לוטמית ערבית, 2020 עוספיא, צילום: ח.להב ©

כתיבת תגובה