תקנון וזכויות יוצרים

המאמרים, הכתבות וכל שאר התכנים בכתב העת המקוון כלנית פתוחים לצפייה ולעיון לכל גולש. למרות זאת, המאמרים, הכתבות ושאר התכנים מהווים קניין רוחני ובעלי הזכויות עליהם הם המחברים ואתר כתב העת כלנית.  העתקה, שיכפול והפצה מחייבים רשות מהמחברים ומאתר כלנית. שימוש בתכני כתב העת על ידי צד שלישי יוכל להיעשות בדרך של ציטוט המקנה את הקרדיט למחברים ולכתב העת כלנית. הציטוט ייעשה במתכונת המקובלת בציטוטים מדעיים ולפי הדוגמה שתופיע בכל  מאמר וכתבה. קישור מאתר חיצוני אל פריט תוכן בכתב העת מחייב את הצגתו בתוך המסגרת של דף השער של כתב העת. קישורים מתוך אתר כתב העת אל אתרים חיצוניים אינם כוללים אחריות של כתב העת על התכנים באתרים המקושרים.

כתב העת כלנית הוא בבעלות בלעדית של "אתר כתב העת כלנית" מיסודו של כלנית – המרכז לצמחי ישראל. סמלים, רכיבי עיצוב והטכנולוגיה של הפעלת האתר הם בבעלות אתר כתב העת כלנית ואין לעשות בהם שימוש.

מחברי המאמרים והכתבות בכתב העת כלנית מתחייבים להימנע משימוש לא-הוגן בזכויות קניין ולהימנע מהפרת זכויות יוצרים השייכות לאחרים. האחריות במקרה של שימוש לא הוגן היא על המחברים בלבד ולא על המערכת ואתר כתב העת.

תכנים המועלים על ידי גולשים במנגנון התגובות הם באחריות הגולשים ולא באחריות כתב העת כלנית. יחד עם זאת המערכת תקיים בקרה על תגובות גולשים בכדי למנוע פרסום של תכנים פוגעניים.

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית