סיכום השתלמות כלנית בפלשת ובנגב המערבי – 7-8.2.2018

 אבי שמידע  – המחלקה לאבולוציה ואקולוגיה והמרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית ירושלים  avi.shmida@gmail.com מימי רון – מכון דש"א החברה להגנת הטבע וחוג כלנית  mimiron47@gmail.com גדי פולק  – מערכת כלנית gadpollak@gmail.com בהשתלמות זו נלמדו בתי-הגידול של אזור מישור החוף הדרומי (פלשת) והנגב המערבי והודגש הייחוד האקלימי, הגיאומורפולוגי והאדפי (קרקע וגיאולוגיה) של מישור החוף. הרכבי הצמחייה בתחנות ההשתלמות הציגו … המשך לקרוא סיכום השתלמות כלנית בפלשת ובנגב המערבי – 7-8.2.2018