מערכת

עורכים מייסדים: ד"ר גדי פולק ז"ל, פרופ' אבי שמידע.

המערכת: ד"ר ערגה אלוני, נוגה אלגלי, רענן דונוביץ, ד"ר יובל ספיר, ד"ר יותם ציפר-ברגר, פרופ' אבי שמידע.

מערכת מייעצת: פרופ' רוני אלוני, ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור, שיר ורד, פרופ' מרדכי כסלו, הגר לשנר, ד"ר רון פרומקין, מימי רון, פרופ' יוסי שטיינברגר, ד"ר צביה שפירא, ד"ר סו פרומין, ד"ר חן שרמן, פרופ' גידי נאמן.

עבודת המערכת נעשית בהתנדבות.

             '

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית