מאמרים

כתבה: אבי שמידע אורי פיק וגברי שיאון
הסתיו השנה (תשפ"ב 2021) היה יבש וחם במיוחד עד כה והיורה מאן להגיע. כתוצאה מכך הצמחים  פורחי הסתיו השנה היו מעטים וקטני פרחים יחסית; האם גורמי סביבה אלה השפיעו
מרדכי כסלו, המעבדה לבוטניקה ארכאולוגית, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן – Mordechai.Kislev@biu.ac.il אמוץ דפני , המכון לאבולוציה ובחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה – amots.dafni@gmail.com אורית שמחוני, המעבדה לבוטניקה
יום ב'-  7.12.20212 אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות- האוניברסיטה העברית בירושלים –  avi.shmida@gmail.com אורי פיק , מכון וויצמן למדע וחוג פרפרי ישראל – uri.pick@weizmann.ac.il, pickronni@yahoo.com חוה
כתבה: אבי שמידע ודני כהן
אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים   avi.shmida@gmail.com דני כהן, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים dancohen@mail.huji.ac.il תקציר: המאמר עוסק בשאלה –
כתבה: אבי שמידע
אבי שמידע,  חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים  –    avi.shmida@gmail.com תמונת השער: חלמונית גדולה Sternbergia clusiana פורחת במעלה רחבעם , 22.11.202 , הפרח עולה
כתבה: מרס שמאלי, ערגה אלוני, יותם ציפר-ברגר ואבי שמידע
מרס שמאלי , חוג כלנית, קיבוץ עין-חרוד איחוד  – marssmoli@gmail.com ערגה אלוני , חוג כלנית  –  ergaloni@netvision.net.il יותם ציפר-ברגר, החוג לביולוגיה, מכללת לוינסקי לחינוך; עשביית מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,
כתבה: אבי שמידע, עוז גולן
אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים –  avi.shmida@gmail.com עוז גולן –  מכללת אפקה וחוג כלנית  –  golanoz.me@gmail.com פתיח: הסוג לוטמית מאופיין כבן-שיח בעל פרח צהובים

הרשמה לקבלת מידעון חודשי

Print Friendly, PDF & Email