שמשון הדור ,2003 בורות-לוץ, צילום: ר.פרסה ©

כתיבת תגובה