בן-חילף עדין Eragrostis amabilis – צמח גר חדש לישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

בר שמש – יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א  shemeshbar@tauex.tau.ac.il

צמח גר חדש לישראל,  בן הסוג בן-חילף Eragrostis amabilis התגלה בגינות בנימינה. מוצע לקרוא למין "בן-חילף עדין". זהו מין זר בעל פוטנציאל פלישה ולכן מובא לידיעת חובבי הטבע והבוטנאים כך שנוכל לאסוף עליו מידע ולעקוב אחרי התפשטותו. תיאור המין, תפוצתו העולמית וטבלת השוואה בין מיני בין-חילף אחרים הגדלים בישראל – מובאים להלן.

מבוא

בסוף הקיץ האחרון, ב-4 בספטמבר 2019, הבחנתי בצמח דגני בלתי מוכר הגדל בערוגה מושקית שבשפת רחוב העצמאות בבנימינה. מראהו הכללי הזכיר את מיני הסוג בן-חילף, אך גודלן הזעיר של השיבוליות והריסים בשולי המוצים, מבדילים אותו ממיני הסוג האחרים. במקום היו מספר פרטים, הגדלים יחד עם עשבוניים אחרים המאפיינים בתי-גידול מופרים, רבים מהם ממשפחת הדגניים (זיפן מצוי, אצבען ריסני, בת-יבלית מצרית, חלבלוב הכדורים ועוד). בסריקה לאורך הרחוב נמצאו שלושה מקבצים קטנים נוספים, סמוך למקבץ המדווח ובאותו בית גידול. לאחר איסוף דגימה ובחינתה הגדרתי את המין כ-Eragrostis amabilis  מין הנפוץ באפריקה הטרופית ודרום-מזרח אסיה. המין מוכר גם כ- E. tenella, הנחשב כיום שם נרדף, ועל-פיו נבחר השם העברי המוצע – בן-חילף עדין (tenellus – מלטינית: "שברירי", "עדין". amabilis  – "נחמד"). מין דגן זה ניכר בתפרחות עדינות ובפרחים זעירים הנראים שעירים, אך בהגדלה ניתן להבחין שהשיבוליות ריסניות – סימן המייחד את המין משאר המינים המוכרים בישראל.

בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©    בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©    בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©
בן-חילף עדין Eragrostis amabilis . מימין: תקריב על המכבד – ניכרות היבלות השעירות בבסיס ענפי המכבד. במרכז: מראה כללי. משמאל: מראה כללי במקום מציאת הצמח, ערוגה מושקית בצד רחוב בבנימינה.  צלם בר שמש ©

תיאור המין  – בן-חילף עדין  .Eragrostis amabilis L.

בן-חילף עדין (שם עברי מוצע) הוא דגני חד-שנתי, הגדל בגושים דלילים. לצמח ציצת שורשים. הוא מסועף מבסיסו, גבעוליו נטויים עד זקופים, גובהו עד 50 ס"מ. פי נדני העלים מזוקן. הלשונית שבין נדן העלה לטרף עשויה שורת שערות קצרצרות. טרפי העלים סרגליים, נגללים בהתייבשם. התפרחת מכבד רפה בקצות הקנים. בבסיס ענפי המכבד בלוטות ירקרקות שעירות, האופייניות לסוג. השיבוליות קטנטנות, מוארכות-ביצניות, אורכן 2.5-1.5 מ"מ, רוחבן 1.2-0.9 מ"מ, פחוסות מצדדיהן, מכילות 8-4 פרחים רעופים, מסורגים בשני טורים על ציר השיבולית. הגלומות בלתי שוות בארכן, מחודדות, קצרות מהפרח התחתון בשיבולית, נושרות בהבשלה. המוץ התחתון ביצני, קהה. המוץ העליון איזמלני-צר, לאורכו  ריסים, המתפשקים בהבשלה והם המקנים לשיבוליות את המראה הריסני האופייני. הגרגר ביצני, חום כהה, נפרד בקלות מן המוצים  (Flora of Pakistan, China,Plants of the world on line ).

תפוצה עולמית

כאמור, זהו מין הנפוץ באפריקה הטרופית ודרום-מזרח אסיה, במדינות כגון: הודו, פקיסטן, סין, יפן ורבות ממדינות החצי הדרומי של יבשת אפריקה (Cope 1998, Feinbrun-Dothan 1986). על-פי ה-Euro+Med PlantBase המין מוכר גם ממצרים (Boulos 2005).

למין פוטנציאל פלישה, אם כי אינו נחשב פולש אגרסיבי, והוא דווח כמתפשט במרכז-אמריקה (Plants of the world online), בדרום ארצות-הברית (CABI Invasive Species Compendium ) ובאיים אחדים באוקיינוס השקט (USDA Natural resources). מין זה עמיד ליובש ולתנאים קיצוניים למדי, לכן ניתן לשער שקיים פוטניצאל להתבססותו בישראל וראוי לעקוב אחר דיווחים על מציאתו באתרים אחרים בעתיד.

     בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©        בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©        בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©
בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©. מימין: תקריב על השיבוליות הריסניות (הגדלה X100), במרכז: מראה כללי, משמאל: מוצים וגרגרים של השיבוליות.

חלוקת הסוג לקבוצות (סקציות)

בסוג בן-חילף כ-400 מינים שמקורם בעיקר באזורים הטרופיים והסובטרופיים (Clayton et al.2006), כאשר החלוקה המסורתית למיני הסוג נעשית בעיקר על-פי אופן התפרקות השיבוליות הבוגרות – יש המחלקים את הסוג ל-4 קבוצות (סקציות) עיקריות:

Platystachia: השיבוליות הבוגרות נושרות בשלמותן

Psilantha: השיבוליות מתפרקות מלמעלה למטה, ציר השיבולית נותר שלם.

Eragrostis: השיבוליות מתפרקות מלמטה כלפי מעלה, המוץ העליון נותר יציב לאחר נשירת המוץ התחתון.

Lappula: השיבוליות מתפרקות למטה כלפי מעלה, המוץ העליון נושר ביחד עם המוץ התחתון.

קיימות חלוקות נוספות למספר קבוצות גדול יותר שהוצעו על-ידי חוקרים שונים, אחת מהן היא של Cope 1998 אשר חילק מינים אפריקניים ל-9 קבוצות (שלא ניתנו להן שמות, אלא מספור מ-1 עד 9), שהרלוונטיות ביניהן למינים הגדלים בישראל הן:

קבוצה 3: הקרין שבמוץ העליון מיובל-ריסני. פרחי השיבולית מתפרקים מלמעלה, פרקי ציר השיבולת נושרים עם הפרח.

קבוצה 7: פרחי השיבולית מתפרקים מלמעלה, פרקי ציר השיבולת נושרים עם הפרח.

קבוצה 8: פרחי השיבולית מתפרקים מתחתית השיבולית כלפי הקצה, ציר השיבולית נותר שלם, המוץ העליון נושר עם המוץ התחתון יחדיו. בזנים מתורבתים (למשל בן-חילף טף), השייכים לקבוצה, השיבוליות נותרות יציבות ואינן נושרות.

קבוצה 9: פרחי השיבולית מתפרקים מתחתית השיבולית כלפי הקצה, ציר השיבולית נותר שלם, המוץ העליון נותר יציב על הציר הרבה לאחר נשירת המוץ התחתון.

בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©  בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©
בן-חילף עדין Eragrostis amabilis , צלם בר שמש ©. מימין: תקריב על המכבד – ניכרות היבלות השעירות בבסיס ענפי המכבד. משמאל:
תקריב על השיבוליות הריסניות (הגדלה X50), בשיבולית השמאלית ניכרות הגלומות.

טבלת השוואה בין המינים שתועדו בישראל

בישראל תועדו 12 מינים מהסוג בן-חילף (כולל בן-חילף עדין), 9 מהם הובאו בפלורה פלסטינה (Feinbrun-Dothan 1986) ועוד 2 מינים (בן-חילף טף שהינו פליט תרבות ובן-חילף ירקרק, שנאסף על-ידי שולץ בירדן)  נרשמו באטלס לצמחי פלורה פלסטינה (Danin 2004).

הטבלה הבאה מפרטת הבדלים עיקריים למינים השונים שתועדו בישראל:

לשונית פי נדני העלים מכבד צורת חיים גובה (ס"מ) קבוצה שם מדעי שם עברי
שורת שערות קצרות מזוקן מכונס עד מבודר ח"ש 6-50 3 E. amabilis עדין
ציצת שערות מזוקן מבודר ר"ש 45-90 7 E. echinochloidea דמוי-דוחנית
קרומית- ריסנית ללא זקן-שערות מכונס ח"ש 10-150 7 E. japonica מופסק
ציצת שערות מזוקן מבודר ח"ש 8-70 8 E. pilosa שעיר
ציצת שערות מכונס עד מבודר ח"ש 20-90 8 E. tef טף
ציצת שערות מזוקן מכונס עד מבודר ח"ש 10-90 9 E. cilianensis גדול-שיבולית
ציצת שערות מזוקן מכונס ר"ש 15-40 9 E. sarmentosa הביצות
ציצת שערות מזוקן מבודר ח"ש 50-70 9 E. virescens ירקרק
ציצת שערות מזוקן מבודר ר"ש 60-150 9 E. prolifera משגשג
ציצת שערות מזוקן מבודר ח"ש 5-50 (80) 9 E. barrelieri נמוך
ציצת שערות ריסני מבודר ר"ש 70-80 9 E. palmeri פלמר
ציצת שערות מזוקן מבודר ח"ש 6-60 9 E. minor קטן

 

המשך הטבלה:

תפוצה סימנים מיוחדים גלומות פרחים בשיבולית אורך  X רוחב השיבולית (מ"מ) בלוטות שם עברי
אפריקה, אסיה המוץ העליון ריסני בלתי-שוות, נשירות 4-8 1.5-2.5 x 0.9-1.2 + עדין
 אפריקה שוות, נשירות 5-16 2-6 x 2.2-3.5 + דמוי-דוחנית
מז' אירופה, אסיה, אפריקה, והאמריקות 2 אבקנים שוות, לא נשירות 4-8 1.3-2.5

 

מופסק
קוסמופוליטית חיקי ענפי המכבד שעירים בלתי-שוות, נשירות 4-14 3-7 x 0.7-1.2 + שעיר
אירו-אסיה, אפריקה, דרום-אמריקה השיבוליות אינן נושרות שוות, נשירות 4-12 5.5-9 x 1.5-2 טף
קוסמופוליטית שוות, נשירות 5-60 3-20 x 2-4 ++ גדול-שיבולית
אפריקה קנה-שורש שוות, נשירות 6-8 3-7 x 1.5-1.7 הביצות
דרום-אמריקה, אירופה לא שוות, נשירות 7-9 4-5 x 1 +/- ירקרק
אפריקה, דרום-אמריקה שוות, נשירות 8-30 4-15 x 1.5-2 משגשג
קוסמופוליטית שוות, נשירות 5-30 5-20 x 1.3-2 + נמוך
צפון אמריקה ומקסיקו שוות, נשירות 6-12 4-6 x 1-2 פלמר
קוסמופוליטית בלוטות בשולי העלים שוות, נשירות 6-16 (40) 3-15 x 1.3-2 ++ קטן

 

תודות

תודה לדרור מלמד על התמונות הנהדרות ועל העזרה בהבאת ידיעה זאת אל הכתב.

ספרות:

Clayton WD Vorontsova MS Harman KT and Williamson H 2006 onwards. GrassBase – The Online World Grass Flora. http://www.kew.org/data/grasses-db.html
CABI Invasive Species Compendium  https://www.cabi.org/isc/datasheet/21632
Cope TA 1998 A Synopsis of Eragrostis Wolf (Poaceae) in the Flora Zambesiaca Area. Kew Bulletin, Vol. 53: 129-164.
Euro+Med PlantBase http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameCache=Eragrostis&PTRefFk=7100000
Feinbrun-Dothan N 1986 Flora Palaestina, Vol. 4, Alismataceae to Orchidaceae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.
Flora Zambesiaca, Kew Gardens http://apps.kew.org/efloras/namedetail.do?flora=fz&qry=key&taxon=8116&keyid=1924
Flora of Pakistan online http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=200025358
Flora of China online http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200025358
Institute of Pacific Islands Forestry, Pacific Island Ecosystems at Risk http://www.hear.org/pier/species/eragrostis_amabilis.htm
Plants of the world online http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:401703-1#distribution-map
USDA Natural resources conservation resources https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=ERAM7

 ==============================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית"  ©
לציטוט: שמש ב 2020 בן-חילף עדין Eragrostis amabilis– צמח גר חדש לישראל, כתב-עת "כלנית", מספר 7.
https://www.kalanit.org.il/eragrostis-amabilis-new-to-israel

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה