מרדכי כסלו פרסומים 2021

6.1.2021

מרדכי אפרים כסלו

הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן

Mordechai.Kislev@biu.ac.il

 

תחומי עניין ומחקר

1. בוטניקה ארכיאולוגית, הכוללת

א. זיהוי שרידי צמחים על-פי זרעים ופירות שהתגלו בחפירות ארכיאולוגית

ב. שחזור המזון מהצומח, הכלכלה והמסחר בימי קדם

ג. שחזור האקולוגיה של סביבות האתר

ד. זיהוי חרקים מזיקים ומחלות צמחים

ה. ראשית החקלאות

 

2. תורה ומדע

א. זיהוי יחידות אורך, שטח ונפח הקשורות להלכה

ב. זיהוי צמחים ומונחים בתנ"ך ובספרות חז"ל

 1. שמות חדשים של צמחים

 

 

   Papers in Journals

 1. Kislev, M. E., Kraviz, Z. and Lorch, J. 1972. A study of hawkmoth pollination, a palynological analysis of the proboscis. Israel Journal of Botany 21: 57-75.
 2. Zeven, A.C., Doekes, G.J. and Kislev, M. 1975. Proteins in old grains of Triticum sp.
  Journal of Archaeological Science 2: 201-213.
 3. Feldman, M. and Kislev, M. 1977. Aegilops searsii, a new species of section Sitopsis (Platystachys). Israel Journal of Botany 26: 190-201.
 4. Werker, E. and Kislev, M. 1978. Mucilage on the root surface and root hairs of Sorghum: heterogeneity in structure, manner of production and site of accumulation. Annals of Botany 42: 809-816.
 5. Feldman, M. and Kislev, M. 1978. Aegilops searsii, a new species from Israel and Jordan.
  Wheat Information Service 45/46: 39-40.
 6. Kislev, M., Korach, E. and Negbi, M. 1978. Mechanisms of root penetration of seeds germinating on the soil surface. Annals of Botany 43: 87-92.
 7. Gophna, R. and Kislev, M. 1979. Tel Saf (1977-1978). Revue Biblique 86: 112-114.
 8. Kislev, M. E. 1980. Triticum parvicoccum sp. nov., the oldest naked wheat. Israel Journal of Botany 28: 95-107.
 9. Edelstein, G. and Kislev, M. 1981. Mevasseret Yerushalayim, the ancient settlement and its agricultural terraces. Biblical Archaeologist 44: 53-56.
 10. Kislev, M. 1981. The history of evolution of naked wheat. Zeitschrift für Archaologie 15: 57-64.
 11. *Kislev, M. E. 1982. Stem rust of wheat 3300 years old found in Israel. Science 216: 993-994.
 12. *Kislev, M. 1985. Emergence of wheat agriculture. Paléorient 10(2): 61-70 (English with French summary).
 13. *Kislev, M. E. 1985. Early Neolithic horsebean from Yiftah'el, Israel. Science 228: 319-320.
 14. Kislev, M. E. 1985. Reference to the pistachio tree in Near East geographical names. Palestine Exploration Quarterly 117: 133-138.
 15. Bar-Yosef, O. and Kislev, M. E. l986. Earliest domesticated barley in the Jordan Valley. National Geographic Research 2: 257.
 16. Kislev, M. E. 1986. A barley store of the Bar-Kochba rebels. Israel Journal of Botany 35: 183-196.
 17. Kislev, M. E., Bar-Yosef, O. & Gopher, A. 1986. Early Neolithic domesticated and wild barley from the Netiv Hagdud region in the Jordan Valley. Israel Journal of Botany 35: 197-201.
 18. Cohn, D.F. & Kislev, M. E. 1987. Human Neurolathyrism. Adler Museum Bulletin 13(1): 5-8.
 19. Kislev, M. E. and Bar-Yosef, O. 1988. The legumes: the earliest domesticated plants in the ear East? Current Anthropology 29: 175-179.
 20. Kislev, M. E. 1988. Naḥal Ḥemar Cave: desiccated plant remains, an interim report. Atiqot 18: 76-81, pl. 27-28.
 21. Garfinkel, Y., Kislev, M. E. and Zohary, D. 1988. Lentil in the pre-pottery Neolithic B iftah'el: additional evidence of its early domestication. Israel Journal of Botany 37: 49-51.
 22. *Kislev, M. E. 1988. Pinus pinea in agriculture, culture and cult. Forschungen und Berichte zur Vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 31: 73-79.
 23. Kislev, M. E. 1989. Multiformity in barley from an Iron Age store in Sinai. Dissertationes Botanicae 133: 67-80.
 24. *Kislev, M. E. 1989. Origins of the cultivation of Lathyrus sativus and L. cicera (Fabaceae).
  Economic Botany 43: 262-270.
 25. Plitmann, U. and Kislev, M. E. 1989. Reproductive changes induced by domestication. In: C.H. Stirton and J.L. Zarucchi (eds.). Advances in Legume Biology. Monogr. Syst. Bot. Missouri Botanical Gardens 29: 487-503.
 26. Hershkovitz, I., Ring, B., Speirs, M., Galili, E., Kislev, M. E., Edelson, G. and Hershkovitz, A. 1991. Possible congenital hemolytic anemia in prehistoric coastal inhabitants of Israel.
  American Journal of Physical Anthropology 85:7-13.
 27. Goren-Inbar, N., Lewy, Z. and Kislev, M. E. 1991. Bead-like fossils from an Acheulian occupation site, Israel. Rock Art Research 8: 133-136.
 28. Kislev, M. E. and Rosenzweig, S. 1991. Influence of experimental charring on seed dimensions of pulses. Acta Interdisciplinaria Archaeologica 7: 143-157.
 29. Bar-Yosef, O., Gopher, A., Tchernov, E. and Kislev, M. E. 1991. Netiv Hagdud: an early Neolithic village site in the Jordan Valley. Journal of Field Archaeology 18: 405-424.
 30. Kislev, M. E. 1991. Aparicio de l'agricultura del blat. Cota Zero 7: 36-46.
 31. *Kislev, M. E. 1992. Vegetal food of Bar Kokhba rebels at Abi'or Cave near Jericho. Review of Palaeobotany and Palynology 73: 153-160.
 32. Goren-Inbar, N., Belitzky, S., Verosub, K., Werker, E., Kislev, M. E., Heimann, A., Carmi, I. and Rosenfeld, A. 1992. New discoveries at the Middle Pleistocene Acheulian site of Gesher Benot Ya'aqov, Israel. Quaternary Research 38: 117-128.
 33. *Kislev, M. E., Nadel, D. and Carmi, I. 1992. Epipalaeolithic (19,000 BP) cereal and fruit diet at Ohalo II, Sea of Galilee, Israel. Review of Palaeobotany and Palynology 73: 161-166.
 34. Chernoff, M., Plitmann, U. and Kislev, M. E. 1992. Seed characters and testa texture in species of the Vicieae: their taxonomic significance. Israel Journal of Botany 41: 167-186.
 35. Galili, E., Weinstein-Evron, M., Hershkovitz, I., Kislev, M. E., Lernau, O. and Lernau, H. 1993. Atlit-Yam: A prehistoric site on the sea floor off the Israeli coast. Journal of Field Archaeology 20: 133-157.
 36. *Kislev, M. E., Artzy, M. and Marcus, E. 1993. Import of an Aegean food plant to a Middle Bronze II A coastal site in Israel. Levant 25: 145-154.
 37. Nadel, D., Danin, A., Werker, E., Schick, T., Kislev, M. E. and Stewart, K. 1994. 19,000-year-old twisted fibers from Ohalo II. Current Anthropology 35: 451-458.
 38. Kislev, M. E. 1995. Wild olive stones at submerged Chalcolithic Kfar Samir, Haifa, Israel.
  Journal of the Israel Prehistoric Society 26: 134-145.
 39. Kislev, M. E., Melamed, Y., Simchoni, O. and Marmorstein, M. 1997. Computerized key of grass grains of the Mediterranean basin. Lagascalia 19(2): 289-294.
 40. *Goren-Inbar, N., Feibel, C .S., Verosub, K. L., Melamed, Y., Kislev, M. E., Tchernov, E. and Saragusti, I. 2000. Pleistocene milestones on the out-of-Africa corridor at Gesher Benot Ya'aqov, Israel. Science 289: 944-947.
 41. Goren-Inbar, N., Sharon, G., Melamed, Y. and Kislev, M.E. 2002. Nuts, nut cracking, and pitted stones at Gesher Benot Ya’aqov, Israel. P. N. A. S. 99: 2455-2460.
 42. Kislev, M.E. 2002. Origin of annual crops by agro-evolution. Israel Journal of Plant Sciences 50: 85-88.
 43. Nadel, D., Tsatskin, A., Belmaker, M., Kislev, M.E., Rabinovitch, R., Simmons, T., Bar-Yosef Mayer, D.E., Boaretto, E., Hershkovitz, I., Simchoni. O., Weiss, E., Zohar, I., Emmer, G., Ghraieb, T., Grinberg, U., Spivak, P., Weissbrod, L. and Zaidner, Y. 2003. The Ohalo II 2001 season of excavation: a preliminary report. Journal of Israel Prehistoric Society 33: 9-36.
 44. Kislev, M. E. and Marmorstein, M. 2003. Cereals and fruit from a collapsed cave south of Khirbet Qumran. Israel Exploration Journal 53: 74-77.
 45. *Kislev, M. E., Weiss, E. and Hartmann, A. 2004. Impetus for sowing and the beginning of agriculture: Ground collecting of wild cereals. P. N. A. S. 101 (9): 2692-2695.
 46. *Nadel, D., Weiss, E., Simchoni, O., Tsatskin, A., Danin, A. and Kislev, M. 2004. Stone Age hut in Israel yields world’s oldest evidence of bedding. P. N. A. S. 101 (17): 6821-6826.
 47. *Goren-Inbar, N., Alperson, N., Kislev, M. E., Simchoni, O., Melamed, Y., Ben-Nun, A. and Werker, E. 2004. Evidence of Hominin control of fire at Gesher Benot Ya'aqov, Israel. Science 304: 725-727.
 48. Weiss, E. and Kislev M. E. 2004. Plant remains as indicators for economic activity: a case study from Iron Age Ashkelon. Journal of Archaeological Science 31: 1-13.
 49. Kislev, M. E., Hartmann, A. and Galili, E. 2004. Archaeobotanical and archaeoentomological evidence from a well at Atlit-Yam indicates colder, more humid climate on the Israeli coast during the PPNC period. Journal of Archaeological Science 31: 1301-1310.
 50. Nadel, D., Tsatskin, A., Belmaker, M., Boaretto, E., Kislev, M., Mienis, H., Rabinovich, R., Simchoni, O., Simmons, T., Weiss, E. and Zohar, I. 2004. On the shore of a fluctuating lake: Environmental evidence from Ohalo II (19,500 B.P.). Israel Journal of Earth Sciences 53: 207-223.
 51. Weiss, E., Kislev, M. E., Simchoni, O. and Nadel, D. 2004. Small-grained wild grasses as staple food at the 23 000-year-old site of Ohalo II, Israel. Economic Botany 58: S125-S137.
 52. Weiss, E. and Kislev, M. 2004. Weeds & seeds: what archaeobotany can teach us. Biblical Archaeology Review 30 (6): 32-37.
 53. Lev, E., Kislev, M. E. and Bar-Yosef, O. 2005. Mousterian vegetal food in Kebara Cave, Mt. Carmel. Journal of Archaeological Science 32: 475-484.
 54. *Kislev, M. E., Hartmann, A. and Bar-Yosef, O. 2006. Early domesticated fig in the Jordan Valley. Science 312: 1372-1374.
 55. *Weiss, E., Kislev, M. E. and Hartmann, A. 2006. Autonomous cultivation before domestication. Science 312: 1608-1610.
 56. *Hartmann, A., Kislev, M. E. and Weiss, E. 2006. How and when was wild wheat domesticated? Science 313: 296.
 57. *Kislev, M. E., Hartmann, A. and Bar-Yosef, O. 2006. Response to comment on "Early domesticated fig in the Jordan Valley". Science 314: 1683a
 58. Weiss, E. and Kislev, M. E. 2007. Plant remains as a tool to reconstruct past environment, economy and agriculture: archaeobotany in Israel. Israel Journal of Earth Science 56: 163-173.
 59. Feldman, M. and Kislev, M. E. 2007. Domestication of emmer wheat and evolution of free-threshing tetraploid wheat. Israel Journal of Plant Sciences 55: 207-221.
 60. Weiss, E., Kislev, M. E., Simchoni, O., Nadel, D. and Tschauner, H. 2008. Plant-food preparation area on an Upper Paleolithic brush hut floor at Ohalo II, Israel. Journal of Archaeological Science 35: 2400-2414.
 61. *Sallon, S., Solowey, E., Cohen, Y., Korchinsky, R., Egli, M., Woodhatch, I., Simchoni, O. and Kislev, M. 2008. Germination, genetics and growth of an ancient date seed Science 320: 1464.
 62. Melamed, Y., Plitmann, U. and Kislev, M. E. 2008. Vicia peregrina: an edible early Neolithic legume.   Vegetation History and Archaeobotany 17 (suppl. 1): S29-S34.
 63. *Sallon, S., Cohen, R., Egli, I., Solowey, E., Kislev, M. and Simchoni, O. 2008. Response to: Old seeds coming in from the cold.  Science 322: 1789-1790.
 64. Simchoni, O. and Kislev, M. E. 2009. Relict plant remains in the 'Caves of the Spear'.
  Israel Exploration Journal 59: 47-62.
 65. *Alperson-Afil, N., Sharon, G., Kislev, M., Melamed, Y., Zohar, I., Ashkenazi, S., Rabinovich, R., Biton, R., Werker, E., Hartman, G., Feibel, C., and Goren-Inbar, N. 2009.
  Spatial patterning revealing hominin behavioral modernity at Gesher Benot Ya'aqov, Israel.
  Science 326: 1677-1680.
 66. Galili, E., Eshed, V., Rosen, B., Kislev, M. E., Simchoni, O., Hershkovitz, I. and Gopher, O. 2009.
  Evidence for a separate burial ground at the submerged Pottery Neolithic site of Neve-Yam, Israel.
  Paléorient 35.1: 1-46.
 67. Mahler-Slasky, Y. and Kislev, M. E. 2010.
  Lathyrus consumption in Late Bronze and Iron Age sites in Israel: an Aegean affinity.
  Journal of Archaeological Science 37 (10): 2477-2485.
 68. Melamed, Y., Kislev, M., Weiss, E. and Simchoni, O. 2011. Extinction of water plants in the Hula Valley: evidence for climate change. Journal of Human Evolution 60: 320-327.
 69. Simchoni, O. and Kislev, M.E. 2011. Early finds of Celtis australis in the southern Levant.
  Vegetation History and Archaeobotany 20 (4): 267-271.
 70. Kislev, M.E., Simchoni, O., Melamed, Y. and Maroz, L. 2011. Flax seed production: evidence from the early Iron Age site of Tel Beth-Shean, Israel and from written sources. Vegetation History and Archaeobotany 20 (6):579-584.
 71. Mahler-Slasky, Y. and Kislev, M.E. 2012. Preliminary archaeobotanical research at Tell es-Safi/Gath – the 1997-2002 seasons. In: A. M. Maeir (ed.). Tell es-Safi/Gath I: The 1996-2005 Seasons.
  Ägypten und Altes Testament 69: 579-587.
 72. Kislev, M. E. 2015. Infested stored crops in the Iron Age I granary at Tel Hadar.
  Israel Journal of Plant Sciences 62: 86-97.
 73. Melamed, Y., Kislev, M., Geffen, E., Lev-Yadun, S. and Goren-Inbar, N. 2016. Acheulian fine vegetal dining at Gesher Benot Ya'aqov, Israel, 780,000 years ago. P.N.A.S. 113: 14674-14679.

