מלחית הבורית Salsola soda: מצמח "אדום שמור" לצמח "פולש לעקירה"

יוקי נחמיאס – חולתא, חוג כלנית   Yukinach@gmail.com

אבי שמידע – חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית ירושלים  avi.shmida@gmail.com

פורסם: 20.7.2019

המשך…

להמשך קריאהמלחית הבורית Salsola soda: מצמח "אדום שמור" לצמח "פולש לעקירה"