לוטמית חלקה, 21.4.19, שוצריה-קטנה, צילם: ד. כץ ©

כתיבת תגובה