סיכום השתלמות כלנית בבקעה הצפונית ועמק בית-שאן, פב. 2022

אבי שמידע, חוג כלנית, המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות- האוניברסיטה העברית בירושלים –  avi.shmida@gmail.com

אורי פיק , מכון וויצמן למדע, חוג כלנית וחוג פרפרי ישראל – uri.pick@weizmann.ac.il, pickronni@yahoo.com

תמונת השער: מצוק משכיות אשר בשולי וואדי אל-מאליח, תצורת עין אל-אסאד (מצוק הבלאנש), צילם אורי פיק ©

 

תקציר:

למצגת ההשתלמות של אורי פיק  – לחץ כאן  (להורדת קובץ PDF אל המחשב)

תחנות ההשתלמות:

 1. תל אצטבה באתר הארכיאולוגי בית-שאן
 2. מצפור משכיות ומצוק משכיות בואדי אל-מאליח
 3. מצפה חמדת ברכס אום-זוקה
 4. חרבת מרח אל-עינב בין צומת חמרא לצומת בקעות
 5. תחנת השיזף מול חמרא
 6. ספר מכורה (אם יישאר זמן)

[ מפת תחנות ההשתלמות ]

מבוא

טבלה מספר 1 –צמחי גליל מערבי בלעדיים או תת-בלעדיים

טבלה מס.2   צמחים אופייניים ויחודיים לגליל-המערבי

==================

תחנות ההשתלמות:

1 –  תל אצטבה

רום טופוגרפי  מינוס -110 מטר מעל פני הים

 

2 – משכיות: מצפור משכיות ומצוק משכיות בנחל אל-מאליח

רום טופוגרפי  מינוס -60 מטר מעל פני הים

 

3 – חמדת: תורמוס מצפה חמדת, ספר רתם המדבר

רום טופוגרפי 153  מטר מעל פני הים

 

4 – חר.מרח אל-עינב (בין צומת בקעות לצומת חמרא)

רום טופוגרפי מינוס -146  מטר מעל פני הים

 

5 – תחנת השיזף מול חמרא

רום טופוגרפי מינוס -96  מטר מעל פני הים

 

6 – ספר מכורה

רום טופוגרפי 201  מטר מעל פני הים

 

ספרות

 1. אביאל ש שפירא א ופולק ג 2018 מגמות בהרכב הצמחייה בחתך גלבוע – בקעת בית-שאן. כתב-עת "כלנית" מספר 5.
 2. אורשן ג שמידע א ונוי-מאיר ע 1975 סקר מרעה טבעי בשומרון המזרחי. חוברת המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
 3. זהרי מ. 1955. גיאובוטניקה, ספריית פועלים / מענית, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה, 590 עמ'.
 4. פולק ג 1986 צומח ארץ-ישראל. סיורים5-1, האוניברסיטה הפתוחה. רמת-אביב.
 5. פולק ג 1992 צומח וצמחים. יחידות 6-1, האוניברסיטה הפתוחה. רמת-אביב.
 6. שמידע א ואורבך מ 1984 על הצנון ועל ריחות בני משפחתו. מדוע לצמחי המצליבים ריח צנון כה חריף?  "לדעת", כרך י"ד חוברת 7 עמ' 8-7.
 7. שמידע, א. ופולק, ג. 2007. הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א. רשות הטבע והגנים.
 8. שמידע, א. 2015. הבקעה וספר שומרון – סיכום השתלמות כלנית  19.3.2015 כלנית 2    http://www.kalanit.org.il/?p=2404  http://www.kalanit.org.il/sikum-pleshet-7-8-2-2018/
 9. שמידע א וגיל ה 2020 סיכום השתלמות כלנית לעמק בית-שאן, 5.3.2020, כתב-עת "כלנית", מספר 7.

————————

Auerbach, M. and A. Shmida, Patch formation among Israeli Crucifers: How do they get away with it?  Ann. Miss. Bot. Gardens, 74: 583-594

Kunin B and Shmida A 1997.  Plant reproductive traits as a function of local density, regional and global abundance.  Conservation Biology 11 (1):183-192

Shmida, A. and M. Auerbach, 1983. The strange mustard smell of the Crucifers.  Israel Land and Nature 9:3, 61 66

================

כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©

לציטוט : שמידע א ופיק א 2022 סיכום השתלמות כלנית בבקעה הצפונית ועמק בית-שאן, פברואר 2022. כתב-עת "כלנית" 9.

================

 

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית