מאמרים

כתבה: נבו יובל
מחבר: יובל נבו. עורך: גידי נאמן. למרות שילידי ישראל משולים לצבר המצוי, הצבר הוא מין גר בישראל שהובא ממכסיקו, כנראה עוד במאה השש-עשרה לספירה. במאמר זה אני סוקר עדויות היסטוריות
כתבה: מיכל סמוני-בלנק
מיכל סמוני-בלנק, הפקולטה לביולוגיה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, קריית הטכניון michal.samuni@gmail.com עדו יצחקי, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה  izhaki@research.haifa.ac.il זאב ארד, הפקולטה לביולוגיה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, קריית הטכניון zarad48@gmail.com יורם גרשמן, החוג לביולוגיה,
מרדכי כסלו, המעבדה לבוטניקה ארכאולוגית, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן – Mordechai.Kislev@biu.ac.il אמוץ דפני , המכון לאבולוציה ובחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה – amots.dafni@gmail.com אורית שמחוני, המעבדה לבוטניקה
יום ב'-  7.12.20212 אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות- האוניברסיטה העברית בירושלים –  avi.shmida@gmail.com אורי פיק , מכון וויצמן למדע וחוג פרפרי ישראל – uri.pick@weizmann.ac.il, pickronni@yahoo.com חוה
כתבה: אבי שמידע ודני כהן
אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים   avi.shmida@gmail.com דני כהן, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים dancohen@mail.huji.ac.il תקציר: המאמר עוסק בשאלה –
כתבה: אבי שמידע
אבי שמידע,  חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים  –    avi.shmida@gmail.com תמונת השער: חלמונית גדולה Sternbergia clusiana פורחת במעלה רחבעם , 22.11.202 , הפרח עולה
כתבה: מרס שמאלי, ערגה אלוני, יותם ציפר-ברגר ואבי שמידע
מרס שמאלי , חוג כלנית, קיבוץ עין-חרוד איחוד  – marssmoli@gmail.com ערגה אלוני , חוג כלנית  –  ergaloni@netvision.net.il יותם ציפר-ברגר, החוג לביולוגיה, מכללת לוינסקי לחינוך; עשביית מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,
כתבה: אבי שמידע, עוז גולן
אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים –  avi.shmida@gmail.com עוז גולן –  מכללת אפקה וחוג כלנית  –  golanoz.me@gmail.com פתיח: הסוג לוטמית מאופיין כבן-שיח בעל פרח צהובים

הרשמה לקבלת מידעון חודשי

Print Friendly, PDF & Email