבים 2582
חסת השבטים TRUE Lactuca viminea מורכבים 2583
חסה מזרחית TRUE Lactuca orientalis מורכבים 2584
חסה שיכנית TRUE Lactuca aculeata מורכבים 2585
חסה כחולת-פרחים TRUE Lactuca tuberosa חסה כרתית, חסת הפקעות מורכבים 2586
חסה כרתית FALSE Lactuca cretica מורכבים 2587
חסה גלונית TRUE Lactuca undulata מורכבים 2588
לפסנה ענפה TRUE Lapsana pisidica מורכבים 2589
שינן עב-שורש TRUE Taraxacum megalorrhizon שינן עבה-שורש, שנן עבה-שורש מורכבים 2590
שינן סורי TRUE Taraxacum syriacum שנן סורי מורכבים 2591
שינן עבר-הירדן FALSE Taraxacum transjordanicum שנן עבר-הירדן מורכבים 2592
כונדרילה סמרנית TRUE Chondrilla juncea מורכבים 2593
ניסנית ארץ-ישראלית TRUE Crepis palaestina ניסנית א-י מורכבים 2594
ניסנית ירושלמית TRUE Crepis hierosolymitana ניסנית ירושלים מורכבים 2595
ניסנית כינורית TRUE Crepis reuteriana ניסנית רויטר מורכבים 2596
ניסנית מדברית FALSE Crepis kotschyana מורכבים 2597
ניסנית מבאישה TRUE Crepis foetida מורכבים 2598
ניסנית ערבית TRUE Crepis senecioides מורכבים 2599
ניסנית סורית TRUE Crepis syriaca מורכבים 2600
ניסנית שיכנית TRUE Crepis aculeata מורכבים 2601
ניסנית זיפנית TRUE Crepis aspera מורכבים 2602
ניסנית דו-קרנית TRUE Crepis sancta צהבוני דוקרני מורכבים 2603
ניסנית קטנת-פרחים TRUE Crepis micrantha מורכבים 2604
ניסנית מעוצה TRUE Crepis robertioides ניסנית דמויית-היפוכריס מורכבים 2605
ניסנית מיובלת TRUE Crepis zacintha גבננת מיובלת מורכבים 2606
ניסנית מכונפת TRUE Crepis pterothecoides ניסנית הבשן מורכבים 2607
ניסנית נאה TRUE Crepis pulchra מורכבים 2608
גלינסוגה קטנת-פרחים TRUE Galinsoga parviflora מורכבים 2609
הוכשטטרית שימפר FALSE Dicoma schimperi מורכבים 2610
פלווריה מדברית FALSE Flaveria contrayerba מורכבים 2611
כנפון זהוב TRUE Verbesina encelioides ורבזינה זהובה, מכנף זהוב מורכבים 2612
זרעזיף המדבר TRUE Lasiospermum brachyglossum VU מורכבים 2613
חסנית דביקה TRUE Cephalorrhynchus tuberosus מורכבים 2614
טיונית החולות TRUE Heterotheca subaxillaris הטרותיקת החולות, טיונית פלשנית מורכבים 2615
חמנית מצויה TRUE Helianthus annuus חמנית חד-שנתית מורכבים 2616
טגטס קטן FALSE Tagetes minuta טגטס זעיר-פרחים, טגטס קטנה מורכבים 2617
פרתניון אפיל TRUE Parthenium hysterophorus מורכבים 2618
לבדנית כרית FALSE Gnomophalium pulvinatum מורכבים 2619
בן-טיון בשרני TRUE Limbarda crithmoides טיון בשרני מורכבים 2620
ניסנית הבולבוסין TRUE Aetheorhiza bulbosa מורכבים 2621
סיברה דוקרנית TRUE Siebera pungens זיברה ננסית, זיברה דוקרנית מורכבים 2622
לבדן פנסילווני TRUE Gnaphalium pensylvanicum לבדן פנסילבני, לבדנית פנסיוונית מורכבים 2623
מנטיסלקה מדברית FALSE Mantisalca salmantica מורכבים 2624
רפונטיקון זוחל FALSE Rhaponticum repens (L.) Hidalgo דרדר זוחל, רפונטיקום זוחל מורכבים 2625
ארטותקה משוננת FALSE Arctotheca calendula מורכבים 2626
בוריכיה שיחנית FALSE Borrichia frutescens מורכבים 2627
גיזוטיה צרת-עלים FALSE Guizotia abyssinica מורכבים 2628
מנטיסלקה מדברית TRUE Mantisalca duriaei 2629
כף-צפרדע לחכית TRUE Alisma plantago-aquatica כף-הצפרדע הלחכית CR כף-הצפרדע 2630
כף-צפרדע אזמלנית TRUE Alisma lanceolatum כף-הצפרדע האזמלנית כף-הצפרדע 2631
דמסון כוכבני TRUE Damasonium alisma כף-הצפרדע 2632
דמסון רב-זרעים FALSE Damasonium polyspermum כף-הצפרדע 2633
חצצון מרצעני TRUE Sagittaria subulata כף-הצפרדע 2634
בוציץ סוככני TRUE Butomus umbellatus EN בוציציים 2635
מימון הצפרדעים TRUE Hydrocharis morsus-ranae EX מימוניים 2636
וליסנריה סלולה TRUE Vallisneria spiralis EN מימוניים 2637
ימון הקשקשים TRUE Halophila stipulacea VU מימוניים 2638
ימון ביצני TRUE Halophila ovalis EX מימוניים 2639
אלודיאה קנדית TRUE Elodea canadensis אלודאה קנדית מימוניים 2640
נהרונית צפה TRUE Potamogeton nodosus נהרוניתיים 2641
נהרונית שקופה TRUE Potamogeton lucens EX נהרוניתיים 2642
נהרונית מסרקנית TRUE Potamogeton pectinatus NT נהרוניתיים 2643
נהרונית לופתת TRUE Potamogeton perfoliatus נהרוניתיים 2644
נהרונית מסולסלת TRUE Potamogeton crispus VU נהרוניתיים 2645
נהרונית נימית TRUE Potamogeton trichoides נהרוניתיים 2646
נהרונית קרומית TRUE Potamogeton berchtoldii נהרונית ברכטולד NT נהרוניתיים 2647
נהרונית חוטית TRUE Potamogeton filiformis נהרוניתיים 2648
רופיית הים TRUE Ruppia maritima VU רופיניים 2649
רופיה לוליינית FALSE Ruppia cirrhosa רופיה סלילנית רופיניים 2650
שרוכית זעירה FALSE Zostera nolti שרוכניתיים 2651
ברכנית צפופה FALSE Groenlandia densa נהרונית צפופה נהרוניתיים 2652
חוטית הביצות TRUE Zannichellia palustris נהרוניתיים 2653
גלית מעוגלת FALSE Cymodocea rotundata גליתיים 2654
גלית גדולה TRUE Cymodocea nodosa גליתיים 2655
ימית חד-עורקית TRUE Halodule uninervis CR גליתיים 2656
צינורית גלילנית TRUE Syringodium isoetifolium CR גליתיים 2657
בת-גלית ריסנית FALSE Thalassodendron ciliatum תלסודנדרון ריסני, תלסית ריסנית, גלית ריסנית גליתיים 2658
ניידת החוף TRUE Najas marina מימוניים 2659
ניידה קטנה FALSE Najas minor מימוניים 2660
ניידה דגנית FALSE Najas graminea מימוניים 2661
ניידת גאודלופ FALSE Najas guadalupensis מימוניים 2662
עירית גדולה TRUE Asphodelus aestivus עיריתיים(שושניים) 2663
עירית נבובה TRUE Asphodelus fistulosus עיריתיים(שושניים) 2664
עירית צרת-עלים TRUE Asphodelus tenuifolius עיריתיים(שושניים) 2665
עירית דביקה TRUE Asphodelus viscidulus VU עיריתיים(שושניים) 2666
עירית נטויה TRUE Asphodelus refractus עירית כפופת-עוקץ VU עיריתיים(שושניים) 2667
עיריוני צהוב TRUE Asphodeline lutea עיריתיים(שושניים) 2668
עיריוני קצר TRUE Asphodeline brevicaule עיריתיים(שושניים) 2669
עיריוני כפוף FALSE Asphodeline recurva עיריתיים(שושניים) 2670
עריר הלבנון TRUE Eremurus libanoticus עיריתיים(שושניים) 2671
בצלציה ארץ-ישראלית TRUE Androcymbium palaestinum בצלציה א-י, בצלציה א"י סתווניתיים(שושניים) 2672
סתוונית ירושלים TRUE Colchicum hierosolymitanum סתווניתיים(שושניים) 2673
סתוונית בכירה TRUE Colchicum decaisnei סתווניתיים(שושניים) 2674
סתוונית הנגב TRUE Colchicum ritchii סתווניתיים(שושניים) 2675
סתוונית טוביה TRUE Colchicum tuviae סתווניתיים(שושניים) 2676
סתוונית היורה TRUE Colchicum stevenii סתווניתיים(שושניים) 2677
סתוונית הקליפות TRUE Colchicum tunicatum סתווניתיים(שושניים) 2678
סתוונית קצרת-עלים TRUE Colchicum szovitsii EN סתווניתיים(שושניים) 2679
סתוונית התשבץ TRUE Colchicum feinbruniae סתוונית הפסיפס, EN סתווניתיים(שושניים) 2680
סתוונית סיני FALSE Colchicum guessfeldtianum סתווניתיים(שושניים) 2681
סתוונית החרמון TRUE Colchicum antilibanoticum סתוונית מול-הלבנון סתווניתיים(שושניים) 2682
סתוונית שימפר FALSE Colchicum schimperi סתווניתיים(שושניים) 2683
סתוונית מדבר-סוריה FALSE Colchicum deserti-syriaca סתווניתיים(שושניים) 2684
סתוונית אדומית FALSE Colchicum edumea סתווניתיים(שושניים) 2685
סתוונית הרמון TRUE Colchicum ramonensis VU סתווניתיים(שושניים) 2686
סתוונית  מאוגדת FALSE Colchicum fasciculare סתווניתיים(שושניים) 2687
זהבית שעירה TRUE Gagea villosa זהבית השדות VU שושניים 2688
זהבית שעירה חרמונית TRUE Gagea villosa hermonis שושניים 2689
זהבית פעוטה TRUE Gagea bohemica שושניים 2690
זהבית השלוחות TRUE Gagea commutata שושניים 2691
זהבית אשונה TRUE Gagea fibrosa שושניים 2692
זהבית דקת-עלים TRUE Gagea reticulata שושניים 2693
זהבית שרונית שרונית TRUE Gagea dayana ssp.dayana CR שושניים 2694
זהבית שרונית נגבית TRUE Gagea dayana ssp.conjungens שושניים 2695
זהבית דמשקאית TRUE Gagea chlorantha שושניים 2696
זהבית קטנת-פרחים TRUE Gagea micrantha שושניים 2697
זהבית נבובה TRUE Gagea fistulosa שושניים 2698
זהבית חרמונית TRUE Gagea peduncularis שושניים 2699
זהבית הבצלצולים TRUE Gagea gageoides שושניים 2700
זהבית אדמדמת TRUE Gagea libanotica לוידיה אדמדמת VU שושניים 2701
צבעוני ההרים TRUE Tulipa agenensis צבעוני השרון, צבעוני המדבר, צבעוני הרים שושניים 2702
צבעוני המדבר FALSE Tulipa systola שושניים 2703
צבעוני ססגוני TRUE Tulipa biflora NT שושניים 2704
צבעוני החרמון TRUE Tulipa lownei שושניים 2705
צבעוני אושרי(ורוד) TRUE Tulipa humilis צבעוני אושרי שושניים 2706
גביעונית הלבנון TRUE Fritillaria persica שושניים 2707
גביעונית הלבנון ערבית FALSE Fritillaria persica גביעונית ערבית שושניים 2708
גביעונית עבת-עלים TRUE Fritillaria hermonis גביעונית החרמון שושניים 2709
שושן צחור TRUE Lilium candidum VU שושניים 2710
בן-חצב סתווני TRUE Scilla autumnalis אספרגיים(שושניים) 2711
בן-חצב מדברי TRUE Scilla hanburyi אספרגיים(שושניים) 2712
בן-חצב יקינתוני TRUE Scilla hyacinthoides בן-חצב יקינטוני אספרגיים(שושניים) 2713
בן-חצב החורש TRUE Scilla cilicica NT אספרגיים(שושניים) 2714
בן-חצב לבנוני TRUE Scilla libanotica אספרגיים(שושניים) 2715
בן-חצב אדומי FALSE Scilla sibirica אספרגיים(שושניים) 2716
נץ-חלב צרפתי TRUE Ornithogalum narbonense נץ-חלב קצר-שיבולת, נץ-החלב הצרפתי אספרגיים(שושניים) 2717
נץ-חלב חום TRUE Ornithogalum fuscescens נץ-החלב החום EN אספרגיים(שושניים) 2718
נץ-חלב אזמלני TRUE Ornithogalum lanceolatum נץ-החלב האזמלני אספרגיים(שושניים) 2719
נץ-חלב הררי TRUE Ornithogalum montanum נץ-החלב ההררי אספרגיים(שושניים) 2720
נץ-חלב שעיר TRUE Ornithogalum neurostegium NT אספרגיים(שושניים) 2721
נץ-חלב שעיר הרמון FALSE Ornithogalum neurostegium ramonenesis נץ-החלב השעיר אספרגיים(שושניים) 2722
נץ-חלב מפושק TRUE Ornithogalum umbellatum נץ-החלב המפושק אספרגיים(שושניים) 2723
נץ-חלב דק-עלים TRUE Ornithogalum trichophyllum נץ-החלב דק-העלים אספרגיים(שושניים) 2724
נץ-חלב חרמוני FALSE Ornithogalum billardieri אספרגיים(שושניים) 2725
נץ-חלב שטוח-עלים TRUE Ornithogalum platyphyllum נץ-החלב שטוח-העלים EN אספרגיים(שושניים) 2726
נץ-חלב איג TRUE Ornithogalum eigii אספרגיים(שושניים) 2727
נץ-חלב הרודיאני TRUE Ornithogalum aff.nutans CR אספרגיים(שושניים) 2728
נץ-חלב בצלצולי TRUE Ornithogalum divergens אספרגיים(שושניים) 2729
חצב גלוני TRUE Drimia undata אספרגיים(שושניים) 2730
חצב מצוי TRUE Drimia maritima אספרגיים(שושניים) 2731
כתריים אדמדמים TRUE Dipcadi erythraeum אספרגיים(שושניים) 2732
יקינתון מזרחי TRUE Hyacinthus orientalis יקינטון מזרחי אספרגיים(שושניים) 2733
זמזומית סגולה TRUE Bellevalia trifoliata אספרגיים(שושניים) 2734
זמזומית ארוכה FALSE Bellevalia macrobotrys אספרגיים(שושניים) 2735
זמזומית ורבורג TRUE Bellevalia warburgii EN אספרגיים(שושניים) 2736
זמזומית איג TRUE Bellevalia eigii זמזומית אייג אספרגיים(שושניים) 2737
זמזומית מפושקת TRUE Bellevalia longipes NT אספרגיים(שושניים) 2738
זמזומית הערבות FALSE Bellevalia stepporum זמזומית אלכסנדרונית אספרגיים(שושניים) 2739
זמזומית זהרי TRUE Bellevalia zoharyi VU אספרגיים(שושניים) 2740
זמזומית מצויה TRUE Bellevalia flexuosa אספרגיים(שושניים) 2741
זמזומית מצויה מושיוף TRUE Bellevalia flexuosa mosheovii זמזומית מושיוף אספרגיים(שושניים) 2742
זמזומית המדבר TRUE Bellevalia desertorum אספרגיים(שושניים) 2743
זמזומית מושיוף FALSE Bellevalia mosheovii אספרגיים(שושניים) 2744
זמזומית החרמון TRUE Bellevalia hermonis זמזומית צפופת-פרחים אספרגיים(שושניים) 2745
זמזומית צפופת-פרחים FALSE Bellevalia densiflora אספרגיים(שושניים) 2746
יקינתונית מעורקת TRUE Hyacinthella nervosa יקינטונית מעורקת אספרגיים(שושניים) 2747
כדן נאה TRUE Muscari pulchellum כדן אשכולי, כדן זנוח אספרגיים(שושניים) 2748
כדן סגול TRUE Muscari commutatum כדן פעור אספרגיים(שושניים) 2749
כדן קטן-פרחים TRUE Muscari parviflorum אספרגיים(שושניים) 2750
כדן נימי FALSE Muscari filiforme כדן סגול אספרגיים(שושניים) 2751
כדן חרמוני FALSE Muscari   hermonense כדן נאה אספרגיים(שושניים) 2752
מצילות ארוכות-עוקץ TRUE Leopoldia longipes מצילות אהרונסון, כדן ארוך-עוקץ אספרגיים(שושניים) 2753
מצילות ארוכות-עוקץ נגבי TRUE Leopoldia longipes ssp.negevensis מצילות הנגב NT אספרגיים(שושניים) 2754
מצילות מצויצות TRUE Leopoldia comosa כדן מצויץ אספרגיים(שושניים) 2755
מצילות החוף TRUE Leopoldia bicolor כדן החוף אספרגיים(שושניים) 2756
מצילות שנהב TRUE Leopoldia eburnea כדן שנהבי אספרגיים(שושניים) 2757
מצילות מדבריות FALSE Leopoldia deserticola כדן מדברי אספרגיים(שושניים) 2758
שום גבוה TRUE Allium ampeloprasum שום קיפח נרקיסיים 2759
שום נטוי-פרחים TRUE Allium phanerantheum שום דיויס נרקיסיים 2760
שום קצר TRUE Allium curtum נרקיסיים 2761
שום הלענה TRUE Allium artemisietorum נרקיסיים 2762
שום יריחו TRUE Allium hierochuntinum NT נרקיסיים 2763
שום האבקנים TRUE Allium stamineum נרקיסיים 2764
שום לבנבן TRUE Allium pallens נרקיסיים 2765
שום ירקרק TRUE Allium dentiferum נרקיסיים 2766
שום המדבר TRUE Allium sindjarense NT נרקיסיים 2767
שום צנוע TRUE Allium desertorum נרקיסיים 2768
שום הכרמל TRUE Allium carmeli שום שעיר-הנדן נרקיסיים 2769
שום הפטמות TRUE Allium papillare EN נרקיסיים 2770
שום שעיר TRUE Allium trifoliatum שום שלוש-עלים נרקיסיים 2771
שום ארדל TRUE Allium erdelii נרקיסיים 2772
שום משולש TRUE Allium neapolitanum נרקיסיים 2773
שום הגלגל TRUE Allium schubertii VU נרקיסיים 2774
שום הנגב TRUE Allium rothii נרקיסיים 2775
שום מזרחי TRUE Allium israeliticum נרקיסיים 2776
שום אשרסון TRUE Allium aschersonianum נרקיסיים 2777
שום תל-אביב TRUE Allium tel-avivense שום תל-אביבי NT נרקיסיים 2778
שום פיינברג TRUE Allium feinbergi נרקיסיים 2779
שום הלבנון TRUE Allium libani נרקיסיים 2780
שום עגול TRUE Allium scorodoprasum נרקיסיים 2781
שום קטוע TRUE Allium truncatum שום קטום נרקיסיים 2782
שום סנין TRUE Allium sannineum נרקיסיים 2783
שום סיני TRUE Allium sinaiticum VU נרקיסיים 2784
שום קטן-פרחים TRUE Allium qasyunense נרקיסיים 2785
שום דרומי TRUE Allium negevense VU נרקיסיים 2786
שום הפסגות TRUE Allium pseudostamineum נרקיסיים 2787
שום ורוד FALSE Allium roseum נרקיסיים 2788
שום קרמר TRUE Allium crameri נרקיסיים 2789
שום סתווי TRUE Allium tardiflorum VU נרקיסיים 2790
שום לבן-קליפות TRUE Allium albotunicatum VU נרקיסיים 2791
שום ערבתי FALSE Allium decaisnei נרקיסיים 2792
שום הבזלות TRUE Allium basalticum שום שחור נרקיסיים 2793
שום ההרים TRUE Allium pseudocalyptratum שום החרמון נרקיסיים 2794
שום הרשת TRUE Allium dictyoprasum נרקיסיים 2795
שום הסלעים TRUE Allium rupicola נרקיסיים 2796
שום מחוספס TRUE Allium trachycoleum נרקיסיים 2797
שום ארץ-ישראלי TRUE Allium paleastinum שום א-י, שום א"י נרקיסיים 2798
שום זבדאני TRUE Allium zebdanense נרקיסיים 2799
שום הכיפה TRUE Allium calyptratum נרקיסיים 2800
שום קולמן TRUE Allium kollmannianum CR נרקיסיים 2801
שום הגליל TRUE Allium meronense VU נרקיסיים 2802
שום הזיקוקים FALSE Allium galileum נרקיסיים 2803
שום דנין FALSE Allium daninianum נרקיסיים 2804
שום דיויס TRUE Allium davisianum נרקיסיים 2805
שום קייצי FALSE Allium therinanthum נרקיסיים 2806
שום החורשים TRUE Allium dumetorum נרקיסיים 2807
שום עקרון TRUE Allium akirense נרקיסיים 2808
אספרג ארץ-ישראלי TRUE Asparagus palaestinus אספרגיים 2809
אספרג החורש TRUE Asparagus aphyllus אספרגיים 2810
אספרג ארוך-עלים TRUE Asparagus horridus אספרג ארך-העלים אספרגיים 2811
אספרג חד FALSE Asparagus acutifolius אספרגיים 2812
אספרג מנוצה TRUE Asparagus setaceus אספרגיים 2813
עצבונית החורש TRUE Ruscus aculeatus אספרגיים 2814
קיסוסית קוצנית TRUE Smilax aspera קיסוסיים(שושניים) 2815
אלוי אמיתי FALSE Aloe vera אלווי אמיתי, אלואה אמיתי עיריתיים(שושניים) 2816
פושקיניה בעלת-עטרה FALSE Pusckinia scilloides שושניים 2817
אחי-שום מצוי TRUE Nothoscordum inodorum נרקיסיים 2818
כחלית ההרים TRUE Ixiolirion tataricum נרקיסיים 2819
חלמונית זעירה TRUE Sternbergia colchiciflora נרקיסיים 2820
חלמונית גדולה TRUE Sternbergia clusiana נרקיסיים 2821
חלמונית צהובה FALSE Sternbergia lutea נרקיסיים 2822
בת-חבצלת קטנת-פרחים TRUE Vagaria parviflora חבצלת קטנת-פרחים נרקיסיים 2823
חבצלת החוף TRUE Pancratium maritimum נרקיסיים 2824
חבצלת הנגב TRUE Pancratium sickenbergeri נרקיסיים 2825
נרקיס מצוי TRUE Narcissus tazetta נרקיסיים 2826
נרקיס סתווי TRUE Narcissus serotinus נרקיס אפיל EN נרקיסיים 2827
נרקיס ניירי FALSE Narcissus papyraceus נרקיס מלבין נרקיסיים 2828
טמוס מזרחי TRUE Dioscorea orientalis טמוסיים 2829
טמוס מצוי TRUE Dioscorea communis טמוסיים 2830
איריס ארץ-ישראלי TRUE Iris palaestina אירוס ארץ-ישראלי, איריס א-י, איריס א"י, איריס ארצישראלי, אירוסיים 2831
איריס הסרגל TRUE Iris vartanii אירוס הסרגל EN אירוסיים 2832
איריס הלבנון TRUE Iris histrio אירוס הלבנון NT איריסיים 2833
איריס הביצות TRUE Iris grant-duffii אירוס הביצות CR איריסיים 2834
איריס ענף TRUE Iris pseudacorus אירוס ענף CR איריסיים 2835
איריס הנגב TRUE Iris mariae אירוס הנגב EN איריסיים 2836
איריס הגלבוע TRUE Iris haynei אירוס הגלבוע VU איריסיים 2837
איריס הארגמן TRUE Iris atropurpurea אירוס הארגמן, איריס ארגמן CR איריסיים 2838
איריס נצרתי TRUE Iris bismarckiana אירוס נצרתי EN איריסיים 2839
איריס הדור TRUE Iris lortetii איריס שומרוני, אירוס הדור EN איריסיים 2840
איריס הדור שומרוני FALSE Iris lortetii  v.samariae אירוס הדור שומרוני איריסיים 2841
איריס החרמון TRUE Iris hermona אירוס הגולן, אירוס החרמון EN איריסיים 2842
איריס אדומי FALSE Iris edomensis אירוס אדומי איריסיים 2843
איריס ירוחם TRUE Iris hieruchamensis אירוס ירוחם EN איריסיים 2844
איריס טוביה TRUE Iris regis-uzziae אירוס עוזיהו, אירוס טוביה VU איריסיים 2845
איריס ארם-נהריים TRUE Iris mesopotamica אירוס ארם-נהריים איריסיים 2846
איריס שחום TRUE Iris atrofusca אירוס שחום EN איריסיים 2847
איריס שחרחר FALSE Iris nigricans אירוס שחרחר איריסיים 2848
איריס חיוור TRUE Iris junonia אירוס ארם-נהריים איריסיים 2849
איריס לבנבן FALSE Iris albicans אירוס לבנבן איריסיים 2850
איריס אושה FALSE Iris aucheri אירוס אושה איריסיים 2851
איריס פוסט FALSE Iris postii אירוס פוסט איריסיים 2852
איריס בצרה FALSE Iris bostrensis אירוס בצרה איריסיים 2853
איריס פטרה FALSE Iris petrana אירוס פטרה איריסיים 2854
איריס ווסטי FALSE Iris westii אירוס הגולן, איריס החרמון איריסיים 2855
כרכום צהבהב TRUE Crocus ochroleucus איריסיים 2856
כרכום נאה TRUE Crocus pallasii איריסיים 2857
כרכום גיירדו TRUE Crocus aleppicus איריסיים 2858
כרכום גיירדו חופי TRUE Crocus aleppicus ssp."litoral" EN איריסיים 2859
כרכום חורפי TRUE Crocus hyemalis איריסיים 2860
כרכום מואבי FALSE Crocus moabiticus איריסיים 2861
כרכום החרמון TRUE Crocus hermoneus איריסיים 2862
כרכום החרמון ארץ-ישראלי TRUE Crocus hermoneus ssp. Palaestinus כרכום החרמון א-י, כרכום ארץ-ישראלי CR איריסיים 2863
כרכום השבכה TRUE Crocus cancellatus איריסיים 2864
כרכום השבכה הרמון TRUE Crocus cancellatus "ramonensis" כרכום דמשקאי איריסיים 2865
כרכום חלמוני FALSE Crocus vitellinus איריסיים 2866
רומולאה סגלולית TRUE Romulea bulbocodium רומוליאה סגלולית איריסיים 2867
רומולאה צידונית TRUE Romulea phoenicia רומוליאה צידונית איריסיים 2868
רומולאת השלג TRUE Romulea nivalis רומוליאת השלג איריסיים 2869
רומולאה זעירה TRUE Romulea columnae רומוליאה זעירה EN איריסיים 2870
רומולאה אדומית FALSE Romulea petraea רומוליאת אדומית איריסיים 2871
סיפן התבואה TRUE Gladiolus italicus איריסיים 2872
סיפן סגול FALSE Gladiolus atroviolaceus איריסיים 2873
צהרון מצוי TRUE Moraea sisyrinchium אחיאירוס מצוי, אחיאירוס קטן איריסיים 2874
צהרון קטן FALSE Moraea mediterranea אחיאירוס קטן איריסיים 2875
כסמנטה רב-פרחים FALSE Chasmanthe floribunda איריסיים 2876
כסמנתה אתיופית FALSE Chasmanthe aethiopica איריסיים 2877
סמר אפרפר TRUE Juncus inflexus NT סמריים 2878
סמר חד TRUE Juncus acutus סמר חופי סמריים 2879
סמר ימי FALSE Juncus maritimus סמריים 2880
סמר מרצעני TRUE Juncus subulatus NT סמריים 2881
סמר מחוייץ TRUE Juncus fontanesii סמריים 2882
סמר קרקפתי FALSE Juncus capitatus סמריים 2883
סמר מצוי TRUE Juncus bufonius סמריים 2884
סמר ענף TRUE Juncus sphaerocarpus EX סמריים 2885
סמר מכבדי FALSE Juncus punctorius סמר המכבד סמריים 2886
סמר ערבי TRUE Juncus arabicus סמריים 2887
סמר הפרקים TRUE Juncus articulatus EN סמריים 2888
משערת זהובה TRUE Lamarckia aurea דגניים 2889
זנב-כלב דוקרני TRUE Cynosurus echinatus זנב-הכלב הדוקרני דגניים 2890
זנב-כלב מצוי TRUE Cynosurus coloratus זנב-הכלב המצוי דגניים 2891
זנב-כלב עדין TRUE Cynosurus elegans זנב-הכלב העדין דגניים 2892
זעזועית קטנה TRUE Briza minor דגניים 2893
זעזועית משובלת TRUE Briza humilis דגניים 2894
זעזועית גדולה FALSE Briza maxima דגניים 2895
כף-חתול שרועה TRUE Aeluropus littoralis כף-החתול השרועה VU דגניים 2896
כף-חתול זוחלת TRUE Aeluropus lagopoides כף-החתול הזוחלת VU דגניים 2897
כף-חתול קצרת-עלים FALSE Aeluropus brevifolius דגניים 2898
ציבורת ההרים TRUE Dactylis glomerata דגניים 2899
שסיע ערבי TRUE Schismus arabicus דגניים 2900
שסיע שעיר FALSE Schismus barbatus דגניים 2901
סיסנית חד-שנתית TRUE Poa annua דגניים 2902
סיסנית הגינות TRUE Poa infirma דגניים 2903
סיסנית הביצות TRUE Poa trivialis דגניים 2904
סיסנית הבולבוסין TRUE Poa bulbosa סיסנית איג דגניים 2905
סיסנית סיני FALSE Poa sinaica דגניים 2906
סיסנית שונת-עלים TRUE Poa diversifolia דגניים 2907
סיסנית פחוסה TRUE Poa compressa דגניים 2908
סיסנית איג FALSE Poa eigii סיסנית אייג דגניים 2909
סיסנית היערות TRUE Poa nemoralis דגניים 2910
סיסנית מואבית FALSE Poa moabitica דגניים 2911
סיסנית האחו TRUE Poa pratensis דגניים 2912
שעלב מצוי TRUE Vulpia myuros דגניים 2913
שעלב ארוך FALSE Vulpia muralis דגניים 2914
שעלב ריסני TRUE Vulpia ciliata דגניים 2915
שעלב מקופח TRUE Vulpia fasciculata דגניים 2916
שעלב קצר TRUE Vulpia brevis דגניים 2917
שעלב עדין TRUE Vulpia unilateralis נרדור עדין דגניים 2918
שעלב פרסי FALSE Vulpia persica דגניים 2919
שעלבית מסרקית TRUE Ctenopsis pectinella שעלב מסרקני דגניים 2920
נרדורית מזרחית TRUE Loliolum subulatum נרדור מזרחי דגניים 2921
סיסן זוני TRUE Catapodium marinum קטפודיון זוני VU דגניים 2922
סיסן אשון TRUE Catapodium rigidum קטפודיון אשון דגניים 2923
בן-אפר מצוי TRUE Festuca arundinacea דגניים 2924
רב-זקן קרח TRUE Cymbopogon commutatus NT דגניים 2925
אדמדמית פלשתית TRUE Desmazeria philistaea קוטנדיה פלישתית דגניים 2926
חולית חופית TRUE Cutandia maritima קוטנדיה חופית VU דגניים 2927
חולית מצרית TRUE Cutandia memphitica קוטנדיה מצרית דגניים 2928
חולית דו-קרנית TRUE Cutandia dichotoma קוטנדיה דוקרנית, קוטנדיה מדוקרנת דגניים 2929
יוקשן שרוע TRUE Sclerochloa dura דגניים 2930
בת-חול ארץ-ישראלית TRUE Ammochloa palaestina בת-חול א"י דגניים 2931
קיפודית הקרקפת TRUE Echinaria capitata דגניים 2932
הררית קטנה TRUE Melica minuta דבשית קטנה דגניים 2933
הררית שעירה TRUE Melica cupani דבשית שעירה דגניים 2934
הררית לבידה FALSE Melica pannosa דבשית חרמונית דגניים 2935
הררית שונת-גלומות TRUE Melica persica דבשית חרמונית, הררית לבידה דגניים 2936
ספה המים TRUE Catabrosa aquatica ספת המים VU דגניים 2937
ספה צר-מכבד FALSE Catabrosa capusii דגניים 2938
נימית ממולענת TRUE Psilurus incurvus דגניים 2939
זון רב-שנתי TRUE Lolium perenne דגניים 2940
זון אשון TRUE Lolium rigidum דגניים 2941
זון אשון נגבי FALSE Lolium rigidum negevense זון החולות דגניים 2942
זון מרצעני TRUE Lolium subulatum דגניים 2943
זון משכר TRUE Lolium temulentum דגניים 2944
זון פרסי TRUE Lolium persicum VU דגניים 2945
זון רב-פרחים TRUE Lolium multiflorum דגניים 2946
ברומית סורית TRUE Bromus syriacus דגניים 2947
ברומית לבדנית TRUE Bromus tomentellus דגניים 2948
ברומית הגגות TRUE Bromus tectorum דגניים 2949
ברומית עקרה TRUE Bromus sterilis ברומית דו-אבקנית דגניים 2950
ברומית ספרדית TRUE Bromus madritensis דגניים 2951
ברומית שעירה TRUE Bromus rigidus דגניים 2952
ברומית אדמונית FALSE Bromus rubens דגניים 2953
ברומית מאוגדת TRUE Bromus fasciculatus ברומית אדמונית דגניים 2954
ברומית המטאטא TRUE Bromus scoparius דגניים 2955
ברומית זנב-השועל TRUE Bromus alopecuros דגניים 2956
ברומית אזמלנית TRUE Bromus lanceolatus דגניים 2957
ברומית רבת-מלענים TRUE Bromus danthoniae דגניים 2958
ברומית יפנית TRUE Bromus japonicus דגניים 2959
ברומית סיני FALSE Bromus sinaicus דגניים 2960
ברומית גדולה TRUE Bromus catharticus דגניים 2961
ברומית קצרת-שיבולית TRUE Bromus pseudobrachystachys דגניים 2962
ברומית דו-אבקנית TRUE Bromus diandrus דגניים 2963
ברומית זהובה FALSE Bromus chrysopogon דגניים 2964
ברומית השיפון FALSE Bromus secalinus דגניים 2965
ברומית האסקנכט FALSE Bromus haussknechtii דגניים 2966
עוקצר מנוצה TRUE Brachypodium pinnatum בן-עקצר מנוצה דגניים 2967
עוקצר היערות TRUE Brachypodium sylvaticum בן-עוקצר היערות דגניים 2968
עוקצר מצוי TRUE Brachypodium distachyon עוקצר מצרי דגניים 2969
בואסיירה מצויצת TRUE Boissiera squarrosa בואסירה מצויצת דגניים 2970
בן-שעורה מצוי TRUE Crithopsis delileana דגניים 2971
מלענת ארוכת-מלענים TRUE Taeniatherum caput-medusae בן-שעורה ארוך-מלענים דגניים 2972
עקר שעיר TRUE Heteranthelium piliferum דגניים 2973
שעורת התבור TRUE Hordeum spontaneum דגניים 2974
שעורת הבולבוסין TRUE Hordeum bulbosum שעורת הבולבסים דגניים 2975
שעורת החוף TRUE Hordeum marinum שעורה מכחילה דגניים 2976
שעורת העכבר FALSE Hordeum glaucum דגניים 2977
שעורה נימית TRUE Hordeum geniculatum דגניים 2978
שעורת השיפון FALSE Hordeum secalinum שעורה דמוית-שיפון דגניים 2979
גלדן סמרני TRUE Elymus farctu אגרופירון סמרני דגניים 2980
גלדן מוארך TRUE Elymus elongatus אגרופירון מוארך VU דגניים 2981
גלדן מחוספס TRUE Elymus hispidus אגרופירון מחוספס דגניים 2982
גלדן זוחל TRUE Elymus repens אגרופירון זוחל TT דגניים 2983
גלדן הלבנון TRUE Elymus libanoticum אגרופירון הלבנון, אלומית הלבנון VU דגניים 2984
עפרון מפושק TRUE Eremopyrum bonaepartis ארמופירון מפושק דגניים 2985
עפרון מרוחק TRUE Eremopyrum distans ארמופירון מרוחק דגניים 2986
עפרון מזרחי FALSE Eremopyrum orientale ארמופירון מזרחי דגניים 2987
חיטת הבר TRUE Triticum dicoccoides אם החיטה דגניים 2988
בן-חיטה מעובה TRUE Aegilops crassa EN דגניים 2989
בן-חיטה קטוע TRUE Aegilops speltoides NT דגניים 2990
בן-חיטה שרוני TRUE Aegilops sharonensis דגניים 2991
בן-חיטה דו-קרני TRUE Aegilops bicornis בן-חיטה דוקרני דגניים 2992
בן-חיטה אריכא TRUE Aegilops longissima דגניים 2993
בן-חיטה ביצני TRUE Aegilops geniculata דגניים 2994
בן-חיטה דל-שיבולת TRUE Aegilops biuncialis דגניים 2995
בן-חיטה רב-אנפין TRUE Aegilops peregrina דגניים 2996
בן-חיטה מדברי TRUE Aegilops kotschyi דגניים 2997
בן-חיטה תלת-זיפי TRUE Aegilops triuncialis בן-חיטה שלוש-זיפי דגניים 2998
בן-חיטה סירס FALSE Aegilops searsii דגניים 2999
בן-חיטה ווילוב FALSE Aegilops vavilovii דגניים 3000
בן-חיטה גלילני FALSE Aegilops cylindrica דגניים 3001
גלימה גלילית TRUE Hainardia cylindrica דגניים 3002
דק-זנב קשתני TRUE Parapholis incurva דקזנב קשתני דגניים 3003
דק-זנב נימי TRUE Parapholis filiformis דקזנב נימי EN דגניים 3004
דק-זנב מכונף TRUE Parapholis marginata VU דגניים 3005
שיבולת-שועל גדולה TRUE Avena longiglumis NT דגניים 3006
שיבולת-שועל מתפרקת TRUE Avena barbata דגניים 3007
שיבולת-שועל ערבתית TRUE Avena wiestii דגניים 3008
שיבולת-שועל נפוצה TRUE Avena sterilis דגניים 3009
שיבולת-שועל שונת-גלומות TRUE Avena clauda EN דגניים 3010
שיבולת-שועל שוטה FALSE Avena fatua דגניים 3011
שיבולת-שועל צמרית FALSE Avena eriantha דגניים 3012
בולבסן קיפח TRUE Arrhenatherium elatius בולבסן רם דגניים 3013
בולבסן ארץ-ישראלי TRUE Arrhenatherum palaestinum בולבוסן ארץ-ישראלי, בולבסן א"י דגניים 3014
בולבסן קוטשי TRUE Arrhenatherum kotschyi דגניים 3015
גודיניה שבירה TRUE Gaudinia fragilis דגניים 3016
עדן חד-שנתי TRUE Holcus annuus NT דגניים 3017
דגנין מצוי TRUE Rostraria cristata דגנין גמוד, דגנין קהה, דגנין ביירותי דגניים 3018
דגנין קהה FALSE Rostraria obtusiflora דגניים 3019
דגנין גמוד FALSE Rostraria pumila דגניים 3020
דגנין ביירותי FALSE Rostraria smyrnacea דגניים 3021
דגנין דקיק FALSE Rostraria amblyantha 3022
יתדן מפושק TRUE Sphenopus divaricatus NT דגניים 3023
שילשון סרגלני TRUE Trisetaria linearis דגניים 3024
שילשון חופי TRUE Trisetaria koelerioides שילשון החוף דגניים 3025
שילשון מישל TRUE Trisetaria michelii אבלינת מישל CR דגניים 3026
שילשון מדברי TRUE Trisetaria macrochaeta דגניים 3027
שילשון גלומני TRUE Trisetaria glumacea דגניים 3028
בשנית עדינה TRUE Ventenata blanchei פילגרית הגולן, פילגרית בלאנש דגניים 3029
בשנית גדולה FALSE Ventenata macra פילגרית גדולה, גודינינית גדולה דגניים 3030
שלשית מצהיבה TRUE Trisetum flavescens שילשון מצהיב, שלשון צהבהב דגניים 3031
כרסתן נפוח TRUE Gastridium ventricosum דגניים 3032
כרסתן מחוספס FALSE Gastridium scabrum דגניים 3033
כרסתן איטני TRUE Gastridium phleoides דגניים 3034
תלת-חוד מבריק TRUE Triplachne nitens VU דגניים 3035
עבדקן מצוי TRUE Polypogon monspeliensis דגניים 3036
עבדקן החוף TRUE Polypogon maritimus דגניים 3037
עבדקן הדורים TRUE Polypogon viridis נחלית הדורים דגניים 3038
זנב-ארנבת ביצני TRUE Lagurus ovatus זנב-הארנבת הביצני דגניים 3039
אאירה נימית TRUE Aira elegantissima דגניים 3040
אלית המפרק TRUE Corynephorus articulatus Corynephorus articulatus דגניים 3041
אלית חופית TRUE Corynephorus deschampsioides 3042
ידיד-חולות מצוי TRUE Ammophila arenaria ידיד-החולות המצוי דגניים 3043
דנתונית החולות TRUE Centropodia forsskalii דגניים 3044
קנה מצוי TRUE Phragmites australis דגניים 3045
קנה קוצני TRUE Phragmites frutescens דגניים 3046
עבקנה שכיח TRUE Arundo donax דגניים 3047
עבקנה נדיר TRUE Arundo pliniana דגניים 3048
חפורית קנרית FALSE Phalaris canariensis דגניים 3049
חפורית מצויה FALSE Phalaris brachystachys דגניים 3050
חפורית קטנה TRUE Phalaris minor דגניים 3051
חפורית מוזרה TRUE Phalaris paradoxa דגניים 3052
חפורית הפקעים TRUE Phalaris aquatica דגניים 3053
כוסנית משוננת TRUE Cornucopiae cucullatum דגניים 3054
כוסנית ממולענת TRUE Cornucopiae alopecuroides דגניים 3055
זנב-שועל ארוך TRUE Alopecurus myosuroides זנב-השועל הארוך דגניים 3056
זנב-שועל מצוי TRUE Alopecurus utriculatus זנב-השועל המצוי דגניים 3057
זנב-שועל ביצתי TRUE Alopecurus arundinaceus זנב-השועל הביצתי CR דגניים 3058
זנב-שועל נדני TRUE Alopecurus vaginatus דגניים 3059
איטן מרצעני TRUE Phleum subulatum דגניים 3060
איטן ההרים TRUE Phleum montanum דגניים 3061
איטן החולות TRUE Phleum exaratum דגניים 3062
איטן המפרקים TRUE Phleum pratense איטן החרמון דגניים 3063
ציצן קצר TRUE Enneapogon desvauxii VU דגניים 3064
ציצן פרסי TRUE Enneapogon persicus VU דגניים 3065
מלעניאל קטן-פרחים TRUE Stipa parviflora דגניים 3066
מלעניאל מצוי TRUE Stipa capensis דגניים 3067
מלעניאל ארוך TRUE Stipa lagascae דגניים 3068
מלעניאל הנוצות TRUE Stipa barbata דגניים 3069
מלעניאל המזרח FALSE Stipa hohenackeriana דגניים 3070
מלעניאל קצר-מלענים TRUE Stipa bromoides דגניים 3071
מלעניאל הציצית FALSE Stipa papposa 3072
נשרן הדוחן TRUE Piptatherum miliaceum דגניים 3073
נשרן מכחיל TRUE Piptatherum blancheanum דגניים 3074
נשרן שעיר TRUE Piptatherum holciforme דגניים 3075
נשרן קצר-מלען TRUE Piptathrum holciformis ssp.holciforme נ.שעיר ת.מ.קצר-מלען דגניים 3076
נשרן צפוף TRUE Piptatherum thomasii דגניים 3077
רפרף ארוך-עוקצים TRUE Milium pedicellare רפרף אביבי דגניים 3078
רפרף אביבי FALSE Milium vernale דגניים 3079
בן-חילף קטן                            בן-חילף קטן TRUE Eragrostis minor חילף קטן דגניים 3080
בן-חילף גדול-שיבולית TRUE Eragrostis cilianensis חילף גדול-שיבולית דגניים 3081
בן-חילף שעיר TRUE Eragrostis pilosa חילף שעיר דגניים 3082
בן-חילף הביצות TRUE Eragrostis sarmentosa חילף הביצות VU דגניים 3083
בן-חילף מופסק TRUE Eragrostis japonica חילף מופסק NT דגניים 3084
בן-חילף מצרי FALSE Eragrostis aegyptiaca דגניים 3085
בן-חילף נמוך TRUE Eragrostis barrelieri דגניים 3086
בן-חילף דמוי-דוחנית TRUE Eragrostis echinochloidea דגניים 3087
בן-חילף משגשג TRUE Eragrostis prolifera דגניים 3088
בן-חילף פלמר TRUE Eragrostis palmeri דגניים 3089
בן-חילף ירקרק FALSE Eragrostis virescens דגניים 3090
חילף החולות TRUE Desmostachya bipinnata דגניים 3091
בת-יבלית מצרית TRUE Dactyloctenium aegyptium דגניים 3092
זנבה נטויה TRUE Dinebra retroflexa דגניים 3093
מדחול דוקרני TRUE Sporobolus virginicus דגניים 3094
מדחול משובל FALSE Sporobolus spicatus דגניים 3095
מדחול הודי TRUE Sporobolus indicus דגניים 3096
עטיינית דו-אבקנית FALSE Crypsis aculeata עטיינית פקטורי דגניים 3097
עטיינית פקטורי TRUE Crypsis faktorovskyi NT דגניים 3098
עטיינית מגובבת TRUE Crypsis minuartioides EN דגניים 3099
עטיינית קצרה TRUE Crypsis schoenoides בר-נדן קצר דגניים 3100
עטיינית דקה TRUE Crypsis alopecuroides דגניים 3101
עטיינית ארוכה TRUE Crypsis acuminata בר-נדן ארוך EN דגניים 3102
עטיינית עטופה FALSE Crypsis vaginiflora עטיינית פקטורי דגניים 3103
יבלית מצויה TRUE Cynodon dactylon דגניים 3104
ארבעוני שעיר TRUE Tetrapogon villosus דגניים 3105
תלת-מלען ארוך TRUE Aristida sieberiana מלענן ארוך VU דגניים 3106
תלת-מלען מצוי TRUE Aristida coerulescens מלענן מצוי דגניים 3107
תלת-מלען פעוט TRUE Aristida adscensionis מלענן פעוט דגניים 3108
תלת-מלען ערבי FALSE Aristida meccana דגניים 3109
בת-אורז משושה TRUE Leersia hexandra VU דגניים 3110
דוחן זוחל TRUE Panicum repens דגניים 3111
דוחן אשון TRUE Panicum turgidum דגניים 3112
דוחן קיפח TRUE Panicum maximum דוחן גדול דגניים 3113
דוחן נימי TRUE Panicum capillare דגניים 3114
דוחן הערבה FALSE Panicum antidotale דגניים 3115
דוחן תרבותי FALSE Panicum miliaceum דגניים 3116
דוחן מכחיל TRUE Panicum coloratum דגניים 3117
דוחנן דק TRUE Brachiaria eruciformis VU דגניים 3118
נסמנית קיפחת TRUE Urochloa mutica דוחנן קיפח, ניסמנית VU דגניים 3119
דוחנן שרוע TRUE Brachiaria subquadripara נסמנית שרועה, דוחנן סובקוואדריפארה(1991) דגניים 3120
נסמנית טקסס FALSE Urochloa texana דוחנן טקסני דגניים 3121
נסמנית גדולה FALSE Urochloa maxima דגניים 3122
נסמנית הדוחן FALSE Urochloa panicoides דגניים 3123
דוחנית התרנגולים TRUE Echinochloa crus-galli דגניים 3124
דוחנית השלחין TRUE Echinochloa colonum דגניים 3125
אצבען מאדים TRUE Digitaria sanguinalis דגניים 3126
פספלת התאומים TRUE Paspalidium geminatum פספלידיון התאומים דגניים 3127
פספלון דו-טורי TRUE Paspalum distichum דגניים 3128
פספלון מורחב TRUE Paspalum dilatatum פספלון תרבותי דגניים 3129
דגנה הודית TRUE Eleusine indica אלבסיני הודית דגניים 3130
זיפן כחלחל TRUE Setaria glauca דגניים 3131
זיפן ירוק TRUE Setaria viridis דגניים 3132
זיפן הדורים FALSE Setaria verticillata דגניים 3133
זיפן קטן-פרחים TRUE Setaria parviflora דגניים 3134
זיפן מצוי TRUE Setaria adhaerens דגניים 3135
זיף-נוצה מדוקרן TRUE Pennisetum divisum זיפנוצה מדוקרנת דגניים 3136
זיף-נוצה מחוספס TRUE Pennisetum asperifolium זיף-נוצה מחוספסת דגניים 3137
זיף-נוצה קיפח FALSE Pennisetum elatum דגניים 3138
זיף-נוצה מזרחי FALSE Pennisetum orientale זיף-נוצה מזרחי דגניים 3139
זיף-נוצה ריסני TRUE Pennisetum ciliare קנכרוס ריסני, זיף-נוצה ריסנית דגניים 3140
זיף-נוצה חבוי TRUE Pennisetum clandestinum עשב קיקויו, קוקויה דגניים 3141
זיף-נוצה ארגמני FALSE Pennisetum purpureum דגניים 3142
פוקה קוצנית TRUE Cenchrus echinatus קנכרוס קוצני דגניים 3143
פוקה דלילה TRUE Cenchrus incertus קנכרוס מסופק, קנכרוס דל-פרחים דגניים 3144
בן-דוחן מדברי TRUE Tricholaena teneriffae דגניים 3145
משיין גלילני TRUE Imperata cylindrica משין גלילי דגניים 3146
קנה-סוכר מצרי TRUE Saccharum spontaneum דגניים 3147
קנה-סוכר גבוה TRUE Saccharum ravennae קנה-צמר גבוה דגניים 3148
קנה-סוכר זקוף FALSE Saccharum strictum דגניים 3149
ישרוע מאוגד TRUE Hemarthria altissima VU דגניים 3150
דורת ארם-צובא TRUE Sorghum halepense דגניים 3151
דורה רותמית TRUE Sorghum virgatum דגניים 3152
קשח ריסני FALSE Themeda quadrivalvis דגניים 3153
זקנן שעיר TRUE Hyparrhenia hirta דגניים 3154
זקנונית הטבעות TRUE Dichanthium annulatum זקנן הטבעות דגניים 3155
זקנונית הגממות TRUE Dichanthium foveolatus זקנציה הגממות, זקנן מגומם דגניים 3156
זקניים משובלים TRUE Andropogon distachyos זקניים כפול-שיבולים, זקנן כפול-שיבולת דגניים 3157
מלענן ריסני TRUE Stipagrostis ciliata דגניים 3158
מלענן החוף TRUE Stipagrostis lanata דגניים 3159
מלענן המטאטאים TRUE Stipagrostis scoparia דגניים 3160
מלענן מנוצה TRUE Stipagrostis plumosa דגניים 3161
מלענן יפה-שער TRUE Stipagrostis raddiana דגניים 3162
מלענן שעיר-גלומה TRUE Stipagrostis hirtigluma דגניים 3163
מלענן קהה TRUE Stipagrostis obtusa דגניים 3164
מלענן דוקרני FALSE Stipagrostis vulnerans דגניים 3165
מלענן דראר TRUE Stipagrostis drarii VU דגניים 3166
מלענן חד-פרח FALSE Stipagrostis acutiflora דגניים 3167
מלענן חד-גלומה FALSE Stipagrostis uniplumis דגניים 3168
עשבת המרעה TRUE Chloris gayana כלוריס גויאני, עשב רודס דגניים 3169
עשבה רותמית TRUE Chloris virgata כלוריס רותמי דגניים 3170
עשבה קהה FALSE Chloris pycnothrix דגניים 3171
עשבה שעירה FALSE Chloris barbata דגניים 3172
מצמרת שעירה TRUE Lasiurus scindicus דגניים 3173
חילפה רותמית FALSE Lygeum spartum דגניים 3174
שיפון ההרים TRUE Secale strictum דגניים 3175
בקמניה דו-טורית FALSE Beckmannia eruciformis דגניים 3176
דנתונינית מזוקנת FALSE Danthoniopsis barbata דגניים 3177
מתקה טובענית TRUE Glyceria notata EN דגניים 3178
בן-בצת קיפח FALSE Puccinellia gigantea דגניים 3179
בן-בצת מרוחק TRUE Puccinellia distans CR דגניים 3180
אנטינורית האיים TRUE Antinoria insularis EN דגניים 3181
דו-מוץ חום TRUE Leptochloa fusca דגניים 3182
דו-מוץ מעורק FALSE Leptochloa uninerva דו-מוץ חד-עורקי דגניים 3183
דו-מוץ חדוד TRUE Leptochloa mucronata דגניים 3184
גמדונית מזרחית TRUE Rhizocephalus orientalis רב-נדן מזרחי VU דגניים 3185
רפרפון עדין TRUE Zingeria biebersteiniana רפרפון תלת-רגלי, זינגריה תלת-עוקצית VU דגניים 3186
רפרפון טורקי FALSE Zingeria pisidica דגניים 3187
משבל מלבין TRUE Bothriochloa ischaemum משבל משייני, דגניים 3188
בת-סיסנית פרסית FALSE Eremopoa persica סיסנית פרסית דגניים 3189
בת-סיסנית הררית TRUE Eremopoa songarica בת-סיסנית סיני דגניים 3190
בת-סיסנית אלטאי FALSE Eremopoa altaica דגניים 3191
שחורן חלק TRUE Anthephora laevis VU דגניים 3192
נחלית השלוחות TRUE Agrostis stolonifera NT דגניים 3193
מצדית מגובששת TRUE Castellia tuberculosa דגניים 3194
אורזית זקופה TRUE Ehrharta erecta ארזית זקופה דגניים 3195
אלומית החורש TRUE Elymus panormitanus אגרופירון החורש דגניים 3196
צרגב חד-צדדי TRUE Stenotaphrum secundatum דגניים 3197
דום מצרי TRUE Hyphaene thebaica דקל דום CR דקליים 3198
תמר מצוי TRUE Phoenix dactylifera תמר, דקל התמר דקליים 3199
וושינגטוניה חסונה TRUE Washingtonia robusta דקליים 3200
וושינגטוניה חוטית TRUE Washingtonia filifera דקל וושינגטוניה דקליים 3201
לוף מנומר TRUE Arum dioscoridis לופיים 3202
לוף ארץ-ישראלי TRUE Arum palaestinum לוף א-י לופיים 3203
לוף ירוק TRUE Arum hygrophilum לופיים 3204
לוף מוארך TRUE Arum elongatum לופיים 3205
לוליינית מעובה TRUE Eminium spiculatum לופיים 3206
אחילוף הגליל TRUE Biarum pyrami לופיים 3207
אחילוף קטן TRUE Biarum bovei אחילוף הלבנון לופיים 3208
אחילוף צר-עלים TRUE Biarum angustatum לופיים 3209
אחילוף זעיר TRUE Biarum olivieri EN לופיים 3210
אחילוף החורן TRUE Biarum auraniticum VU לופיים 3211
אחילוף הנגב TRUE Biarum negevensis לופיים 3212
לופית מצויה TRUE Arisarum vulgare לופיים 3213
קולקס נאכל FALSE Colocasia esculenta קולקס הקדמונים לופיים 3214
פיסטיה צפה FALSE Pistia stratiotes חסת הים לופיים 3215
עדשת-מים מצליבה TRUE Lemna trisulca עדשת-מים מצטלבת לופיים 3216
עדשת-מים זעירה TRUE Lemna minor עדשת-המים הזעירה לופיים 3217
עדשת-מים גיבנת TRUE Lemna gibba עדשת-המים הגיבנת לופיים 3218
עדשת-מים משוונית FALSE Lemna aequinoctialis לופיים 3219
כדרורית המים TRUE Wolffia arrhiza VU לופיים 3220
אגמית רבת-שורשים TRUE Spirodela polyrhiza עדשת-המים רבת-שורשים VU לופיים 3221
כדורן ענף TRUE Sparganium erectum VU סופיים 3222
סוף רחב-עלים TRUE Typha latifolia סופיים 3223
סוף מצוי TRUE Typha domingensis סופיים 3224
סוף הקרין FALSE Typha elephantina סוף הפילים סופיים 3225
סוף צר-עלים TRUE Typha angustifolia סופיים 3226
אגמון נטוי TRUE Isolepis cernua גומאיים 3227
אגמון שרוע TRUE Schoenoplectiella supina CR גומאיים 3228
אגמון האגם TRUE Schoenoplectus lacustris גומאיים 3229
אגמון החוף TRUE Schoenoplectus litoralis גומאיים 3230
אגמון ימי TRUE Bolboschoenus glaucus גומאיים 3231
אגמון הכדורים TRUE Scirpoides holoschoenus אגמונית הכדורים גומאיים 3232
אגמון זעיר TRUE Isolepis setacea גומאיים 3233
פואירנה שעירה TRUE Fuirena pubescens NT גומאיים 3234
פואירנה מואבית FALSE Fuirena moabitica גומאיים 3235
בצעוני מצוי TRUE Eleocharis palustris גומאיים 3236
בצעוני קריבי FALSE Eleocharis caribaea גומאיים 3237
בצעוני חרמוני TRUE Eleocharis macrantha בצעוני פעוט, בצעוני גדול-פרחים גומאיים 3238
עליעב חלוד TRUE Fimbristylis sieberiana גומאיים 3239
עליעב מדוקרן TRUE Fimbristylis bisumbellata גומאיים 3240
מכבד הביצות TRUE Cladium mariscus VU גומאיים 3241
אחיגומא משחיר TRUE Schoenus nigricans אחי-גומא משחיר גומאיים 3242
גומא כדורי TRUE Cyperus flavidus גומאיים 3243
גומא רב-שיבוליות TRUE Cyperus polystachyos גומאיים 3244
גומא אזמלני TRUE Cyperus nitidus CR גומאיים 3245
גומא חלקלק TRUE Cyperus laevigatus גומא דל-שיבולים גומאיים 3246
גומא שופע TRUE Cyperus dives NT גומאיים 3247
גומא ננסי TRUE Cyperus michelianus גומאיים 3248
גומא הקרקפת TRUE Cyperus capitatus גומאיים 3249
גומא מגובב TRUE Cyperus conglomeratus גומאיים 3250
גומא נאה TRUE Cyperus jeminicus EX גומאיים 3251
גומא חום TRUE Cyperus fuscus גומאיים 3252
גומא קרח FALSE Cyperus glaber גומאיים 3253
גומא הירקון TRUE Cyperus corymbosus CR גומאיים 3254
גומא רחב-עלים TRUE Cyperus latifolius EX גומאיים 3255
גומא הפרקים TRUE Cyperus articulatus גומאיים 3256
גומא הפפירוס TRUE Cyperus papyrus EN גומאיים 3257
גומא ארוך TRUE Cyperus longus גומאיים 3258
גומא הפקעים TRUE Cyperus rotundus גומאיים 3259
גומא צפוף-שיבולת TRUE Cyperus eleusinoides גומא קצר-שיבולת EN גומאיים 3260
גומא סיני FALSE Cyperus schimperianum גומאיים 3261
גומא צהבהב FALSE Cyperus flavescens גומאיים 3262
גומא צפוף TRUE Cyperus alopecuroides גומאיים 3263
גומא דו-אנפין TRUE Cyperus difformis גומאיים 3264
גומא שרוני TRUE Cyperus sharonensis VU גומאיים 3265
גומא ריחני TRUE Cyperus odoratus טורוליניום ריחני גומאיים 3266
גומא מניפני TRUE Cyperus involucratus גומא תרבותי גומאיים 3267
גומא רעוף FALSE Cyperus imbricatus גומאיים 3268
כריך הערבות TRUE Carex pachystylis גומאיים 3269
כריך הערבות צר-עלים TRUE Carex stenophylla כריך צר-עלים גומאיים 3270
כריך מחולק TRUE Carex divisa גומאיים 3271
כריך החורש TRUE Carex divulsa גומאיים 3272
כריך שחום TRUE Carex otrubae גומאיים 3273
כריך נמוך TRUE Carex hallerana EN גומאיים 3274
כריך אפרפר TRUE Carex flacca גומאיים 3275
כריך אפרפר משתלשל TRUE Carex flacca flacca גומאיים 3276
כריך אפרפר זקוף FALSE Carex flacca erythrostachys גומאיים 3277
כריך שעיר TRUE Carex hispida VU גומאיים 3278
כריך רווח TRUE Carex extensa גומאיים 3279
כריך גומאי TRUE Carex pseudocyperus EN גומאיים 3280
כריך מרוחק TRUE Carex distans גומאיים 3281
כריך חד TRUE Carex acutiformis VU גומאיים 3282
כריך צר-עלים TRUE Carex stenophylla גומאיים 3283
כריך החולה FALSE Carex pairae גומאיים 3284
סחלבן החורש TRUE Cephalanthera longifolia סחלביים 3285
בן-חורש רחב-עלים TRUE Epipactis helleborine סחלביים 3286
בן-חורש גדול TRUE Epipactis veratrifolia VU סחלביים 3287
שנק החורש TRUE Limodorum abortivum סחלביים 3288
מירונית סרגלית TRUE Platanthera holmboei VU סחלביים 3289
דבורנית צהובה TRUE Ophrys lutea סחלביים 3290
דבורנית שחומה TRUE Ophrys fleischmannii סחלביים 3291
דבורנית כחלחלה TRUE Ophrys iricolor סחלביים 3292
דבורנית גדולה TRUE Ophrys holosericea סחלביים 3293
דבורנית נאה TRUE Ophrys bornmuelleri סחלביים 3294
דבורנית הקטיפה TRUE Ophrys transhyrcana סחלביים 3295
דבורנית דינסמור TRUE Ophrys umbilicata סחלביים 3296
דבורנית הדבורה TRUE Ophrys apifera סחלביים 3297
דבורנית צהובת-שוליים TRUE Ophrys flavomarginata סחלביים 3298
דבורנית נאה לוונטינה FALSE Ophrys levantina סחלביים 3299
דבורנית חרטומנית TRUE Ophrys scolopax סחלבים 3300
סחלב פרפרני TRUE Anacamptis papilionacea סחלביים 3301
סחלב מצויר TRUE Orchis israelitica VU סחלביים 3302
סחלב ריחני TRUE Orchis coriophora EN סחלביים 3303
סחלב קדוש TRUE Orchis sancta סחלביים 3304
סחלב שלוש-השיניים TRUE Orchis tridentata סחלביים 3305
סחלב איטלקי TRUE Orchis italica NT סחלביים 3306
סחלב נקוד TRUE Orchis punctulata סחלב מנוקד VU סחלביים 3307
סחלב הגליל TRUE Orchis galilaea סחלביים 3308
סחלב השקיק TRUE Orchis collina סחלביים 3309
סחלב אנטולי TRUE Orchis anatolica סחלביים 3310
סחלב דינסמור FALSE Orchis dinsmorei EN סחלביים 3311
סחלב סורי TRUE Orchis syriaca EN סחלביים 3312
סחלב הביצות TRUE Anacamptis laxiflora סחלב דינסמור EN סחלביים 3313
שפתן מצוי TRUE Serapias vomeracea סחלביים 3314
רצועית הגליל TRUE Himantoglossum galilaeum VU סחלביים 3315
בן-סחלב צריפי TRUE Anacamptis pyramidalis סחלביים 3316
ניאוטינאה תמימה TRUE Neotinea maculata ניאוטיניאה תמימה סחלביים 3317
אצבעית רומאית TRUE Dactylorhiza romana דקטילוריזה רומאית, אצבענית רומאית EN סחלביים 3318
גפן היין FALSE Vitis vinifera גפן היערות,  גפן תרבותי גפניים 3319
גפן היין היערות TRUE Vitis vinifera ssp.xxxxx גפניים 3320
אגבה אמריקאית FALSE Agave americana אגביים 3321
צבר מצוי TRUE Opuntia ficus-indica צבריים 3322
אילנתה בלוטית TRUE Ailanthus altissima אילנתוס בלוטי, עץ גן-עדן סימרוביים 3323
אזדרכת מצויה TRUE Melia azedarach איזדרכת מצויה אזדרכתיים 3324
רימון מצוי FALSE Punica granatum רימוניים 3325
אזולה שרכית TRUE Azolla filiculoides אזולה שרכנית אזוליים 3326
סלביניה צפה TRUE Salvinia natans סלביניים 3327
סלביניה גדולה FALSE Salvinia molesta סלביניה מטרידה סלביניים 3328
דטיסקה קנבית FALSE Datisca cannabina דטיסקיים 3329
איכהורניה עבת-רגל TRUE Eichornia crassipes יקינתון המים פוטדריאצאה 3330
סיגלון חד-עלים FALSE Jacaranda acutifolio ביגנוניים 3331
דק-פרי זקוף FALSE Tecoma stans ביגנוניים 3332
פודרית ורודה FALSE Podranea ricasoliana ביגנוניים 3333
שעונית התות TRUE Passiflora morifolia שעונית תותית שעוניתיים 3334
קזוארינה שבטבטית FALSE Casuarina equisetifolia קזואריניים 3335
קזוארינה דקיקה FALSE Casuarina cunninghamiana קזואריניים 3336
קזוארינה אשונה FALSE Allocasuarina verticillata 3337
כובע-נזיר גדול FALSE Tropaeolum majus כובע-הנזיר 3338
קומלינה זקופה TRUE Commelina erecta יהודי נודד קומליניים 3339
קומלינה מצויה FALSE Commelina communis קומליניים 3340

 

==================================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית