מאמרים

כתבה: יגאל גרנות
יגאל גרנות, אקולוג, מדרשת בן גוריון, yigalg.boker@gmail.com עריכה: רענן דונוביץ,  מערכת "כלנית" – raanandu@smile.net.il ———————- תקציר: במינים שונים של עצים קיימת תופעה של זרימת נוזלים מימיים מביבים (pores) הנמצאים
כתבה: אבי שמידע ורענן דונביץ
בהשתלמות כלנית זו, עסקנו כנושא מרכזי במבשרי הגשם הם פורחי הסתיו, ובאקולוגיה והתאמה של קבוצת הגיאופיטים לסובב הים תיכוני. זכינו לגלות רק שני גושים של סתוונית ירושלים  – Colchicum
כתבה: אבי שמידע, רענן דונוביץ
אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות – האוניברסיטה העברית בירושלים – avi.shmida@gmail.com מרס שמאלי, חוג כלנית – mars@en-harod.org רענן דונוביץ, חוג כלנית – raanandu@smile.net.il צלמים: חברי חוג
עמית מנדלסון, אקולוג טבע עירוני, החברה להגנת הטבע –  amitmendelson@gmail.com ———————————— תקציר: אנו מדווחים לראשונה על הופעתו של קליסטמון הנצרים Callistemon viminalis כמין גר (זר) בישראל ויש סכנה שייהפך
כתבה: אבי שמידע
הסוג כלך 170 מינים (220 ויקיפדיה) ומאופיין בעמודי תפרחת "ענקיים" נישאים זקוף על גבעול חלול בעלי תפרחות סוכך שופעות. הצמח המת מתקשה ונשאר זקוף ובולט.  מחקרים סיסטמטיים שפורסמו לאחרונה

הרשמה לקבלת מידעון חודשי

Print Friendly, PDF & Email