השפעת רעיית בקר בחורש ים תיכוני בשמורת הר מירון על הצמחייה העשבונית בקרחות חורש – נספח 3

טליה אורון ורננה לביא

נספח 3. רשימת המינים הייחודיים בכל טיפוס ממשק בעונות 2015 ו-2016

הערה: בניתוח נכלל גם כל טקסון שלא הוגדר בשלמות (ניתן "כינוי" במרכאות או שם המין ב"מ), מכיוון שבעת הדיגום מין לא מזוהה קיבל בעקביות אותו כינוי.

 

#

2015

מס' פרטים

2015

מס' פרטים

2016

מס' פרטים

2016

מס' פרטים

ביקורת

רעייה

ביקורת

רעייה

עפאים-מערב

נריה-מערב

עפאים-מזרח וזבד

נריה-מזרח ורבטיה

1 אביבית בינונית 2 אספסת ב"מ 12 אזנב 1 אלמוות הכסף 2
2 אוזן-הגדי הצהובה 9 אספסת גלגלית 3 אחיגזר ההרים 1 שעלב ארוך 1
3 אזוב מצוי 2 אספקלריה נאה 1 אספסת אשונה 6 גזיר יושב 14
4 אחיגזר ההרים 1 גזיר יושב 11 בקית הכלאיים 4 גרניון רך 7
5 אליסון מצוי 1 גרגרנית לילכית 7 בקיה תרבותית 1 דבקת החומות 1
6 אלמוות הכסף 2 דבקת החומות 1 בן שעורה מצוי 12 דגני "מאדים" 1
7 אספקלריה חרמשית 1 דגנין מצוי 1 בן-חיטה רב-אנפין 2 דגנין מצוי 1
8 אפון מצוי 2 זון רב-שנתי 5 ברומית הגגות 1 זון רב-שנתי 25
9 ארביס אביבי 1 חלבלוב צר-עלים 1 ברומית עקרה 1 זנב-הכלב מצוי 1
10 ארבע-כנפות מצויות 1 טופח ריסני 1 גזיר מזיק 1 כתרון זעיר פרח 17
11 ביקיה תרבותית 4 ילקוט הרועים 3 גרניון ב"מ 1 לוטוס מצוי 1
12 בן-חיטה רב-אנפין 2 מקור-החסידה הגדול 1 דבשה הודית R 3 מורכב ב"מ 2
13 בן-סירה קטן מיובל 5 פעמונית קטנה 1 דמומית קטנת פרי 1 מקור-החסידה המצוי 2
14 בקיה ארצישראלית 2 קחוון ארצישראלי 16 דרדית מצויה 13 מרגנית השדה 8
15 ברומית אזמלנית 5 קחוון הגליל 1 דרדרת צהובה 22 פילגון ארצישראלי 18
16 ברומית הגגות 2 תלתן אלמוות 2 ולריינית משולחפת 2 לחך כרתי 5
17 ברומית המטאטא 3 תלתן ב"מ 7 זנב-העקרב השיכני 5 פרג אגסני 1
18 גזיר דק-עלים 35 תלתן הכדורים 5 זנב-עכבר פעוט RR 6 צללית הכלאיים 1
19 גרגרנית מצויה 2 זקן-הסב המצוי 2 קידה שעירה 1
20 דבשה חרוצה 43 חבלבל סיצילי 1 קיצנית עטופה 1
21 דופרית תמימה 1 חרמשית השדות R 8 שום משולש 1
22 דרדית מצויה 9 טופח מצוי 7 שינן 6
23 דרדרת צהובה 15 טופח ריסני 13 תלתן לבן R 6
24 ולריינית משולחפת 10 כתלית זעירה 3 תלתן לביד 2
25 זנב-הכלב ב"מ 1 כתרון עקרבי 5 תלתן קלוסי 3
26 זנב-הכלב העדין 21 לוטוס יהודה 5 תלתן תת קרקעי 4
27 זנב-הכלב מצוי 7 מורכב "עלים" 5
28 זנב-העקרב השיכני 7 מורכב "חבלבלי" 7
29 זעזועית גדולה 10 מסרק ב"מ 1
30 זעריר כוכבני 1 מצילתיים מצויים 2
31 זקן-הסב המצוי 6 מקור-החסידה הגדול 1
32 חבלבל איטלקי 1 מרבה-חלב מונפלייני 3
33 חגווית שעירה 3 מרוות ירושלים 4
34 חלבלוב ב"מ 2 ניסנית ארצישראלית 4
35 חלוקה הררית 2 עדשה מזרחית 5
36 חפורית ב"מ 1 עדשה מצויה 2
37 חפורית מצויה 2 עוקצר מנוצה R 2
38 טופח ירושלים 3 פרע קטן עלים 7
39 טרשנית שרועה 6 פשתה אשונה 4
40 כרבולתן השדות 1 ציפורנית מפושקת 4
41 כשות ב"מ 6 ציפורנית מצרית 1
42 כתמה עבת-שורשים 2 ציפורנית ענפה 1
43 כתרון עקרבי 10 קדד האנקולים 3
44 מסרק ב"מ 4 קוציץ סורי 2
45 מצילתיים מצויים 17 קחוון ב"מ 1
46 מקור-החסידה ב"מ 1 קחוון הגליל 44
47 מרבה-חלב מונפלייני 3 קפודן מצוי 8
48 מרוות ירושלים 3 קרדה מכסיפה 11
49 ניסנית זיפנית 1 קרדומית השדה 3
50 ניסנית ירושלים 5 שברק קוצני 41
51 ניסנית כינורית 3 שלהבית דביקה 1
52 נשרן ב"מ 1 שעורת התבור 87
53 נשרן צפוף 1 שרעול שעיר 2
54 סחלבן החורש R 1 תלתן מאדים 24
55 סירה קוצנית 15 תלתן נאה 5
56 עדשה מזרחית 3
57 עוקצר מצוי 72
58 עלקלוק רחב-עלים 11
59 עלקת ב"מ 1
60 פואה מצויה 1
61 פרג ב"מ 2
62 פרסת-הסוס ב"מ 5
63 פשתה שעירה 17
64 פשתת המכבד 19
65 צהרון מצוי 1
66 צורית ספרדית 5
67 ציפורנית מצרית 4
68 צלבית ארוכת-שיבולת 14
69 קוציץ סורי 2
70 קחוון רב-קרניים 39
71 קיצנית עטופה 1
72 קרנונית דביקה 2
73 רקפת מצויה 1
74 שום שעיר 7
75 שיבולת-שועל מתפרקת 85
76 שינן 3
77 שמשון ב"מ 2
78 שמשון מצוי 8
79 שמשון ריסני 4
80 שעורה מכחילה 6
81 שעלב ריסני 5
82 תלתן הארגמן 2
83 תלתן נאה 1
84 תלתן קלוסי 23
85 תלתן תריסני 8

 

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: כתב-עת "כלנית" מספר

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית