איסוף אבקה של אלון מצוי על ידי דבורים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גילה אלון      המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ומכללה ירושלים   Gila04@gmail.com
צמחים שפרחיהם מואבקים על ידי הרוח ידועים כחסרי גמול למאביקים ובעלי כותרת זעירה שצבעה קרם-ירקרק. בהתאמה, מאביקים בדרך כלל אינם מבקרים בהם.  להפתעתנו, מצאנו ביקורים חוזרים של דבורי-דבש המבקרות בפרחי זכר של אלון מצוי ואוספות בהן אבקה. על התופעה ומשמעותה – במאמר.

מבוא

באחד מהימים החמים של חודש פברואר צפיתי באלון מצוי (Quercus calliprinos) בכניסה לישוב מכבים וספרתי 17 דבורים שביקרו אותו. חזרתי שוב לאותו עץ בימים החמים של חודש פברואר וראשית מרץ והתופעה חזרה על עצמה: הדבורים בקרו בתפרחות הזכריות של האלון ואספו בו אבקה. הסוג אלון ידוע כסוג עץ המואבק אך ורק על ידי האבקת רוח. על כן עולה השאלה – מה מחפשות הדבורים בתפרחות האלון והאם הביקורים שתעדנו תורמים להאבקתו?

מבנה הפרח והתפרחות הזכריות במשפחת האלוניים מותאם להאבקה ע"י רוח (Whitehead, 1983; דפני, 1985; פולק, גרדי וקורן, 1992). הפרחים חד-מיניים ונישאים בתפרחות מופרדות של זכרים ונקבות. הפרחים הזכריים ערוכים בתפרחות היוצאות מבסיס הענפים החדשים שצמחו בחורף האחרון, הן משתלשלות כלפי מטה וקרויות עגילים (תמונה 1). לכל פרח זכרי 5-4 עלי עטיף ירוקים ו-5 אבקנים. הפרחים הנקביים ערוכים בקבוצות קטנות של 3-2 פרחים ונישאים על עוקץ משותף בראשי הגבעולים החדשים. לכל פרח מעטפת מרובת קשקשים ממנה בולטים עמודי עלי ושתי הצלקות (לפעמים שלוש). השחלה תחתית, שקועה בתוך מצעית הפרח. ההפרייה מתבצעת רק יותר משנה לאחר ההאבקה. התפרחות הנקביות והזכריות ממוקמות בכל מיני האלון, כולל אלון מצוי, על גבי אותם ענפונים אך במרחק מה אחד ממשנהו (שמידע, בע"פ). בעוד שהעגילים הזכריים ממוקמים בבסיס גבעולי הצמיחה האביבית, נמצאים הפרחים הנקביים בראשם. המרחק בין הפרחים הזכריים לנקביים נע בתחום 12-5 ס"מ. סדר הפריחה הוא לרוב פרוטאנדרי (כלומר העגילים הזכריים מבשילים לפני הצלקות) אך באלון מצוי קיימת חפיפה חלקית בין זמן הבשלת פרחי הזכר ופרחי הנקבה.

alon 1 alon 2
תמונה 1 (מימין): אלון מצוי –  תפרחות זכריות. צילמה: גילה אלון  ©
תמונה 2 (משמאל): אלון מצוי –  פרח נקבי. צילמה: גילה אלון  ©

(Whitehead (1983 סיכם את התכונות האופייניות להאבקת רוח וציין שאורן (Pinus), ברוש (Cupressus), ואלון (Quercus) ואשור(Fagus) הם דוגמאות קלאסיות לצמחים מואבקי רוח.
(Regal  (1982 דיווח שבעצי יער הגדלים באזורים הממוזגים נפוץ דגם הפיזור של אוכלוסיות צפופות המקנה יתרון להאבקת רוח. במחקר שנעשה במיסורי ביער של Black Oak) Quercus velutina) נמצא שהאבקה הדדית ע"י הרוח אפקטיבית ביער ברדיוס של  42 מ' שבו צומחים בממוצע לפחות 16 עצים של אותו מין (.,Fernandez-Manjarres et al 2006) . ביערות שדגם הפיזור של העצים בהם אינו רציף והמרחק בין העצים עלה על רדיוס של 60 מ', נמצאה ירידה בכמות הבלוטים של Blue oak)  Quercus douglasii). מחקר דומה באוסטרליה בקזוארינה  Casuarin verticillata  הידועה כמואבקת רוח, הראה  שגרגרי האבקה "אפקטיביים", כלומר בכמות הגורמת להאבקה,  נישאים בממוצע עד למרחק של כ- 100 מ'. מעל מרחק זה רמת ההאבקה ההדדית היתה נמוכה והגיעה ל- 4% – 15% בלבד (Broadhurst ,2015).
פרט למרחק בין העצים, האפקטיביות של האבקת רוח תלויה גם בתנאים המטאורולוגים כגון טמפרטורה, אורך היום ועוצמת רוחות. במחקר שנערך בשנים 1993 – 2001 בשני אתרים בצפון מערב ספרד השפיעו התנאים המטאורולוגים, בעיקר הטמפרטורה, על כמות האבקה באוויר המגיעה לעצי האלון האחרים ביער (Rodri'guez-rajo ,2005).
גם תנאים אקולוגיים של זמינות מים ופוריות קרקע משפעים על הצלחת האבקה וכתוצאה מכך על כמות הבלוטים השנתית המיוצרת (Annual Net Productivity). מחקר שנערך בשלושה מיני אלון בקליפורניה ( Quercus agrifolia, Q. douglasii,  Q. lobata) הראה שהתנאים האקולוגים משפיעים על רמת הביומסה של הצמיחה החדשה של קצות הענפים ובעיקר על כמות הפרחים הנקביים המתפתחים עליהם בעונת הפריחה (Knops et al 2012). החוקרים מציינים שהעלייה בהשקעה הנקבית   כתוצאה מתנאים משופרים היתה גבוהה בעוד שבהשקעה הזכרית לא היתה עלייה משמעותית. העלייה בהשקעה הנקבית השפיעה על כמות הבלוטים שנוצרו. החוקרים מציינים שהקצאה נקבית הגדלה עם גידול זמינות משאבים  בשילוב עם הקצאה זכרית קבועה יחסית – הינה אסטרטגיה אופטימלית  בהאבקת רוח.
לא מצאתי בספרות מקרים של אלונים שהואבקו ע"י דבורים ואפילו לא של עצים שדבורים בקרו אותם, להוציא אתר אינטרנטי המדווח על  עצי אלון אדום (Quercus  rubra) שדבוראי שם לידם כוורות של דבורים. הדבוראי דווח על עלייה גדולה בכמות הבלוטים ושאל האם דבורים מאביקים עצי אלון? הוא הוסיף שאם אכן כך, כוורנים יכולים לתרום לגידול באספקת המזון של חיות בר הניזונות מבלוטים כמו תרנגול הודו ( (wild turkey).

