דבקון הזית Viscum cruciatum התגלה על עץ מילה ליד קניון מלחה בירושלים

אבי שמידע avi.shmida@gmail.com 6.1.2017 דבקון הזית Viscum cruciatum (סנטליים, בעבר נכלל בהרנוגיים) הינו צמח חצי טפיל חסר-שורשים בעל עלים ירוקים הגדל על ענפי עצים ויונק מהם את המים והמינרלים בעזרת מצוצות (Haustoria).  הוא נצפה באיטליה כטפיל בעיקר על זית אירופי ומכאן קיבל את שמו העברי. בישראל   הזית הוא רק אחד הפונדקאים אך כבר עשרות שנים אנו … המשך לקרוא דבקון הזית Viscum cruciatum התגלה על עץ מילה ליד קניון מלחה בירושלים