Read more about the article אתר חדש של מרסיה זעירה בתל-אביב-יפו
JBG

אתר חדש של מרסיה זעירה בתל-אביב-יפו

אורי פרגמן-ספיר  ofragman@013.net  הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים

מרסיה זעירה, צמח אדום בסכנת הכחדה הגדל בחולות בפלשת ובשרון – נמצאה באתר חדש במזרח יפו. זהו האתר היחידי המוכר כיום בתל-אביב – יפו. בעבר היו כמה אתרים בתחומי תל-אביב אשר מהם הצמח נכחד, אך בחולות חולון מצויים עוד כמה אתרים קרובים שבהם הצמח עדיין שורד.

המשך…

להמשך קריאהאתר חדש של מרסיה זעירה בתל-אביב-יפו

זליה מחומשת – אתר חדש בעמק בית-שאן

אלון זינגר, בנק הגנים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני  singer@volcani.agri.gov.il
תומר פרג', בנק הגנים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני tomerf@volcani.agri.gov.il
ארז רחמים, בנק הגנים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני erezr@volcani.agri.gov.il
רן לוטן, אוסף זרעים לשימור מטעם בנק הגנים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני  ranlotan@walla.com
אוכלוסייה חדשה של מין הצמח האדום זליה מחומשת התגלתה במטע תמרים בקיבוץ כפר רופין בעמק בית-שאן. תיאור האוכלוסייה ודרכים לשימור המין נדונים בכתבה.

המשך…

להמשך קריאהזליה מחומשת – אתר חדש בעמק בית-שאן

עדכוני תפוצה של שום הגליל בישראל

אורי פרגמן-ספיר, הגן הבוטני האוניברסיטאי, ירושלים  ofragman@013.net

שום הגליל Allium meronense הוא צמח אדום בישראל. המאמר מציג עידכון אודות המעמד הסיסטמטי של המין ומביא נתוני תפוצה חדשים מישראל. המשך…

להמשך קריאהעדכוני תפוצה של שום הגליל בישראל

אתר חדש של הצמח האדום ורד צידוני בפלשת

‏‏‏גדי פולק, מערכת "כלנית" gadpollak@gmail.com  עופר הוכברג, גבעת ברנר Ofer_h@gbrener.org.il

שיחי ורד צידוני התגלו בברכת חורף עונתית ליד עיינות בפלשת לאחר שבמשך עשרות שנים לא נמסר דיווח מגלילה זו.  משמעות הגילוי נדונה במאמר.

המשך…

להמשך קריאהאתר חדש של הצמח האדום ורד צידוני בפלשת