ביקורי דבורים בפרחים של צמחים מואבקי רוח אולי לא מתועדים בספרות המדעית בעולם אך ידועים לחוקרים העוסקים בגידול דבורי-דבש ו/או במחקר סיסטמטי של דבורים: דבורי דבש מבקרות באופן קבוע בצמחים מואבקי-רוח ואוספות מהם אבקה (שמידע, מידע אישי). לפי שמידע רואים זאת במיוחד מחוץ לעונת האביב (בה יש שפע של פרחי אבקה), בצמחים מואבקי רוח: במילה סורית (Fraxinus syriaca) בחודשים דצמבר-ינואר, בצמחי זכר של מרקולית מצויה (Mercurialis annua ) בחודשים דצמבר–פברואר, בלחך איזמלני (Plantago lanceolata) ובלחך מצוי (Plantago lagopus) בחודש פברואר, ביפרוק המדבר (Anabasis articulata) באוקטובר, בעציון פרסי באוקטובר, בחמדת המדבר (Hammada scoparia) בחודש ספטמבר, באשחר רחב-עלים ובא. ארץ-ישראלי בחודש מרץ, בקזוארינה שבטבטית Casuarina equisetifolia) בחודשי הסתיו, באלון התבור (Quercus ithaburensis ) בפברואר, בקיקיון מצוי (Ricinus communis) בחודשי הקיץ, בשרביטן מצוי (Ephedra campylopoda) בספטמבר ובתמר מצוי (Phoenix dactylifera) בפברואר (שמידע, בע"פ) . שמידע צפה בביקורי דבורי-דבש באלון מצוי (Quercus calliprinos) בעיקר בחודש דצמבר. בעוד שאני צפיתי בביקורי הדבורים באלון מצוי במהלך חודש פברואר וראשית מרץ, בשפלה הגבוהה, היא התקופה של שיא הפריחה באזור זה.  במקרה של צמחים דו-ביתיים ביקורי הדבורים הם כמעט רק לפרטים הזכריים. במקרה של צמחים חד-ביתיים חד-מיניים (Monoecious) העדפה של הדבורים היא לשלב הזכרי בפריחה. ביקורי הדבורים אינטנסיביים במיוחד כאשר קיים מחסור בהאבקה כמו למשל בסתיו ובחורף. נדיר מאוד למצוא ביקורי דבורים באלון מצוי הפורח בסוף מרץ בשיא האביב אזי צמחי חורש רבים מציעים אבקה, כמו למשל מיני הלוטם, לוטמית, שמשון, ורד, שברק ופרג. באלון מצוי קיימת תופעה של פריחה משנית בסתיו ובעת הזו אפשר לראות "התנפלות" של דבורי-דבש על התפרחות הזכריות כאשר הדבורים ממש "חולבות" את העגילים. מחסור חמור באבקה לכוורת דבורי הדבש ידוע בסתיו ובסוף החורף (נוגה ראובן, בע"פ).
מעניין כי לא נרשם בספרות או נצפה בטבע על ידינו (שמידע, בע"פ) איסוף אבקה במיני עצים מחטניים כגון אורן, ערער, ברוש וארז וגם לא במיני  הסוג אלה. יודגש כי כל העצים והצמחים הנזכרים לעיל הם צמחים מואבקי רוח "קלאסיים" אשר אף פעם אין בפרחיהם צופנים. האם גם דבורי בר (ולא רק דבורי דבש) ובמיוחד דבורים יחידאיות מבקרות ואוספות אבקה בעצים מואבקי-רוח? כנראה שכן, אך התצפיות על כך אנקדוטליות ומחייבות חיזוק ותיעוד. עדות מבוססת קבלנו מחוקר הדבורים ה"הולנדי-אוסטרלי" רמקו לייאס (Remko Leijs ) אשר סיפר לנו כי בהולנד ישנו מין של אנדרנה  (.Andrena sp). המופיע בתחילת האביב וניזון ספציפית מאבקת אלונים הפורחים בתקופה זו.

האם ביקורי הדבורים בפרחים של הצמחים מואבקי הרוח הנזכרים לעיל גורמים להאבקה? אין בידינו הוכחות נסיוניות לכך אך באופן כללי הסיכוי לכך תלוי בקירבה של פרחי הנקבה לפרחי הזכר ובחפיפה של מועד פריחתם. בצמחים מואבקי-רוח דו-ביתיים רואים העדפה כמעט מוחלטת של הדבורים לפרטים הנקביים ולא בטוח כי הביקורים אכן מתממשים להאבקה. בעצים חד-ביתיים חד-מיניים כמו אלון מצוי, יש לחקור את השאלה בשדה: באלון מצוי רק הפריחה האביבית נושאת גם עגילים זכריים וגם תפרחות נקביות; הפרחים הנקביים מבשילים  קצת לאחר הפרחים הזכריים  וממוקמים במרחק של 10-7 ס"מ מעל העגילים הזכריים. במצב זה בהחלט יתכן שחלק מדבורי הדבש יגע בפרחי הנקבה תוך כדי תנועה. פריחת הסתיו של אלון מצוי לא מכילה כמעט פרחים נקביים ועל כן לא מתאפשרת הפרייה. במילה סורית בה העצים והפרחים דו – מיניים, קיימת סבירות שדבורי הדבש עוזרות בהפרייה. המילה פורחת כל שנה בשיא החורף בחודשי דצמבר-ינואר ובאופן קבוע היא מבוקרת בימי החורף על ידי אלפי דבורי-דבש. מילה סורית ידועה בספרות בתור עץ מואבק רוח ופרחיה אינם מייצרים צוף. הפרח הוא פרוטוגיני והנקבה מבשילה רק לאחר שכל האבקנים מתייבשים. רק מחקר שדה יאשש או יפריך את השאלה- האם עצי המילה הסורית מואבקים גם על ידי דבורים.
רוב הצמחים העילאיים מחולקים או לצמחים מואבקי רוח או לצמחים מואבקי בעלי-חיים אולם קיימת קבוצה קטנה שבה מחקרים הוכיחו כי קיימת גם האבקת רוח וגם האבקת בעלי-חיים (להלן- האבקת חרקים). נדגיש כי בכל צמחי הקבוצה הזו יש בפרחים ייצור צוף והחרקים באים לצמחים לא רק על מנת לאסוף אבקה בלבד אלא גם אוספים גם גמול צוף.שילוב של האבקת חרקים והאבקת רוח באותו סוג נמצא ביער של שני מיני ערבה בצפון יפן  – Salix miyabeana ו- Salix sachalinensis (לפי (Tamuraand Kudo 2000). באביב 1996 שהיה לח ומעונן התבצעה בשני המינים בעיקר האבקת חרקים ואילו באביב היבש ושטוף השמש של שנת 1997, האבקת רוח היתה יעילה יותר. לעומת זאת במחקר אחר שנערך ב  (Arroyo Willow  (Salix lasiolepis  נמצא שבעצי ערבה שגדלו עד גובה של 2130 מ' הייתה בעיקר האבקת חרקים בעוד שעצים  שגדלו בגובה של 2450 מ' הייתה האבקת רוח בלבד. מבין שני סוגי ההאבקה האבקת חרקים היתה יעילה יותר, בכל שחלה נמצאו בממוצע 7.00 ביציות פוריות לשחלה. באוכלוסייה שגדלה בגובה מעל 2450 מ' נמצא אחוז פוריות נמוך של 1.74 ביציות פורות לשחלה (1988 ,Sacchi and Price). החרקים מבקרים במיני הערבה גם לאיסוף אבקה וגם לאיסוף צוף. הערבה שייכת לקבוצת קטנה ומיוחדת של מיני צמחים המותאמים גם להאבקת רוח וגם להאבקת חרקים. הפרחים מייצרים צוף והדבורים באות לאסוף גם צוף וגם אבקה (בפרחי הזכר). במיני קבוצה זו כמו למשל חרוב מצוי  (Ceratonia siliqua) וחצב מצוי (Urginea maritima)  יש ייצור רב של צוף בפרחים ועל כן למאביקים גמול כפול – צוף ואבקה. דפני וחבריו (Dafni et al., 2011) מציינים שהחרוב פורח בחודשים ספטמבר – נובמבר' עונה בה של מיעוט מאביקים. על כן החרוב ממקסם את סיכויי ההאבקה להאבקת יום, האבקת לילה והאבקת רוח. בהאבקת יום הוא מציע צוף גלוי ושפע אבקה ומבקרים אותו דבורי הדבש המהווים 77.3% מכלל המבקרים וזבובים המהווים  22.7%. בהאבקת לילה הוא מציע שפע צוף ומאביקים אותו עשים ועינפזים (Chrysopidae)  ממינים שונים (89% מהעינפזים שנתפסו על עצי הנקבה היו עמוסי אבקה). בתנאי ניסוי ללא חרקים  אחוז ההאבקה היה  6% – 21% , אותו ניתן ליחס להאבקת רוח. פרחים חשופים ואבקה חלקה שאינה דביקה מאפשרת זאת. החצב המצוי גם הוא פורח בעונה בה אין כמעט מאביקים והוא מציע למבקרים גמול של אבקה וצוף באותו הפרח. גם בו מתקיים שילוב של האבקת רוח וחרקים. האבקה נחשפת מיד עם פתיחת הפרח ובצמחים שכוסו ברשת למניעת ביקורי חרקים 24.6% מהפרחים יצרו הלקטים, בעוד שאלו שגודלו בחדר ללא רוח וחרקים לא יצרו אף לא הלקט אחד. כמו כן את פרחי החצב מבקרים מגוון רחב של חרקים שביניהם דבורת הדבש וצרעה מזרחית. על פי דוכס ודפני יש לראות חרקים אחרים המבקרים כמו למשל צרעת הפלך, תנשמיות  (Noctuidae) ודבורים בודדות יותר כשודדות צוף ואבקה מאשר כעוזרים בהאבקה (דוכס ודפני, 1985).

 תצפיות

באחד מהימים החמים בחודש פברואר צפיתי באלון מצוי (Quercus calliprinos) ובאלון התבור (Quercus ithaburensis)ו להפתעתי הרבה דבורי דבש בקרו בהם. הצלחתי לצלם טוב יותר את הדבורים אוספות אבקה באלון התבור (תמונות 6-3),  חזרתי על התצפיות 3 פעמים נוספות ובכל אחד מהימים ביקרו בו דבורים. במקרים אחרים נראו דבורי הדבש ממלאות את רגליהן בצמדיות של אבקת אלון.

התצפיות מסוכמות בטבלה הבאה:

תאריך

שעה טמפ' באותו יום עפ"י השרות המטאורולוגי מספר הדבורים שנספרו
5.2.15 9.40

17.2ºC

17
20.2.15 12.20 14.8ºC 26
27.2.15 14.00 19.8ºC 21
6.3.15 10.30 21.3ºC

19

הדבורים נחתו על עגילי תפרחות זכריות ועברו מפרח לפרח וכאשר סיימו את הפרחים של עגיל אחד עברו לתפרחת זכרית של עגיל שני באותו עץ (תמונות 6-3).

alon 3 alon 4
תמונה 3 (מימין). אלון התבור – דבורה אוספת אבקה מן הפרחים הזכריים בתאריך 5.2.15. צילמה: גילה אלון  ©
תמונה 4 (משמאל). אלון התבור – דבורה אוספת אבקה מן הפרחים הזכריים בתאריך 20.2.15. צילמה: גילה אלון  ©

מגמות בהאבקה

רבייה בצמחים מסתמכת על גורמים ביוטים וגורמים א-ביוטים. הגורם הא-ביוטי הראשי הוא הרוח. הצמחים מתחלקים עפ"י שני סוגי ההאבקה לשתי קבוצות גדולות: כאלו שמותאמים להאבקה ביוטית ע"י בעלי חיים (להלן חרקים) ואלה שהמבנה שלהם מותאם להאבקה א-ביוטית ע"י רוח. בפרחים מואבקי חרקים קיימת השקעה במבנה פרח ראוותני, המבליט את הפרחים למאביקים ובגמול/גמולים לחרק המאביק. ברובם מבנה גרגרי האבקה מתאים לנשיאה ע"י חרקים. פרחים שהמבנה שלהם מותאם להאבקת רוח הם ירוקים וקטנים ולא השקיעו בראווה ובגמול. ההשקעה הזכרית שלהם גדולה. יתכן שכדי להעלות את סיכויי ההאבקה בתנאים של מיעוט מאביקים מתקיימים במינים של מכוסי זרע שני סוגי ההאבקה ביוטית וא-ביוטית כמו בחצב (דוכס ודפני, 1985 ), בערבה (Sacchi and Price, 1988 ) ;(Tamura and Kudo, 2000), בחרוב  .(Dafni et al, 2011). ייתכן שקיימים קשרים בין סוג ההאבקה והתנאים הסביבתיים והגיאוגרפים, כאשר הצמח יוצר מנגנונים חלופיים לתנאים סביבתיים שונים. בשני מיני ערבה (Salix miyabeana, Salix sachalinensis ) סוג ההאבקה נקבע ע"י מזג האוויר, באביב מעונן  רטוב ולח מרבית ההאבקה נעשתה ע"י חרקים. באביב יבש ושמשי אבקה נעשתה ע"י רוח, שיעילה יותר לדעת החוקרים בתנאי האקלים החמים. במין  Salix lasiolepis  ברום נמוך, ששם הטמפרטורות גבוהות יותר והאוויר יבש יותר, הייתה בעיקר האבקת חרקים בעוד שבהר הגבוה עם טמפרטורות נמוכות יותר הייתה האבקת רוח בלבד. שילוב של שני סוגי ההאבקה דווח גם במינים מילה סורית, מרקולית מצויה, לחך איזמלני , חמדת המדבר (שמידע בע"פ) וכפי שצפיתי בחודשים פברואר תחילת מרץ גם באלון מצוי. 

מבחינת מבנה הפרח ועגילי התפרחות, האלון המצוי שייך למואבקי רוח. יחד עם זאת ב-4 תצפיות נוכחתי שדבורת הדבש נוחתת על עגילי התפרחות הזכריות ועוברת בעגיל מפרח לפרח ולאחר מכן עוברת לעגיל זכרי אחר (תמונות 6-3). אך האתגר החשוב הוא להראות כי הדבורה מבקרת גם בפרחים הנקביים או "מבלי משים" ישנן מספיק דבורים הנוגעות או מתחככות בפרחים נקביים באותו עץ או בעצים סמוכים (לרוב האלונים יש האבקה עצמית אם כי מקבלים צאצאים בעלי כשירות נמוכה).
תצפיות אלו יכולות אולי להסביר את הדיווח של הדבוראי על עלייה גדולה בכמות הבלוטים עצי אלון אדום (Quercus rubra) לאחר ששם לידם כוורות של דבורים. הדבוראי גם ציין ששפע רב יותר של בלוטים היה למאכל לחיות בר (Beesource site. 2007.).

alon 5 alon 6
תמונה 5 (מימין).  אלון התבור –  דבורה אוספת אבקה מן הפרחים הזכריים בתאריך 20.2.15.  צילמה: גילה אלון  ©
תמונה 6 (משמאל).  אלון התבור – דבורה אוספת אבקה מן הפרחים זכריים בתאריך 6.3.15.  צילמה: גילה אלון  ©

ראוי לציין שמסביב לאלון המצוי שגדל במכבים, פרחו לפחות חמישה מיני צמחים מואבקי חרקים: תורמוס ההרים (Lupinus pilosus) , תלתן הארגמן (Trifoliun purpureum), בקיה ארץ-ישראלית (Vicia palaestina), עכנאי יהודה (Echinum judaeum ) ופשתה שעירה ( Linum pubescens ). הדבורים לא ניגשו אליהם כלל והתרכזו באלון בלבד.

הראינו במאמר זה כי דבורים מבקרות בפרחי זכר או בעצים זכריים לשם איסוף אבקה. האתגר בעתיד הוא לבדוק האם הן באמת מאביקות, כלומר האם הן מעבירות גרגירי אבקה מהפרחים הזכריים לפרחים הנקביים. שאלה זו תקבל וודאי תשובה שונה בצמחים מואבקי רוח בעלי פרחים דו-מיניים לעומת צמחים חד-ביתיים (בעלי פרחים חד-מיניים על אותו פרט) ולעומת צמחים דו-ביתיים (זכר ונקבה בפרטים נפרדים): בעוד שבצמחי המדבר הסלקיים מואבקי הרוח שלהם פרחים דו-מיניים (יפרוק, חמדה, עציון, שרשר, בן-מלח, מלחית וכו') ישנה סבירות גבוהה לכך שדבורים עוזרות בהאבקה, הרי שבצמחים דו-ביתיים כמו למשל במרקולית מצויה או בתמר מצוי הסבירות נראית לנו אפסית.

מאמר זה מתאר את התופעה של ביקורי הדבורים באלון בלבד שלפי שמידע נראית במיוחד בפריחה הסתווית מחוץ לעונת האביב. אך בתקופה שבה נערכו התצפיות בשפלה הגבוהה (מודיעין–מכבים-רעות) האביב כבר הגיע  והפריחה היתה בשיאה ובכל זאת ביקרו בפרחים דבורי דבש ואספו ממנו אבקה. מכאן שנדרש מחקר מעמיק האם אכן קיימות חלופות של האבקת רוח וחרקים בו, כפי שנמצא בחרוב  שבו 55% מכלל ההאבקה הם האבקת יום של דבורים וזבובים, 35% האבקת לילה של רפרפים ועינפזים ו- 6-21% האבקת רוח (Dafni et al., 2011). מחקר מעמיק ללימוד מערכת הזיווג של האלון צריך לכלול תצפיות ומדידות של אופני ההאבקה ומה החלק הכמותי של האבקת רוח והאבקת חרקים. יש לקחת בחשבון שגם רוח וגם מאביקים עשויים להעביר לצלקות אבקה מפרחים זכריים של אותו העץ ובעצם יעשו האבקה עצמית, אלא אם כן קיימת באלון פרוטואנדריה. לגבי האבקת חרקים, יכלול מחקר מעמיק מעקב אחר התפתחות של צלקות ואבקה בשלבי התפתחות הפרחים הזכריים והנקביים, בדיקת התכונות ההיסטוכימיות של השטח הרצפטיבי של הצלקות ומעקב אחר ביקורי מאביקים נוספים אם אמנם מבקרים ותפקידם בהאבקה. שילוב של מחקרים אלו ייתן מענה לשאלה האם מתקיימת באלון  שבו מבנה הפרחים מותאם להאבקה ע"י רוח גם האבקת חרקים?  תצפיות נוספות עשויות לוודא שאכן יש באלון מספר דרכי האבקה כמו שמתואר בחצב (דוכס ודפני, 1985), במיני ערבה ( Sacchi, Price , 1988; Tamura, Kudo, 2000), ובחרוב (Dafni et al, 2011).  האם השקעה בהאבקת רוח והאבקת חרקים גם יחד מקדמת תהליכים אבולוציונים לרבייה ולפיתוח צאצאים?

ספרות:

דוכס ר ודפני א האבקת רוח וחרקים בחצב מצוי. רתם, 17: 39-30.

דפני א 1985 החורש הים-תיכוני כסביבת האבקה. רתם, 18: 56-34.

פולק ג גרדי א וקורן ל 1992 צומח וצמחים. יחידות 9-10 האוניברסיטה הפתוחה. תל-אביב.

————————————————————————————————————-

Broadhurst L 2015 Pollen dispersal in fragmented populations of the dioecious wind-pollinated tree, allocasuarina verticillata (drooping sheoak, drooping she-oak; allocasuarinaceae). PLoS One, 10(3) http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0119498

Dafni A Marom-Levy T Jürgens A Dötterl S et al. 2011 Ambophily and “super generalism” in Ceratonia siliqua (Fabaceae) pollination. Evolution of Plant-Pollinator Relationships. Ed. Sébastien Patiny. 1st ed. Cambridge University Press. pp. 344-373. Cambridge Books Online. Web.13 April 2015. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139014113.01.

Fernández-Manjarrés JF Idol J and Sork VL 2006 Mating Patterns of Black Oak Quercus velutina (Fagaceae) in a Missouri Oak-Hickory Forest. Journal of Heredity, 97(5): 451-455. http://dx.doi.org/10.1093/jhered/esl022

Knapp EE Goedde MA and Rice KJ 2001 Pollen limited reproduction in blue oak: implications for wind pollination in fragmented populations. Journal Oecologia. 128(1),  48-55.

Knops JMH and Koenig WD 2012 Sex allocation in California oaks: Trade-offs or resource tracking? PLoS One, 7(8). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0043492.

Regal PJ 1982 Pollination by wind and animals: Ecology of geographic patterns. An. Rev. Ecol. Syst. 13: 497-524.

RodrÍguez-Rajo FJ MÉndez J and Jato V 2005 Factors affecting pollination ecology of Quercus anemophilous species in north-west Spain. Botanical Journal of The Linnean Society, 149(3), 283-297. http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2005.00460.x

Sacchi CF and Price PW 1988 Pollination of ARROYO WILLOW, Salix lasiolepis: Role of Insects and Wind. Amer. J. Bot. 75(9): 1387-1393.

Tamura S and Kudo G 2000 Wind pollination and insect pollination of two temperate willow species, Salix miyabeana and Salix sachalinensis. Plant Ecology, 147(2): 185-192. http://dx.doi.org/10.1023/A:1009870521175

Whitehead DR 1983 Wind pollination: some ecological and evolutionary perspectives. Pollination biology, 97(08). In: Leslie Real (ed). Pollination Biology, pp. 97-109.
Do Bees Pollinate Oak Trees? Beesource site. 2007. http://www.beesource.com/forums/showthread.php?223270-Do-Bees-Pollinate-Oak-Trees

=========================================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: אלון ג 2015 איסוף אבקה של אלון מצוי על ידי דבורים, כתב-עת "כלנית" מספר 2.
https://www.kalanit.org.il/?p=2859

Print Friendly, PDF & Email

עוד מאמרים וכתבות העשויים לעניין אותך

כתיבת תגובה