סבכים יונקים צוף, צילמו לוי, שמאי, ללום ©

כתיבת תגובה