תוכנית השתלמויות כלנית תשע"ט, 2018-2019

  תאריך יום אזור נושאי ההשתלמות מקום יציאה והערות
1 14.11.2018

15.11.2018

ד', ה'  דרום הגולן צומח דרום-הגולן, מבשרי הגשם, גיאופיטים הפורחים בסתיו עפולה (תחנה מרכזית)
2 13.12.2018 ה'  

(רק יום אחד)

   נחל פרת, מצוקי ו.עוגה צומח מדבר-יהודה, סתוונית-טוביה, שלהבית המדבר, ירושלים – בנייני האומה
3

מקצועית

3.1.2018   ה' (רק יום אחד) עין-גדי גן-בוטני עין-גדי, צמחים סודנים בשמורת עין-גדי מכוניות פרטיות, נפגשים בכניסה לקיבוץ עין-גדי
4   24.1.2018 ה שפלה צפונית: יער חרשים, אוג קוצני באורנית, יער קולה, נחל נטוף(בין נעלה לנילי) פתיחת שוק האבקה: דבורים גדולות ופרחים עשירי גמול;  נחל מערות(כרוב כרתי) ומצוק מגדים   תחנת ראש העין
5 27.2.2019
28.2.2019
ד', ה' נגב מערבי גבעות רוחמה, נחל גרר, חולות גבולות, חלוצה בנגב תחנת רכבת נתיבות
6 13.3.2019

14.3.2019

ד', ה' ספר שומרון ובנימין, דרך אלון, מצוקי נחל מכוך חגורת הספר במזה"ת, צומח הסהר-הפורה: איריס שחום, מדוע בצומת-רימונים "כתם-חם" של מינים אדומים? בנייני האומה -ירושלים
7 3.4.2019

4.4.2019

 

ד', ה' הר-הנגב הגבוה, תחנה ברכס-בוקר, [ אם לא ירד גשם נעבור לג"ת] 3 גלי התיישבות בהר-הנגב ובמדבר(?) והקשר לשינויי-אקלים(ערער אדום); הצומח השרידי של הר-הנגב; מדוע אין שיטת הנגב בהר-הנגב?  תחנת רכבת להבים
9 1.5.2019

[ יום השואה]

2.5.2019

ד', ה' רום החרמון צמחי השלוגיות מקדימי פריחה: רומוליאה, זהבית, צבעוני. צומח אלפיני לעומת צומח כר-כוצי.

; מדוע הטרגקנטים כדוריים וקוצניים?

הקריות בחיפה
10 29.5.2019

30.5.2019

ד', ה' הר-כחל בחרמון סקר צומח וצמחים צפוניים ו"אדומים" ברכס כחל בשיתוף רט"ג. מיפוי מיני עצים נדירים בחרמון. תחנת רכבת מפרץ חיפה (הקריות)
11 מקצועית 13.6.2019 ה מצוק מנרה, מצוק הר-אביתר צמחי מצוקים וסלעים; מדוע צמחים נדירים ורליקטים גדלים במצוקים? מכוניות פרטיות, נפגשים בצומת עין זיתים ליד צפת מצד מזרח לכביש המוביל לדלתון
12 27.6.2019 ה' יום עיון כלנית – סיכום השנה:   תשע"ח. ביקור בגן-הבוטני בגבעת-רם מציאות, חידושים וקשר אקלים לפנולוגיה (פריחה) בשנת תשע"ט גבעת-רם בירושלים (הפגישה בכניסה הראשית של הגן בנווה-שאנן, רחוב הרצוג)