מאמרים

כתבה: מרס שמאלי, ערגה אלוני, יותם ציפר-ברגר ואבי שמידע
מרס שמאלי , חוג כלנית, קיבוץ עין-חרוד איחוד  – marssmoli@gmail.com ערגה אלוני , חוג כלנית  –  ergaloni@netvision.net.il יותם ציפר-ברגר, החוג לביולוגיה, מכללת לוינסקי לחינוך; עשביית מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,
אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים –  avi.shmida@gmail.com עוז גולן –  מכללת אפקה וחוג כלנית  –  golanoz.me@gmail.com פתיח: הסוג לוטמית מאופיין כבן-שיח בעל פרח צהובים
גבריאל שילר – גמלאי, המחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן vcgabi@netvision.net.il המאמר מנסה להסביר לקהל הקוראים את המקור וההקשרים של המילה קיימות, שנוצרה בתחום המקצועי של היערנות

הרשמה לקבלת מידעון חודשי