דוברת גיא

גיא דוברת

המחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאי – נווה יער

dovrat@volcani.agri.gov.il

972-49-539-559+

תחומי מחקר ועניין:

 1. אקולוגיה של שטחי מרעה והשפעות סביבתיות של רעיית בקר וצאן.
 2. יחסי צומח קרקע, השפעות זמינות משאבי קרקע על הרכב ותפקוד צומח.
 3. קטניות ואסטרטגיות קיבוע חנקן אטמוספרי.
 4. השפעות משטר הפרעה, ממשקים מתערבים ושינויי אקלים על הרכב ותפקודי צומח.
 5. אקולוגיה של הפצת זרעים ופתוגניים.

List of Publications

 1. Dovrat, G., Perevolotsky, A. and Ne’eman, G. (2012). Wild boars as seed dispersal agents of exotic plants from agricultural lands to conservation areas. Journal of Arid Environments, 78: 49-54.
 2. Dovrat, G., Perevolotsky, A. and Ne’eman, G. (2014). The response of Mediterranean herbaceous community to soil disturbance by native wild boars. Plant Ecology, 215: 531-541.
 3. Dovrat, G., Masci, T., Abadi, H., Mayzlish Gati, E., Golan, S. and Sheffer, E. (2018). Drought-adapted plants dramatically downregulate dinitrogen fixation: evidences from Mediterranean legume shrubs. Journal of ecology, 106: 1534-
 4. Dovrat, G. and Sheffer, E. (2019). Symbiotic dinitrogen fixation is seasonal and strongly regulated in water limited environments. New Phytologist, 221: 1866-1877.
 5. Dovrat, G., Meron, E., Shachak, M., Golodets, C. and Osem Y. (2019). The relative contributions of functional diversity and functional identity to ecosystem function in water-limited environments. Journal of Vegetation Science. 30: 427-437.
 6. Dovrat, G., Meron, E., Shachak, M., Golodets, C. and Osem, Y. (2019). Plant size is related to biomass partitioning and stress resistance in water-limited annual plant communities. Journal of Arid Environments, 165: 1-9.
 7. Dovrat, G., Meron, E., Shachak, M., Golodets, C. and Osem, Y. (2020). Functional reorganization and productivity of a water-limited annual plant community. Plant Ecology, 221: 191-204.
 8. Dovrat, G., Masci, T., Bakhshian, H. and Sheffer, E. (2020). The nitrogen economic spectrum of legume stoichiometry and fixation strategy. New Phytologist, 227: 365–375.
 9. Dovrat, G. (2020). Plant root mass fraction response to soil resource limitation in the context of dry Mediterranean rangeland. IGC. [In prep.]
 10. Dovrat, G., Meron, E., Shachak, M. and Osem Y. (2020). The relationships between species diversity, functional diversity and productivity in semi-arid rangeland. Applied Vegetation Science. [In prep.]

Articles in Hebrew

 1. דוברת, ג., פרבולוצקי, א. ונאמן, ג. (2011). השפעת נבירה של חזירי הבר בקרקע על חברת הצמחים העשבוניים. אקולוגיה וסביבה, 2: 118-124.
 2. דוברת, ג., פרבולוצקי, א. ונאמן, ג. (2011). חזיר בר כמפיץ זרעים בפארק רמת הנדיב: השפעות ואיומים אקולוגיים. אקולוגיה וסביבה, 4: 266-272.
 3. דוברת ג., פרבולוצקי, א. ונאמן ג. (2013). עוד על חזירי בר. מתוך: פרבולוצקי א. עורך. ממשק ושימור האקוסיסטמה הים תיכונית: רמת הנדיב כמשל. הוצאת מנהל המחקר החקלאי, בית דגן ישראל, 179-181.
 4. הנקין, ז., שטרנברג, מ., פרבולוצקי, א., גורליק, ח., יהודה, י., לנדאו, י. ודוברת, ג. (2020). מגמות שינוי בהרכב הצומח העשבוני וביצרנות ואיכות המרעית על בסיס ניסוי ארוך טווח בגליל המזרחי. אקולוגיה וסביבה, 40: 38-46.
Print Friendly, PDF & Email

עוד מאמרים וכתבות העשויים לעניין אותך