לוטמית דביקה, 2020 כרמיה, צילום: ח.להב ©

כתיבת תגובה