זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys נמצאה ברמת פוריה

אהרוני מור ויעל צילם אהרוני מור © בשולי שדה זה נמצא בתאריך 28.3.2019 זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys בשיא פריחה. זהו צמח בצל נדיר ביותר אשר היה שכיח לפנים (פני 1957) בשדות עם אדמה עמוקה גרומוסולית וכמעט נכחד בעקבות החקלאות האינטנסיבית מאז שנות השישים. את הצמח מצאה לראשונה ליד ביתה במושב נווה עובד (פוריה) יפה קפלינסקי. … המשך לקרוא זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys נמצאה ברמת פוריה