זלזלת היערות – צמח בר חדש לישראל

עוז גולן, golanoz.me@gmail.com
הביא לדפוס – אבי שמידע

מין חדש לישראל, זלזלת היערות .Clematis vitalba L (נוריתיים) התגלה לאחרונה בהרי ירושלים וכנראה גם בשומרון. מין זה גדל בארצות אירופה  ואגן הים התיכון, אך לא דווח עד כה מישראל,ירדן מצרים ולוב. הצמח דומה לזלזלת מנוצה ופורח באותו מועד (תחילת הקיץ) אך עלי הכותרת שלו וגם ענפיו הצעירים- שעירים. אנו מדווחים בפעם הראשונה על המציאה המפתיעה.


בסיור שהתקיים בסטאף שבהרי ירושלים בחודש יולי 2018, הופתענו למצוא מין בר ולא מוכר של זלזלת השכיחה באגן נחל שורק. מתחת לסטאף, בערוץ הנחל, נצפו מספר פרטים ענקיים של זלזלת המטפסים על עצים שונים. במבט מרחוק זוהו הפרטים כצמחי זלזלת מנוצה (Clematis flammula) – צמח הגדל בחורשים של אלון מצוי בצפון הארץ ובמרכזה. ואולם, צבע הפרחים היה דהוי בניגוד לצבע הלבן-בוהק  של פרחי זלזלת מנוצה.

זלזלת היערות  בסטאף, הרי ירושלים, 1.8.2018. צילם: עוז גולן © תפרחת זלזלת היערות לעומת תפרחת ז.מנוצה, צילם:עוז גולן ©
מימין – זלזלת היערות  בסטאף, הרי ירושלים, 1.8.2018. צילם: עוז גולן ©
שתי תמונות משמאל – תפרחת זלזלת היערות לעומת תפרחת ז.מנוצה, (ז.היערות צולמה בסטאף, וז.מנוצה צולמה ביערה). צילם:עוז גולן ©
להגדלה – לחצו על התמונות

בחינה מדוקדקת יותר של הפרטים מהסטאף הראתה הבדלים מהותיים נוספים המבדילים אותה מזלזלת מנוצה. הכותרת קטנה יותר ושעירה משני צדדיה (ולכן חסר הלובן המבריק), המאבקים קצרים  (בהשוואה לזלזלת מנוצה שלה מאבקים מאורכים), וכן הענפים הצעירים הירוקים היו שעירים . גם צורת העלים הייתה שונה. בעוד שלזלזלת מנוצה עלה מנוצה פעמיים בעל עלעלים קרחים חלקים, הרי שבזלזלת של הסטאף העלה מנוצה רק פעם אחת והעלים לרוב רחבים ומשוננים.
השוואה שערכנו בין צמחי הזלזלת של הסטאף לבין אלה של הגליל המערבי בערוצים הסמוכים ליערה ובדיקה חוזרת באוגוסט של הפירות בשני האתרים, הראתה במפתיע הבדלים מהותיים  גם בצורת הפרי: פרודות הפרי של זלזלת הסטאף מקובצים צפופים, אינם פחוסים, וחסרי השוליים המודגשים המאפיינים את הזלזלת המנוצה.

זלזלת היערות - עלים וגבעולים. צילם: עוז גולן © זלזלת היערות - עלים וגבעולים. צילם: עוז גולן ©  זלזלת היערות - עלים וגבעולים. צילם: עוז גולן ©

 

זלזלת היערות - עלים וגבעולים. צילם: עוז גולן © זלזלת היערות - עלים וגבעולים. צילם: עוז גולן ©
זלזלת היערות – עלים וגבעולים. צילם: עוז גולן ©
1.8.2018 בסטאף, הרי ירושלים.
להגדלה – לחצו על התמונות

סקירה בספרות הראתה שבמזרח הים-התיכון, כולל בלבנון, ידועים שני מינים קרובים של זלזלת הפורחים בחודש מאי (ולא כמו זלזלת הקנוקנות בחודשי דצמבר-ינואר): זלזלת מנוצה (Clematis flammula) וזלזלת היערות (Clematis vitalba). כל הסימנים הללו שתוארו לזלזלת של הסטאף מוזכרים בספרות המדעית כסימנים המאפיינים את זלזלת היערות.
מרבית הפלורות הים-תיכוניות, מציינות את התכונה של שעירות שני צידי הכותרת, הפרחים הדהויים (לבנים-ירקרקים) והעלים המנוצים פעם אחת כתכונות מפרידות בין שני המינים. חלקן אף מזכירות את צורת העלעלים האופיינית שנצפתה בסטאף.
בפלורה של טורקיה מופיעות  שתי תכונות נוספות: צורת המאבקים והשעירות של הענפים. זלזלת היערות מתאפיינת במאבקים קצרים לעומת מאבקים מוארכים בזלזלת מנוצה (סימן בולט זה נמצא כאשר השווינו בין הפרחים של הסטאף לאלו של הגליל). בנוסף, זלזלת היערות מתאפיינת בשעירות של הענפים למלוא אורכם בין במפרקים – דבר שנמצא בזלזלת של הסטאף.

פירות של זלזלת היערות. צילם: עוז גולן © פירות של זלזלת היערות. צילם: עוז גולן © פירות של זלזלת מנוצה. צילם: עוז גולן ©
מימין ובמרכז – פירות של זלזלת היערות; משמאל – פירות של זלזלת מנוצה. צילם: עוז גולן ©
פרודות הפרי של ז. מנוצה פחוסות בעלות חישוק מוקשה בהיקף ואילו  פרודות הפרי של ז.היערות מעוגלות וחסרות חישוק מודגש בהיקפו. (ז.היערות צולמה בסטאף, וז.מנוצה צולמה ביערה).
להגדלה – לחצו על התמונות

פוסט נותן בפלורה של הלבנט (Post, 1932) את שני המינים, זלזלת מנוצה וז. היערות מסוריה ולבנון; הוא מציין את ההבדל בצורת הפרי. לפי פוסט, לזלזלת מנוצה פירות עם שוליים מודגשים מאוד ואילו לזלזלת היערות לא – סימן זה מאוד בולט בהשוואה שביצענו בין זלזלת מנוצה לזלזלת היערות. פוסט נותן סימנים נוספים לזלזלת היערות – שעירות על העלים, במיוחד על העורקים (ולא רק בעלים הצעירים), ובנוסף הוא מציין את העלים הרחבים-משוננים והשעירות משני צידי הכותרת.מפתיע הדבר שפוסט מציין ששני המינים, זלזלת מנוצה וזלזלת היערות, נמצאים בפלשתינה.  זלזלת היערות צוינה על סמך רישום של טריסטרם מהגלעד. מעניין כי בפלורה פלסטינה זהרי (1966) לא התייחס לרישום של טריסטרם, כנראה בעקבות טעויות בוטניות בסיסיות של טריסטרם שהיה חוקר בעלי החיים החשוב של ארץ ישראל במאה ה-19.
ובכן, מהי תפוצת זלזלת היערות ומהי תפוצת זלזלת מנוצה בישראל ?
מאז הגילוי של זלזלת היערות בישראל, הספקנו לבדוק רק שתי אוכלוסיות – זו של אגן נחל שורק (וכולה זלזלת היערות) וזו של הגליל המערבי (זלזלת מנוצה). שיר ורד בכתבתו בכלנית: "זלזלת מנוצה – צמח חודש סיוון תשע"ח" נתן את דעתו על כך שהאוכלוסיה של ואדי זרקא בבנימין מתאפיינת בשינון של העלעלים. אולם הוא לא בדק האם העלה מנוצה פעם אחת או פעמיים. מהצילומים שלו נראה שהעלה מנוצה פעם אחת בלבד והפרחים קטנים יותר, כך שייתכן ומדובר גם שם בזלזלת היערות. יתכן, על פי רישומו של טריסטרם שגם זלזלת מנוצה הנתונה מירדן רק מהגלעד היא למעשה זלזלת היערות.

מימין - מפת התפוצה של זלזלת היערות. מתוך: Euro+Med PlantBase            מפת התפוצה של  זלזלת מנוצה. מתוך: Euro+Med PlantBase 
מימין – מפת התפוצה של זלזלת היערות
משמאל – מפת התפוצה של  זלזלת מנוצה
מתוך: Euro+Med PlantBase

קיימת משמעות גדולה בנוגע לשמירת טבע – האם זלזלת היערות היא מין נדיר בישראל או שמא הוא מין נפוץ שפשוט לא הבחנו בו. רק מחקר מסודר של אוכלוסיות הזלזלת בישראל יאפשר מיפוי של זלזלת היערות וזלזלת מנוצה בישראל. בכל אופן, זלזלת היערות היא מין בר חדש לישראל. אנו ממליצים לבקר בתחילת חודש מאי בחניון התחתון של הסטאף בהרי ירושלים, ללכת צפון מזרחה לאורך דרך העפר במקביל לנחל שורק וליהנות מפריחה שופעת של זלזלת היערות המטפסת על עצי החורש.

טבלה מסכמת של ההבדלים המורפולוגיים בין זלזלת מנוצה לזלזלת היערות

סימן זלזלת מנוצה זלזלת היערות
צבע הפרח לבן בוהק לבן-ירקרק, דהוי
שעירות בכותרת רק בצד התחתון שני צדדי הכותרת
גודל הפרח גדול יותר קטן יותר
מאבקים מאורכים קצרים מאוד
ענפים קרחים שעירים
עלים מנוצה פעמיים מנוצה פעם אחת
עלעלים קרחים, לרוב תמימים, שעירים, בדרך כלל משוננים
פרי פרודות פחוסות ומוארכות, בעלות שוליים מודגשים פרי מקובץ מאוד, פרודות אינן פחוסות, חסרות שוליים מודגשים

ספרות

שיר ורד, זלזלת מנוצה – צמח חודש סיוון תשע"ח, כלנית- כתב עת לצמחי ארץ-ישראל תשע"ח.

Blamey M. and Grey-Wilson C., Wild Flowers of the Mediterranean, Bloomsbury Press, 2015.

Davis, P.H., Flora of Turkey, Vol. 1, Edinburgh Uni. Press, 1965.

Euro+Med PlantBase

Lebanon Flora http://www.lebanon-flora.org/

Post, G.E.1932-1933. Flora of Syria, Palestine and Sinai, 1883-1896; 2nd ed. By J.R. Dinsmore, 2 Vols. American Uni. Press, Bierut.

Thomé,G. and  Thomé, H. 2014 (2 ed.). Illustrated Flora of Lebanon. 610 pages, colour photos. Conseil National de la RechercheScientifique,Beirut, Lebanon.

Zohary M  1966, Flora Palaestina. Vol. 1 , Israel Academy of Sciences, Jerusalem.

כל הזכויות שמורות למחבר ולמערכת כלנית ©
ציטוט: גולן, ע. זלזלת היערות – צמח בר חדש לישראל. כלנית 5. http://www.kalanit.org.il/clematis-vitalba/

6 תגובות למאמר זלזלת היערות – צמח בר חדש לישראל

 1. יונתן עמיר הגיב:

  ישר כוח על המציאה🌷

 2. טליה אורון הגיב:

  יפה! נתחיל להתבונן ביתר תשומת לב באוכלוסיות השופעות של הזלזלת בגליל.

 3. שיר ורד הגיב:

  אוכלוסית הזלזלת מהסטף מוכרת לי כבר משנות ה 90 של המאה הקודמת אך זוהתה באופן שגוי כזלזלת מנוצה.
  בשנות ה 80 של המאה הקודמת היה גם פרט בודד של זלזלת הפורחת באביב בגן הלאומי ירקון, לא מצאתי אותה שם בעשרים השנים האחרונות.
  יתכן וזלזלת היערות נמצאת באתרים נוספים ביהודה ושומרון, בסבירות גבוהה הם ימצאו בקרבת נחלים.

 4. Tsvi Schweid הגיב:

  יכול להיות שגם הריח הוא הבדל? מאיר שליו מציין בספרו את הזלזלת המנוצה כבעלת ריח טוב ואני ריחרחתי שוב ושוב את הזלזלות בנחל שורק ולא חשתי דבר.

 5. לגבי זלזלת בירקון, בנחל שילה תחתון מצאנו זלזלת (שהוגדרה בשעתו כז. מנוצה) במספר נקודות בין גבעת השלושה לאזור התעשייה סגולה, כחלק מסקר טבע עירוני בפתח תקווה. כדאי לבדוק זאת שוב.

 6. נעם בר-שי הגיב:

  הזלזלות האלה בנחל שורק (וגם ורד צידוני) גדלים מתוך מילוי שנבנה סביב קו ביוב ענקי. האם לא ייתכן שנשתלו שם כחלק משיקום נופי?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *