כץ אופיר

אופיר כץ

מוסד: מו"פ מדבר וים-המלח (שלוחת ים-המלח); אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (קמפוס אילת)

דוא"ל: katz.phyt@gmail.com

תחומי עניין:

  1. אקולוגיה וביוגאוגרפיה פונקציונליות של צמחים
  2. הצטברות סיליקון בצמחים ומשמעויותיה האקולוגיות
  3. פליאוביולוגיה והיסטוריה אבולוציונית של צמחי-יבשה

פרסומים נבחרים:

Katz O, Stavi I. (In press). Hierarchical effects of Tamarix aphylla afforestation in a sand dune environment on vegetation structure and plant diversity. Forest Science.

Herooty Y, Bar (Kutiel) P, Yizhaq H, Katz O. 2020. Soil hydraulic properties and water source-sink relations affect plant rings’ formation and sizes under arid conditions. Flora 270: 151664.

Katz O. 2020. Silicon and plant-animal interactions: towards an evolutionary framework. Plants 9: 430.

Katz O. 2019. Plant silicon content is a functional trait: implications in a changing world. Flora 254: 88–94.

Katz O. 2019. Conflict and complementarity of paleontological and molecular chronologies? Paleobiology 45: 7–20.

Katz O. 2018. Plant silicon and phytolith research and the Earth-life superdiscipline. Frontiers in Plant Science 9: 1281.

Katz O. 2018. Extending the scope of Darwin's `abominable mystery`: integrative approaches to understanding angiosperm origins and species richness. Annals of Botany 121: 1–8.

Yu S, Katz O, Fang W, Li D, Sang W, Liu C. 2017. Shift of fleshy fruited species along elevation: temperature, shaded habitats, phylogeny and origin. Scientific Reports 7: 40417.

Bar (Kutiel) P, Katz O, Ziso-Cohen V, Divinsky I, Katra I. 2016. Water availability in sand dunes and its implications for the distribution of Artemisia monosperma. Catena 137: 144–151.

Katz O. 2015. Silica phytoliths in angiosperms: phylogeny and early evolutionary history. New Phytologist 208: 642–646.

Katz O. 2014. Beyond grasses: the potential benefits of studying silicon accumulation in non-grass species. Frontiers in Plant Science 5: 376.

Katz O, Lev-Yadun S, Bar (Kutiel) P. 2014. Do phytoliths play an antiherbivory role in southwest Asian Asteraceae species and to what extent? Flora 209: 349–358.

Katz O, Lev-Yadun S, Bar (Kutiel) P. 2013. Plasticity and variability in the patterns of phytolith formation in Asteraceae species along a large rainfall gradient in Israel. Flora 208: 438–444.

Katz O, Cabanes D, Weiner S, Maeir AM, Boaretto E, Shahack-Gross R. 2010. Rapid phytolith extraction for analysis of phytolith concentrations and assemblages during an excavation: an application at Tell es-Safi/Gath, Israel. Journal of Archaeological Science 37: 1557–1563.

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית