הפריחה של רומולאה צידונית Romulea Phoenicia בכרמל החלה – באיחור של חודש!

אראלה הרי, חוג כלנית לבוטינקה – joseph_h@012.net.il אבי שמידע, חוג כלנית לבוטינקה –  avi.shmida@gmail.com צילמו: אראלה הרי וערגה אלוני 18.1.2017 על האיחור בפריחה של רומולאה צידונית בחורף שנת תשע"ז והסיבות לתופעה רומולאה צידונית Romulea Phoenicia (איריסיים) היא גיאופיט קטן ויפהפה המוגבל בתפוצתו בישראל לכרמל אך שכיח בו באזורים נרחבים על גבי קירטונים וחווארים רכים שטופי … המשך לקרוא הפריחה של רומולאה צידונית Romulea Phoenicia בכרמל החלה – באיחור של חודש!