תפקידי הגנים הבוטניים

 1. לשמש כמוזיאונים חיים לעולם הצומח.
 2. לשמר צמחים ייחודיים אקזוטיים, שמצויים בהם, והובאו בעבר מארצות אחרות (כיום קשה יותר לייבא צמחים, שכן מדינות רבות בעולם, אשר מודעות לפוטנציאל של צמחים אלו כמשאב לחקלאות, ייעור או נוי, וכן כחלק מאוצרות המגוון הגנטי שלהן אינן מאפשרות לייצא אותם לארצות אחרות).
 3. שימור צמחיית הבר. כל צמח חמישי מבין צמחי הבר בישראל מצוי בסכנת הכחדה (כ-420 צמחים מתוך כ-2300). לפחות 60% מצמחי הבר בסכנת הכחדה של הארץ ("צמחים אדומים") גדלים בגנים בוטנים, כאשר חלק מהגנים כבר נרתמו לתכניות השבה לטבע (למשל השבת צמחי נימפאה תכולה לירקון בסיועו של הגן הבוטני בתל-אביב).

פעילות זאת נעשית בהתאם לאסטרטגיית שימור המגוון הביולוגי, בה דוגל גם האירגון הבינלאומי לשימור בגנים בוטניים   Botanic Gardens  Conservation International -BGCI, ולפיה היעד הוא, שעד שנת 2020 יישמרו  75% מהצמחים בסכנת הכחדה באוספים בוטנים, ו-20% מהם יטופלו בתוכניות אישוש והשבה.

 1. שימור והדגמת מינים קרובים של צמחי חקלאות
       א. שימור והצגת קרובי הבר של צמחי חקלאות, למשל חיטת הבר ומיני בן-חיטה הקרובים לחיטה.
  ב. שימור והדגמת מינים וזנים נדירים של צמחי תרבות הקרובים לצמחי  חקלאות, כגון מיני וזני אגס ותפוח שמוצאם במרכז אסיה ומצויים בגן הבוטני בגבעת          רם.
  ג. שימור והצגת זנים של צמחי חקלאות מסורתיים (זני 'בלאדי'), כפי שנעשה בגן הבוטני בנאות קדומים.
 1. העלאת מודעות הציבור לשמירת טבע, ולחשיבות השימור של צמחים ייחודים.
  הגנים הבוטנים מאפשרים העברת מידע בצורת חוויה, שאינה פורמאלית, ומאפשרים באמצעים אקטיביים (הדרכות והפעלות) או פסיביים (שילוט) להטמיע נושאים אלו בקהל המבקרים.
 2. העלאת המודעות לסוגיות נוספות אתן מתמודדים אנשי המקצוע בארץ, כגון המאבק במינים פולשים.
 3. מקום למחקר מדעי, יצירת ידע והרחבתו וכמעבדה חיה לתלמידים במוסדות אקדמיים ומוסדות חינוך אחרים.

בגנים ניתן לבצע ניסויים ותצפיות החל מעבודות חקר (ביוטופים) (מקווה ישראל, אורנים) בחינת צמחים להתאמת שונות כגון חיסכון במים ('נקודה ירוקה' בניר עוז) אקלום (אילנות) שיקום הנדסי ונופי (הגן האקולוגי בטכניון) ומחקרים אקדמיים (אוניברסיטת תל-אביב והגנים הבוטניים בירושלים).

 1. אתרי הדגמה לבחירת מינים מתאימים לגינון וחקלאות. בהם יכולים המבקרים להתבונן בצמחים שונים ולהחליט אם לשתול מינים מסוימים על פי התרשמותם.
 2. אתרי בילוי ונופש

מעבר לתפקידים המקצועיים של הגנים הבוטנים הם מהווים גם איים של רוגע ויופי בעולמנו הרועש ומקום לבילוי פנאי של התושבים המתגוררים סמוך אליהם, כמו למשל גן הוורדים בירושלים או הגן הבוטני באורנים. בחלק מן הגנים בארץ מתקיימות גם פעולות למען הציבור הרחב (מקונצרטים ועד לטיבוע ציפורים), דבר שמאפשר הרחבת קהל המבקרים וחשיפתם למידע בוטני.

אמצעים לניהול והצגת המצאי בגנים

 1. הטמעת הידע על עולם הצמחים למבקרים בגן, נעשה בין השאר באמצעות שילוט של שמות הצמחים (המדעיים והעבריים) והרחבת הידע לגביהם.
 2. תיעוד המצאי בגנים בוטנים ולאיסוף ידע לגבי הצמחים בגן, ועל המחקרים והתצפיות, שנעשים בו, נעשה באמצעות יצירת מאגרי מידע המאפשרים לנהל את האוספים בגנים ולהנחיל את הידע שקיים ונצבר בהם.
 3. חשיבות רבה יש גם לחילופי מידע בין הגנים הבוטניים בארץ, וכן לקשרים מקצועיים עם גנים נוספים בעולם. הדבר מאפשר, בין השאר, יישום טוב יותר של מטרות הגנים. לדוגמא, מינים מסוימים של צמחים בסכנת הכחדה ניתן לגדל במספר גנים, כך שאם לא יצלח גידולם בגן אחד יתכן ויישמרו בגן אחר. ניתן גם לקבל זרעים של מינים שרוצים לאקלם, ולקבל מידע על שיטות ריבוי או גידול של צמחים.

לסיכום:

גנים בוטנים מהווים כעין מוזיאון חי, בו מוצג  עולם הצמחים. הם משמשים כמרכזים בוטנים, ולהם תפקידים רבים בשימור מיני צמחים ייחודיים בעלי חשיבות לחקלאות לייעור, לרפואה ולנוי, בשימור צמחי בר, בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, במחקר בוטני וכמקום לרווחת הציבור.

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: 2016 תפקידי הגנים הבוטניים. כתב-עת "כלנית" מספר 3.
https://www.kalanit.org.il/bot-gardens-role

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית