תוכנית השתלמויות כלנית תשע"ו 2015-2016

שימו לב! היום הקבוע להשתלמויות בתשע"ו הוא יום ד'. השינוי נעשה מפאת עומס התחבורה בימי ה' לקראת סוף השבוע, דבר שמעורר קושי רב לחזור הביתה בערבים בתום ההשתלמות. בהשתלמויות מפברואר ועד יוני ניתן לבחור את יום ד' או את  יום ה'. אם יהיה מספר נרשמים גדול גם בארבע ההשתלמויות של הסתו והחורף (אוקטובר, נובמבר, דצמבר וינואר) – ייתכן וגם הן יתקיימו פעמיים ותתוסף השתלמות גם ביום ה' שלאחריו, בתנאי שיהיו מספיק נרשמים גם ליום זה.
מקום המפגש, המסלול והצמחים החשובים מתפרסמים בחוזר היוצא לקראת כל השתלמות.   פרטים על דרכי ההרשמה

תאריך יום נושא אזור
14.10.2015 ד' מבשרי הגשם במדבר, צמחיה מדברית, אסטרטגיות במדבר הר-הנגב והנגב הצפוני
18.11.2015 ד' מבשרי הגשם, גיאופיטים, צמחיה ים-תיכונית דו-עונתית, חורש גליל
16.12.2015 ד' גן-בוטני תל-אביב: צמחי תבלין ומרפא הגן הבוטני בתל-אביב   
20.1.2016 ד' פריחת החורף הכרמל ושוליו
18.2.2016
17.2.2016
ד', ה' פתיחת שוק האביב; צמחיית החולות של הנגב, סיני והחוף והאבולוציה של מישור החוף.  נגב מערבי ופלשת
16.3.2016
17.3.2016
ד', ה'  דרום- יהודה – צומח ים-תיכוני, ספר, ספר גבוה, ערבתי ומדברי דרום-יהודה בקעת-ערד
13.4.2016
14.4.2016
ד', ה' השומרון כקצה האזור הים-תיכוני שומרון מערבי ונחל דולב
18.5.2016
19.5.2016
ד', ה' הגולן – ספר הסהר הפורה או ים-תיכון הררי ? צפון הגולן והחרמון ההררי
1.6.2016
2.6.2016
ד', ה' החרמון הגבוה חרמון
22.6.2016 ה' הרצאות סכום השנה: מציאות, חידושים וקשר אקלים פנולוגיה בשנת תשע"ד צמחיית אוסטרליה בגן-הבוטני בגבעת רם ירושלים
Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית