מתכונות לרישום פריטי ספרות

 ברשימת הספרות יופיעו כל המקורות המצוטטים בגוף המאמר ורק הם, מסודרים על פי א"ב ושנת הפרסום ועל פי המתכונת הבאה:

מאמר מכתב עת
שוורץ-צחור ר. פרבולוצקי א. יונתן ר. ונאמן ג. 2003 השפעת משטר רעייה על גיאופיט בעל פרחי ראווה – כלנית מצויה. יער  4: 59-54.

ספר
שמידע א. ופולק ג. 2007 צמחים בסכנת הכחדה בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.

פרק מספר
רילוב ג. וגיא–חיים ת. 2013 שוניות סלעיות בליטורל חופי הים התיכון הישראלי – אקוסיסטמות בשינוי פאזה. בתוך: סטמבלר, נ. (עורכת):הוד הים – יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל. העמותה הישראלית למדעי הימים.

אתר אינטרנט
המשרד להגנת הסביבה. 2013  פסולת .(אתר האינטרנט של המשרד www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste), נצפה ב- 11בפברואר  2014.

Article
Goubitz S. Werger MJA. Shmida A. & Ne’eman G. 2002. Cone abortion in Pinus halepensis: the role of pollen quality tree size and cone location. Oikos 97: 125-133.

Book
Ne’eman G. & Trabaud L. (editors) 2000. Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, Leiden

Book chapter
Shmida A. Lev-Yadun S. Goubitz S. & Ne’eman G. 2000 Sexual allocation and gender segregation in Pinus halepensis, P. brutia and P. pinea. In: Ne’eman, G. and Trabaud, L. (eds). Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, Leiden, pp. 91-104.

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית