דה-מלאך ניב

07.2020

ניב דה מלאך

שם המוסד:  האוניברסיטה העברית (הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה)

דוא"ל: niv.demalach@mail.huji.ac.il

תחומי עניין ומחקר: אני חוקר חברות צומח באמצעות שילוב של ניסויי שדה, ניסויים מבוקרים ומודלים מתמטיים. המחקרים שלי עוסקים בין השאר במגוון מינים, מגוון פונקציונאלי, תחרות על משאבים,  גודל זרע, מחזורי חיים, בנק זרעים, רעייה, ושיקום אקולוגי. בימים אלו אני מקים מערכת ניסויית גדולה המתבססת על מינים חד-שנתיים אופיינים לאדמות חמרה.

אתר המעבדה שלי: https://sites.google.com/view/niv-demalachs-homepage/home

 פרסומים בעברית:

 1. השפעת רעייה על עושר והרכב מיני צמחים עשבוניים בישראל – שיפור או דיכוי? kalanit.org.il/grazing-herbs
 2. היפותזת אסימטריות האור ודחיקה תחרותית של צמחים בעקבות דישון: תוצאות מניסוי בגן לאומי בית גוברין kalanit.org.il/light-asymmetry
 3. רעייה ובצורת בספר המדבר – מגמות ארוכות טווח בכיסוי הצומח המעוצה magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=258

פרסומים באנגלית:

רשימה מעודכנת ניתן למצוא כאן: https://scholar.google.co.il/citations?user=kJUmMxoAAAAJ&hl=en

 1. DeMalach, N., Ron, R. & Kadmon, R. 2019. Mechanisms of seed mass variation along resource gradients. Ecology Letters 22 (1), 181-189
 1. DeMalach, N., Saiz, H., Zaady, E. & Maestre R. 2019. Plant species-area relationships are determined by evenness, cover, and aggregation in drylands worldwide. Global Ecology and Biogeography 28 (3), 290-299
 1. Paz-Kagan, T., DeMalach, N., Zaady E & Shachak, M. 2019. Effects of resource redistribution on annual plant communities in a runoff harvesting system Journal of Arid Environment (accepted)
 1. DeMalach, N., & Kadmon, R. 2018. Seed mass diversity along resource gradients: The role of allometric growth rate and size‐asymmetric competition. Ecology 99 (10):219-2206
 1. DeMalach, N. 2018. Toward a mechanistic understanding of the effects of nitrogen and phosphorus additions on grassland diversity. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 32: 65-79
 1. DeMalach, N., & Kadmon, R. 2017. Light competition explains diversity

decline better than niche dimensionality. Functional Ecology 31 (9): 1834-1838

 1. DeMalach, N., Zaady, E., & Kadmon, R. 2017. Contrasting effects of water and nutrient additions on plant communities: a global meta-analysis. Global Ecology and Biogeography 26 (8): 1-10.
 1. DeMalach, N., Zaady, E.,Kadmon, R. 2017. Light asymmetry explains the effect of nutrient enrichment on grassland diversity. Ecology letters 20(1): 60-69
 1. Segre, H.*, DeMalach, N.*, Henkin, Z., Kadmon R. 2016. Quantifying competitive exclusion and competitive release in ecological communities: A conceptual framework and a case study. PloS one 11(8): e0160798. *Equal contribution

 

 1. DeMalach, N., Zaady, E., Weiner, J., Kadmon, R. 2016. Size asymmetry of resource competition and the structure of plant communities. Journal of Ecology 104(4): 899-910.
 1. Segre, H., Ron, R., DeMalach, N., Henkin, Z., Mandel, M., Kadmon, R. 2014. Competitive exclusion, beta diversity, and deterministic vs. stochastic drivers of community assembly. Ecology Letters 17 (11): 1400-1408.
 1. DeMalach, N., Kigel, J., Voet, H., Ungar, E.D. 2014. Are semiarid shrubs resilient to drought and grazing? Differences and similarities among species and habitats in a long-term study. Journal of Arid Environments 102: 1-8.
 1. Levin, N., Watson, J.E.M., Joseph, LN, Grantham, H.S., Hadar, L., Apel, N., Perevolotsky, A., DeMalach, N., Possingham, H.P., Kark, S. 2013. A framework for systematic conservation planning and management of Mediterranean landscapes. Biological Conservation 158: 371-383.
Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית