לוטמית המטאטא, 9.4.19 ר.כרמיה, צילום: עוז גולן ©

כתיבת תגובה