שמידע אבי עברית

07.2020

אבי שמידע

שם המוסד: המרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית ירושלים

דוא"ל: avi.shmida@gmail.com

תחומי עניין ומחקר:

 1. שינוי צבע הפרח ומשמעותו בהאבקה
 2. מגוון הצמחייה ומינים נדירים בסכנת הכחדה בישראל
 3. טיפוסי מיניות בצמחים – התאמה אבולוציונית מול אילוצים פילוגנטיים.
 4. הקצאה נקבית וזכרית בצמחים ובבעלי-חיים
 5. הצומח, הטבע והגיאולוגיה של החרמון
 6. שימוש בתורת המשחקים להסבר דגמי התנהגות ומורפולוגיות בביולוגיה
 7. דימורפיזם בין זכרים ונקבות בממלכת החי והצומח
 8. מונוגמיה, פןליגמיה ושידוכים בשוק ביולוגי דו-צדדי
 9. קונפיקט הורים – צאצאים כפי שמתבטא בפירות צמחים וב"צעקת הגוזלים"
 10. אסטרטגיות הפצה ונביטה בצמחי מדבר; מימוש מודל משחקי של ביטחון לעומת מיכסום התועלת בביולוגיה.
 11. הסבר דגמי ההתיישבות בהר-הנגב הגבוה (מעל 800 מטר) בקשר ל ביוגיאוגרפיה, אקלים וארכיאולוגיה.
 12. שוק האבקה של פרחי ישראל ודבורי הבר בה.
 13. תצורות הצומח הים-תיכוני בעולם והאבולוציה של הצמחים החד-שנתיים באגן הים-התיכון.

רשימת פרסומים בעברית

מודגש– ספרים

 שמידע א 1964 תזונת דגים טורפים בים-תיכון וים – סוף. עבודת גמר, התחנה לחקר הדייג, חיפה.

 1. שמידע א 1968 תזונת טורפים פלגיים מחופי הארץ קיץ 1967. דייג ומדגה בישראל 2 :4 עמ' 23-17.
 2. שמידע א 1970 תפוצה משותפת של צמחים להר-חרמון והר-קתרינה. אגודה ישראלית לאקולוגיה. תקצירים אוניברסיטת ת"א. התקציר פורסם באנגלית ב(Israel Journal of Botany)-.
 3. שמידע א ודפני א 1972 הצומח בארץ בנימין. "ארץ בנימין" לקט הרצאות ומאמרים. הוצאת המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית, עמ' 25-16.
 4. שמידע א זהרי מ ודנין א 1972 על הצומח והצמחייה של החרמון. "סלעית", כרך א', חוברת 3.
 5. שמידע א 1972 הצומח של ג'בל מע'רה, צפון סיני. עבודת מסטר. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 6. שמידע א וסיני ג 1974 השלג בחרמון. כולל אלבום מצבי שלג בהר חרמון. צ.ה.ל. חוברת פנימית , 64 + 49 עמוד.
 7. פרגוסון ו שמידע א ווד ה ולבנה מ 1974 בין שלגי חרמון. הוצאת רשות שמורות הטבע, 144 עמודים.
 8. דפני א שמידע א ואבישי מ 1975 הפריחה של מבשרי הגשם בצמחיית א"י. "טבע וארץ", י"ז :6, 269-268.
 9. שמידע א ודפני א 1975 שמורת הסחלבים בחורשת טל. שמירת טבע בישראל, דו"ח מס' 1 ,הוצאת רשות שמורות הטבע. עמודים 239-224.
 10. שמידע א 1975 הצומח של החולה. בתוך: עוזי פז: שימור החולה. “שמירת טבע בישראל, מחקרים וסקרים. דו"ח מספר 1”. רשות שמורות הטבע.
 11. שמידע א ולב-ארי י 1975 שמורת תל-דן. שמירת הטבע בישראל. דו"ח מס' 1, עמודים 223-207,  הוצאת רשות שמורות הטבע.
 12. שמידע א 1975 האחו של גונן, מתוך "שמירת הטבע בישראל". דו"ח מס' 1 .הוצאת רשות שמורות הטבע. עמ' 240-251.
 13. אורשן ג א שמידע ונוי-מאיר ע 1975 סקר מרעה טבעי בשומרון המזרחי. חוברת המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים, 36 עמודים.
 14. שמידע א 1977 עצים שרידיים בסיני – סימן לאקלים גשום בעבר. "טבע וארץ", י"ט: 4 עמ' 152-149.
 15. שמידע א 1977 הצומח הטרגקנטי של החרמון . עבודת דוקטורט. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 16. שמידע א 1978 סיפורה של התאמה: הצומח של ג'בל מע'רה. "טבע וארץ", כ': 6 עמ' 252-247.
 17. שמידע א וארבל א 1979 הצומח במרומי סיני. 68 עמודים. חוברת בהוצאת החברה להגנת הטבע.
 18. שמידע א 1979 על בעיות החורש והיער של האלון המצוי בא"י. "טבע וארץ", כ"ב: 2 עמ' 57-52.
 19. שמידע א ולבנה מ 1980 החרמון- טבע ונוף. הוצאת הקבוץ המאוחד, רמת-גן, 275 עמוד.
 20. שמידע א 8019 מדריך לתצורות הצומח העציות. "טבע וארץ", כ"ב: 2 עמ' 68-65.
 21. שמידע א ולבנה מ 1980 חוקרים ראשונים בחרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 18-13.
 22. שמידע א 1980 גיאוגרפיה של החרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 27-17.
 23. שמידע א 1980 צומח החרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 147-97.
 24. שמידע א 1980 טיפוסי תפוצה בצמחיית החרמון הקשורים לצמחיית ישראל. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 158-147.
 25. שמידע א 1980 עולם הטבע במרום החרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 270-256.
 26. שמידע א וסיני ג 1980 השלג בחרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 65-38 .
 27. שמידע א ולבנה מ 1981 מגדיר לצמחי החרמון. חוברת בהוצאת החברה להגנת הטבע. 109 עמודים.
 28. שמידע א 1981 שאלות מרכזיות באקולוגיה אבולוציונית. "מחשבות", גיליון 51-50, עמ' 44-43, הוצאת י.ב.מ.
 29. שמידע א 1981 פרחי ראווה אדומים בצמחיה הים-תיכונית בישראל. "טבע וארץ", כ"ג (3): 126-118.
 30. שמידע א ואלנר ס 1981 מדוע אין צמחי הבר מפיצים לכאורה את זרעיהם למרחוק? "טבע וארץ", כ"ד: 1 עמ' 26-22
 31. אלון ע שמידע א וברלינר ר 1981 נגלה מחדש את הצמחים הנדירים במישור החוף: רשימת הצמחים האנדמיים והאקסקלוסיביים למישור החוף. "טבע וארץ", כ"ג: 3 עמ' 102-100.
 32. שמידע א 1981 החוטמית. עלון "רתם", מס' 1 עמ' 14-1.
 33. שמידע א 1981 צורות החיים של צמחי הסלעים בחבל הים תיכוני בארץ. עלון "רתם" מס' 2 עמ' 10-4.
 34. שמידע א 1981 על קבוצת קיקסית הקנוקנות. עלון "רתם" מס' 2 עמ' 25-23.
 35. פולק ג ושמידע א 1981 אתרים [בוטניים] בהר הנגב הגבוה. עלון "רתם" מס' 2 עמ' 34-31.
 36. שמידע א 1982 הצמחים האנדמיים בארץ-ישראל. עלון "רתם" מס' 3 עמ' 47-3.
 37. שמידע א ולב-ארי י 1982 הצומח והיערות של דרום לבנון. עלון "רתם" מס' 100 ,5 עמודים.
 38. שמידע א 1982 על הצומח בדרום לבנון. "טבע וארץ", כ"ד: 6 עמ' 247-244.
 39. שמידע א 1982 צמחים צפוניים בלבנון וכאלה שאינם גדלים בישראל. "טבע וארץ", כ"ה: 1 עמ' 11-7.
 40. שמידע א 1982 אורנים הפוכים בשומרון. "טבע וארץ", כ"ד: 6 עמוד 269.
 41. שמידע א 1982 צלף רתמי. עלון "רתם" מס' 3 עמ' 70-67. [ישנה כתבה יותר נרחבת ב-1988 ]
 42. שמידע א 1982 כלך הרמון. עלון "רתם" מס' 4 עמ' 39-32.
 43. שמידע א ודגן נ 1982 מושיובית גלילית. עלון "רתם" מס' 4 עמ' 47-46.
 44. פולק ג ושמידע א 1982 "פסגות הגליל העליון", מתוך מדור: אתרים בוטניים בארץ. עלון "רתם" מס' 4 עמ' 53-48.
 45. פליטמן ע חן ק, דנין א ושמידע א 1983 צמחי א"י בתמונות. הוצאת מסדה, 338 עמודים.
 46. שמידע א 1983 ייחודה של צמחיית הכרמל. "טבע וארץ", כ"ה: 3. מרץ- אפריל.
 47. הלר ד ושמידע א 1983 פרופ' מיכאל זהרי ז"ל. "טבע וארץ", כ"ה: 5 עמ' 24-23.
 48. שמידע א ורון מ 1983 שקד ערבי – מין חדש לא"י המערבית. עלון "רתם" מס' 6 עמ' 51-48.
 49. שמידע א ופולק ג 1983 חוף הגליל המערבי. עלון "רתם" מס' 6 עמ' 69-64.
 50. פולק ג ושמידע א 1983 אתרים במזרח הגליל התחתון. עלון "רתם" מס' 7 עמ' 61-56.
 51. שמידע א וכהן ד 1983 זכר ונקבה ברא אותם – אבל למה? על המיניות בצמחים ובבעלי חיים. "טבע וארץ",
  כ"ו: 1 עמ' 28-19.
 52. שמידע א 1983 הצומח הים-תיכוני בקליפורניה ובישראל – דמיון ושוני. עלון "רתם" מס' 8 עמ' 29-5.
 53. שמידע א שמיר צ ועזרא א 1983 בולנתוס דק-גבעול ; מין חדש לא"י המערבית. עלון "רתם" מס' 9 עמ' 45-40.
 54. שמידע א ואהרונסון א 1983 פירות בר עסיסיים בצמחית ישראל והתאמתם להפצת בעלי-חיים. עלון "רתם" מס' 10 עמ' 44-5.
 55. שמידע א 1983 ביקורת ספרים: על לקסיקון בוטני מאת חנה נמליך (דביר). "טבע וארץ", כ"ה: 2 עמ' 32-31.
 56. שמידע א 1983 על קבוצת המורכבים צהובי הפרחים: מתי להיות יוצא דופן ומתי ללכת אחרי הרוב. "טבע וארץ", כ"ה: 2 עמ' 35-33.
 57. שמידע א ואור י 1983 הצמחיה הסודנית בישראל. "עלון רותם" מס' 8 עמ' 107-1. הוצאת החברה להגנת הטבע.
 58. שמידע א 1983 (תשובה לשאלת עורך סביבות) האם חלה השתנות באקלים הר הנגב לאחר התקופה הביזנטית ? סביבות 9 : 23 – 25.
 59. שמידע א ואורבך מ 1984 על הצנון ועל ריחות בני משפחתו [מדוע לצמחי המצליבים ריח צנון כה חריף?] "לדעת", כרך י"ד חוברת 7 עמ' 8-7.
 60. שמידע א 1984 מדוע שפן הסלעים אוכל צמחים רעילים? על הקשר בין סוג המזון, רמת המטבוליזם וקבוצות שרידיות באבולוציה. עלון "ראם", מס' 3. הוצאת החברה להגנת הטבע.
 61. שמידע א ואהרונסון א 1984 מבט אקולוגי על צמחי מזון, תבלין, רפואה, בושם ורעל . עלון "רתם" מס' 11 עמ' 56-
 62. שמידע א 1984 ביקורת ספרים: מאז היות דארווין, מאת סטיבן גולד. (ספרית מעריב) "טבע וארץ", כו': 3
  עמ' 24-23.
 63. שמידע א ופולק ג 1984 מסיל עסניה – מקווה מים מעניין בגולן. עלון "רתם" מס' 11 עמ' 67-63.
 64. שמידע א 1984 תורת המשחקים ובעיית "הבנים והבנות" מתוך "לדעת" י"ד: 4 עמ' 20-17.
 65. שמידע א 1984 מדוע לצמחים מסוימים במשפחת המורכבים זרעון בעל ציצית נשירה ? עלון "רתם" מס' 12
  עמ' 64-54.
 66. שמידע א וליסטון א 1984 אגרוסטמת השדות – גילוי מחדש. עלון "רתם" מס' 12 עמ' 68-65.
 67. שמידע א 1979 – 1989צמחי החודש (=שירת העשבים – חדשות רתם) מדור קבוע ב"טבע וארץ" על חידושים ותופעות בצמחית הבר בארצנו.[ כולל כמה עשרות כתבות].
 68. שמידע א 1984 רת"ם ולא במדבר: 4 שנים לרתם-מרכז המידע לצמחי ישראל. "טבע וארץ", כ"ו: 3 עמ' 32-28.
 69. שמידע א ומנחם א 1984 "מחזיקת הגביע" על מציאת מרווה רחבת-גביע באזור ירושלים. "טבע וארץ", כ"ו: 6 עמ' 32-31.
 70. שמידע א 1984 אין במגדיר- על צמחי בטן ועל "משפחת צמחי הנשמה". "טבע וארץ", כ"ו: 5 עמ' 16.
 71. שמידע א 1984 רשימת המינים האנדמיים למישור החוף הגדלים על חולות וכורכר. עלון "רתם" מס' 13 עמ' 157.
 72. שמידע א 1984 כיצד לערוך סקר שדה בוטני. "עלון רתם" מס' 11 עמ' 80-76.
 73. שמידע א וליסטון א 1985 על קבוצת ניסנית כינורית עלון "רתם" מס' 14 עמ' 48-30.
 74. ליסטון א ושמידע א 1985 צמחים חדשים לארץ מהגולן. עלון "רתם" מס' 14 עמ' 71-69.
 75. שמידע א 1985 ממדף הספרים: מונוגרפיה של הסוג תלתן בעולם, מאת- מיכאל זהרי ודוד הלר. עלון "רתם" מס' 17 עמ' 72-54.
 76. שמידע א ורונטל ב 1985 צמחים רליקטים מחוף הים התיכון בעיינות מצוק הצינים בנגב.עלון "רתם" מס' 17 עמ' 26-19.
 77. שמידע א 1985 עושר המינים והאבולוציה של המינים החד-שנתיים בחורש הים-תיכוני. עלון "רתם" מס' 18 עמ' 68-57.
 78. שמידע א 1985 מי אמר שהפרחים השתגעו ? "טבע וארץ", כ"ח: 1 עמ' 16.
 79. שמידע א 1985 על פרוגרס באבולוציה ובאקולוגיה – נקודות הבהרה ל"סביבות". "סביבות", XXXX
 80. שמידע א 1986 שתי עונות, מחזור אחד. "טבע וארץ", כ"ח: 3 עמ' 15.
 81. שמידע א ודוכס ר 1986 דבורים גדולות – פרחים גדולים; על השוני בגודל דבורים בין האביב לקיץ והקשר שלו לגודל פרחי השפתניים. "טבע וארץ", כ"ח: 5 עמ' 45-43.
 82. שמידע א וליסטון א 1986 תם ונשלם המפעל – הפלורה של ארץ ישראל. "טבע וארץ", כ"ח: 6 עמ' 17-12.
 83. שמידע א ודרום ד 1986 פרחי ירושלים. הוצאת נכה-כרטא, ירושלים. 219 עמודים.
 84. שמידע א ודרום ד 1986 מדריך פרחי הבר בישראל – הצמחייה הים-תיכונית. הוצאת כתר, 308 עמודים.
 85. שמידע א ודרום ד 1989 מדריך פרחי הבר בישראל – צמחיית המדבר. הוצאת כתר, 334 עמודים.
 86. דפני א שמידע א גרטמן י ושיפמן א 1986 תפוצת הסחלביים בישראל. עלון "רתם" מס' 19 עמ' 72-25.
 87. שמידע א 1986 הצמחיה הסודנית – פלישה חדשה או שריד מיוקני קדום. עלון "רתם" מס' 20 עמ' 111-76.
 88. דוכס ר ושמידע א 1986 השפע של חרקים ומאביקים במשך השנה באזור הר-גילה – סיכום שנת תצפית ראשונה. עלון "רתם" מס' 21 עמ' 26-19.
 89. שמידע א 1986 כללי נתינת שם עברי לצמחים. עלון "רתם" מס' 21 עמ' 38-35.
 90. ערמוני ח ושמידע א 1987סקר עצים קשישים בשומרון המרכזי ובארץ בנימין. עלון "רתם" מס' 22 עמ' 56-27.
 91. דוכס ר ושמידע א 1987 שוני בגודל דבורים בודדות בין האביב לקיץ והקשר שלו לגודל פרחי דבורים של משפחת השפתניים. עלון "רתם" מס' 34-23עמ' 126-95.
 92. שמידע א ודוכס ר 1987 צבע ומבנה פרחי המצליבים בהתאמה להאבקה באזור מדברי ובאזור ים-תיכוני. עלון "רתם" מס' 25 עמ' 106-76.
 93. כהן ד ושמידע א 1987 פרסומת לעומת תגמול בפרחים. עלון "רתם" מס' 25 עמ' 113-107.
 94. שמידע א וכהן ע 1987 נסיכי החורף. "טבע וארץ", כ"ט: 3 עמ' 56-55.
 95. שמידע א 1987 שריד ליער או לבוסתני פאר? – על אלות אטלנטיות ואלות ארץ-ישראליות בעיר חברון , "טבע וארץ", כ"ט: 2 עמ' 26-25.
 96. שמידע א כהן ע וכהן א 1987 מורינגה רותמית – עץ טרופי בגולן. "טבע וארץ", ל':1 עמ' 22-21.
 97. שמידע א 1987 פרחים וצבע – פרסומת ותחרות. "במחנה" חוברת 346 עמ' 38-31.
 98. כהן ע ושמידע א 1988 כל כך הרבה מיני צמחים ; עם פרסום רשימת צמחי ישראל 1987, מטעם מרכז רתם. "טבע וארץ", ל': 4 עמ' 27-19.
 99. כהן ע ושמידע א 1988 המינים הנדירים במעיינות הדרום, במדור "חדשות רתם". "טבע וארץ", ל': 6 עמ' 19.
 100. כהן ע ושמידע א 1988 אצבעונית רומאית, מינים חדשים לארץ מהגולן, במדור "חדשות רותם". טבע וארץ,
  ל': 7 עמ' 20-19.
 101. כהן ע ושמידע א 1988 השפתני שאיבד את שפתו – געדה מזרחית, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", 8, עמ' 46.
 102. כהן ע ושמידע א 1988 אבגר צהוב, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל': 9 עמ' 13.
 103. כהן ע ושמידע א 1988 ספלילה קטנה – נכחדה עם ייבוש ביצות הכברה, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל': 10 עמ' 28-27.
 104. שמידע א וכהן ע 1988 צלף רותמי, במדור: צמחים נדירים בישראל . "טבע וארץ", ל': 12-11 עמ' 18-17.
 105. כהן ע ושמידע א 1988 צמחי הגולן, השלמות ותיקונים; אלטין הדורים, במדור- "חדשות רתם". "טבע וארץ",
  ל':12-11, עמ' 20-19.
 106. כהן ע ושמידע א 1988 דום מצרי, במדור: צמחים נדירים בישראל . "טבע וארץ", ל"א: 1 עמ' 41-40.
 107. כהן ע ושמידע א 1988 כרכום ארץ-ישראלי, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א: 3 עמ' 15-13.
 108. כהן ע ושמידע א 1988 מסלולי סיור בוטניים בספר מדבר יהודה. עלון "רתם" מס' 26 עמ' 85-73.
 109. שמידע א וכהן ע 1988 פשתנית ריסנית. עלון "רתם" מס' 26 עמ' 88-86.
 110. שמידע א 1988 ביוגיאוגרפיה של צומח המדבריות. עלון "רתם"מס' 90 ,27 עמודים.
 111. ברגס ט ושמידע א 1988 משמעות הסוקולנטיות בסביבות יובשניות. עלון "רתם" מס' 28 עמ' 33-19.
 112. כהן ע ושמידע א 1988 מסרק דרומי. עלון "רתם" מס' 28 עמ' 78-73.
 113. שמידע א 1988נץ-חלב הרודיאני – מין חדש לארץ ואולי למדע? פורסם צילום עם הערה על מיקומו וקרבתו הסיסטמתית של המין החדש ב"עלון רותם" מס' 26, תמונת השער.
 114. כהן ע ושמידע א 1989 לשון-אפעה מצרית, במדור: צמחים נדירים בישראל ."טבע וארץ", ל"א: 4 עמ' 17-15.
 115. שמידע א וכהן ע 1989 שקד ערבי, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א: 5 עמ' 14-13.
 116. כהן ע ושמידע א 1989 טיסלדיה שסועה, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א: 6 עמ' 16-14.
 117. שמידע א וכהן ע 1989 מושיובית גלילית, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:7 עמ' 36-33.
 118. כהן ע ושמידע א 1989 שלהבית המדבר, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:8 עמ' 46-45.
 119. כהן ע ושמידע א 1989 נעצוצית סבוכה, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א: 10 עמ' 41-40.
 120. כהן ע ושמידע א 1989 קרד שסוע, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א: 12-11 עמ' 43-42.
 121. כהן ע ושמידע א 1989 צמחים נדירים בישראל, ילקוט סקר שדה. 100 צמחים נדירים לפי אזורים לעבודה. הוצאת החברה להגנת הטבע, תל-אביב.
 122. כהן ע ושמידע א 1990 סיגל צנוע, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ", ל"ג:2 עמ' 19-18.
 123. כהן ע ושמידע א 1991 יבשוש מצויץ, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ", ל"ג: 4 עמ' 41-40.
 124. כהן ע ושמידע א 1991 גומא הירקון, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ", ל"ג: 5 עמ' 32-31.
 125. כהו ע ושמידע א 1991 סתונית קצרת-עלים, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ" חוברת 246 עמ' 43-42.
 126. שמידע א 1991 מדריך העצים והשיחים בישראל. הוצאת כתר, ירושלים.328 עמודים.
 127. כהן ע ושמידע א 1992 אברה ארוכת-עלים, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 247
  עמ' 35-34.
 128. כהן ע ושמידע א 1992 בקעצור שלוש-האונות, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 248
  עמ' 39-38.
 129. כהן ע ושמידע א 1992 צלען הגליל, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 249 עמ' 41-40.
 130. כהן א ושמידע א 1992 צמחים נדירים בישראל, כרך א' – הצמחים הנדירים של הגליל העליון. הוצאת רשות שמורות הטבע, ירושלים. 432 עמודים.
 131. שמידע א 1993 הקזינו בבורסת האקולוגיה: על סיכון ואי-ודאות באקולוגיה ואבולוציה. "טבע וארץ" חוברת 254 עמ' 40-35.
 132. שמידע א 1993 אולמוס או לא? על אולמוס שעיר בישראל. "טבע וארץ" חוברת 256 עמ' 32-30.
 133. שמידע א 1993 העצים לטובת הציפורים נגד חרקים. "טבע וארץ" חוברת 258 עמ' 16-12.
 134. שמידע א 1993 צמחים המהמרים על חייהם. "מחשבות" מס' 65, הוצאת י.ב.מ. עמ' 74-64.
 135. שמידע א 1993 פרסומת באדום ובשחור. על פירות שחורים ואדומים בעץ האלה. "טבע וארץ" חוברת 262
  עמ' 16-14.
 136. שמידע א 1994 חכמה בלי ראש: מדוע השקד עושה פרחים רבים ופירות מעטים? "טבע וארץ" חוברת 263
  עמ' 35-30.
 137. שמידע א ודניאל ש 1994 הנקבה הצנועה והזכר המתבלט: מדוע לכלנית המבוגרת יש טבעת לבנה? "טבע וארץ" חוברת 264 עמ' 23-20.
 138. שמידע א ופרגמן א 1994 קישוא משולש, במדור: הדף האדום. "אקולוגיה וסביבה" מס' 2 עמ' 60-59.
 139. שמידע א 1994 מוטב שתי ציפורים ביד: על שנאת סיכון בדבורים. "ילקוט המכוורת" מס' 32 עמ' 26-25.
 140. שמידע א 1994 טיפוסי מיניות בעצים ובשיחים. "אקולוגיה וסביבה" מס' 3: 1 עמ' 189-177.
 141. פרגמן א רבינוביץ' א ושמידע א 1994 בתי גידול בסכנה בעמק יזרעאל. "אקולוגיה וסביבה" מס' 1, עמ' 253.
 142. שמידע א פרגמן א ואבישי מ 1994 כביש מספר 4 ו-מרוות החפים. "אקולוגיה וסביבה" מס' 2: 1 עמ' 58-57.
 143. שמידע א וברשי נ 1995 עשרים אלף פרחים מתחת לשמים. "ילקוט המכוורת" מס' 33 עמ' 19-18.
 144. שמידע א עברי י וכהן ד 1995 סודו של ההרדוף. "ארץ וטבע" מס' 35, עמ' 64-60.
 145. שמידע א 1995 העדפות מולדות ונלמדות בדבורים המבקרות בפרחים. "ילקוט המכוורת" .מס' 33 עמ' 25-24 .
 146. וולף ל ושמידע א 1995 טיפוסי מיניות והאבקה ברכפתן מדברי. "אקולוגיה וסביבה" מס' 2 עמ' 78-71.
 147. שמידע א 1995 סיסם הודי. "אקולוגיה וסביבה" מס' 2 עמ' 187-185.
 148. שמידע א 1995 אלווי בפטרה – אכזבה יפיפייה. "גן-ונוף" מס' 50, (9 – 10), עמ' 22-21.
 149. שמידע א 1995 יופי ושלמות במבנה הפרחים. "כמעט אלפיים" מס' עמ' 9-2.
 150. רפופורט א מוטרו ע ושמידע א 1995 על חלוקת משאב לא וודאי והשלכותיה על פתרון בעיות חברתיות, אקולוגיות וסביבתיות. "הביוספירה",כרך כ"ד, מס' 12-11 עמ' 25-20.
  • שמידע א מוטרו ע ורפופורט א 1995 על "עוגת רפופורט", בעיית הזיהום הסביבתי וזעקות הגוזלים- איך נוכל ללמוד מתורת המשחקים והדרוויניזם איך לנהל מדיניות סביבה נכונה.
  • שמידע א מוטרו ע ורפופורט א 2002 עוגת רפופורט – מי זיהם את העוגה שלי? "טבע הדברים" מס' 78
   עמ' 117-108  [ ורסיה שלי אך עם "טעויות קשות של העורך"]
 151. שמידע א ועברי י 1996 אירוסי ההיכל – מלונה לזכרי דבורים. "טבע הדברים" מס' 14 עמ' 49-32.
 152. שמידע א רווק ש רון מ וגרטמן י 1996 שיטת הנגב בעבר הירדן. "אקולוגיה וסביבה" מס' 3 עמ' 165-161.
 153. שמידע א כהן ד ומוטרו ע 1996 "אהבה צופנית" – על ההבדלים בין פרחי זכר לבין פרחי נקבה בצמחים." ילקוט המכוורת" מס' 36 עמ' 20-19.
 154. שמידע א ופרגמן א 1996 ברוניקה פרסית – צמח עדין וכה נדיר?! ,"ידיעון רשות שמורות הטבע" מס' 52
  עמ' 17-15.
 155. רווק ש ושמידע א 1996 השיטה הרעננה נמצאה מחדש בירדן. "אקולוגיה וסביבה" מס' עמ' 272-269.
 156. אלון ע עברי י, שמידע א, גולן שמיר ע וליפשיץ ש 1996 אירוסי ההיכל – ביולוגיה, האבקה ושמירת טבע. חוברת רקע והדרכה לביצוע עבודת מחקר 1996. הוצאת החברה להגנת הטבע ומרכז רותם לצמחי ישראל.
 157. שמידע א וארליך ג 1996 העץ הקדוש ביותר במזרח-התיכון מת כתוצאה מהזנחה. על "אלון אברהם" במוסקוביה בחברון. "כל העיר", 18.10.1996, עמ' 41.
 158. שמידע א שמיר צ ווינברגר מ 1996 עצים קדושים וקשישים בישראל.  "כמעט אלפיים" מס' 12 עמ' 19-10.
 159. שמידע א 1996 מיניות האדם בראי האבולוציה: על ספרו של רובין בקר. "גלילאו" מס' 19, עמ' 51-50.
 160. שמידע א רווק ש ורון מ 1997 אירוס אדומי – מין אנדמי לדרום ירדן. ידיעון רשות שמורת הטבע מס'
  עמ' 15-11.
 161. שמידע א 1997 חלבלוב הסהרהEuphorbia drcunculoides – מין מדברי חדש לישראל שנמצא בהר הנגב. ידיעון רשות שמורות הטבע מס' 53 עמ' 7-3.
 162. בוגין ר וול ד ושמידע א 1997 יחס הזוויגים בעצי אלה ושכיחות העפצים בהם. "אקולוגיה וסביבה" מס' 4
  עמ' 9-3.
 163. שמידע א וקיסר ת 1997 שותים קרוב – עפים רחוק ; אסטרטגיות הרעייה של המאביקים. "ילקוט המכוורת" מס' 41 עמ' 12, 14, 15, 28.
  – [ מאמר כמעט זהה ] שמידע א וקיסר ת 1998 "פרח כדאי" – אסטרטגיות הרעיה של דבורים. "גלילאו" מס' 27 עמ' 47-41.