Articles in Books

 1. Kislev, M. 1980. Contenu d'un silo a blé de l'époque du fer ancien. In: J. Briend et J.B. Humbert, Tell Keisan (1971-1976) une cité phénicienne en Galilée, Éditions Universitaires Fribourg Suisse, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen et Gabalda, Paris. Ch. 22, pp. 361-378 (French with English summary).
 2. Kislev, M. E. 1984. Botanical evidence for ancient naked wheat in the Near East.
  In: W. van Zeist and W.A. Casparie (eds.). Plants and Ancient Man: Studies in Palaeoethnobotany. Balkema, Rotterdam, pp. 141-152.
 3. Kislev, M. E. and Hopf, M. 1985. Food remains from Tell Qasile. In: A. Mazar (ed.), Excavations at Tell Qasile, II. Qedem 20: 140-147.
 4. Kislev, M. E. 1986. Archaeobotanical findings on the origins of Lathyrus sativus and L. cicera.
  In: A. K. Kaul and D. Combes, (eds.) Lathyrus and Lathyrism, Third World Medical Research Foundation, New York, pp. 46-51.
 5. Kislev, M. E. 1987. Chalcolithic plant husbandry and ancient vegetation at Shiqmim. In: T.E. Levy, Shiqmim I, Studies Concerning Chalcolithic Societies in the Northern Negev Desert, Israel (1982-1984). British Archaeological Reports, International Series, Oxford 356: 251-279; 549-563.
 6. Kislev, M. E. 1987. An olive bulk: the olive fruit as an ancient unit of capacity. In: M. Heltzer and D. Eitam (eds.). Olive Oil in Antiquity: Israel and neighbouring countries from Neolithic to early Arab period. University of Haifa, Israel Oil Museum and Dagon Museum, Haifa, pp. l26-132.
 7. Kislev, M. E. 1988. Fruit remains. In: B. Rothenberg. The Egyptian Mining Temple at Timna. Institute of Archaeology, London, pp. 236-241; plates 131-132.
 8. Kislev, M. E. 1989. Pre-domesticated cereals in the pre-pottery Neolithic A period.
  In: I. Hershkovitz (ed.). People and Culture in Change. British Archaeological Reports, International Series 508(i). Oxford, pp. 147-152.
 9. Bar-Yosef, O. and Kislev M. E. 1989. Early farming communities in the Jordan Valley.
  In: D.R. Harris and G.C. Hillman (eds.). Foraging and Farming: the Evolution of Plant Domestication. Hyman, London, pp. 632-642.
 10. Kislev, M. E. 1990. Extinction of Acacia nilotica in Israel – a methodological approach.
  In: S. Bottema, G. Entjes-Nieborg and W. van Zeist (eds.). Man's Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape. Balkema, Rotterdam, Ch. 24, pp. 307-318.
 11. Kislev, M. E. 1991. Archaeobotany and storage archaeoentomology. In: J. Renfrew (ed.). New Light on Ancient Farming. University Press, Edinburgh, Ch. 11, pp. 121-136.
 12. Kislev, M. E. 1992. Agriculture in the Near East in the VIIth millennium bc. In: CNRS (ed.). Préhistoire de l'Agriculture: Nouvelles approaches expérimentales et ethnographiques. Monographie du Centre de Recherches Archéologiques, No. 6, pp. 87-93.
 13. Kislev, M. E. 1993. Archaeological remains of Mediterranean floras. In: H. Demiriz (ed.) Proceedings of the 5th OPTIMA Meeting, Istanbul, 8-15 September, 1986, pp. 307-314.
 14. Kislev, M. E. 1993. Food remains. In: I. Finkelstein, S. Bunimovich and Z. Lederman (eds.). Shiloh: The Archaeology of a Biblical Site. Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel-Aviv, pp. 354-361.
 15. Kislev, M. E., Simchoni, O., Melamed, Y. and Marmorstein, M. 1995. Computerized key for grass grains of Israel and its adjacent regions. In: H. Kroll and R. Pasternak (eds.). Res Archaeobotanicae, International Workgroup for Palaeoethnobotany, Proceedings of the 9th Symposium, Oetker-Voges, Kiel, 1992, pp. 69-79.
 16. Kislev, M. E. 1996. An olive bulk: the olive fruit as an ancient unit of capacity. In: M. Heltzer and D. Eitam (eds.). Olive Oil in Antiquity: Israel and Neighbouring Countries from Neolith to Early Arab Period. Sargon srl, Padova, pp. 249-254.
 17. Kislev, M. E. 1996. The domestication of the olive tree. In: M. Heltzer and D. Eitam (eds.). Olive Oil in Antiquity: Israel and Neighbouring Countries from Neolith to Early Arab Period. Sargon srl, Padova, pp. 3-6.
 18. Kislev, M. E. 1997. Early agriculture and paleoecology of Netiv Hagdud. In: O. Bar-Yosef and A. Gopher (eds.). An Early Neolithic Village in the Jordan Valley. Part I: The Archaeology of Netiv Hagdud. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA, pp. 209-236.
 19. Kislev, M. E. 1998. The relative impact of pig husbandry versus goat browsing on ancient oak forests in Israel, In: G. Edelstein, I. Milevski and S. Aurant (eds.). Villages, Terraces and Stone Mounds: Excavations at Mannhat, Jerusalem, 1987-1989, Ch. 12. Israel Antiquities Authority Reports 3, Jerusalem, pp. 113-118.
 20. *Kislev, M. E. 1999. Agriculture in the Near East in the VIIth millennium bc. In: P.C. Anderson (ed.). Prehistory of Agriculture: New Experimental and Ethnographic Approaches. Revised edition. Monograph 40, Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, pp. 51-55.
 21. Kislev, M. E., Melamed, Y., Simchoni, O. and Marmorstein, M. 1999. Computerized keys for archaeological grains: first steps. In: S. Pike and S. Gitin (eds.). The Practical Impact of Science on Near Eastern and Aegean Archaeology. Archetype, London, pp. 29-31.
 22. Kislev, M. E. 2000. Does Jewish law permit grafting melon or watermelon on pumpkin? In: N. Katzir and H.S. Paris (eds.) Proceedings of Cucurbitaceae 2000, International Society for Horticultural Science, Leuven, pp. 231-234.
 23. Kislev, M. and Melamed, Y. 2000. Ancient infested wheat and horsebean at Horvat Rosh Zait.
  In: Z. Gal and Y. Alexandre (eds.). Horbat Rosh Zayit: an Iron Age storage fort and village. Israel Antiquities Authority Reports 8, Jerusalem, pp. 206-220.
 24. Kislev, M. E. and Simchoni, O. 2002. Reconstructing the palaeoecology of Ohalo II, an early Epipalaeolithic site in Israel. In: S.L.R. Mason and J.G. Hather (eds.). Hunter-Gatherer Archaeobotany: Perspectives from the Northern Temperate Zone. Institute of Archaeology, University College, London, pp. 174-179.
 25. Kislev, M. E. and Melamed, Y. 2002. The burnt plants. In: Y. Goren and P. Fabian (eds.). Kissufim Road: A Chalcolithic Mortuary Site. Israel Antiquities Authority Reports 16, Jerusalem, pp. 55-56.
 26. Kislev, M., Simchoni, O. and Weiss, E. 2002. Reconstruction of the landscape, human economy and hut use according to seeds and fruit remains from Ohalo II. In: D. Nadel (ed.). Ohalo II: A 23,000-Year-Old Fisher-Hunter-Gatherers’ Camp on the Shore of the Sea of Galilee. Reuben and Edith Hecht Museum, University of Haifa, pp. 21*-23*.
 27. Kislev, M. E. 2003. The botanical remains: a clue to dating the season of the ship's voyage.
  In: E. Linder and Y. Kahanov (eds.). The Ma'agan Michael Ship: The recovery of a 2400-year-old Merchantman. Vol. 1. Israel Exploration Society and University of Haifa, p. 244.
 28. Kislev, M. E. and Marmorstein, M. 2004. Seed and fruit remains from Horvat Raqit.
  In: S. Dar (ed.). Raqit: Marinus’ Estate on the Carmel, Israel. Bar International Series 1300. Oxford, pp. 299-302.
 29. Simchoni, O. and Kislev, M. E. 2006. Charred by-products of olive-oil production in the Iron Age. In: A. Mazar (ed.). Excavations at Tel Beth-Shean 1989-1996, vol. 1. The Israel Exploration Society and the Institute of Archaeology, HUJ, Jerusalem, pp. 679-685.
 30. Kislev, M. E., Melamed, Y. and Langsam, Y. 2006. Plant remains from Tel Batash. In: N. Panitz-Cohen and A. Mazar (eds.). Timnah (Tel Batash) III: The Finds from the Second Millennium BCE. Qedem 45: 295-311.
 31. Kislev, M. E., Simchoni, O. and Melamed, Y. 2006. Plant remains. In: Y. Garfinkel & D. Dag (eds.). Gesher: a Pre-pottery Neolithic A site in the central Jordan Valley, Israel, final report. ex Oriente, Berlin, pp.187-191.
 32. Kislev, M. E. and Simchoni, O. 2007. Hygiene and insect damage of crops and foods at Masada. In: J. Aviram, G. Foerster, E. Netzer and G.D. Stiebel (eds.). Masada VIII. Israel Exploration Society and The Hebrew University, Jerusalem, pp. 133-170.
 33. Simchoni, O., Kislev, M. E. and Melamed, Y. 2007. Ch. 15A: Beth-Shean as a trade center for crops in the Bronze Age: botanical and entomological evidence. In: A. Mazar and R.A. Mullins (eds.). Excavations at Tel Beth-Shean 1989-1996. Vol. II: The Middle and Late Bronze Age Strata in Area R. The Israel Exploration Society, The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, pp. 702-715.
 34. Kislev, M. 2008. Archaeobotanical evidence of birdliming at Ashkelon. In: L. Stager (ed.). Ashkelon I. Semitic Museum, Harvard University, Cambridge, MA, pp.131-140.
 35. Kislev, M. E. and Mahler-Slasky, Y. 2009. Food remains from Area X. In: M. Kokhbi, E. Yadin and Y. Gadot (eds.). Aphek-Antipatris II: Middle Bronze, Late Bronze and Iron Age Remains from the Acropolis (Area X) and Area G of Tel Aphek. Tel-Aviv, pp. 484-510.
 36. Kislev, M. E. 2009. Reconstructing the ear morphology of ancient small-grain wheat (Triticum turgidum ssp. parvicoccum). In: A. S. Fairbairn and E. Weiss (eds.). From Foragers to Farmers: Gordon C. Hillman Festschrift. Oxbow Books, Oxford and Oakville, pp.235-238.
 37. Kislev, M. E., Simchoni, O., Melamed, Y. and Maroz, L. 2009. Botanical remains: Food and industrial crops. In: N. Panitz-Cohen and A. Mazar (eds). Excavations at Tel Beth-Shean 1989-1996, Volume III. The 13th-11th century BCE Strata in Areas N and S. The Israel Exploration Society, and the Institute of Archaeology, The Hebrew University, Jerusalem, pp. 764-771.
 38. Kislev, M. E., Hartmann, A. and Noy, T. 2010. The plant subsistence of Hunter-Gatherers at Neolithic Gilgal I, Jordan Valley, Israel. In: O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris and A. Gopher (eds.). Gilgal: Early Neolithic occupation in the Lower Jordan Valley, the excavations of Tamar Noy. Oxford and Oakville, Oxbow Books, pp. 251-257.
 39. Kislev, M.E. and Mahler-Slasky, Y. 2009.
  Food remains. In: E. Yadin and Y. Gadot (eds.). Aphek-Antipatris II: The Remains on the Acropolis (The M. Kochavi and P. Beck Excavations). Tel Aviv, pp. 484-510.
 40. Kislev, M. E. 2010. Cereal grains from a pit. Ch. 27. In: T. Dothan and B. Brandl (eds.). Deir el-Balaḥ: Excavations in 1977-1982 in the Cemetery and Settlement. Vol. II: The Finds.
  Qedem 50: 307-308.
 41. Weiss, E., Kislev, M.E. and Mahler-Slasky, Y. 2011. Plant remains, ch. 23. In: L.E. Stager, D.M. Master and J.D. Schloen (eds.). Ashkelon 3: The seventh Century B.C. Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, pp. 591-613.
 42. Weiss, E., Kislev, M.E., Simchoni, O. and Nadel, D. 2011. Morphogenetics of dicots and large- and small-grained wild grasses from the Paleolithic Era (Old Stone Age) Ohalo II., Israel (23,000 bp), ch. 3. In: Gyulai G. (ed.). Plant Archaeogenetics. Nova Science Publishers, New York, pp. 23-30.
 43. Kislev, M.E. and Hartmann, A. 2012. Food crops from Naḥal Zehora II. Ch. 32. In: A. Gopher (ed.). Village Communities of the Pottery Neolithic Period in the Menahse Hills, Israel: Archaeological investigations at the sites of Naḥal Zehora. Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Tel Aviv, pp. 1321-1326.
 44. Simchoni, O. and Kislev, M. 2012. Food and fodder in Early Bronze Age strata in area M. Ch. 12A. In: A. Mazar (ed.). Excavations at Tel Beth-Shean 1989-1996. Vol. IV: The 4th and 3rd millennia BCE. The Israel Exploration Society, and the Institute of Archaeology, The Hebrew University, Jerusalem, pp. 422-429.
 45. Kislev M. E. and Lev, E. 2019. Dietary and health issues of the inhabitants of the Middle Paleolithic Kebara Cave. Ch. 2. In: L. Meignen & O. Bar-Yosef (eds.). Kebara Cave, Mt. Carmel, Israel: The Middle and Upper Paleolithic Archaeology. Part II. Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, MA, pp. 144-168.
 46. Kislev M. E. , Simchoni O. and Melamed Y. 2020. Plant remains ch. 27. In: L.E. Stager, D.M. Master and A.J. Aja (eds.). Ashkelon 7: The Iron Age I. University Park, Eisenbraus PA, pp. 727-730.
 47. Mahler-Slasky, Y. and Kislev, M.E. 2020. Appendix 7.1: Supplementary Table of Mahler-Slasky and Kislev 2012. In: A.M. Maeir and J. Uziel (eds.). Tell es-Safi/Gath II.

Ägypten und Alten Testament 105:489-492.

פרסומים בעברית

 1. תשכ"ח. צמחים, והנוגע לצמחים במדור "העולם" (חלק). בתוך: תלמוד בבלי, מסכת שבת, כרך א',    מהדורת הרב עדין שטיינזלץ, המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, ירושלים (מפתח בעמ' 351); ועוד.
 2. תשכ"ט. "איזהו ערבה ואיזהו צפצפה". טבע וארץ י"א, עמ' 290-285
 3. תש"ל. הצמחים איזמא, אגא ובאשה. לשוננו ל"ד, עמ'  277-270; 323 (עברית ותקציר באנגלית).
 4. תשל"א. ערבה כשרה, ערבה פסולה וצפצפה. המעין י"א, עמ' 49-37.
 5. תשל"ג. לזיהוי החיטה והכוסמת: א. הכוסמת. לשוננו ל"ז, עמ' 95-83; 330 (עברית ותקציר
  באנגלית).
 6. תשל"ג. לזיהוי החיטה והכוסמת: ב. החיטה. לשוננו ל"ז, עמ' 252-243; 322 (עברית ותקציר באנגלית).
 7. תשל"ז. לזיהוי הקטנית ספיר. לשוננו מ"א, עמ' 107-103.
 8. תשל"ח. לזיהוי שמות אחדים של זני חיטה קדומים. לשוננו מ"ב, עמ' 72-64.
 9. תשל"ט. לזיהוי "חיטה שחמתית" ו"חיטה לבנה" בדברי חז"ל. סיני פ"ד, עמ' מא-מד.
 10. תשמ"ג. על הזון המשכר  (Lolium temulentum) בחפירות ארכיאולוגיות. רתם 7, עמ' 38-32;
  72-71 (עברית ותקציר באנגלית).
 11. תשמ"ז. הזיזים שבעדשים, היתושים שבכליסים, והתולעת שבתמרים ושבגרוגרות. רתם 22, חלמיש 5, עמ' 99-90; 114 (עברית ותקציר באנגלית).
 12. תשמ"ז. מצבר של שעורה מאתר נחל יתיר. בתוך: ע' קלונר, י' טפר (עורכים). מערכות המסתור בשפלת יהודה. הקיבוץ המאוחד והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה. תל-אביב. עמ' 394-383.
 13. תשמ"ז. התייחסות לעצי האלה בשמות הגיאוגרפיים במזרח הקרוב. רתם 22, חלמיש 5, עמ'
  106-100; תשמ"ח. האלה אשר בשכם, בעפרה ובכל שאר המקומות: התייחסות לעצי האלה בשמות הגיאוגרפיים במזרח התיכון. טבע וארץ ל' (3), עמ'  23-21.
 14. תשמ"ז. יערות האורנים כחבית אבק-שריפה. טבע וארץ כ"ט (6), עמ' 40  (מכתב למערכת); תשמ"ח.
  צו השעה – אופנה חדשה לעצי יערות האורן. טבע וארץ ל' (7), עמ' 61 (מכתב למערכת).
 15. תשמ"ח. ההיסטוריה של החרוב בארץ. חלמיש 6, עמ' 30-20.
 16. תשמ"ח. העשבים הרעים בתקופות קדומות ובמקורות. השדה ס"ח, עמ' 1432.
 17. תשמ"ח. צמחים, והנוגע לצמחים במדור "העולם" (חלק). בתוך: הרב עדין שטיינזלץ, מסכת פיאה מן תלמוד ירושלמי, המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, ירושלים (מפתח בעמ' 228).
 18. *תשמ"ט. "כזית" – פרי הזית כמידת נפח. תחומין י', עמ' 437-427.
 19. תשמ"ט. אורן הגלעין בתרבות ובמסורת. רתם 28, עמ' 50-34; 87 (עברית ותקציר באנגלית).
 20. תשמ"ט. ראשית החקלאות וביות צמחי בר. רתם 29 (עורך) וכן מבוא – עמ' 6-5.
 21. תשמ"ט. מוצא חקלאות החיטה. רתם 29, עמ' 27-7; 84 (עברית ותקציר באנגלית).
 22. תשמ"ט. טופח תרבותי כצמח מאכל רעיל. רתם  29, עמ' 48-36; 83 (עברית ותקציר באנגלית).
 23. תשמ"ט. האם היו הקטניות תבואות החורף הראשונות במזרח הקרוב. רתם 29, עמ' 69-60; 82 (עברית ותקציר באנגלית) (בשיתוף עם ע' בר-יוסף).
 24. תשמ"ט. החקלאות במזרח הקרוב באלף השמיני לפסה"נ. רתם29, עמ' 81-70 ; 82 (עברית ותקציר
  באנגלית).
 25. תשמ"ט. עקרונות המיון לקבוצות של בעלי-חיים בתורה והדגמתם בשמונת השרצים. חלמיש 7,
  עמ' 40-27.
 26. תשנ"א. לזיהוי שיבולת שועל (לענין ברכה, "חדש" ומצה). בתוך: א' ורהפטיג (עורך). מנחה לאי"ש. בית כנסת בית-יעקב רמות אשכול, ירושלים. עמ' 168-155.
 27. *תשנ"א. עוד לזיהוי שיבולת שועל (תשובה לתגובתו של י' פליקס). בתוך: א' ורהפטיג (עורך). מנחה לאי"ש. בית כנסת בית-יעקב רמות אשכול, ירושלים. עמ' 185-179. וכן: שיבולת שועל כאחד מחמשת מיני דגן. בתוך: י. אלפסי (עורך). חג הפסח במורשת היהדות, בת-ים, תשנ"ד, עמ' 46-41. ראה גם: שיבולת שועל כאחת מחמשת מיני דגן, דף שבועי, אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי היהדות, לשכת רב הקמפוס, פרשת ויקרא, תשנ"ד, 31, עמ' 3; השפעת חמץ שנתבטל לפני הפסח על חולי כרסת (celiac). דף שבועי, פרשת צו ושבת הגדול תשנ"ט, 281, עמ' 5. ועוד: גם בפסח אי אפשר כמעט להגיע לניקיון מוחלט מחיטה. פתיתים 1, תשנ"ט, עמ' 4.
 28. תשנ"ג. גרגרנית יוונית מתל קסילה. בתוך: ע' מזר, ס' הרפז, י' עופר. החפירות בתל קסילה 1988-1991. ישראל – עם וארץ, ספר ז'-ח', עמ' 34.
 29. תשנ"ג. פרי התמר – הלח והיבש. תחומין י"ג, עמ' 122-116.
 30. תשנ"ג. פשר "מגלגלין בטופח" על-פי פירושו של הרמב"ם. חלמיש 8, עמ' 41-38.
 31. תשנ"ג. כרשינים מתקופתו של דוד המלך. ישראל – עם וארץ, ספר ז'-ח', עמ' 190-187, 18*
  (עברית ותקציר באנגלית).
 32. תשנ"ד. מזונם ואורחות חייהם של ה"ניאנדרתלים" תושבי מערת כבארה ברמת הנדיב. החברה להגנת הטבע ויד הנדיב. סדרת פרסומי מחקר – פרוייקט רמת הנדיב, פרסום מס' 9.
  (בשיתוף עם אפרים לב) (עברית ותקציר באנגלית).
 33. *תשנ"ד. מדוע התירו חכמים לאנשי יריחו להאביק תמרים בערב פסח. קתדרה 72, עמ' 22-13;
  194-193 (עברית ותקציר באנגלית).
 34. תשנ"ד. זיהויי צמחים ברש"י – קוץ, קרד וגלגל. סיני קי"ג. עמ' כז-לט.
 35. תשנ"ה. לזיהוי החרחבינא והעקרבנים. לשוננו נ"ח (ב), עמ' 117-105; II (עברית ותקציר באנגלית).
 36. תשנ"ה. שרידים מן הצומח מאתר נחל שחק. עתיקות 26, עמ' *15-*19; 114 (עברית ותקציר באנגלית).
 37. *תשנ"ה. הבאת שליש בתבואה. תחומין ט"ו, עמ' 59-46.
 38. תשנ"ה. השפעות כלכליות של מזיקי היבול בשדה, במטע ובמחסני המזון. בתוך: ז' עמר, מ' ארליך (עורכים). חברה וכלכלה בארץ-ישראל בימי הביניים: הכנס החמישה-עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל באוניברסיטת בר-אילן (תקצירי הרצאות).
 39. תשנ"ו. ציד ציפורים, מקלות דבק והערף הדביק – ריאליה ומקורות. על אתר א', עמ' 20-7.
 40. *תשנ"ו. הטווח כמכנה משותף בין חמשת הממדים. מכלול י"ב, עמ' 94-91.
 41. תשנ"ו. הגלגל – הצמח במקרא ובפירושי רש"י. על אתר ב', עמ' 31-23.
 42. תשנ"ז. תיארוך נפילת מערת אביאור על פי הממצא הבוטני. בתוך: י'  אשל (עורך). מחקרי יהודה
  ושומרון ו' . עמ' 148-137; XV-XVI  (עברית ותקציר באנגלית).
 43. *תשנ"ז. כוי – כשרותו של בעל-חיים מיובא. תחומין י"ז, עמ' 432-415.
 44. *תשנ"ז. ערף דביק ושימושו בציד ציפורים. בתוך: ז' ספראי, א' פרידמן, י' שוורץ (עורכים). חקרי ארץ: עיונים בתולדות ארץ-ישראל, מוגשים לכבוד פרופ' יהודה פליקס. רמת-גן, עמ' 179-204.
 45. תשנ"ז. עיתוי עונת החורבן של אתרים ארכאולוגיים בעזרת הממצא הבוטני. בתוך: א' רגב (עורך). חידושים בחקר מישור החוף: דברי הכנס השנתי השבעה-עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל. רמת-גן, עמ' 48-38 (בשיתוף עם א' ויס).
 46. תשנ"ז. עץ הדעת חיטה היה. סיני קי"ט, עמ' עד-עה.
 47. תשנ"ז. גינת ורדים. סיני ק"כ, עמ' קכח-קלח.
 48. תשנ"ח. הגדרות הירק והאילן במדע ובהלכה. תחומין י"ח, עמ' 399-384.
 49. תשנ"ח. ניצני החקלאות בתקופה הניאוליתית הקדומה בבקעת יריחו. בתוך: י' אשל (עורך). מחקרי יהודה  ושומרון ז'. עמ' 312-295; XXV-XXVI (עברית ותקציר באנגלית).
 50. תשנ"ח. מריא. על אתר ג', עמ' 62-51.
 51. תשנ"ח. זיהויי "צרעה" בתנ"ך ובדברי חז"ל. לשוננו ס"א, עמ' 60-51; IV (עברית ותקציר באנגלית).
 52. תשנ"ח. עץ הדעת תאנה היה. סיני קכ"ב, עמ' קכט-קלג.
 53. תשנ"ט. שרידי מזון של יושבי מערות כתף יריחו בסופו של מרד בר-כוכבא. בתוך: ח' אשל וד' עמית (עורכים). מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא. תל-אביב, עמ' 168-153 (בשיתוף עם ע' הרטמן).
 54. *תש"ס. הרכבת אבטיח או מלון על דלעת. תחומין כ', עמ' 418-412.
 55. תש"ס. לזיהוי השושנים בתנ"ך ובספרות חז"ל. בתוך: הרב יא"ה מובשוביץ (עורך). ספר רפאל. ירושלים (סיני קכ"ג-קכ"ד), עמ' רנב-רסב.
 56. תש"ס. השקמים אשר בתבליטי לכיש – זיהוי בראי דברי חז"ל. בתוך: י' שוורץ, ז' עמר, ע' ציפר (עורכים). ירושלים וארץ-ישראל. אוניברסיטת בר-אילן ומוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, עמ' 29-23; *100 (עברית ותקציר באנגלית).
 57. *תש"ס. עץ הדעת אתרוג היה. סיני קכ"ה, עמ' ט-יח.
 58. תש"ס. בחינת הזיהויים של עשרת מיני מעלי-הגרה הטהורים על-פי הטקסונומיה. סיני קכ"ה, עמ' רטז-רכה. וכן: החיות והעופות הכשרים – מדוע לא כולם כשרים היום לאכילה: דיון לא הלכתי. דף שבועי 594, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ה.
 59. *תשס"א. גיל האדם – התש"ס או מיליון שנה. בתוך: י' איזנברג (עורך). שנה בשנה מ"א. "היכל שלמה", ירושלים. עמ' 348-329.
 60. תשס"א. שרידי צמחים מתקופת הברזל באשקלון – אינדיקטורים לפעילות כלכלית. בתוך: א' ששון, ז' ספראי, נ' שגיב (עורכים). אשקלון: עיר לחוף ימים. המכללה האקדמית אשקלון, עמ' 75-78; VII-VI (בשיתוף עם א' ויס) (עברית ותקציר באנגלית).
 61. תשס"א. לזיהוי הכרישים והקפלוטות. בתוך: ז' עמר, ח' סרי (עורכים). ספר זכרון לרב יוסף בן דוד קאפח זצ"ל. לשכת רב הקמפוס, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. עמ' 81-74.
 62. תשס"א "עץ הדעת גפן היה". בתוך: יא"ה מובשוביץ (עורך). סיני קכ"ו-קכ"ז, עמ' רסט-רעה.
 63. תשס"א. אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של קישות ונוטעה והיא נעשית אבטיח (ירושלמי, כלאים א, ב). בד"ד 12, עמ' 95-87; 57-56  (עברית ותקציר באנגלית).
 64. *תשס"ב. ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת? בתוך: י' איזנברג (עורך). שנה בשנה מ"ב. "היכל שלמה", ירושלים. עמ' 166-155.
 65. תשס"ב. הערה למקור המנהג לברך על תפוח אדמה 'שהכל'. צאנז שכ"ה, עמ' 104-103.
 66. תשס"ב. הארוס, הקיסוס, ירקות חמור ודלעת יוונית מביאים את הטומאה וחוצצים (תגובה למאמרו של יצחק ספיר:  איריס או אירוס?). על אתר י', עמ' 120-117.
 67. תשס"ב. אהלו II: שחזור הנוף, הכלכלה והשימוש בסוכות על-פי זרעים ופֵרות שנמצאו באהלו II. בתוך: ד' נדל (עורך). מחנה דייגים-ציידים-לקטים בן 23,000 שנה על חוף הכנרת. מוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה. עמ' 22-20 (בשיתוף עם א' שמחוני, א' וייס).
 68. תשס"ג. שרידי זרעים ופירות מחורבת רקית. בתוך: ש' דר (עורך). רקית – אחוזתו של מרינוס בכרמל. "ארץ" – אוניברסיטת תל-אביב והחברה לחקירת א"י ועתיקותיה, ירושלים.
  עמ' 309-305 (בשיתוף עם מ' מרמורשטיין).
 69. תשס"ד. שרידי צמחים וחרקים  ממערות הרומח במדבר יהודה. בתוך: י' אשל (עורך). מחקרי יהודה ושומרון יג. עמ' 148-135; XIII (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 70. *תשס"ד. ערער אדום כאזרח הארץ בתקופה הרומית – התמודדות של צמחי מפלט עם תהליכי הכחדה. יער 4, עמ' 53-47 (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 71. *תשס"ה. בוטניקה ארכיאולוגית: שרידי צמחים ככלי לשחזור הסביבה, הכלכלה והחברה בימי קדם. בתוך: א' אקרמן, א' פאוסט, א' מאיר (עורכים).  ארכיאולוגיה וסביבה: דברי הכנס.  המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן. עמ'  133-117 (בשיתוף עם א' ויס).
 72. *תשס"ה. "הכל לפי דעתו של רואה" – הערכה מחודשת של שיעור 'כזית'. בד"ד 16, עמ' 89-77; 96-95 (עברית ותקציר באנגלית).
 73. תשס"ה. שרידי זרעים, פירות ומזיקים מחפירות הכפר עין גדי. עתיקות 49, עמ' *89-*102, 139.          (בשיתוף עם י' מלמד) (עברית ותקציר באנגלית).
 74. תשס"ה. הערות על אחדים ממוצרי הגורן:  קוטעים ותבן, מוץ וקטניות. לשוננו סז, עמ'  300-293;    III-II (עברית ותקציר באנגלית).
 75. תשס"ה. הרכבת שזיף על שקד. אמונת עתיך 63, עמ' 62-55.
 76. תשס"ו. זיהויי ההובנים. לשוננו סח, עמ' 103-93, III-IV (עברית ותקציר באנגלית).
 77. תשס"ו. עדות בוטנית להגעתם של פליטים מיהודה למערות מפלט בנחל ערוגות, בסתיו שנת 135 לספירה. בתוך: י' אשל (עורך). מחקרי יהודה ושומרון טו, עמ' 150-141, XVI (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 78. תשס"ו. גודלם של הזיתים בימי חז"ל . הליכות שדה 149, עמ'  28-23.
 79. תשס"ז. החוֹתָל והחוֹתָם של התמר. לשוננו סט, עמ' 50-39,III . (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 80. תשס"ז. לזיהוי שמותיהם של זני פֵּרות בלשון חכמים. לשוננו סט, עמ' 290-271V , (בשיתוף עם י' תבק  וא' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 81. תשס"ז. "מעלה עשן כל שהוא". סיני קמ, עמ' פ-פה (בשיתוף עם א' שמחוני).
 82. תשס"ט. שחזור מעדני הזיתים מהתקופה הרומית: השלכות פרשניות על דברי חז"ל. קתדרה 130, עמ' 30-17, 189 (בשיתוף עם י' תבק וא' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 83. תשס"ט. לזיהוי שמות השזיפים דורמסקן ואחון. לשוננו עא, עמ' 247-237, XII (בשיתוף עם י' תבק וא' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 84. תשס"ט. סוד החיים הטובים באורחן מור (Moyat Awad) – תחנת מעבר בדרך הבשמים. בתוך: י' אשל (עורך). מחקרי יהודה ושומרון יח, עמ'  176-165, XVIII (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 85. תשס"ט. מזונם של שוכני מערת הר-ישי – מערת מפלט בזמן מרד בר-כוכבא. בתוך: י' אשל (עורך). מחקרי יהודה ושומרון יח, עמ' 214-201, XIX (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 86. *תש"ע.    שיעור ככותבת הגסה. בד"ד 22 , עמ' 73-63, 94-93 (בשיתוף עם א' שמחוני וג' זיו) (עברית ותקציר באנגלית). וכן: כותבת הגסה מהי? (תיקונים והשלמות). עלון הנוטע ס"ד, עמ' 42-39 (בשיתוף עם א' שמחוני וג' זיו).

 

 1. תש"ע. שרידי מזון של יושבי מערות הרומח בסופו של מרד בר-כוכבא. בתוך: ח' אשל ור' פורת (עורכים), מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, ירושלים, עמ' 127-108 (בשיתוף עם א' שמחוני).
 2. תש"ע. מזונם של שוכני מערת הר-ישי. בתוך: ח' אשל ור' פורת (עורכים), מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, ירושלים, עמ' 253-239 (בשיתוף עם א' שמחוני).
 3. תש"ע. עדות בוטנית לנוכחותם של פליטים מיהודה במערות המפלט בנחל ערוגות בחורף שנת 135 לספירה. בתוך: ח' אשל ור' פורת (עורכים), ירושלים, עמ' 306-298   (בשיתוף עם א' שמחוני).
 4. תשע"ב. איך הסתיים באמת מרד בר-כוכבא? האומה 183, עמ' 131-135 (בשיתוף עם א' שמחוני).
 5. תשע"ב. הכַּשְׁרוּת של מצה העשויה מקמח שיפון. בד"ד ,26 עמ' 35-48; 71-70 (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 6. תשע"ג. מהי ערבה כשרה, מהי ערבה פסולה ומהי צפצפה. תחומין לג, עמ' 277-266 (בשיתוף עם א' שמחוני).
 7. תשע"ד. טעמי נטילת ערבה במצוות לולב. סיני קמו, עמ' קעו-קפא (בשיתוף עם א' שמחוני).
 8. תשע"ד. לזיהוי עצי השיטים של המשכן וכליו. בד"ד 28, עמ' 111-97; 48-47 (עברית ותקציר באנגלית).
 9. תשע"ה. האם עם ישראל כולו יכול להקריב את קרבן הפסח בבית המקדש. בד"ד 29, עמ' 53-43; 56
  (עברית ותקציר באנגלית).
 10. תשע"ז. תולעים מותרות למאכל. בד"ד 32, עמ' 94-83; 142-141 (בשיתוף עם א' שמחוני) (עברית ותקציר באנגלית).
 11. תשע"ח. זיהוי זני החיטה ששימשו לאפיית שתי הלחם ולחם הפנים. סיני קנא, עמ' קז-קיב  (בשיתוף עם י' תבק-קניאל ועם א' שמחוני).
 12. תשע"ט. פתרון תעלומת מידת גרעיני שעורה. תחומין לט, עמ' 470-468 (בשיתוף עם הרב הדר מרגולין ועם א' שמחוני).

* פרסום בעל תרומה חשובה או ייחודית.

Print Friendly, PDF & Email