 164. שמידע א שמיר צ וינברגר מ 1997 עצים קדושים וקשישים בישראל. "אריאל", חוברת 120-119 עמ' 266-259.
  [פורסם כמעט זהה בכמעט אלפים,  מס' 149, כאן הטקסט משופר]
 165. שמידע א ופרגמן א 1997 שיזף שעיר – שיח נדיר מאוד בישראל. "אקולוגיה וסביבה" מס' 4, 174-173.
 166. שמידע א רווק ש רון מ ופרגמן א 1997 הדולב האחרון באדום, "טבע הדברים" מס' 24 עמ' 103-96.
 167. שמידע א פרגמן א שמיר צ לשנר ה וחבריהם 1992- 1999 פרויקט סקר הצמחים הנדירים בישראל בחסות החברה להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע. ילקוטי סקר הצמחים הנדירים, דוחות התקדמות לרשות שמורת הטבע, הכוללים את גלילות – גליל-תחתון, עמק-יזרעאל, גלבוע, עמק -עכו (=חוף גליל-מערבי), כרמל ורמות-מנשה, חוף הכרמל, השרון, מישור החוף הדרומי.
 168. שמידע א 1998 יתרון אבולוציוני לאנורקסיה?, "כמעט 2000", חוברת 19, עמ' 21.
 169. שמידע א 1998 בחירת בני-זוג בצמחים. "כמעט אלפים" מס' 18 עמ' 13-10.
 170. שמידע א ורווק ש 1998 אל קניוני מואב ואדום. "טבע הדברים" מס' 26 עמ' 111-84.
 171. שמידע א 1999 "מותר האדם" ואולי רק "יתרון מדומה" – על ספרה של פריה הרט. "טבע הדברים",
 172. שמידע א ספיר י בן-דוד ח ופלאי ג 1999 תגלית: אירוס נצרתי  בעבר-הירדן.  "טבע הדברים" מס' 43
  עמ' 65-56.
 173. פרגמן א פליטמן ע הלר ד ושמידע א 1999 רשימת צמחי הבר של ארץ-ישראל וסביבותיה. הוצאת רשות לשמורת הטבע.
 174. שמידע א פרגמן א נתן ר ושמיר צ 1999 הצעה לעדכון רשימת "הצמחים המוגנים" של ישראל, לפי רשימת הצמחים האדומים של ישראל. "אקולוגיה וסביבה" , 5-4 :265-251.
 175. פרגמן א נתן ר ושמידע א 1999 הצמחים שנכחדו מישראל – תמונת מצב לשנת 1999. "אקולוגיה וסביבה" מס' 5-4 עמ' 218-207.
 176. שמידע א 1999 רמאים בעולם הצמחים- על קבוצות פרחים שיודעות לרמות חרקים , "טבע הדברים" מס' 47
  עמ' 67-52.
 177. שמידע א וחביב א 1999 ריח לבנדר( אזוביון משונן) בקניון ערער: על קניון עלום שם בשמורת דנא בדרום ירדן. "טבע הדברים" מס' 46 עמ' 69-58.
 178. רווק ש ושמידע א 2000 אל קניוני מואב ואדום. הוצאת טבע הדברים, הרצלייה, 275 עמודים.
 179. שמידע א 2000 מציאות וצמחים חדשים לאדום ומואב: בתוך הספר-"אל קניוני מואב ואדום" מאת רווק ש ושמידע א, הוצאת טבע הדברים. עמודים 70-83. [ 81 מינים חדשים לירדן ושניים חדשים למדע ]
 180. שוואט מ ושמידע א 2000 אצבעות של אצבוע, על מיני האצבוע בישראל וירדן [ אצבוע מכופל-אונות]. "טבע הדברים" מס' 57 עמ' 85-80.
 181. שמידע א 2001 הדבורה והפרח – לא סיפור אהבה. "טבע הדברים" מס' 72 עמ' 123-107.
 182. שמידע א 2001 הכי קדושים הכי מפורסמים. "טבע הדברים" מס' 74 עמ' 51-50. (על זייתי גת שמנים).
 183. שמידע א 2001 וישב אברהם באלוני ממרא. "טבע הדברים" מס' 73 עמ' 57-56. (על אלון אברהם בחברון)
 184. שמידע א רון מ ורווק ש 2002 השיזף של עין חצבה. "טבע הדברים" מס' 76 עמ' 63-62.
 185. שמידע א 2002 המייש של מר-אליאס. "טבע הדברים" מס' 77 עמ' 47-46.
 186. פרג'ון י ושמידע א 2002 שדרת השקמים בפארק החולות. "טבע הדברים" מס' 78 עמ' 47-46.
 187. שמידע א ולשנר ה 2003 טיולי פרחים, 41 מסלולים עם צבא. הוצאת מפה תל-אביב. 208 עמודים.
 188. שביט ע נאמן ג ושמידע א 2004 האקולוגיה של האבקה בצאלון נאה בישראל. "ליער",חוברת 6-5 עמ' 44-37.
 189. פרומקין ר שמידע א ספיר י פרגמן-ספיר א ולוין נ 2004 צמחים נכחדים בישראל. "סימני חיים 2004", הוצאת מרכז השל, תל-אביב. עמ' 43-41.
 190. שמידע א וגרנות י 2004 על צבע שחור במדבר – מדוע אירוסים, סלעיות, חיפושיות ובדואיות שחורים במדבר ?. מתוך: "מטיילים בנגב" של י. עיני וע. דורון.  הוצאת מדרשת שדה בוקר. עמ' 159-158.
 191. שמידע א 2005 לקסיקון מפה לצמחי ישראל – המדריך השלם לצמחים ופרחים בארץ-ישראל. הוצאת מפה, תל-אביב. 493 עמודים.
 192. שלף א ושמידע א 2006 גן עדן של צמחים: הקצ'קר, ארץ יערות ודשאים. "טבע הדברים", 131, עמ' 60-52.
 193. שמידע א 2006 [1986] קוצים, קוצים – על צמחים קוצניים בישראל.  "טבע הדברים" , 133, עמ' 62-52.
 194. שמידע א ופולק ג 2007 הספר האדום של צמחי הבר בישראל. כרך א'. הוצאת רשות הטבע והגנים.
 195. שמידע א ורווק ש 2008 מסע לרכס הטובקל במרוקו – צומח טרגקנתי בפסגות הרי האטלס. "טבע הדברים" , מס.57.
 196. שמידע א קיסר ת וזילברטל א 2008 פרחים אדומים בישראל [ הפרג וחיפושיות הכלנית]. "טבע הדברים", מס. 77.
 197. שמידע א בנימיני א ציקטונוב ו וריטנר ע 2009 חומייני בירושלים. "טבע הדברים" , מס  161: 79-70.
 198. שמידע א וחברי המרכז לרציונליות 2009 ג'בל-רם – חלון אל המסיב-הערבו-נובי. "טבע הדברים" , מס163 : 67-54.
 199. פרגמן-ספיר א ושמידע א 2009 קחווינה חרמונית – עוד צמח חדש לישראל. "עולם פורח" , יוני-אוגוסט, עמ: 63-62.
 200. שמידע א ולשנר ה 2010 צמחים מיוחדים במסע מים לים. מתוך הספר הולכים מים לים : מן הים התיכון לים כנרת. בעריכת דורון בר. הוצאת יד-בן צבי. ירושלים. עמודים: 45-30.
 201. שמידע א פולק ג ופרגמן-ספיר א 2011 הספר האדום של צמחי הבר בישראל. כרך ב'. הוצאת רשות הטבע והגנים.
 202. שמידע א ופולק ג 2011 על הספר האדום של צמחי ישראל. "טבע הדברים" XX: XXX
 203. שמידע א 2011 איך באים פרחים לעולם [במקור- מהו פרח ?]. ירחון "עיניים", סתיו 2011.
 204. שמידע א וגולן ע 2014 טוריים צרי-עלים Diplotaxis tenuifolia בישראל: מין גר מזדמן ואולי פולש עתידי ? , כתב-עת "כלנית", מספר
  http://www.kalanit.org.il/diplotaxis-tenuifolia-casual-or-invader/
 205. שמידע א 2014 על האחילוף: Biarum הסוג והמינים הגדלים בישראל וסביבותיה, כתב-עת כלנית, מספר 1.
  http://www.kalanit.org.il/biarum-in-israel-1
 206. פרידמן ע גולן ע ושמידע א 2014 אתר חדש של חלמוניות Sternbergia clusiana נחל שילה עילי. כתב-עת כלנית, מספר 1. http://www.kalanit.org.il/nahal-shilo-ili-reserve-new-site-of-sternbergia-clusiana/
 207. שמידע א 2014 עצים הפורחים בסתיו מחוץ לעונתם הרגילה. כתב-עת כלנית, מספר 1.
  http://www.kalanit.org.il/trees-blooming-fall-not-on-season
 208. שמידע א 2014 סיכום השתלמות כלנית לספר בנימין ויהודה 2014 כתב-עת כלנית, מספר 1.
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training…yamin-and-yehuda
 209. שמידע א ופולק ג 2014 הפריחה בחודש דצמבר. כתב-עת כלנית, מספר 1.
  http://www.kalanit.org.il/december-blooming
 210. שמידע א ופולק ג 2014 סכום השתלמות כלנית לגליל המערבי, דצמבר 2014, כתב-עת כלנית, מספר 1.
  http://www.kalanit.org.il/training-west-galil-19-12-2014
 211. מילוא מ שמידע א 2014 טוריים קטנים Diplotaxis viminea – האם הצמח הוא מין נדיר? כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/diplotaxis-viminea-is-it-rare-species/
 212. שמידע א ופולק ג 2015 חלבלוב השיח Euphorbia dendroides (פברואר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר 2. http://www.kalanit.org.il/euphorbia-dendroides-02-2015
 213. שמידע א 2015 כרמלית נאה Ricotia lunaria – פורחת עכשיו בסלעים ובגלי אבנים (ינואר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ricotia-lunaria-01-2015
 214. שמידע א 2015 בצלציה ארץ-ישראלית Androcymbium palaestinum – פורחת עכשיו בספר ובמדבר (ינואר 2015). במדור:"פורחים עכשיו", כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/androcymbium-palaestinum-01-2015
 215. שמידע א 2015 לשון-אפעה קטנה Ophioglossum lusitanicum – מין אדום במישור החוף (ינואר 2015).
  במדור: "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ophioglossum-lusitanicum-01-2015
 216. שמידע א 2015 על קבוצת הסביון האביבי Senecio vernalis בישראל וסביבתה. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/senecio-leucanthemifolius-in-israel/
 217. לשנר ה רון מ שמידע א 2015 השתלמות כלנית בגליל התחתון המזרחי  1.2015. כתב-עת כלנית, מספר 2.
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-galil-22-01-2015
 218. שמידע א 2015 איריס טוביה Iris regis-uzziae (פברואר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/02-2015-iris-regis-uzziae
 219. שמידע א 2015 חומעה עטויה Rumex occultans (פברואר 2015). "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/rumexoccultans-02-2015
 220. שמידע א 2015 איריס הנגב Iris mariae – צמח אדום הפורח בנגב המערבי (מרץ 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/iris-mariae-03-2015
 221. שמידע א 2015 הבקעה וספר השומרון – סיכום השתלמות כלנית 19.3.2015. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/training-bikaa-and-shomron-border-19-3-2015/
 222. שמידע א 2015 פרג אגסי Papaver umbonatum Boiss – פורח עתה בהר ובשפלה (אפריל 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/papaver-umbonatum-boiss-03-2015
 223. שמידע א 2015 סילון קוצני Zilla spinosa – פורח עכשיו במדבר (אפריל 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/zilla-spinosa-03-2015
 224. שמידע א 2015 פעמונית גפורה Campanula sulphurea – פורחת עכשיו בחולות מישור החוף והמדבר (אפריל 2015). "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/campanula-sulphurea-03-2015
 225. שמידע א 2015 שלהבית קצרת-שיניים Phlomis brachyodon – פורחת עכשיו בסְפָר (אפריל 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/phlomis-brachyodon-03-2015
 226. שמידע א 2015 קדד הקרקפות Astragalus oocephalus – מין אדום הפורח עכשיו (אפריל 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/astragalus-oocephalus-03-2015
 227. שמידע א 2015 השתלמות כלנית בגליל העליון המזרחי 15-16.4.2015. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-galil-eliyon-15-4-2015/
 228. שמידע א 2015 עשנן רפואי Fumaria officinalis – מין חדש לישראל הדוחק את מיני העשנן הנפוצים? כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/fumaria-officinalis-new-species-in-israel/
 229. שמידע א 2015 בוצין הבשן Verbascum qulebicum – מין אדום הפורח עכשיו (מאי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/verbascum-qulebicum-05-2015
 230. שמידע א 2015 דרדר הקורים Centaurea procurrens- פורח עכשיו במישור החוף (מאי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר  http://www.kalanit.org.il/centaurea-procurrens-05-2015
 231. שמידע א 2015 חוחן ארץ-ישראלי Onopordum palaestinum – פורח עכשיו בהר המרכזי (מאי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/onopordum-palaestinum-05-2015
 232. שמידע א 2015 קיטה רותמית Tolpis virgata – פורחת עכשיו בחבל הים-תיכוני (יוני 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/tolpis-virgata-06-2015
 233. שמידע א 2015 פרע מנוקב Hypericum perfoliatum – צמח אדום הפורח עכשיו (יוני 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/hypericum-perfoliatum-06-2015
 234. שמידע א 2015 קיפודן פלשתי Echinops philistaeus- פורח עכשיו במישור החוף (יוני 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/echinops-philistaeus-06-2015
 235. שמידע א 2015 שיטה סוככנית Acacia tortilis – פורחת עכשיו בערבה (יוני 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/acacia-tortilis-06-2015
 236. שמידע א 2015 השתלמות כלנית בחרמון 3-4.6.2015. כתב-עת כלנית מספר 2.
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-hermon-3-6-2015
 237. אור י לשנר ה רון מ שמידע א ופולק ג 2015 השתלמות כלנית במקווי מים בגולן ובעמק החולה6.2015.
  כתב-עת כלנית, מספר 2. http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-golan-and-hahula-24-6-2015/
 238. שמידע א 2015 שומר פשוט  Foeniculum vulgare – פורח בחבל הים-תיכוני (יולי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/foeniculum-vulgare-07-2015
 239. שמידע א 2015 חורשף צהוב Atractylis carduus – פורח במדבר, בחולות ובמישור החוף (יולי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/atractylis-carduus-07-2015
 240. שמידע א 2015 לפופית החוף Ipomoea imperati – פורחת בחוף הים (יולי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ipomoea-imperati-07-2015
 241. שמידע א 2015 קיצנית צפופת-עלים Carlina hispanica – פורחת עכשיו בסְפָר (יולי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/carlina-hispanica-07-2015
 242. שמידע א ופולק ג 2015 גומא הפפירוס Cyperus papyrus – צמח אדום הפורח במקווי מים (יולי 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/cyperus-papyrus-07-2015
 243. שמידע א 2015 דבקת הנחליםGalium rivale –  צמח אדום הפורח עכשיו (אוגוסט 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/galium-rivale-08-2015
 244. שמידע א 2015 חבצלת החוף Pancratium maritimum – פורחת בחוף הים (אוגוסט 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/pancratium-maritimum-08-2015
 245. שמידע א 2015 אשל הפרקים Tamarix aphylla – פורח בנגב המערבי ובדרום מישור החוף (אוגוסט 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/tamarix-aphylla-08-2015
 246. שמידע א 2015 כלמינתה אפורה Calamintha incana – פורחת בחבל הים תיכוני (אוגוסט 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/calamintha-incana-08-2015
 247. שמידע א 2015 סתוונית הקליפות Colchicum tunicatum – גיאופיט הפורח בנגב (ספטמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/colchicum-tunicatum-09-2015
 248. שמידע א 2015 קוצן קיפח Cirsium phyllocephalum – פורח בחבל ההר הים-תיכוני (ספטמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/cirsium-phyllocephalum-09-2015
 249. שמידע א 2015 אלניה נאה Halothanes hierochunticus – פורחת בנגב הצפוני (ספטמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/halothanes-hierochunticus-09-2015
 250. שמידע א 2015 שרביטן מצוי Ephedra foeminea ושרביטן ריסני Ephedra aphylla – פורחים בהר ובמישור החוף (ספטמבר 2015) – פורחים בהר ובמישור החוף (ספטמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ephedra-09-2015
 251. שמידע א 2015 יפרוק המדבר Anabasis articulata – פורח במדבר (אוקטובר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/anabasis-articulata-09-2015
 252. שמידע א 2015 טיון דביק Dittrichia viscosa פורח בצידי דרכים בחבל הים-תיכוני (אוקטובר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/dittrichia-viscosa-09-2015
 253. שמידע א 2015 פורח בהר הנגב הגבוה – כרכום השבכה Crocus cancellatus תת-מין רמון (אוקטובר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/crocus-cancellatus-09-2015
 254. שמידע א 2015 פורחת בחולות – טיונית החולות Heterotheca subaxillaris (אוקטובר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/heterotheca-subaxillaris-09-2015
 255. שמידע א 2015 הגיאופיטים פורחי הסתיו בישראל ושוק ההאבקה הסתווי. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/geophytes-autumn-blossom-in-israel
 256. שמידע א 2015 כדן סגול Muscari commutatum – פורח בספר המדבר (נובמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/muscari-commutatum-10-2015
 257. שמידע א ופולק ג 2015 נרקיס סתווי Narcissus serotinus – מין אדום הפורח במישור החוף (נובמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/narcissus-serotinus-10-2015
 258. שמידע א 2015 חיננית הבתה Bellis sylvestris – פורחת בחבל הים תיכוני בהר ובשפלה (נובמבר 2015)
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/bellis-sylvestris-10-2015
 259. שמידע א 2015 אטד ערבי Lycium shawii – פורח במדבר (נובמבר 2015).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/lycium-shawii-10-2015
 260. שמידע א ופולק ג 2015 סיכום השתלמות כלנית בכרמל ובגליל התחתון 18-19.11.2015.
  כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-carmel-and-galil-18-11-2015/
 261. וסל ע פרגמן-ספיר א ושמידע א 2015 סתוונית הרמון Colchicum ramonensis – צמח אדום הפורח עכשיו בהר הנגב (דצמבר 2015) כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/colchicum-ramonensis-12-2015
 262. בר-נתן ד ושמידע א 2015 מיני האחילוף Biarum בישראל: סיכום הידע וחידושים. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/biarum-species-in-israel
 263. טל א ושמידע א 2015 מילה סורית Fraxinus syriaca – עץ בר מוגן הפורח עכשיו (ינואר 2016).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/fraxinus-syriaca-12-2015
 264. שמידע א 2015 מבשרי הגשם, במדור המלצה לטיול בהר-גילה, בעיתון "על ההר" רבעון הר-גילה, גיליון 10, עמוד 7-9.
 265. שמידע א וורד ש 2015 קדד "רימונים" Astragalus postii ?  – מין חדש לישראל ? כתב-עת כלנית, מספר 2.
  http://www.kalanit.org.il/astragalus-new-species-in-israel
 266. שמידע א 2015 על הביולוגיה והסיסטמטיקה של טרשנית שרועה Theligonum cynocrambe.
  כתב-עת כלנית, מספר 2 . http://www.kalanit.org.il/biology-and-systematics-of-diplotaxis-viminea.
 267. שמידע א 2015 עד היכן מצפינה השיטה הסלילנית Acacia raddiana. כתב-עת כלנית, מספר 2.
  http://www.kalanit.org.il/acacia-raddiana
 268. שמידע א גולן ע וכהן ר 2015 על הסוג מגלית Hypecoum בישראל ועל מנגנון הצגת אבקה משנית בצמחים. כתב-עת כלנית, מספר 2.  http://www.kalanit.org.il/hypecoum-in-israel
 269. שמידע, א. ופרגמן-ספיר, א. 2015. הסוג חלמונית Sternbergia בעולם ובישראל –  סיסטמטיקה, ביוגיאוגרפיה ואקולוגיה. כלנית 2. http://www.kalanit.org.il/sternbergia-in-israel-and-world
 270. שמידע א 2015 סיכום השתלמות כלנית בצפון הגולן 6-7.5.2015. כתב-עת כלנית, מספר 2.   http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-north-golan-6-5-2015/
 271. שמידע א 2015 סיכום השתלמות כלנית בנגב 14-15.10.2015. כתב-עת כלנית, מספר 2.
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-negev-14-10-2015
 272. שמידע א 2016-א, פריחת החרוב: מדוע חרוב Ceratonia siliqua זכר פורח מוקדם מהנקבה ? "חדשות בוטניות" כתב-עת כלנית, מספר 2 http://www.kalanit.org.il/ceratonia-news/
 273. שמידע א 2016-ב  חרוב מצוי Ceratonia siliqua   – פורח בחבל הים-תיכוני. (נובמבר 2016).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר 2  http://www.kalanit.org.il/ceratonia-siliqua-nov-16/
 274. פולק ג ושמידע א 2015 סיכום השתלמות כלנית בשרון ובעמק חפר2.2016. כתב-עת כלנית, מספר 3.
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-sharon-and-emek-hafer-17-2-2016/
 275. שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בצפון הגולן 18-19.5.2016. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-18-1952016
 276. שמידע א וקליין ש 2016 סיכום השתלמות כלנית בגולן 12.2016. כתב-עת כלנית, מספר 3. http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-21-12-2016/
 277. שמידע א 2016 מיני הינבוט Prosopis הזרים הפולשים לישראל ולירדן. כתב-עת כלנית, מספר 3.
  http://www.kalanit.org.il/prosopis
 278. אביעם מ ושמידע א 2016 הצומח של גבעת יודפת העתיקה, שדה החצבים ועצי הלבנה הרפואי Styrax officinalis. כתב-עת כלנית, מספר . http://www.kalanit.org.il/yodfat
 279. שמידע א קריינר ע וקריינר ח 2016 מדוע יחס הזוויגים השכיח בטבע ברוב האורגניזמים הוא 50:50? כתב-עת כלנית, מספר 3. http://www.kalanit.org.il/sex-ratio
 280. שמידע א וברנדייס מ 2016 מדוע נכחדו הדינוזאורים: על אסטרטגיות של קביעת הזוויג וההשלכות שלהן על האבולוציה של צמחים וחיות. "טבע הדברים" גיליון מרץ 245: 24-14.
 281. שמידע א רון מ ריבנר ד וכרמלי ד 2016 סתוונית שימפר Colchicum schimperi בישראל – גילוי מחדש במישר סעיפים בנגב הרחוק (ינואר 2016).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/colchicum-schimperi-01-2016
 282. שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בנגב הצפוני והמזרחי 20-21.1.2016. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-negev-20-1-2016
 283. טל א ושמידע א 2016 טיפוסי מיניות במילה אירופית Fraxinus excelsior כרקע להבנת טיפוסי המיניות במילה סורית. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/typical-sexuality-fraxinus
 284. שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בערבה ובנגב הדרומי 3-4.2.2016. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-arava-and-negev-3-2-2016/
 285. שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בשפלת יהודה ובדרום הר חברון 16-17.3.2016. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/excursion-3-2016
 286. שמידע א וסיקו 2016 סיכום השתלמות כלנית בגליל המערבי ובחוף הגליל 13-14.4.2016. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-4-16
 287. פריינטה ש שמידע א ושביד ק 2016 איריס סופרנה Iris sofarana פורח עתה ברום החרמון.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/iris-sofarana
 288. קליין ש שביד ק ושמידע א 2016 קחוון הצבעים Anthemis tinctorial – תת-מין לשוני, פורח בברכת רם ובהר בנטל. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/anthemis-tinctoria
 289. מזר ש ושמידע א 2016 זהבית פעוטה Gagea bohemica – גיאופיט נדיר ביותר – נמצאה מחדש בישראל אחרי 55 שנה. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/gagea-bohemica
 290. שמידע א פולק ג ואלוני ע 2016 סיכום השתלמות כלנית בחרמון 1-2.6.2016. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-hermon-2016
 291. שמידע א 2016 קזוח עקום Deverra  tortuosa – פורח בסְפָר ובמדבר (אוגוסט 2016).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/deverra-tortuosa
 292. מזר ש ושמידע א 2016 כרבה מזרחית Crambe orientalis – מין נדיר מאוד הגדל בישראל רק בגולן. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/crambe-orientalis
 293. שמידע א 2016 בּוּלְבְּסָן קיפח Arrhenatherium elatius – מין חדש לצמחיית ישראל. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/arrhenatherum-elatius
 294. שמידע א ופולק ג 2016 מלחית חומה Salsola inermis – פורחת במדבר (ספטמבר 2016).
  "פורחים עכשיו": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/salsola-inermis
 295. שמידע א 2016 אברה ארוכת-עלים Pteris vittata נמצאה בבור עזוב בתל מרשם. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/pteris-vittata
 296. אביעם מ ושמידע א 2016 חצבי תל-יודפת: שדה החצבים הגדול בישראל?
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/tel-yodfat
 297. מזר ש ושמידע א 2016 קוצן פשוט Cirsium vulgare: צמח זר לישראל המתפשט ומתאזרח? אתר חדש ביער ביריה ליד צפת. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/cirsium-vulgaris
 298. שמידע א 2016 פריחת החרוב Ceratonia siliqua: מדוע חרוב זכר פורח מוקדם מהנקבה?
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ceratonia-news
 299. שמידע א 2016 מעלה-עשן מדבריLeptadenia pyrotechnica- מין אדום הפורח בבקעת ים המלח (נובמבר 2016). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/leptadenia-pyrotechnica
 300. שמידע א 2016 חרוב מצוי Ceratonia siliqua – פורח בחבל הים-תיכוני (נובמבר 2016). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ceratonia-siliqua-nov-16
 301. שמידע א 2016 עציון פרסי Haloxylon persicum – פורח בחולות הערבה (נובמבר 2016). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/haloxylon-persicum-nov-16
 302. שמידע א ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בצפון הנגב ב-26-27.10.2016. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-26-7-2016
 303. קיסר ת שדה ע ושמידע א 2016 שונות ביבול וייצור צוף, והשפעתם על ביקורי מאביקים ברוזמרין רפואי Rosmarinus officinalis, שיח ים-תיכוני. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/rosmarinus-pollination
 304. שמידע א 2016 אחילוף קטן Biarum bovei פורח בהרי יהודה. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/biarum-bovei
 305. שמידע א וז'אן-מארק דד 2016 אדר מֵילָני Acer negundo – עץ זר חדש בנהר הירדן: האם עלול להפוך לעץ פולש? כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/acer-negundo
 306. שמידע א 2016 טיונית החולות Heterotheca subaxillaris חודרת לחבל ההררי הגירני.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/1-heterotheca-subaxillaris
 307. שמידע א יפה ע ופולק ג 2016 סיכום השתלמות כלנית בפרוזדור ירושלים – 24.11.2016.
  כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-24-11-2016
 308. שמידע א 2016 זמזומית המדבר Bellevalia desertorum – פורחת במדבר ובספר (ינואר 2017). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/bellevalia-desertorum
 309. שמידע א 2016 סתוונית קצרת-עלים Colchicum szovitzii – מין אדום הפורח בגליל, בגולן ובחרמון (ינואר 2017). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/colchicum-szovitzii
 310. ריבנר ד חן מ ושמידע א 2016 מרבדי פלומת "סוואנת" מלענן שעיר-הגלומה Stipagrostis hirtigluma בהרי-אילת; בעקבות סופת הגשם בסוף אוקטובר 2016. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/stipagrostis-hirtigluma
 311. שמידע א 2017 דבקון הזית Viscum cruciatum התגלה על עץ מילה ליד קניון מלחה בירושלים. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/viscum-cruciatum
 312. שמידע א להב ח ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בכרמל ב-11-12.1.2017. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-1-2017
 313. שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בגליל העליון, בצפון הגולן ובחרמון – 7.12.2017  כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/sikum-7-12-2017
 314. שמידע א 2017 כרכום גיירדו Crocus aleppicus או מוטציה של כ.חורפי. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר 4.
  http://www.kalanit.org.il/crocus-hyemalis-and-crocus-aleppicus/
 315. הרי א ושמידע א 2017 הפריחה של רומולאה צידונית Romulea Phoenicia בכרמל החלה – באיחור של חודש!.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/romulea-phoenicia
 316. שמידע א 2017 פרחי זכר בסוג זהבית Gagea – זה הזמן לחפש!.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/gagea
 317. מור א שטיין א פרסה ר ושמידע א 2017 קרדמין עטוי Cardamine occulta – מין זר חדש לצמחיית ישראל.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר   http://www.kalanit.org.il/cardamine-occulta
 318. שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בפלשת 15,16-2-2017. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-15-16-2-2017
 319. שמידע א 2017 שריטות בפרח הכלנית Anemone – חיפושיות האוכלות רעל להגן על עצמן בפני טורפיהן.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/kalanit-scratch
 320. הורוויץ א שמידע א וכוכבא ע 2017 פרחים נקביים בכלנית – על תופעת פרחי כלנית בעלי עקרות זכרית.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/anamone-male-sterile
 321. שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בבקעה הצפונית, בגלבוע ובהר-דבורה 15-16.3.2017. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/hishtalmut-march-2017
 322. שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בשומרון 3.2017. כתב-עת כלנית, מספר 4.
  http://www.kalanit.org.il/sikum-hishtalmut-30-3-2017
 323. שמידע א וגולן ע 2017 שברק ססגוני Ononis variegata נמצא בחוף הכרמל לאחר שנחשב כנכחד במשך 70 שנה.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ononis-variegata
 324. שמידע א רון מ ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בגליל-העליון 20-4-2017. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sikum-20-4-2017
 325. גולן ע ושמידע א 2017 אוכלוסיה גדולה של נוקשן מזרחי Scleranthus orientalis נמצאה בצפון הגולן.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/scleranthus-orientalis
 326. שמידע א ושנער ע 2017 נזמית מזרחית Lamium orientalis – מין חדש לישראל מהגולן.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/lamium-orientalis
 327. ריבנר ד ושמידע א 2017 באשן זהוב-פרחים Cleome chrysantha, מין חדש לצמחיית ישראל – נמצא בהרי אילת.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/cleome-chrysantha
 328. ריבנר ד ושמידע א 2017 חדשות בוטניות: אנטיכריס בלוטי Anticharis glandulosa, צמח סודני "אדום" – התגלה מחדש בהר-צפחות בהרי אילת. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/anticharis-glandulosa
 329. מזר ש ושמידע א 2017 שלהבית סורית Phlomis syriaca לא נכחדה – נמצאה מחדש בצפון הגולן לאחר 34 שנות חיפוש! . "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/phlomis-syriaca
 330. שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בחרמון ב- 10-11.5.2017. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sikum-hermon-5-2017
 331. גולן ע ושמידע א 2017 דורבנית שעירה Delphinium ambiguu – מין חדש לישראל התגלה באזור פתחת שלום בנגב המערבי. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/delphinium-ambiguum
 332. יפה ע ושמידע א 2017 הנימפאה התכולה– מלכודת מוות לחרקים, טבע הדברים חוברת255 : 21-13.
 333. גולן ע שמידע א וסימון ד 2017 האבקת פרחי נר-הלילה החופי Oenothera drummondii על ידי תיקנים.
  כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/oenothera-blatella
 334. שמידע א 2017 אספרג החורש Asparagus aphyllus – פורח בחבל הים-תיכוני (אוקטובר 2017). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/asparagus-aphyllus-10-17
 335. שמידע א 2017 כתלה חריפה – פורחת בסלעים בחבל הים תיכוני ובהר הנגב (נובמבר 2017). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/chiliadenus-iphionoides-nov-2017
 336. שמידע א ופולק ג 2017 סיכום השתלמות כלנית בהר-הנגב 26-10-2017. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sikum-26-10-2017
 337. סגלי ג ראובן נ ושמידע א 2017 משטחי פריחה של סתוונית היורה Colchicum stevenii בקיבוץ יסעור – היפים בישראל?! "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/colchicum-news-11-1-2017
 338. שמידע א 2017 האם חלמוניות Sternbergia מעלה-רחבעם על סף הכחדה?
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/sternbergia-rehvam
 339. שמידע א ולהב ח 2017 סיכום השתלמות כלנית בכרמל ובגליל המערבי 16-15.11.2017.
  http://www.kalanit.org.il/sikum-15-16-11-2017 כתב-עת כלנית, מספר 4.
 340. שמידע א 2017 כרכום חורפי Crocus hyemalis פורח בחבל הים-תיכוני (דצמבר 2017).
  כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/crocus-hyemalis-12-17
 341. אשכר א ושמידע א 2017 הכלנית Anemone הראשונה של שנת תשע"ח. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/new-anemone-11-2017
 342. פורת ד ושמידע א 2017 מאות נבטי פתילת-מדבר גדולה Calotrpis procera בחוף הכנרת – האם רמז להתחממות האקלים? . "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/calotrpis-procera-3-12-2017
 343. ביטנר ש ושמידע א 2017 כרכום מואבי Crocus moabiticus פורח ליד מכוור בירדן. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/crocus-moabiticus
 344. סילברט י בונס ד ושמידע א 2017 כרכום גיירדו Crocus aleppicus או מוטציה של כרכום חורפי Crocus hyemalis? "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/crocus-hyemalis-and-crocus-aleppicus/
 345. שמידע א ופולק ג 2017 נץ-חלב הררי Ornithogalum montanum – פורח בחבל הים-תיכוני (ינואר 2018). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ornithogalum-montanum-1-18
 346. שמידע א ופולק ג 2017 לובד המדבר Aerva javanica – פורח בערבה, בהרי אילת ובנגב הדרומי (ינואר 2018). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/aerva-javanica-1-18
 347. שמידע א גולן ע ולהב ח 2017. מבט חדש על מיני המלוח Atriplex החד-שנתיים בישראל בעקבות מציאת אתר חדש של מלוח קטן-פרחים. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/atriplex-annuals
 348. שמידע א ורון מ (ערך: ג. פולק) 2018 סיכום השתלמות כלנית בחרמון 16-17.5.2018. כתב-עת כלנית, מספר 5, תשע"ח – http://www.kalanit.org.il/sikum-hishtalmut-nov-2018/ (כפול 272)
 349. שמידע א ורון מ 2018 סיכום השתלמות כלנית בגליל המערבי העליון – 3.1.2018. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sikum-3-1-2017
 350. שמידע א וסיקו 2018 האם מתנן שעיר Thymelaea hirsuta הוא צמח דו-ביתי?
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/thymelaea-heterodichogamy
 351. פולק ג ושמידע א 2018 חלבלוב מגובשש Euphorbia hierosolymitana– פורח בסלעים בחבל הים תיכוני ובסְפָר (פברואר 2018). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/euphorbia-hierosolymitana-2-18
 352. שמידע א רון מ ופולק ג 2018 סיכום השתלמות כלנית בפלשת ובנגב המערבי – 7-8.2.2018. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/sikum-pleshet-7-8-2-2018

354.     שמידע א 2018 על בופונית הרמון Bufonia ramonensis ומיני בופוניה Bufonia בישראל ושכנותיה, כתב-עת כלנית, מספר 4 http://www.kalanit.org.il/bufonia-ramonensis

 1. שמידע א רון מ ופולק ג 2018 סיכום השתלמות כלנית בשמורת תל גדור, רכס אמיר, יער עירון ועמק השלום ליד יקנעם – 22.2.2018. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/sikum-22-2-2018
 2. סיקו, סגלי ג ושמידע א 2018 אשל מרובע Tamarix tetragyna – עץ מרעה-דבורים משובח.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/tamarix-tetragyna-bees
 3. שפירא א ושמידע א 2018 אתר חדש של מרווה שסועה Salvia certaophylla נמצא באזור רכס מעון בדרום יהודה. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/salvia-certaophylla-news
 4. שמידע א 2018 סיכום השתלמות כלנית בדרום יהודה ורכס מעון 3.2018. כתב-עת כלנית, מספר 5.
  http://www.kalanit.org.il/sikum-2132018
 5. מזר ש ושמידע א 2018 נורית חרוקה Ficaria ficarioides – צמח צפוני נדיר ביותר נתגלה פעם שניה בחרמון לאחר ארבעים שנה. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ficaria-ficarioides-news
 6. אליהו נ ושמידע א 2018 נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens, צמח בסכנת הכחדה – התגלה ליד ירושלים.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ornithogalum-fuscescens-news
 7. שמידע א גולן ע ומזר ש 2018 חופניים הרריים Thlaspi microstylum – צמח הגדל בחרמון ההררי. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/thlaspi-microstylum
 8. סיקו ושמידע א 2018 עשנן קרליק Fumaria kralikii – מין נדיר ולא ידוע.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/fumaria-kralikii
 9. סיקו ושמידע א 2018 פשתנית קטנת-פרחים Linaria simplex – מין "אדום" נדיר ביותר.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/linaria-simplex-news
 10. שמידע א סיקו ופולק ג 2018 סיכום השתלמות כלנית בגליל העליון – 26.4.2018. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sikum-26-4-2018
 11. שמידע א 2018 פרפר לבנין הכרוב בוחר לישון על פרח לבן של שושן Lilium candidum.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/lavnin-13-5-2018
 12. אליהו נ ושמידע א 2018 מלעניאל ארוך Stipa lagascae – דגן נדיר נמצא בליפתא, ירושלים.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/stipa-lagascae-news
 13. שמידע א רון מ ופולק ג 2018 סיכום השתלמות כלנית במקווי-מים בעמק החולה 6.2018. כתב-עת כלנית, מספר 5. http://www.kalanit.org.il/sikum-7-6-2018
 14. פולק ג ושמידע א 2018 הגה מצויה Alhagi maurorum – פורחת בשדות, מעזבות ומלחות (יולי 2018). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/alhagi-maurorum-7-18
 15. ורד ש ושמידע א 2018 בת-לובליה זעירה Solenopsis laurentia – צמח אפיזודי חדש לישראל. כתב-עת כלנית, מספר 5. http://www.kalanit.org.il/solenopsis-laurentia
 16. שמידע א מזר ש גולן ע מילוא מ ולשנר ה 2018 נזמית הכתמים Lamium maculatum – מין חדש  לישראל, ועל הסוג נזמית בישראל ובעולם, כתב-עת כלנית, מספר 5 –  http://www.kalanit.org.il/lamium
 17. שמידע א ורון מ (ערך: ג. פולק) 2018 סיכום השתלמות כלנית בחרמון 16-17.5.2018. כתב-עת כלנית, מספר 5. –   http://www.kalanit.org.il/sikum-hishtalmut-may-2018
 18. אליהו נ ושמידע א 2018 מלעניאל ארוך Stipa lagascae, דגן נדיר, נמצא בליפתא ירושלים.. כתב-עת כלנית, מספר 5. – http://www.kalanit.org.il/stipa-lagascae-news/
 19. שמידע א ופולק ג 2018 געדת הביצות Teucrium scordium – צמח אדום הפורח בביצות, גדות נחלים ותעלות (יולי 2018) כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/teucrium-scordium-7-18
 20. שמידע א 2018 חצבים Drimia maritima ראשונים החלו לפרוח בחרמון ובהרי אדום – רמז לסוף הקיץ ובוא הסתיו? . "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/drimia-15-7-2018
 21. שמידע א ופולק ג 2018 לשישית מקומטת Chrozophora plicata – צמח אדום הפורח בבריכות חורף עונתיות במישור החוף (אוגוסט 2018). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/chrozophora-plicata-8-18
 22. פולק ג ושמידע א 2018 נר-הלילה החופי Oenothera drummondii – פורח בחולות מישור החוף (אוגוסט 2018). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/oenothera-drummondii-8-18
 23. שמידע א 2018 מלחמה במרומי החרמון : דבורי-דבש דוחקות את דבורי הבר הטבעיות בשמורת החרמון.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/bees-hermon-25-7-2018
 24. שמידע א 2018 סיכום השתלמות גיאופיטים בגולן, נובמבר 2018. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sikum-hishtalmut-nov-2018
 25. שמידע א ורון מ 2018 סכום השתלמות פתיחת החורף בכרמל. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/kalanit-training-carmel-12-2018
 26. שמידע א 2018 האם פרפר הלבנין יודע שצבעו לבן? כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/liliumbutterflyinteractionnews
 27. שמידע א ותור י 2018 האם חרוב Ceratonia siliqua דו-מיני גדל בר בישראל? כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/ceratonia_hermaphrodite
 28. מלמד י ושמידע א 20118 גרגרנית הקלשון Trigonella crassipes – מין חדש לישראל אשר התגלה בחרמון ההררי. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/trigonella_crassipes
 29. שמידע א 2018 ערער ארזי Juniperus oxycedrus פורח בשיא החורף.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/juniperus_oxycedrus_news
 30. שמידע א ורון מ 2019 סיכום השתלמות "כלנית" לערבה הצפונית, 24.1.2019. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/excursion2019-3-2
 31. אור י מלמד י ושמידע א 2019 בקיה ארוכת-עוקץ Vicia articulata – מין חדש לישראל וחשיבותו לצמחי מורשת. כלנית 6. http://www.kalanit.org.il/vicia-articulata
 32. שמידע א ועבו ש 2019 על הסוג חמצה (חומוס) Cicer וחמצת יהודה Cicer judaicum בישראל. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/cicer_judaicum
 33. שמידע א 2019 נזמית הכתמים Lamium maculatum פורחת ביער אודם.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/lamium_maculatum_news
 34. שמידע א 2019 שרביטן מכונף Ephedra alata התגלה בנחל פארן; אתר שני לצמח "אדום" זה בישראל.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/ephedra-alata-news
 35. שמידע א יחיאלי ח ווינר י 2019 פעמונית החומות Campanula camptoclada היא פעמונית ירושלים תת-מין החומות. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/campanula_hierosolymitana_ssp-camptoclada/
 36. פנט ע ושמידע א 2019 השלהבות האדומות של עץ הצאלון Delonix regia פורחות בעמקים ובמישור החוף.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/delonix_regia_july_2019
 37. וינר י יחיאלי ח ושמידע א 2019 מלכודת דורבן נתגלתה למרגלות מצוקי נחל גובתא.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/porcupine_trap_july_2019
 38. שמידע א 2019 דו-פרצופיות מינית בצמחים בהשוואה לסימני מין משניים בחיות. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/sexual_dimorphism_shmida
 39. נחמיאס י ושמידע א 2019 מלחית הבורית Salsola soda: מצמח "אדום שמור" לצמח "פולש לעקירה".
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/salsola_soda_july_2019
 40. שמידע א 2019 מרווה ארץ-ישראלית Salvia palaestina נמצאה ביצהר אשר בשומרון.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/salvia_palaestina_july_2019
 41. יחיאלי ח וינר י ושמידע א 2019 אשבל נמרוד Stachys paneiana "שולט" בכל מצוקי נחל גובתא.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/stachys_paneiana_july_2019
 42. רווק ש ושמידע א 2019 סיפורו של עץ ברוש הבר היחיד בישראל. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/cupressus_sempevirens_shuka
 43. שמידע א 2019 ארז הלבנון Cedrus libani גידל אצטרובלים באוגוסט.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/cedrus_libani_august_2019
 44. פולק ג ושמידע א 2019 מדוע תפרחות בעלות דגל כה נדירות? על אקולוגית ההאבקה של אזוביון דגול Lavandula stoechas. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/lavandula_stoechas_shmida
 45. ארז מ ושמידע א 2019 החצב drimia maritima התחיל לפרוח והקיץ בעיצומו.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/drimia_maritima_august_2019
 46. פרידמן ע וינר י ושמידע א 2019 אתר חדש של בולנתוס דק-גבעול Bolanthus filicaulis, צמח "אדום" לישראל. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/bolanthus_filicaulis_new_site-
 47. ריבנר ד שלמון ב ושמידע א 2020 טפרוסיה נובית Tephrosia nubica לא נכחדה בישראל – נמצאה לאחרונה בהרי אילת לאחר שנחשבה לצמח נכחד בישראל. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/tephrosia-nubica
 48. שמידע א וגיל ה 2020 סיכום השתלמות כלנית לעמק בית-שאן, 3.2020. כתב-עת כלנית, מספר 7.
  http://www.kalanit.org.il/excursion2020-6
 49. ריבנר ד כרמלי ד ושמידע א 2020 לוטוס היברן Lotus hebranicus נצפה בדרום סיני 3.2020.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר 7. http://www.kalanit.org.il/lotus_hebranicus_news
 50. לב-ארי י שנער ע שמידע א וחובריהם 2020 איריס הפקעות Iris tuberosus – האם הוא מין בר חדש לישראל? כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/hermodactylus-tuberosus
 51. שמידע א 2020 הר-הנגב פורח – כל המדבר חגיגת פריחה. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/_blooming_har_hanegev_news
 52. אלוני ע ושמידע א 2020 ביברשטיניה שסועה Biebersteinia multifida גדלה במרומי חרמון (אפריל 2020). כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/biebersteinia-multifida_april_2020
 53. רגולסקי ג ושמידע א 2020 ערבה פורחת – גשמים ופריחות בערבה התיכונה. כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/blooming-arava-news-2020
 54. קליין ש ושמידע א 2020 השרך אברנית הנשר Pteridium aquilinum בסכנה: פיתוח תחנת שאיבה חדש מאיים על אברנית הנשר בברכת-רם. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/pteridium-aquilinum
 55. אלוני ע ושמידע א 2020 יערת המטבעות Lonicera nummulariifolia – שיח הגדל בחרמון (מאי 2020). כתב-עת כלנית, מספר
  http://www.kalanit.org.il/http-www-kalanit…lowering-may2020
 56. תור י ושמידע א 2020 זכר דבורת-עץ "מקורנן" מבקר בפרחי סחלב קדוש Orchis sancta.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/http-www-kalanit…ta-pollinia-news
 57. שמידע א וגולן ע 2020 שזיף קטן-פרי Prunus mahaleb: עץ וורדני פליט תרבות חדש לגולן ולחרמון.
  "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/prunus-mahaleb-news
 58. שמידע א 2020 אלון שסוע Quercus cerris נובט בחרמון. "חדשות בוטניות": כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/quercus-cerris-news1
 59. שמידע א מלמד ד פיק א 2020 סיכום השתלמות חוג כלנית למקווי-מים בגולן ולמרגלות החרמון. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/golan-hydrophil-hab-workshop-2020
 60. שמידע א 2020 הסחלב של דרווין Catasetum – דוגמא  קיצונית לדו-פרצופיות מינית בפרחים. כתב-עת כלנית, מספר http://www.kalanit.org.il/catasetum-darwin-orchid-13-7-20
 61. שמידע א 2020 מדוע זורק הבוצין את פרחיו בשעות הבוקר אך מרבית פרחיו ממשיכים לפרוח ביום השני לחייו ? "טבע הדברים", 297 : 80-85.
 62. שמידע א 2020 "החאבק" המפורסם, נענת סיני – היא נענת שימפר Mentha longifolia ssp.schimperi. חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית", מספר 7.
 63. שמידע א 2020 מדוע התאנה ירוקה מבחוץ ואדומה מבפנים? חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית" מספר 7.
 64. מיירס א ברקוביץ א ושמידע א 2020 פרי אשחר ארץ-ישראלי Rhamnus lycioides – רעיל או מזין? כתב-עת "כלנית" מספר 7.
 65. שמידע א ולוי ש 2020 אשחר מנוקד Rhamnus punctata –  התגלה בהר-עיבל. חדשות בוטניות, כתב-עת "כלנית" מספר 7.
 66. שמידע א ולהב ח 2020 ירבוז הגדות Amaranthus tuberculatus – צמח גר אמריקאי; היהפוך אחרי 50 שנה לפולש אכזרי? כתב-עת "כלנית" מספר 7.
 67. שיאון ג ושמידע א פריחת אלון מצוי Quercus calliprinos בסתיו – האם ומדוע? כתב-עת "כלנית" מספר 7.
 68. פיק א ושמידע א 2020 דבורת-דבש אוספת אבקה בצמחים מואבקי-רוח. כתב-עת "כלנית" מספר 7.
 69. שמידע א ומליצ'נסקי ט 2020 כף אווז הגינות Chenopodium opulifolium – מין "ישראלי" בלתי מוכר וגם צמח ליקוט, כתב-עת "כלנית", מספר 7
 70. שמידע א 2020 מדוע יהפוך השקד לשזיף? על ההבדל האקולוגי בין שזיף לשקד, כתב-עת "כלנית", מספר 7.
 71. שני ג המר ש ושמידע א 2020 אתר חדש של חלמוניות Sternbergia clusiana בהר-כביר בשומרון, "חדשות בוטניות", כתב-עת "כלנית", מספר 7.
 72. שמידע א ופיק א 2020 סיכום השתלמות חוג כלנית לחוף הכרמל בסתיו 2020, כתב עת "כלנית" 7.
 73. שמידע א 2020 לכיד הנחלים Xanthium strumarium : סיסטמטיקה, ביוגיאוגרפיה, טיפוס המיניות ואסטרטגיה ההקצאה הזוויגית במואבקי-רוח. כתב-עת "כלנית", מספר 7.